Lidé

Zpět na seznam »

Ing. Jaroslav Kára, CSc.

Funkce:
Profese:
E-mail:
Telefon: 233 022 334
Mobil: 731 615 043
Oddělení: Oddělení zemědělské energetiky a bioekonomie
Místnost: K 2
Linka:
Web:

Aktuálně řešené projekty

 Kód  Název  Období

Publikace a výsledky

2022
Možnosti zvýšení produkce bioplynu v ČR
Kára, Jaroslav:Hanzlíková, Irena
2021
Zařízení pro laboratorní anaerobní rozklad organických materiálů na výrobu bioplynu
Kára, Jaroslav:Hanzlíková, Irena:Kára, Jan
Ekonomika výroby biometanu
Kára, Jaroslav:Hanzlíková, Irena
Biometan také do zemědělské techniky
Kára, Jaroslav:Hanzlíková, Irena
Biometan do vozidel a zemědělské techniky
Kára, Jaroslav:Hanzlíková, Irena
2020
Vliv tvaru čela kladiva na pevnost hran desek
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela:Velebil, Jan
Optimalizace dávkování lepidla polepového papíru při výrobě slaměných desek
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela:Velebil, Jan
Nové metody využití technologického odpadu při výrobě slaměných stavebních panelů
Herout, Milan:Gerndtová, Ilona:Roy, Amitava:Abrham, Zdeněk:Andert, David:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
Lisování ekopanelu s drážkou a perem
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
Ekopanel s drážkou a perem
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela:Velebil, Jan
Ekonomika vybraných variant využití slámy
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Pastorková, Libuše:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
Bilance a využití slámy
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela:Gerndtová, Ilona:Vejchar, Daniel:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Aditiva při lisování torefikovaného sena
Andert, David:Hutla, Petr:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
2019
Technika a technologie pro výrobu bioplynu
Kára, Jaroslav
2018
Využití odpadů z komunálního sektoru pro výrobu tepla, elektrické energie a motorových paliv
Kára, Jaroslav
Výroba a využití biometanu v zemědělském podniku - 1
Kára, Jaroslav:Hanzlíková, Irena:Kasal, Pavel
Utilization of vermicomposting for the Greengood substrate treatment
Dědina, Martin:Plíva, Petr:Hanč, Aleš:Karasová, Milada:Roy, Amitava
Technologie biologického dohledu anaerobního procesu na bioplynových stanicích
Kára, Jaroslav:Hanzlíková, Irena
Optimální dávkování aditiv pro tvorbu výnosu bioplynu z procesu anaerobní digesce
Kára, Jaroslav:Hanzlíková, Irena
Effect of different compositions on anaerobic co-digestion of cattle manure and agro-industrial by-products
Meiramkulova, Kulyash:Bayanov, A.:Ivanova, Tatiana:Havrland, Bohumil:Kára, Jaroslav:Hanzlíková, Irena
Bioplyn a jeho perspektivy
Kára, Jaroslav
2017
Palivo na bázi zbytku ze zpracování čiroku cukrového
Havrland, Bohumil:Pecen, Josef:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav
2016
Zařízení pro úpravu bioplynu na palivo typu zemního plynu
Kouďa, Jaroslav:Hruboňová, Zorka:Havelka, Petr:Moudrý, Ivan:Kára, Jaroslav
Uplatnění polních robotů v podmínkách českého zemědělství
Kára, Jaroslav:Kroulík, Milan:Souček, Jiří:Pražan, Radek
2015
Vliv obsahu sloučenin síry v bioplynu na provoz bioplynových stanic
Kára, Jaroslav:Hanzlíková, Irena
Pěstování ozdobnice (Miscanthus) určené pro energetické využití (Shrnutí dlouholetého sledování)
Strašil, Zdeněk:Weger, Jan:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav
Ozdobnice (Miscanthus) jako energetická surovina
Strašil, Zdeněk:Weger, Jan:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav
Mimořádné události při provozu bioplynových stanic - sloučeniny síry
Kára, Jaroslav:Hanzlíková, Irena
Experimental research on phytomass suitable for production of biogas
Pastorek, Michal:Kára, Jaroslav:Pastorek, Zdeněk
2014
Využití travní senáže v bioplynové stanici
Kára, Jaroslav: Pastorek, Michal: Hanzlíková, Irena
Výsledky výzkumu pro praxi
Kára, Jaroslav
Minimální potřeba energií pro zajištění základních funkcí zemědělství v krizové situaci a možnosti jejího zajištění z vlastních energetických zdrojů resortu
Gerndtová, Ilona: Jevič, Petr: Kára, Jaroslav: Kubín, Karel: Pražan, Radek: Syrový, Otakar: Šedivá, Zdeňka: Adamovský, Radomír: Neuberger, Pavel: Podpěra, Václav
Evaluation of the influence of fermentation input substrates preparation on biogas production intensity
Sochr, David: Adamovský, Radomír: Kára, Jaroslav: Hanzlíková, Irena
2013
Provozní sledování kvality bioplynu v závislosti na použitých surovinách substrátu
Kára, Jaroslav: Chajma, Petr
Praktické zkušenosti s úpravou bioplynu na kvalitu zemního plynu s ohledem na nákladovost, čistotu finálního produktu a problémy se zaváděním do praxe.
Kára, Jan: Moudrý, Ivan
Practical experience with treatment biogas to natural gas quality.
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk: Pastorek, Michal
Experimental model of ammonia elimination by ozone in the air
Hutla, Petr: Petráčková, Barbora: Kára, Jan
2012
Potenciál cukrovarských řízků pro výrobu bioplynu
Mužík, Oldřich: Kára, Jaroslav: Hanzlíková, Irena
Odpady ze stravování jako surovina pro výrobu bioplynu
Mužík, Oldřich: Kára, Jaroslav: Hanzlíková, Irena
Možnosti využití posklizňových zbytků lnu pro výrobu tvarovaných biopaliv
Blažej, David: Souček, Jiří: Procházka, Martin: Kára, Jan
Kvalita bioplynu jako zdroje energie
Chajma, Petr: Kára, Jaroslav: Hanzlíková, Irena
2011
Tuhá paliva z tříděného papíru
Hutla, Petr: Kára, Jan: Dědková, Š.: Jevič, Petr
Technologie zemědělských bioplynových stanic
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk
Research on the use of energy crops for phytoremediation
Kára, Jaroslav: Hutla, Petr: Hanzlíková, Irena
Ověření funkčního modelu zařízení pro úpravu bioplynu na kvalitu zemního plynu
Kára, Jaroslav: Moudrý, Ivan
Optimalizácia prevádzky bioplynových staníc na báze rastlinnej biomasy
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk
Návrh malotonážního zařízení pro úpravu bioplynu na kvalitu zemního plynu
Kára, Jaroslav: Mužík, Oldřich: Paganelli, Davide
A Cost effective Solution for Small-Scale Biomethane Generation
Kára, Jaroslav: Mužík, Oldřich: Pastorek, Zdeněk
2010
Zvýšení produktivity procesu anaerobní digesce
Kára, Jaroslav: Veselá, Klára
Zařízení pro úpravu bioplynu na palivo typu zemního plynu
Kára, Jaroslav: Kouďa, Jaroslav: Hruboňová, Zorka: Havelka, Petr: Moudrý, Ivan
Úvod do problematiky obnovitelných zdrojů ? Bioplynové stanice
Kára, Jaroslav
Trendy ve výrobě a využití bioplynu v podmínkách českého zemědělství
Kára, Jaroslav: Mazancová, Jana: Pastorek, Zdeněk
Study of knotweed (Reynoutria) as possible phytomass resource for energy and industrial utilization
Strašil, Zdeněk: Kára, Jaroslav
Palivo na bázi čiroku cukrového
Havrland, Bohumil: Pecen, Josef: Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Optimalizácia prevádzky bioplynových staníc na báze rastlinnej biomasy, 1. časť
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk
Nové technologie pro využití OZ ? vliv komponent na užitné vlastnosti topných briket z rostlinných materiálů.
Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Energetické zhodnocovanie zmesových odpadov v ČR
Hutla, Petr: Kolářová, M.: Kára, Jaroslav: Jevič, Petr
Cost Effective Solution for Small-Scale Biomethane Generation
Kára, Jaroslav: Mužík, Oldřich: Paganelli, D. A.
2009
Zvýšení produktivity procesu anaerobní digesce pomocí aditiv
Veselá, Kristýna: Kára, Jaroslav: Hanzlíková, Irena
Využití fermentačních zbytků anaerobní digesce jako paliva
Kára, Jaroslav: Koutný, Roman
Utilization of fermented materials as an alternative fuel
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk
Úprava bioplynu na kvalitu zemního plynu
Kára, Jaroslav
Rozvoj bioplynových technologií v podmínkách ČR
Mužík, Oldřich: Kára, Jaroslav
Residual biogas potential
Mužík, Oldřich: Mazancová, Jana: Kára, Jaroslav
Production of solid alternative fuels (SAF) with admixture of biomass
Pastorek, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
New mixtures and technologies for biogas production at biogas plants of agricultural type processing livestock slurry
Kára, Jaroslav: Hanzlíková, Irena: Mazancová, Jana: Pastorek, Zdeněk
Možnosti výroby a využití bioplynu v ČR
Mužík, Oldřich: Kára, Jaroslav
Fermentovaný materiál z bioplynových stanic jako palivo
Kára, Jaroslav: Koutný, Roman
Fermentovaný materiál z bioplynových staníc ako palivo
Kára, Jaroslav: Koutný, Roman
Bioplynová stanice jako součást centralizovaného zásobování teplem v obci
Kára, Jaroslav: Kazda, M.
2008
Využití organických odpadů ze zemědělské výroby a venkovských sídel. Sběr, třídění a využití organických odpadů. Zařízení pro termické zpracování organických odpadů
Pastorek, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Úprava bioplynu na kvalitu zemního plynu
Moudrý, I.: Kouďa, J.: Kára, Jaroslav
Results of verification of the slaughter waste anaerobic fermentation process.
Adamovský, R.: Pastorek, Zdeněk: Kára, Jaroslav
Organický odpad a produkce bioplynu
Pastorek, Zdeněk: Kára, Jaroslav
Možnosti výroby a využití bioplynu v ČR
Kára, Jaroslav: Mužík, Oldřich
Krmný šťovík pro výrobu bioplynu
Kára, Jaroslav
Energetické důvody, strategický cíl
Kára, Jaroslav
Bioplynové stanice s mokrým procesem
Kouďa, J.: Kára, Jaroslav
Anaerobní fermentace směsných materiálů
Kára, Jaroslav: Hanzlíková, Irena: Pastorek, Zdeněk
2007
Zpracování biologicky rozložitelných odpadů.
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk
Zpracování biologicky rozložitelných odpadů
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk
Využití fermentačních zbytků jako paliva
Kára, Jaroslav: Koutný, Roman: Kouďa, J.
Využití fermentačních zbytků anaerobní digesce jako paliva
Kára, Jaroslav: Koutný, Roman: Kouďa, Jaroslav
Směry rozvoje bioplynových stanic v zemědělství
Kára, Jaroslav
Podmínky výroby a využití biopaliv
Kára, Jaroslav
Krmný šťovík a jeho využití pro výrobu bioplynu
Kára, Jaroslav: Petříková, V.
Energy utilization of agricultural, food industry and municipal wastes in Czech Republic.
Pastorek, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Adamovský, R.
2006
Vliv složení lisovací směsi na vlastnosti biopaliv
Slavík, Jan: Hutla, Petr: Kára, Jaroslav
Possibilities of slaughterhouse waste processing in the biogas plants in. ?Agricultural Engineering for a Better World'', Bonn 3-7.9. 2006 , World Congress CIGR, Bonn : University of Bonn
Pastorek, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Hanzlíková, Irena: Mazancová, Jana
POLOPROVOZNÍ OVĚŘENÍ SLOŽENÍ A VÝTĚŽNOSTI SMĚSI A TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBY BIOPLYNU VČETNĚ PRODUKCE A SLOŽENÍ KALŮ Z TÉTO VÝROBY (Bioplynová stanice Rabbit Trhový Štěpánov)
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk: Hanzlíková, Irena: Kouďa, Jaroslav
Nové poznatky ve výzkumu energetických trav
Andert, David: Frydrych, J.: Juchelková, D.: Kára, Jaroslav
Možnosti využití produkce travních porostů anaerobní digescí.
Mužík, Oldřich: Kára, Jaroslav: Abrham, Zdeněk
KÁRA, J.: Obnovitelné zdroje energie a situace v ČR. Mechanizace zemědělství, 2006, roč. 54, č. 5, s. 27-33, ISSN 0373-6776
Kára, Jaroslav
Bartolomějev, A.,KÁRA, J.: Sklizeň energetických rostlin v praktické ukázce. Mechanizace zemědělství, 2006, roč. 54, č. 1, s. 16-17, ISSN 0373-6776
Bartolomějev, Alexander: Kára, Jaroslav
ANAEROBNÍ ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH ODPADŮ A JEJICH NUTNÁ HYGIENIZACE In. Kaly a odpady 2006, FSI VUT BRNO 19 - 21. 6.
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk
2005
Výzkum a využití energetických trav
Andert, David: Juchelková, Dagmar: Frydrych, Jan: Kára, Jaroslav
Využití biopaliv
Andert, David: Kára, Jaroslav
Trávy jako obnovitelný zdroj energie
Kára, Jaroslav: Frydrych, Jan: Andert, David: Juchelková, Dagmar
Technologii proizvodstva tvjordogo biotopliva v Cešskoj Respublike.
Kára, Jaroslav: Souček, Jiří: Adamovský, Radomír
Technologii dlja ispolzovanija vozobnovljaemych istocnikov energii v Cešskoj Respublike
Adamovský, Radomír: Souček, Jiří: Kára, Jaroslav
Solid agricultural organic waste as energy source
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk
Sklizen drevnaté biomasy k energetickým úcelum
Adamovský, Radomír: Kára, Jaroslav: Souček, Jiří
Poznámka k reportáži ČT
Kára, Jaroslav
Křídlatka Bohemica - ekonomika pěstování a možnosti kofermentace s kejdou
Mužík, Oldřich: Abrham, Zdeněk: Kára, Jaroslav
Environmentalnaja ochrana atmosfery v zemedelství.
Adamovský, Radomír: Souček, Jiří: Kára, Jaroslav
Biopaliva
Andert, David: Kára, Jaroslav
Alternativní zdroje v zemedelství.
Souček, Jiří: Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
2004
Zemědělská technika a biomasa 2004
Adamovský, Radomír: Kára, Jaroslav
Výroba bioplynu ze zemědělských odpadů
Strašil, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
The effect of nitrogen fertilization, sowing rates and weather conditions on yields and yield components of Lallemantia iberica
Adamovský, Radomír: Strašil, Zdeněk: Kára, Jaroslav
Technologie pro zpracování energetické biomasy.
Strašil, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
Technologie pro sklizeň, úpravu a zpracování energetické biomasy.
Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír: Strašil, Zdeněk
Processing of bio-waste for energy purposes
Pastorek, Zdeněk: Kára, Jaroslav
Porovnání safloru a krambe - možných alternativních surovinových zdrojů pro průmyslové využití.
Kára, Jaroslav: Strašil, Zdeněk: Adamovský, Radomír
Porovnání ozimé a jarní formy lničky - alternativního surovinového zdroje pro průmyslové využití
Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír: Strašil, Zdeněk
Pellets from energy crops
Kára, Jaroslav: Strašil, Zdeněk: Adamovský, Radomír
Obnovitelné zdroje energie
Kára, Jaroslav
Materiálové a energetické využití odpadů
Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
Kapitola 6. Anaerobní fermentace vlhkých organických materiálů.
Strašil, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
Kapitola 5. Spalování biopaliv
Kára, Jaroslav
Kapitola 4. Úpravy a zpracování biomasy pro energetické účely
Kára, Jaroslav
Biomasa
Strašil, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
Analyza obecnego stanu oraz perspektiwy wykorzystania biomasy do celów energetycznych w Czechach
Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír: Strašil, Zdeněk
2003
Zkušenosti se společným spalováním uhlí+biomasa.
Andert, David: Kára, Jaroslav
Spalování biomasy s přídavkem uhlí.
Strašil, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
Energetické bilance vybraných netradičních energetických rostlin určených pro přímé spalování při různých termínech sklizně a systému dosoušení.
Strašil, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
Biomasa pro výrobu tepla.
Strašil, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
2002
Zkušenosti s výrobou směsných biopaliv a se společným spalováním uhlí+biomasa.
Kára, Jaroslav: Strašil, Zdeněk: Adamovský, Radomír
Zkušenosti s výrobou směsných biopaliv a se společným spalováním uhlí+biomasa.
Andert, David: Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Využití bioalkoholu.
Kára, Jaroslav
Topinambur hlíznatý (Helianthus tuberosus L.) - netradiční alternativní plodina pro průmyslové a energetické využití
Strašil, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
The effect of recuperation exchanger and heat loss caused by transfer on temperatures and air moisture in the stable.
Adamovský, Radomír: Kára, Jaroslav: Neuberger, Pavel
Tabulka instalovaného elektrického výkonu na zařízeních využívajících biomasu.
Váňa, Jaroslav: Kára, Jaroslav
Řepka jako energetická plodina.
Kára, Jaroslav: Jevič, Petr
Kompostování zbytkové biomasy.
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk: Jelínek, Antonín
General recommendations for biomass use to energy purposes in the Czech republic.
Kára, Jaroslav
Ekonomika produkce rostlin pro energetické využití.
Strašil, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
Ekoefektivnost anaerobní fermentace vlhkých organických materiálů.
Strašil, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
Design of combustion device on biomass in the Czech Republic.
Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
Biomasa pro výrobu tepla.
Kára, Jaroslav
Biogas production by phytomass fermentation.
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk: Hutla, Petr
Biogas production by phytomass fermentation
Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír: Strašil, Zdeněk
Application of coal-straw mixed fuel for energy purposes.
Strašil, Zdeněk: Adamovský, Radomír: Kára, Jaroslav
Application of coal-straw mixed fuel for energy purposes.
Andert, David: Kára, Jaroslav: Scholz, Volkhard
Analysis of stable ventilating air secondary heat utilisation effect on quality of microclimate.
Adamovský, Radomír: Kára, Jaroslav: Neuberger, Pavel
2001
Využití bioetanolu
Kára, Jaroslav
Technologie pro využití bioplynu v podmínkách České Republiky
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk: Měkotová, Pavla
Technologické systémy pro využití biopaliv z energetických plodin.
Kára, Jaroslav
Společné spalování biomasy s uhlím.
Adamovský, Radomír: Kára, Jaroslav: Strašil, Zdeněk
Společné spalování biomasy s uhlím
Andert, David: Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Společné spalování biomasy a uhlí.
Andert, David: Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Production of briquetts from brand culm crops and coal.
Andert, David: Kára, Jaroslav: Scholz, Volkhard
Present state and perspectives of biomass application in the Czech Republic.
Kára, Jaroslav: Adamovský, Radek
Operation and emission parameters of tractor engine at rape oil ethyl esters application as alternative fuel.
Bouček, Jan: Kára, Jaroslav
Nové biopalivo - ethylestery řepkového oleje (EEŘO).
Bouček, Jan: Kára, Jaroslav: Kovář, Jiří
Motorová paliva z biomasy v České republice.
Kára, Jaroslav
Energy and economic aspects of energy integrated system of farm for pigs breeding.
Adamovský, Radek: Kára, Jaroslav
Energetika v zemědělství.
Kára, Jaroslav
ENERGETICKÉ SYSTÉMY VYUŽÍVÁNÍ DRUHOTNÉHO TEPLA VĚTRACÍHO VZDUCHU OBJEKTŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY.
Kára, Jaroslav: Adamovský, Radek
Development of cultural practices for untraditional perspective industry and energy crops.
Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír: Strašil, Zdeněk
Biofuels with content of bioethanol for diesel engines.
Kára, Jaroslav
Application of coal - straw mixed fuel for energy purposes.
Andert, David: Kára, Jaroslav: Scholz, Volkhard
Anaerobní fermentace vlhkých organických materiálů-výroba bioplynu.
Kára, Jaroslav: Hutla, Petr: Pastorek, Zdeněk
2000
Zemědělství jako uživatel obnovitelných zdrojů energie
Kára, Jaroslav
Využití odpadní biomasy rostlinného původu
Pastorek, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Vliv spalovacího procesu při spalování biomasy na emise plynných škodlivin
Andert, David: Kára, Jaroslav: Scholz, Volkhard
Šance bioetanolu pro potravinářské využití
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk
Předpokládané užití alternativních paliv s důrazem na užití derivátů etanolu a rostlinných olejů
Kára, Jaroslav
Nepotravinářská produkce
Kára, Jaroslav
Budoucnost energetiky v zemědělství
Kára, Jaroslav
Bionafta jako alternativní palivo vhodné pro pohon vznětových motorů
Kára, Jaroslav
Bioetanol - líh jako pohonná látka
Kára, Jaroslav
Analysis of changes of thermal efficiency during operation of the table recuperation exchangers
Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
1999
Zpětné získávání tepla při výkrmu kuřecích brojlerů
Kára, Jaroslav: Hutla, Petr: Adamovský, Radomír
Závěrečná zpráva o výsledku : Metodika pro zemědělskou praxi Využití odpadní biomasy rostlinného původu
Kára, Jaroslav
Využití druhotného tepla větracího vzduchu nevytápěných stájí
Adamovský, Radomír: Kára, Jaroslav
Výroba a využití etanolu ze zemědělských plodin - užití, ekonomika, legislativa
Kára, Jaroslav: Pokorný, Zdeněk: Pastorek, Zdeněk
Use of liquid biofuels for drive of engine vehicles in the Czech Republic
Kára, Jaroslav
The biomass in agriculture - ratio of the input - output energy and economy of combustion
Andert, David: Kára, Jaroslav: Scholz, Volkhard
The biogas production from the solid organic material
Pastorek, Zdeněk: Kára, Jaroslav
Technologie pro spalování biomasy
Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
Stanovení možností využití odpadní biomasy ze zemědělské a potravinářské výroby pro výrobu tepla ekologicky šetrným způsobem
Kára, Jaroslav
Spalování biomasy - vliv přidávání uhlí
Andert, David: Kára, Jaroslav: Scholz, Volkhard
Náklady na spalování biopaliv
Andert, David: Kára, Jaroslav: Abrham, Zdeněk
Metodiky pro praxi: Motorová paliva z biomasy
Kára, Jaroslav
Logistika energetické biomasy
Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
Einzatz eines Dampfmotors zur Energiegewinung aus Biomasse
Andert, David: Kára, Jaroslav: Scholz, Volkhard
Ecological and economical barriers limiting utilization of renewable energy sources
Kára, Jaroslav: Andert, David
Doporučený standard technický - DOS-T 07.05.01.003 12/1998, ČKAIT Praha: Technická zařízení pro spalování biomasy
Kára, Jaroslav
Doporučený standard technický - DOS-T 07.05.01.002 12/1998, ČKAIT Praha: Využití biomasy pro výrobu tepla
Kára, Jaroslav
Combined biofuels with content of bioethanol for diesel engines
Kára, Jaroslav: Pokorný, Zdeněk
Analiza možliwošči zastosowania wymiennikov rekuperacyjnych w nieogrzewanych budynkach
Adamovský, Radomír: Šlégr, Vladimír: Kára, Jaroslav
1998
Zdroje biomasy a její energetické využití (pokračování z č.1)
Kára, Jaroslav
Zdroje biomasy a její energetické využití
Kára, Jaroslav
Využití bioetanolu pro pohon motorových vozidel
Kára, Jaroslav: Pokorný, Zdeněk
Výroba a užití etanolu ze zemědělských plodin - užití, ekonomika a legislativa
Kára, Jaroslav
Einsatz eines Damfmotors zur Energiegewinnung aus Abfalholz
Andert, David: Demek, R.: Kára, Jaroslav
Budoucnost obnovitelných zdrojů
Kára, Jaroslav: Koč, B.
Bioplyn z odpadu. Slunce ohřívá vodu pro kuchyni
Pastorek, Zdeněk: Hutla, Petr: Kára, Jaroslav
Biomass use - biomass combustion with coal addition.
Andert, David: Kára, Jaroslav
Biogas production from straw manure
Pastorek, Zdeněk: Kára, Jaroslav
Aditivované etanové palivo pro vznětové motory
Kára, Jaroslav: Pokorný, Zdeněk
1997
Výroba a využití etanolu ze zemědělských plodin - užití, ekonomika a legislativa
Kára, Jaroslav
The stable microclimate regulation by utilization of variable control system
Hutla, Petr: Adamovský, Radomír: Blažek, Milan: Kára, Jaroslav
Results of the Recuperation Exchangers Effectiveness Assessment in the Stalles
Adamovský, Radomír: Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Exergetické hodnocení výměníků pro využití tepla větracího vzduchu
Adamovský, Radomír: Kára, Jaroslav
Biomasa - obnovitelný zdroj energie
Kára, Jaroslav: Andert, David: Pastorek, Zdeněk
1996
Komplexní technicko-ekonomické posouzení využití bioetanolu jako paliva pro zážehové i vznětové motory
Kára, Jaroslav
1995
Stav energetického využití biomasy v České republice
Kára, Jaroslav: Andert, David
Propočet variantních ekonomických parametrů kotelny na slámu
Kára, Jaroslav
Kvantifikace a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie v zemědělství
Kára, Jaroslav
Biopalivo - technické řešení a legislativa v České republice
Kára, Jaroslav: Andert, David
Zpět na seznam »
VÚZT > O nás > Lidé