Lidé

Zpět na seznam »

Ing. Jiří Souček, Ph.D.

Funkce:
Profese:
E-mail:
Telefon: 233 022 214
Mobil: 731 471 748
Oddělení: Vedení
Místnost: RND 216
Linka:
Web:

Aktuálně řešené projekty

 Kód  Název  Období
QK21010151 Získávání rostlinných olejů pomocí moderních metod 2021-2024 

Publikace a výsledky

2022
Způsob skladování rostlinného oleje a zařízení k provádění způsobu
Souček, Jiří:Pražan, Radek
Zemědělské technologie a spotřeba energie
Souček, Jiří:Pražan, Radek:Vejchar, Daniel
Výzkumný ústav zemědělské techniky přenáší do praxe poznatky
Machálek, Antonín:Souček, Jiří
The effect of mulch materials on selected soil properties, yield and grape quality in vineyards under central European conditions
Souček, Jiří:Burg, Patrik:Čížková, Alice:Mašán, Vladimír:Sedlar, Aleksandar:Matwijczuk, Arkadiusz
Technologické trendy v zemědělství
Souček, Jiří
Stanovení drsnosti povrchu půdy s použitím pozemního LiDARu
Jílek, Ladislav:Pražan, Radek:Gerndtová, Ilona:Hájek, David:Souček, Jiří
Sledování výšky polních plodin s použitím pozemního LiDARu
Pražan, Radek:Jílek, Ladislav:Gerndtová, Ilona:Hájek, David:Souček, Jiří
Roboty ve faremním chovu zvířat
Souček, Jiří:Machálek, Antonín:Benda, T.:Hlaváčková, V.
Parameters of hemp oil filtration using a plate filter
Souček, Jiří:Dědina, Martin:Tománková, Veronika:Jevič, Petr:Szalay, K.:Mašán, V.:Jasinskas, Algirdas
Měření fyzikálních veličin
Souček, Jiří:Gerndtová, Ilona:Machálek, Antonín
Hydropónikus növénynevelö kamrában végzett nevelési kisérletek – A megvilágitás hatása a növények fejl?désére
Souček, Jiří:Szalay, Kornél:Barabás-Olasz, Zsófia:Deákvári, Jozsef:Jung, András
Exkurze do bionergetického centra
Gerndtová, Ilona:Souček, Jiří
Biopaliva
Gerndtová, Ilona:Souček, Jiří
Assesment of energy properties of maize andmulti-crop pellets and environmental impact of their combustion
Souček, Jiří:Jasinskas, Algirdas:Petlickaite, Rita:Jotautiene, Egle:Lemanas, Egidijus
2021
Zvýšení kvality agropelet přídavkem brambor
Souček, Jiří
Zařízení ke skladování rostlinného oleje
Souček, Jiří:Pražan, Radek
Using distant monitoring methods for the cultivation of cannabis
Souček, Jiří:Bjelková, Marie:Burg, Patrik:Jasinskas , Algirdas
TECHNOLOGIE pro 3P (Technologie pro přirozený potenciál půd)
Jurečka, L.:Souček, Jiří:Kantor, Č.:Kučera, L.:Hanuš, J.
Snímkování půdních bloků pomocí dronu s multispektrálním snímačem
Souček, Jiří
Sklízeč konopí pro technické využití
Souček, Jiří:Jevič, Petr
Skelet zařízení pro měření sil
Pražan, Radek:Souček, Jiří:Rybanský, Martin:Vejchar, Daniel:Havlíček, Martin:Lopot, František
Monitoring porostu konopí s pomocí dronu
Souček, Jiří:Bjelková, Marie
Historie zemědělské techniky
Gerndtová, Ilona:Machálek, Antonín:Souček, Jiří
Effects of different vinification technologies and yeasts on qualitative parameters and terpene compounds of Sauvignon Blanc wines
Červinka, L.:Burg, P.:Šoural, I.:Mašán, V.:Čížková, A.:Souček, Jiří:Višacki, V.:Ponjičan, O.:Sedlar, A.
Brambory moderně
Souček, Jiří:Vejchar, Daniel :Benda, T.
Alternativní zdroje organické hmoty v zemědělství
Souček, Jiří
1st International Virtual Conference on Trends in Human, Economic, Social & Environmental Sustainability (THESES 2021)
Souček, Jiří:Machálek, Antonín:KOSHULKO, Oksana
2020
Zbytková a odpadní biomasa v zemědělství
Souček, Jiří:Lukáš, J.:Burg, Patrik:Halváčková, V.
Tisková konference zaměřená na stav živočišné výroby v České republice
Souček, Jiří
Technologie aplikace biouhlu jako půdního aditiva
Souček, Jiří:Jevič, Petr
Součástí zemědělství je efektivní energetika
Souček, Jiří
Sklizeň olejného lnu
Souček, Jiří:Bjelková, M.:Šmirous, P.
Evaluation of fibrous plant pellet moisture content dependence on produced biofuel quality characteristics
Streikus, Dionizas:Jasinskas, Algirdas:Zukaite, Viktorija:Souček, Jiří
Energetické a surovinové využití biomasy
Souček, Jiří
Assessment of the use of potatoes as a binder in flax heating pellets
Souček, Jiří:Jasinskas, Algirdas
2019
Zplyňovací linky na dřevní biomasu pro výrobu elektřiny a tepla
Malaťák, Jan:Souček, Jiří
Zkušenosti z provozu MS kamery MicaSense na P4P
Souček, Jiří
Výzkumníci pomáhají i přírodě
Fuka, Vladislav:Souček, Jiří:Šimon, Josef
Výroba a aplikace kompostů jako zdroje organické hmoty
Souček, Jiří
Vliv stavu žacího ústrojí na výkonnost sklizně lnu
Souček, Jiří
Traktorové nakladače a manipulátory
Gerndtová, Ilona:Souček, Jiří
The influence of hemp growth N nutrition on quality production and possibilities of analysis with optical methods in the visible spectrum
Souček, Jiří:Bjelková, M.
Sklizeň a využití lnu
Souček, Jiří:Bjelková, Marie:Šmirous, Prokop
Sklízeč porostů
Souček, Jiří
Robotická kruhová dojírna DairyProQ
Souček, Jiří
Rameno zemědělského postřikovače
Pražan, Radek:Souček, Jiří:Čížek, Jan:Havel, Jiří
Praktické ukázky využití zbytkové a odpadní biomasy pro zemědělské a energetické účely
Souček, Jiří
Porovnání dvoutaktních a čtyřtaktních motorů při provozu malé mechanizace
Souček, Jiří
Porovnání čtyřtaktních a dvoutaktních pohonných jednotek
Souček, Jiří
Polní dny ze vzduchu
Souček, Jiří:Lukáš, J.
Physical protection in experimental raspberry plantation
Szalay, K.:Keller, B.:Kovács, L.:Rák, R.:Peterfalvi, N.:Sillinger, F.:Golub, G.:Kukharets, K.:Souček, Jiří:Jung, A.
Effect of nitrogen fertilization on the colour of wheat leaves as an indicator of application deficiency
Souček, Jiří:Pražan, Radek:Velebil, Jan
Determination of mechanical and energetic properties of reed canary grass pellets production
Souček, Jiří:Jasinskas, A.:Sillinger, F.:Szalay, K.
2018
Sklizeň a úprava lnu
Souček, Jiří:Bjelková, Marie:Šmirous, P.
Roboty v zemědělství
Souček, Jiří:Machálek, Antonín
Rameno zemědělského postřikovače
Čížek, Jan:Havel, Jiří:Pražan, Radek:Souček, Jiří
Praktické ukázky využití zbytkové a odpadní biomasy pro zemědělské a energetické účely
Plíva, Petr:Souček, Jiří
Polní dny ze vzduchu
Likáš, Jan:Souček, Jiří
Naše pole - novinky z VÚZT
Machálek, Antonín:Souček, Jiří
Moderní technika a technologie pro zemědělskou výrobu
Souček, Jiří:Machálek, Antonín:Vejchar, Daniel
Hnojiva na bázi kompostů a zbytkových surovin v režimu precizního zemědělství
Plíva, Petr:Souček, Jiří
Energetické využití odpadní a zbytkové biomasy
Souček, Jiří
Efektivnost a technologické ukazatele olejného lnu
Souček, Jiří
České zemědělství patří k nejprogresivnějším v Evropě
Machálek, Antonín:Souček, Jiří
Aplikace kompostů různých užitných vlastností na zemědělské půdy podle jejich bonity
Plíva, Petr:Souček, Jiří:Dědina, Martin:Dubský, Martin:Sucharová, Julie:Holá, Marie:Pilný, Rostislav
Aplikace kompostu na bázi digestátu
Souček, Jiří
2017
Zařízení pro zjišťování fyzikálních parametrů při vysoušení
Souček, Jiří
Volně přístupné výsledky výzkumu
Souček, Jiří
THE ASSESSMENT OF ORGANIC AND NATURAL MAGNESIUM MINERAL FERTILIZERS GRANULATION AND THE DETERMINATION OF PRODUCED PELLET PROPERTIES
Jasinskas, Algirdas:Mieldazys, ramunas:Pekarskas, Juozas:Cekaunaskas, Sigitas:Machálek, Antonín:Souček, Jiří
Technologický postup transformace zbytkové biomasy, zejména vedlejších produktů ze spalování a výroby bioplynu kompostováním
Plíva, Petr:Dědina, Martin:Souček, Jiří:Dubský, Martin:Sucharová, Julie:Holá, Marie:Pilný, Rostislav
Sklizeň olejného lnu sklízecí mlátičkou
Souček, Jiří
Rozmetadla v zemědělské dopravě
Souček, Jiří:Pražan, Radek:Plíva, Petr:Roy, Amitava:Dědina, Martin:Dubský, Martin:Pilný, Rostislav
Prototyp postřikovače se stabilizací aplikačních ramen
Havel, Jiří:Čížek, Jan:Pražan, Radek:Souček, Jiří
Porovnávací měření dvou postřikovačů s pracovním záběrem 36 m
Pražan, Radek:Souček, Jiří:Kovaříček, Pavel:Gerntová, Ilona:Vlášková, Marcela:Havel, Jiří:Čížek, Jan
Experimental determination of poplar (Populus nigra L.) wood drying curves
Kroulík, Milan:Souček, Jiří
Determination of Dependence of Wood Biomass Disintegration Parameters on Water Content
Jasinskas, Algirdas:Souček, Jiří
Content of microorganisms in cereal straw
Souček, Jiří
Comparison of logistic, energy and exploitative parameters of compost and manure application by spreaders
Souček, Jiří:Pražan, Radek:Roy, Amitava:Plíva, Petr:Jelínek, Antonín:Vegricht, Jiří
Analysis of Linseed Production with Use of Flax Puller and Combine Harvester for its Harvest
Souček, Jiří:Šturc, Tomáš:Mareček, Jan
Agricultural machinery, bioenergetics and ecology for sustainable and prosperous agriculture
Machálek, Antonín:Jevič, Petr:Dědina, Martin:Souček, Jiří
2016
Zpracování odpadního dřeva z ovocných sadů
Souček, Jiří:Burg, Patrik
Zařízení pro zjišťování fyzikálních parametrů při vysoušení
Souček, Jiří
Vývoj a ověření granulovaného hnojiva
Hutla, Petr:Jevič, Petr:Siedlová, Barbora:Souček, Jiří:Gerndtová, Illona
Využití UAV pro detekci sucha
Lukáš, Jan:Haberle, Jan:Pražan, Radek:Souček, Jiří:Sova, Jan:Lněnička, Petr
Využití bezpilotních prostředků v zemědělství. Dokončení
Lukáš, J.:Lněnička, P.:Kroulík, M.:Kumhálová, J.:Sova, J.:Madaras, M.:Haberle, J.:Urban, M.:Hermuth, J.:Nesvadba, Z.:Friedlová, M.:Pražan, Radek:Souček, Jiří
Využití bezpilotních prostředků v zemědělství. 1. část
Lukáš, J.:Lněnička, P.:Kroulík, M.:Kumhálová, J.:Sova, J.:Madaras, M:Haberle, J.:Urban, M.:Hermuth, J.:Nesvadba, Z.:Friedlová, M.:Pražan, Radek:Souček, Jiří
Uplatnění polních robotů v podmínkách českého zemědělství
Kára, Jaroslav:Kroulík, Milan:Souček, Jiří:Pražan, Radek
Řezací ústrojí adaptéru pro sklizeň tuhých stébelnatých rostlin
Souček, Jiří:Jevič, Petr
Parametry dopravy silážní kukuřice
Souček, Jiří
Možnosti využití lněného stonku pro výrobu palivových briket
Souček, Jiří:Bjelková, Marie:Renčiuková, Veronika:Šmirous, Prokop
Kompostování a kompostárny
Plíva, Petr:Altmann, Vlastimil:Hejátková, Květuše:Roy, Amitava:Souček, Jiří:Valentová, Lucie
Energetická a ekonomická náročnost sklizně lnu
Souček, Jiří:Bjelková, Marie:Renčiuková, Veronika:Šmirous, Prokop
Assessment of linseed harvest efficiency
Souček, Jiří
2015
Využití sklízecích mlátiček při sklizni lnu
Souček, Jiří
Využití odpadního tepla k sušení zemědělských a bioenergetických produktů
Souček, Jiří:Jevič, Petr:Dědina, Martin:Plíva, Petr
Vliv vlhkosti na kvalitu uskladněné dřevní štěpky
Souček, Jiří:Petráčková, Barbora
Vlhkost a kvalita uskladněné štěpky
Souček, Jiří:Petráčková, Barbora
Směsná palivová briketa
Souček, Jiří
Skladování slámy a vývoj mikroorganizmů
Souček, Jiří:Petráčková, Barbora
Řezací ústrojí adaptéru pro sklizeň tuhých stébelnatých rostlin
Souček, Jiří:Jevič, Petr
Řešení sklizně porostů rychle rostoucích dřevin mechanizovaným způsobem
Souček, Jiří:Jevič, Petr:Světlík, Marek
Rozkmit ramen postřikovače s velkým pracovním záběrem
Pražan, Radek: Čedík, Jakub: Souček, Jiří: Gerndtová, Ilona
Od kosení po oddělený způsob sklizně
Souček, Jiří
Metodická příručka pro pěstování olejného lnu
Šmirous, Prokop:Bjelková, Marie:Souček, Jiří
Experimentální sušení kompostu v pevné vrstvě
Souček, Jiří
2014
Topná peleta
Souček, Jiří
Obsah plísní v dřevní štěpce
Souček, Jiří: Petráčková, Barbora
Moulds Occurrence in Woodchips
Souček, Jiří
Kompostování a energetické využití biomasy
Roy, Amitava: Plíva, Petr: Hutla, Petr: Gerndtová, Ilona: Souček, Jiří: Bedřich, Vlastimil: Filip, Jakub
Kompost s přídavkem popele
Souček, Jiří
Jak můžeme získat teplo ukryté v kompostu?
Souček, Jiří
Energetické využití kompostů
Roy, Amitava: Souček, Jiří: Plíva, Petr: Hanč, Aleš
Energetické využití kompostů
Roy, Amitava: Souček, Jiří: Plíva, Petr: Hanč, Aleš
2013
Sklizeň konopí pro technické využití
Souček, Jiří
Mechanické vlastnosti palivových briket z logistického hlediska
Souček, Jiří: Tomanová, Dana: Blažej, David: Procházka, Martin
Energetické využití kompostů
Hanč, Aleš: Roy, Amitava: Souček, Jiří: Plíva, Petr
Compost with Ash Addition
Souček, Jiří
2012
Topná peleta
Souček, Jiří
Technologie zpracování popela z rostlinné biomasy kompostováním
Souček, Jiří: Hippmann, Zdeněk: Chmelík, Radek: Malý, Miloslav: Plíva, Petr
Sklízecí řezačky v rostlinné výrobě
Souček, Jiří
Možnosti využití posklizňových zbytků lnu pro výrobu tvarovaných biopaliv
Blažej, David: Souček, Jiří: Procházka, Martin: Kára, Jan
Linseed Harvest Parameters Depending on the State of Cutting Mechanism
Souček, Jiří: Blažej, David
Comparison of Solid Biofuel Types from Linseed Stems
Blažej, David: Souček, Jiří
2011
Vliv žacího ústrojí na výkonnostní parametry sklízecí mlátičky
Souček, Jiří: Blažej, David
Topná peleta
Souček, Jiří
Sláma: sklizeň, zpracování
Souček, Jiří
SKLIZEŇ OLEJNÉHO LNU SKLÍZECÍ MLÁTIČKOU
Souček, Jiří: Blažej, David: Bjelková, Marie
Rozdružování rostlin pro výrobu tepla
Souček, Jiří
POROVNÁNÍ PRODUKCE A VÝHŘEVNOSTI U RÉVÍ Z VINIC
Burg, Patrik: Souček, Jiří
Parametry výroby tvarovaných biopaliv z travních porostů
Blažej, David:Procházka, Martin:Souček, Jiří
Odpadní rostlinná biomasa jako zdroj energie
Souček, Jiří
Obecné kotolne ? uplatnenie energetickej biomasy
Souček, Jiří
Global Positioning System Utilization for Monitoring of Energetic Biomass Logistic Processes
Blažej, David:Souček, Jiří
Bioodpady na bázi dřevní a travní hmoty
Souček, Jiří
Analýza energetických parametrů dopravních operací při sklizni kukuřice pro potřeby bioplynové stanice
Blažej, David: Souček, Jiří
2010
Základní typy lisů a jejich využití
Souček, Jiří
Výroba bioenergetických produktů na bázi rostlinné biomasy.
Souček, Jiří
Výroba a využití bioenergetického produktu na bázi hranolových balíků z chrastice rákosovité (phalaris arundinacea)
Souček, Jiří
Topná peleta
Souček, Jiří
STANOVENÍ VÝHŘEVNOSTI U ŠTĚPKY RÉVÍ Z VINIC
Souček, Jiří: Burg, Patrik
Parametry manipulace s rostlinnými surovinami
Souček, Jiří
Obecní kotelny - uplatnění energetické biomasy
Souček, Jiří
Exploitation Parameters of a Pellet Production Line Monitoring
Blažej, David:Souček, Jiří
Experimentální sušení kompotů pro výrobu pelet
Livora, M.: Souček, Jiří
Energetická štěpka z ovocných výsadeb
Souček, Jiří: Brug, Patrik: Kroulík, Milan
2009
Zařízení pro stanovení meze pevnosti ve smyku dřevin.
Souček, Jiří: Brožek, Milan
Využití hmoty vznikající při údržbě dřevin
Souček, Jiří: Burg, Patrik
Vlastnosti olejného lnu z hlediska energetického využití
Čandová, Dana: Souček, Jiří: Vacek, Ondřej
Technologie sklizně a energetického využití chrastice rákosovité s využitím lisování do válcových balíků
Souček, Jiří
Sklizeň slámy sklízecími lisy a možnosti jejího energetického využití
Souček, Jiří
Pěstování chrastice rákosovité pro energetické využití
Souček, Jiří
Možnosti zpracování a využití slámy
Souček, Jiří
Logistika energetického využívania biomasy
Souček, Jiří
Logistika energetického využívání biomasy
Souček, Jiří
Experimentální ověření palivářských vlastností ovesného zrna.
Polák, Martin: Neuberger, Pavel: Hrdlička, Jan: Souček, Jiří
Doprava rostlinné biomasy pro energetické využití
Souček, Jiří
Doprava rastlinnej biomasy pre energetické využitie
Souček, Jiří
Agritechnica 2009 - veletrh s vysokou laťkou
Souček, Jiří
2008
Zpracování rostlinné hmoty pomocí drtičů a štěpkovačů
Souček, Jiří
Využití a zpracování odpadů ze zemědělství a lesnictví
Souček, Jiří
Stanovení vlivu odrůdy na parametry štěpkování révy vinné.
Souček, Jiří: Burg, P.
STANOVENÍ PARAMETRŮ SUŠENÍ ENERGETICKÝCH TOPOLŮ
Čermák, B.: Souček, Jiří: Kroulík, M.
Stanovení parametrů sušení energetických dřevin v experimentální sušárně.
Kroulík, Milan: Polák, M.: Souček, Jiří
Přípravek pro ruční výsadbu dřevin při vegetativním rozmnožování
Souček, Jiří
Palivová briketa z dřevní hmoty a způsob její výroby
Abrham, Zdeněk: Souček, Jiří: Mužík, Oldřich
Možnosti využití odpadního dřeva po řezu vinic formou výroby topných briket
Mužík, Oldřich: Abrham, Zdeněk: Souček, Jiří
Hodnocení parametrů štěpky při štěpkování réví různých odrůd révy vinné.
Souček, Jiří: Burg, P.
Hodnocení parametrů štěpky při štěpkování odpadního réví.
Kroulík, M.: Souček, Jiří: Burg, P.
Experimental verifying of mathematic model for biomass combustion
Neuberger, P.: Polák, M.: Souček, Jiří
Drtiče, štěpkovače a řezačky pro úpravu rostlinné biomasy.
Souček, Jiří
Desintegrační zařízení pro zpracování rostlinné biomasy.
Souček, Jiří
Burg, P., Souček, J.: HODNOCENÍ PARAMETRŮ ŠTĚPKY PŘI ŠTĚPKOVÁNÍ RÉVÍ Z RŮZNÝCH ODRŮD RÉVY VINNÉ. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, . ISSN 1211-8516
Burg, Patrik: Souček, Jiří
2007
Utilization of waste wood after vineyard pruning via production of solid bio-fuels
Mužík, Oldřich: Souček, Jiří: Abrham, Zdeněk
Souček. J.: Sklizeň a úpravy rostlin pro energetické využití
Souček, Jiří
Souček. J.: MANIPULACE S BIOENERGETICKÝMI SUROVINAMI VZEMĚDĚLSTVÍ
Souček, Jiří
Souček, J.: Uplatnění štěpkovačů a drtičů při zpracování rostlinného materiálu v komunální sféře, Komunální technika, 9/2007, s. 44-47, Praha:Profi-press, ISSN 1802-2391
Souček, Jiří
Souček, J., Plíva, P.,Kocán, P.: Stanovení parametrů štěpkování výřezu z údržby krajiny, In:Biologicky rozložitelné odpady, jejich zpracování a využití v zemědělské a komunální, praxi, ZERA, Náměšť nad Oslavou, 2007, ISBN 80-903548-3-1
Souček, Jiří: Plíva, Petr: Kocán, Petr
SOUČEK, J., BURG, P., KROULÍK, M.: Dřevo z ovocných výsadeb jako potenciální zdroj energie. Mezinárodní konference Strom a květina ? součást života. Průhonice 4.-5. 9. 2007 s. 181 ? 183. Průhonice: VÚKOZ, v.v.i., 2007. ISBN 978-80-85116-52-6
Souček, Jiří: Burg, Patrik: Kroulík, Milan
Souček, J., Bartolomějev, A.:Doprava rostlinných hmot v komunální sféře, Komunální technika, 2007
Souček, Jiří: Bartolomějev, Alexandr
Souček, J., Bartolomějev, A.: Doprava jako součást logistiky energetických surovin v zemědělství, Agritech science, 2/2007, VÚZT, Praha, ISSN 1802-8942
Souček, Jiří: Bartolomějev, Alexandr
Prezentace: Souček, J.:Doprava jako součást logistiky energetických surovin v zemědělství
Souček, Jiří
Parametres of energy crop biomass handling [Parametry manipulace bioenergetických surovin]. Research in agricultural engineering, 2007, vol 53, s. 161-165
Souček, Jiří: Kocánová, Vlasta: Novák, Michal
Doprava jako součást logistiky energetických surovin v zemědělství, In: Zemědělská technika a biomasa 2007, VÚZT, Praha 2007
Souček, Jiří: Bartolomějev, Alexandr
2006
SOUČEK, J.: Manipulace a místní doprava balíkované slámy II ? hranolové balíky. In Zemědělská technika a biomasa 2006 : Sborník přednášek z mezinárodního odborného semináře VÚZT s podporou MZe 21.11.2006, Praha. Praha : VÚZT, 2006, s. 128-131. ISBN 80-
Souček, Jiří
SOUČEK, J., ŠPERL, M.: Parametry dopravy a manipulace balíkové slámy. Mechanizace zemědělství, 2006, roč. 56, č. 3, s. 32-34, ISSN 0373-6776
Souček, Jiří: Šperl, Martin
SOUČEK, J., BARTOLOMĚJEV, A.: Systémy dopravy bioenergetických surovin v podmínkách zemědělství ČR. In Aktuální problémy využívání zemědělské techniky : Sborník přednášek z mezinárodní vědecké konference 1.-2.6.2006, Český Krumlov. JČU České Budějovice
Souček, Jiří: Bartolomějev, Alexander
2005
Zásady pro uskladnění hnoje a kejdy
Souček, Jiří
Úprava surovin před zpracováním
Souček, Jiří
Technologii proizvodstva tvjordogo biotopliva v Cešskoj Respublike.
Kára, Jaroslav: Souček, Jiří: Adamovský, Radomír
Technologii dlja ispolzovanija vozobnovljaemych istocnikov energii v Cešskoj Respublike
Adamovský, Radomír: Souček, Jiří: Kára, Jaroslav
Sklizen drevnaté biomasy k energetickým úcelum
Adamovský, Radomír: Kára, Jaroslav: Souček, Jiří
Publikovaná přednáška: SOUČEK, J.: Sklizeň dřevnaté biomasy k energetickým účelům, in: Trendy vo výskume a vývoji poľnohospodárskych strojov a technológií
Souček, Jiří
Publikovaná přednáška - recenzovaný příspěvek ve sborníku: SOUČEK, J.: Úprava surovin před zpracováním, in: Biologicky rozložitelné odpady,
Souček, Jiří
Príprava a technické zabezpecení kompostovací zakládky v procesu rízeného mikrobiálního kompostování na malých hromadách.
Kollárová, Mária: Plíva, Petr: Altman, Vlastimil: Váňa, Jaroslav: Škopek, Václav: Souček, Jiří
Environmentalnaja ochrana atmosfery v zemedelství.
Adamovský, Radomír: Souček, Jiří: Kára, Jaroslav
Článek ve sborníku: SOUČEK, J.: Manipulace a místní doprava balíkové slámy. [Handling with baled straw and its local transport].
Souček, Jiří
Biopaliva z komunálních odpadů na bázi biomasy
Souček, Jiří
Alternativní zdroje v zemedelství.
Souček, Jiří: Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
2004
Sklizeň stébelnaté biomasy pro energetické využití, metody a provozní parametry
Souček, Jiří
Research of biological agents effects on reduction of ammonia concentration in stables of intensive farm animals breeding.
Jelínek, Antonín: Plíva, Petr: Dědina, Martin: Souček, Jiří
Publikovaná přednáška: SOUČEK, J.: Bioenergetické suroviny ? logistika a výrobní technologie, in: Zemědělská technika a biomasa 2004,
Souček, Jiří
článek ve sborníku z akce: SOUČEK, J.: Energetická náročnost produkce pevných biopaliv z odpadní biomasy, in: Materiálové a energetické využití odpadů
Souček, Jiří
2003
JEMNÁ DESINTEGRACE ROSTLIN VHODNÝCH PRO VÝROBU KOMPOZITNÍCH BIOPALIV
Souček, Jiří: Hutla, Petr: Hanzlíková, Irena
Desintegrace biomasy rostlinného původu
Souček, Jiří: Kocán, Petr
2002
Výzkum omezení zápachu při výrobě faremního kompostu.
Jelínek, Antonín: Macourek, Michal: Plíva, Petr: Souček, Jiří
Problematika měření emisí amoniaku a dalších zátěžových plynů z podestýlky hospodářských zvířat ve fermentorech.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin: Plíva, Petr: Souček, Jiří: Andrt, Miroslav
2001
Technical aspects of hydrolysis processes.
Souček, Jiří
Production of solid biofuels from botanical waste.
Souček, Jiří
2000
Skládkový plyn - odpad, nebo zdroj energie?
Souček, Jiří
Méně tradiční způsoby získávání dřeva jako náhrady běžně využívaných surovin
Souček, Jiří
Faktory ovlivňující kvalitu biopaliv na bázi fytomasy a základní technologické a ekologické aspekty jejich energetického využití
Jevič, Petr: Přikryl, Miroslav: Šedivá, Zdeňka: Souček, Jiří
Dřevo - přehled základních vlastností
Souček, Jiří
1998
Co stojí doprava materálu v zemědělství
Syrový, Otakar: Souček, Jan
1996
Vliv řiditelné nápravy na velikost tahového odporu při zatáčení traktorového návěsu
Bartolomějev, Alexandr: Souček, Jan
1995
Snížení energetické náročnosti dopravních procesů v zemědělství využitím poháněných náprav přípojných vozidel
Souček, Jan
1994
Ověření podvozku s poháněnou nápravou
Souček, Jan
Zpět na seznam »
VÚZT > O nás > Lidé