Lidé

Zpět na seznam »

Ing. Josef Šimon, Ph.D.

Funkce:
Profese:
E-mail:
Telefon: 233 022 307
Mobil: 731 471 749
Oddělení: Vedení
Místnost: HB Sekretariát
Linka:
Web:

Aktuálně řešené projekty

 Kód  Název  Období

Publikace a výsledky

2022
Zpracování a vyhodnocení termografických videozáznamů pro detekci kadáveru prasete divokého
Šimon, Josef:Machálek, Antonín:Ambrož, Pavel
Zařízení pro ventilaci hospodářské budovy
Machálek, Antonín:Šimon, Josef
Zařízení pro přitlačování aplikačního předmětu na pohyblivou část živého subjektu
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Srovnání nejvíce zastoupených typů konvenčních dojíren z pohledu obsluhy a produktivity práce
Šimon, Machálek:Machálek, Antonín:Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Procházka, Jan
Speciální granulované organické hnojivo pro výsadbu dřevin
Hutla, Petr:Jevič, Petr:Gerndtová, Ilona:Měkotová, Pavla:Stehlík, Martin:Šimon, T.:Mayerová, M.
Software pro prodej mléka, monitoring stavu stanice a správy stanice ecoTRADE
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Machek, Jiří
Průtočný pasterizér ecoPASTO
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Machek, Jiří
Mobilní sběrné stanice mléka ecoMILK - výstup sýrařský kotel
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Machek, Jiří
Mobilní sběrné stanice mléka ecoMILK - uskladnění pomocí nerezových nádob
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Machek, Jiří
Funkční vzorek systému řízení dojení podle tepové frekvence
Češpiva, Miroslav:Machálek, Antonín:Procházka, Jan:Šimon, Josef
Dynamika uvolňování amoniaku ze statkových hnojiv po jejich aplikaci na zemědělskou půdu
Češpiva, Miroslav:Šimon, Josef:Zabloudilová, Petra
Automatizovaný systém nahánění dojnic
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Falta, Daniel:Kopec, Tomáš:Chládek, Gustav:Ráb, Petr:Kordík, Josef
Africký mor prasat - Výsledky výzkumu v České republice
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Faldyna, Martin:Hrdý, Jakub:Krásna, Magdaléna:Krzyžánková, Miroslava:Moutelíková, Romana:Prodělalová, Jana:Vašíčková, Petra:Mikulášková, Kateřina:Václavek, Petr:Bartoš, Luděk:Bartošová, Jitka:Malá, Gabriela:Novák, Pavel:Celer, Vladimír:Břínek Kolařová, Dagmar:Faltusová, Monika:Ježek, Miloš:Silovský, Václav:Drimaj, Jakub:Kamler, Jiří:Plhal, Radim:Cukor, Jan:Havránek, František
2021
Zařízení pro přitlačování aplikačního předmětu na pohyblivou část živého objektu
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Využití dronů k nahánění divokých prasat.
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Technické prostředky a chovatelská opatření pro prevenci šíření afrického moru prasat v populaci prasat divokých v ČR
Bartošová, Jitka:Kamler, Jiří:Bartoš, Luděk:Cukor, Jan:Turek, Kamil:Havránek, František:Drimaj, Jakub:Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Plhal, Radim
Rozdíl rektální a povrchové teploty kadáveru prasete divokého v závislosti na jeho stáří a klimatických podmínkách
Šimon, Josef:Machálek, Antonín:Procházka, Jan
Ověřená technologie vyhledávání uhynulých divokých prasat
Machálek, Antonín:Šimon, Josef
Emise amoniaku, metanu a oxidu dusného z chovů hospodářských zvířat v ČR
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Šimon, Josef:Petráčková, Barbora
2020
Polohovací rameno kontaktního čidla
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
2019
Výzkumníci pomáhají i přírodě
Fuka, Vladislav:Souček, Jiří:Šimon, Josef
Využití termovize při vyhledávání kadáverů divokých prasat
Šimon, Josef
Vyhledávání kadáverů divokých prasat pomocí termografické kamery
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Vyhledávač srnčat
Fuka, Vladislav:Šimon, Josef
Vliv vnějších klimatických podmínek na mikroklima ve skladovacích kapacitách o rozdílných konstrukčních vlastnostech
Bradna, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David
Vliv klimatických podmínek na vyzařovanou teplotu kadáveru prasete divokého
Šimon, Josef:Machálek, Antonín:Procházka, Jan
Úchyt čidel na kůži zvířat
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Technické, biologické prostředky a postupy pro prevenci šíření afrického moru prasat
Machálek, Antonín:Šimon, Josef
Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření
Machálek, Antonín:Cukor, Jan:Ernst, Martin:Havránek, František:Marada, Petr:Mikulka, Jan:Šimon, Josef:Štrobach, Jan
Mikroklima ve skladech zrnin
Bradna, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David:Vejchar, Daniel
Chytře proti africkému moru prasat
Havránek, František:Cukor, Jan:Kamler, Jiří:Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Bartoš, Luděk:Bartošová, Jitka
Comparison of a 1 t and a 55 t container when storing spelt grain in mild climate of the Czech republic
Bradna, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Polišenská, I.:Sedláčková, I.
2018
Zařízení pro zlepšení welfare při dojení zvířat
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Havlík, Vlastimil:Šoch, Miloslav:Voříšková, Jarmila
Zařízení pro vyhledávání srnčat oceněno Zlatým klasem
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Vyhledávání kadáverů divokých prasat pomocí termografické kamery
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
The impact of weather conditions on microclimate in storage facilities
Bradna, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David:Vejchar, Daniel
Termovizní vyhledávač VMT-VÚZT
Machálek, Antonín:Šimon, Josef
Skladování oddělených šarží zrnin ve skladovacích boxech o jednotkové kapacitě 1 t
Bradna, Jiří:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Šimon, Josef:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše:Hutař, Martin:Polišenská, Ivana:Sedláčková, Irena
Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Cukor, Jan:Ernst, Martin:Havránek, František:Marada, Petr:Mikulka, Jan:Štrobach, Jan
Nové řešení pro vyhledávání srnčat před senosečí
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Lokalizace kadáverů divokých prasat pomocí termovize
Machálek, Antonín:Šimon, Josef
Flow rate of liquid cattle manure leakage into subsoil during storage
Vegricht, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David:Bradna, Jiří
2017
Vyhledávání živočichů pomocí vyhledávací tyče s termovizí
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
The effect of bedding amount on gas emissions from manure during storage
Šimon, Josef:Vegricht, Jiří:Bradna, Jiří
Spolehlivost zařízení s pohybovými čidly pro vyhledávání mláďat zvěře
Šimon, Josef:Machálek, Antonín
Manure leachate production and change in manure weight during the storage depending on the amount of bedding
Vegricht, Jiří:Šimon, Josef:Bradna, Jiří
2016
Využití systému pro sledování dojnic pro analýzu welfare vysokoužitkových dojnic
Šimon, Josef:Machálek, Antonín:Bradna, Jiří:Vegricht, Jiří
Vyhledávací tyč s termovizí a zobrazovací jednotkou
Machálek, Antonín:Šimon, Josef
The impact of differently solved machine lines and work procedures of feeding and bedding on dust concentration in stables for dairy cows
Vegricht, Jiří:Šimon, Josef
Průsak kejdy do podloží během skladování
Vegricht, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David:Svoboda, Pavel
Ověřená technologie automatického řízení chodu ventilátorů v závislosti na teplotě a koncentraci oxidu uhličitého ve stájovém prostředí
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Fabiánová, Maria:Šimon, Josef:Pecen, Josef:Jelínek, Antonín
Lokalizační systém pro sledování dojnic
Šimon, Josef:Machálek, Antonín:Vegricht, Jiří:Bradna, Jiří
Automatické ovládání umělého osvětlení ve stáji v závislosti na intenzitě osvětlení
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Fabiánová, Mária:Šimon, Josef:Pecen, Josef:Jelínek, Antonín
2015
Zlepšení vnitřního mikroklimatu ve VIB pro odchov telat
Vegricht, Jiří:Šimon, Josef
Zařízení pro úpravu dešťové vody a odběr jejich vzorků
Machálek, Antonín: Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Bradna, Jiří
Využití odpadní a dešťové vody pro očistu a sanitaci technologických zařízení
Machálek, Antonín: Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Kordík, Josef
Vyhodnocení různých způsobů úpravy srážkových vod pro využití v chovech hospodářských zvířat
Machálek, Antonín: Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Bradna, Jiří: Hrušková, Petra: Šlapáková, Petra
Vliv množství podestýlky na vlastnosti slamnatého hnoje během skladování
Vegricht, Jiří:Šimon, Josef:Bradna, Jiří
Teplotní podmínky, spotřeba energie, ventilátory a ekonomika výroby mléka
Šimon, Josef:Vegricht, Jiří
Systém zchlazování mikroklimatu ve stájích pro dojnice pomocí využití akumulované dešťové vody a její aplikaci na střešní plášť
Machálek, Antonín: Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Kordík, Josef
Ověřená technologie nízkoenergetické výměny vzduchu ve stáji typové řady K96 v období se zvýšeným rizikem tepelného stresu
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Fabiánová, Mária:Šimon, Josef:Pecen, Josef:Jelínek, Antonín
Nové systémy pro krmení skotu
Vegricht, Jiří:Šimon, Josef
Heat transfer into stable environment through the various types of roofing
Šimon, Josef:Vegricht, Jiří:Fabiánová, Mária
2014
Vliv sluneční radiace na oteplování stájového prostoru
Šimon, Josef: Vegricht, Jiří: Fabiánová, Mária
Stanovení koncentrace prachových částic v objektech pro chov dojnic
Fabiánová, Mária: Zabloudilová, Petra: Češpiva, Miroslav: Šimon, Josef: Jelínek, Antonín
Poloautomatické krmné systémy pro chov skotu
Šimon, Josef: Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín
Blízké okolí stájových objektů
Fabiánová, Mária: Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra: Šimon, Josef
2013
Způsoby a možnosti ochlazování stájí
Machálek, Antonín: Šimon, Josef
Zařízení pro odebírání vzorků
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Bradna, Jiří
Usage of Passive Cooling Methods in Agriculture
Fabianova, Maria: Zabloudilová, Petra: Šimon, Josef: Češpiva, Miroslav: Kic, Pavel
Systémy pro krmení skotu na výstavě EuroTier 2012
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Machálek, Antonín
Systémy podestýlání a emise prachu a hluku ve stájích pro chov dojnic
Šimon, Josef: Vegricht, Jiří
Osvětlení stáje pro dojnice
Hutla, Petr: Šimon, Josef: Vyhlídko, Lukáš
Mikroklimatické parametry VIB v letním období
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Fabianova, Maria
Mikroklima ustájení telat ? přístřeškové individuální boxy
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Fabianova, Maria
Laboratorní zařízení pro sběr a úpravu dešťové vody
Machálek, Antonín: Šimon, Josef: Vegricht, Jiří: Bradna, Jiří
Inovace v oblasti dojicí techniky
Machálek, Antonín: Vegricht, Jiří: Šimon, Josef
Analýza stavebně-hygienických ukazatelů rekonstruovaných stájí pro dojnice
Fabianova, Maria: Zabloudilová, Petra: Češpiva, Miroslav: Šimon, Josef
2012
Změna vlastností surové kejdy při separaci
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Klír, Jan
Možnosti zlepšení návštěvnosti dojicího robota vytvářením příznivého mikroklimatu při dojení krav
Machálek, Antonín: Šimon, Josef
Modelování produkce dusíku ve statkových hnojivech
Vegricht, Jiří: Ambrož, Pavel: Šimon, Josef: Klír, Jan
Inovace v oblasti míchacích krmných vozů
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef
Inovace stacionárních krmných systémů pro chov skotu
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef
Audiostimulace dojnic k návštěvě dojícího robota
Machálek, Antonín: Šimon, Josef
2011
Zhodnocení systémů ustájení pro odchov telat z hlediska welfare a kvality životního prostředí a jejich vlivu na životní projevy a chování telat
Šoch, Miloslav: Šťastná, Jana: Pálka, Václav: Zajíček, Petr: Benda, Michal: Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Fabianová, Mária
Zařízení pro zlepšení welfare při dojení zvířat
Machálek, Antonín: Šimon, Josef: Havlík, Vlastimil: Šoch, Miloslav: Voříšková, Jarmila
Výzkum nových řešení venkovních individuálních bud pro telata
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Šoch, Miloslav
Výzkum a hodnocení interakcí systému ČLOVĚK ? ZVÍŘE ? ROBOT v chovu dojnic.
Machálek, Antonín: Voříšková, Jarmila: Šimon, Josef: Šoch, Miloslav: Maršálek, Miroslav
Vybrané mikroklimatické parametry v různých systémech ustájení telat v přístřeškových individuálních boxech (PIB)
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Fabianová, Mária: Šoch, Miloslav
Vliv variantních řešení stáje na výrobní náklady mléka
Vegricht, Jiří: Ambrož, Pavel: Šimon, Josef: Fabianová, Mária
Utilization of Audiostimulation for Control of Time Period Between Milking on Farms Equipped by Automatic Milking
Machálek, Antonín: Šimon, Josef: Fabianová, Mária: Vegricht, Jiří
Příprava dojnic pro robotické dojení
Machálek, Antonín: Šimon, Josef: Voříšková, Jarmila: Maršálek, Miroslav: Havlík, Vlastimil
Audiostimulátor
Machálek, Antonín: Češpiva, Miroslav: Šimon, Josef
Analýza a metodika vyhodnocení rychlosti nasazování strukových násadců u dojících robotů
Machálek, Antonín: Šimon, Josef: Fabianová, Mária
Analýza a metodika hodnocení interakcí systému člověk -zvíře - robot na farmách dojnic
Machálek, Antonín: Voříšková, Jarmila: Šimon, Josef: Fabianová, Mária: Vejchar, Daniel: Vegricht, Jiří: Havlík, Vlastimil: Šoch, Miloslav: Maršálek, Miroslav
2010
Základní technické a technologické vlastnosti MKV na českých farmách
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Fabianová, Mária
Využití statkových hnojiv v rostlinné výrobě.
Vegricht, Jiří: Klír, Jan: Ambrož, Pavel: Šimon, Josef: Miláček, Petr: Fabianová, Mária
Využití robotizovaných systémů v chovu dojnic
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Šimon, Josef: Miláček, Petr: Fabianová, Mária
Technické a technologické systémy napájení pro dojnice
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Fabianová, Mária
Biologické a technicko-ekonomické předpoklady a možnosti využití systémů automatického sběru dat v chovu skotu
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Fabianová, Mária
2009
Vliv technických parametrů stájí
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Miláček, Petr: Fabianová, Mária
Střecha boudy pro chov zvířat.
Vegricht, Jiří: Šoch, Miloslav: Šimon, Josef: Miláček, Milan: Fabianová, Mária
Stanovení vlivu teplot prostředí na vybrané mikroklimatické parametry ve variantních systémech ustájení telat.
Vegricht, Jiří: Šoch, Miloslav: Šimon, Josef: Miláček, Petr: Fabianová, Mária
Zpět na seznam »
VÚZT > O nás > Lidé