Lidé

Zpět na seznam »

Ing. Miroslav Češpiva, Ph.D.

Funkce:
Profese:
E-mail:
Telefon: 233 022 496
Mobil: 731 615 053
Oddělení: Oddělení zemědělské techniky a technologií
Místnost: RND 211
Linka:
Web:

Aktuálně řešené projekty

 Kód  Název  Období
QK23020011 Rozvoj strategií snižování emisí skleníkových plynů a amoniaku z chovů hospodářský zvířat v České republice 2023-2025 
SS06010441 Emise skleníkových plynů z čistíren odpadních vod a možnosti jejich snížení 2023-2026 

Publikace a výsledky

2022
Srovnání nejvíce zastoupených typů konvenčních dojíren z pohledu obsluhy a produktivity práce
Šimon, Machálek:Machálek, Antonín:Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Procházka, Jan
Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra
Funkční vzorek systému řízení dojení podle tepové frekvence
Češpiva, Miroslav:Machálek, Antonín:Procházka, Jan:Šimon, Josef
Dynamika uvolňování amoniaku ze statkových hnojiv po jejich aplikaci na zemědělskou půdu
Češpiva, Miroslav:Šimon, Josef:Zabloudilová, Petra
2021
Emisní faktory v chovech hospodářských zvířat
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra
Emise amoniaku, metanu a oxidu dusného z chovů hospodářských zvířat v ČR
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Šimon, Josef:Petráčková, Barbora
2020
Emise amoniaku a metanu v chovech hospodářských zvířat a jejich snižování v praxi
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra
2019
The meeting about biotechnological aditives in agriculture production
Češpiva, Miroslav:Roy, Amitava
Měřicí komora pro odběr plynů
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra
Biotechnologické přípravky ve stájích pro chov hospodářských zvířat
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra
2018
Rekonstrukce stáje pro odchov jalovic s využitím nových poznatků
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra
Reduction of ammonia concentration in intensive animals breeding by biotechnological agents
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra
2017
Měření emisí amoniaku po aplikaci a zapravení statkových hnojiv do půdy
Dědina, Martin:Češpiva, Miroslav:Petráčková, Barbora:Zabloudilová, Petra
2016
Some causes of differences in the NH3 concentration measured with the semiconductor sensors by one manufacturer
Zabloudilová, Petra:Pecen, Josef:Češpiva, Miroslav
Ověření emisních faktorů u referenčních chovů prasnic březích a prasnic (kojících)
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Dědina, Martin:Jelínek, Antonín
Ověřená technologie automatického řízení chodu ventilátorů v závislosti na teplotě a koncentraci oxidu uhličitého ve stájovém prostředí
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Fabiánová, Maria:Šimon, Josef:Pecen, Josef:Jelínek, Antonín
Metody stanovení emisí amoniaku z půdy
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra
Automatické ovládání umělého osvětlení ve stáji v závislosti na intenzitě osvětlení
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Fabiánová, Mária:Šimon, Josef:Pecen, Josef:Jelínek, Antonín
2015
Reduction of ammonia emissions from livestock housing by biotechnological agents
Češpiva, Mioslav:Zabloudilová, Petra
Ověřená technologie nízkoenergetické výměny vzduchu ve stáji typové řady K96 v období se zvýšeným rizikem tepelného stresu
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Fabiánová, Mária:Šimon, Josef:Pecen, Josef:Jelínek, Antonín
Odkliz kejdy a produkce amoniaku
Češpiva, Mioslav:Zabloudilová, Petra
2014
Vliv způsobu zapravení statkových hnojiv na obsah dusíkatých látek při pěstování energetických plodin
Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra
Stanovení koncentrace prachových částic v objektech pro chov dojnic
Fabiánová, Mária: Zabloudilová, Petra: Češpiva, Miroslav: Šimon, Josef: Jelínek, Antonín
Porovnání úniku plynného amoniaku při variantních způsobech zapravení fugátu
Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra
Komora pro odběr plynů
Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra: Kovaříček, Pavel
Coating with Photocatalytic TiO2 versus Carbon Footprint
Pecen, Josef: Zabloudilová, Petra: Češpiva, Miroslav
Blízké okolí stájových objektů
Fabiánová, Mária: Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra: Šimon, Josef
2013
Usage of Passive Cooling Methods in Agriculture
Fabianova, Maria: Zabloudilová, Petra: Šimon, Josef: Češpiva, Miroslav: Kic, Pavel
Modelová řešení osvětlovacích soustav ve vybraných zemědělských objektech
Hutla, Petr: Češpiva, Miroslav: Bíma, Václav: Mičín, Rostislav
Měření koncentrací amoniaku v chovech skotu
Češpiva, Miroslav: Jelínek, Antonín: Zabloudilová, Petra: Pecen, Josef
Generátor zvuku
Češpiva, Miroslav
Analýza stavebně-hygienických ukazatelů rekonstruovaných stájí pro dojnice
Fabianova, Maria: Zabloudilová, Petra: Češpiva, Miroslav: Šimon, Josef
2012
Teleskopický manipulátor
Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra
Snižování emisí pachových látek při výrobě piva
Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra: Bortlová, Klára
Skládací větrný tunel pro odběr pachových látek
Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra
Kalibrační nádoba
Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra
Čidlo pro měření koncentrace plynů
Češpiva, Miroslav
2011
VYUŽITÍ ELEKTROCHEMICKY AKTIVOVANÉ VODY PŘI DEZINFEKCI STÁJOVÝCH OBJEKTŮ PRO CHOV KUŘAT NA MASO
Zabloudilová, Petra: Jelínek, Antonín: Petráčková, Barbora: Češpiva, Miroslav
Vliv nastavení pracovních cyklů automatických systémů pro odklízení chlévské mrvy na emise amoniaku
Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra
Ověřený technologický postup dezinfekce napájecí vody v chovu kuřat na maso s využitím produktu technologie elektrochemické aktivace vody VertEsprit ANK
Šťastná, Jana: Šoch, Miloslav: Doubek, Pavel: Pecen, Josef: Petráčková, Barbora: Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra
Ověřená technologie dezinfekce stájového objektu pro chov kuřat na maso s využitím produktu technologie elektrochemické aktivace vody VertEsprit ANK
Zabloudilová, Petra: Doubek, Pavel: Pecen, Josef: Šťastná, Jana: Jelínek, Antonín: Petráčková, Barbora: Češpiva, Miroslav
Bilance CO2 a průtok vzduchu ve stájích
Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra: Jelínek, Antonín
Audiostimulátor
Machálek, Antonín: Češpiva, Miroslav: Šimon, Josef
2010
Zásady provádění měření hodnot stájového mikroklimatu v chovech kuřat na maso podle směrnice Rady 2007/43/ES o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso
Zabloudilová, Petra: Kruml, Jiří: Jelínek, Antonín: Češpiva, Miroslav
2009
TiO2 application to suppress the effect of animal production on the environment.
Zabloudilová, Petra: Pecen, Josef: Kosová, Martina: Jelínek, Antonín: Češpiva, Miroslav
Měření koncentrací frakcí prachu PM10 a PM2,5 a pachových látek v objektech pro chov hospodářských zvířat.
Kosová, Martina: Dolejš, Jan: Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra
2007
Využití vhodných technologií zapravení organických hnojiv do půdy s ohledem na snížení emisí amoniaku a skleníkových plynů.
Jelínek, Antonín: Češpiva, Miroslav
Some types of gas sensors for methane monitoring and their properties.
Zabloudilová, Petra: Pecen, Josef: Češpiva, M.
Snížení vlivu emisí amoniaku a skleníkových plynů ze zemědělské činnosti na životní prostředí.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin: Kraus, Ronald: Češpiva, Miroslav
Ověřování biopřípravků na eliminaci emisí amoniaku a skleníkových plynů.
Dolejš, Jan: Češpiva, M.: Toufar, Oldřich: Jelínek, A.
Monitoring of burden gases emissions level after farmyard manure application in grapevine and vegetable growing.
Češpiva, Miroslav: Burg, P.
Environmentální aspekty provozu technologie využití separátu hovězí kejdy jako plastického steliva.
Kraus, Ronald: Češpiva, Miroslav: Jelínek, Antonín
Effect of the temperature and air speed on the ammonia emissions from manure corridor in the cow stables.
Češpiva, Miroslav: Kocán, Petr
Dynamika působení biopřípravků na eliminaci stájových plynů.
Dolejš, Jan: Češpiva, M.: Toufar, Oldřich: Adamec, Tomáš: Knížek, Josef: Kraus, R.
Dodržování zásad správné zemědělské praxe a snižování emisí pachových látek.
Češpiva, Miroslav
Biopřípravky na bázi mořských řas pro redukci stájových plynů.
Dolejš, Jan: Češpiva, M.: Toufar, Oldřich: Adamec, Tomáš: Knížek, Josef: Kraus, R.
2006
Stanovení emisí hluku v zemědělských zařízeních
Dědina, Martin: Češpiva, Miroslav: Plíva, Petr
Stanovení emisí hluku v průmyslových a zemědělských zařízeních spadajících pod působnost zákona o integrované prevenci.
Dědina, Martin: Jelínek, Antonín: Češpiva, Miroslav
2005
Využití biotechnologických prípravku pro snížení emisí amoniaku v chovech hospodárských zvírat.
Jelínek, Antonín: Dolejš, Jan: Mareček, Jan: Kollárová, Mária: Češpiva, Miroslav: Pecen, Josef: Dědina, Martin
Reduction of ammonia concentration in stables of intensive farm animals breeding using biotechnological agents
Dolejš, Jan: Dědina, Martin: Jelínek, Antonín: Češpiva, Miroslav: Pecen, Josef: Mareček, Jan
2004
Ověření možnosti přesného dávkování biotechnických přípravků v intenzivních chovech hospodářských zvířat pro zlepšení vnitřního klimatu stájí.
Jelínek, Antonín: DĚDINA, Martin: ČEŠPIVA, Miroslav: Plíva, Petr
2001
Výzkum technologií chovu prasat a drůbeže snižujících emise amoniaku negativně ovlivňujících životní prostředí.
Jelínek, Antonín: Češpiva, Miroslav: Plíva, Petr
The change of residual biomass by composting onto high - quality fertilizer or filled up earth
Jelínek, Antonín: Češpiva, Miroslav: Plíva, Petr: Macourek, Michal
Composting as possibility of toxic gases emissions reduction, mainly ammonia, generated during manure storage.
Jelínek, Antonín: Češpiva, Miroslav: Plíva, Petr: Hörnig, Günter: Stollberg, Ulrich
Analýza technických parametrů v intenzivním chovu skotu a ostatních přežvýkavců z hlediska pracnosti, energetické, materiálové a investiční náročnosti.
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Češpiva, Miroslav
2000
Emise plynů ze živočišné výroby
Češpiva, Miroslav: Jelínek, Antonín
1998
Omezení vlivu emisí toxických plynů ze stájí na životní prostředí v roce 1998
Jelínek, Antonín: Češpiva, Miroslav: Plíva, Petr
1994
Řídící počítačová jednotka v systému s tenzometrickou vahou a velkoplošným displejem pro řízení přípravy a výdeje krmiva pro prasata potrubním rozvodem
Vegricht, Jiří: Kettner, Pavel: Češpiva, Miroslav: Svoboda, Jan
Ukončené projekty »

Zpět na seznam »
VÚZT > O nás > Lidé