Lidé

Zpět na seznam »

Ing. Daniel Vejchar

Funkce:
Profese:
E-mail:
Telefon: 233 022 298
Mobil: 731 615 050
Oddělení: Oddělení zemědělské techniky a technologií
Místnost: RND 13
Linka:
Web:

Aktuálně řešené projekty

 Kód  Název  Období

Publikace a výsledky

2022
Zemědělské technologie a spotřeba energie
Souček, Jiří:Pražan, Radek:Vejchar, Daniel
Zařízení pro řízení závlahy a fertigace
Mayer, Václav:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Procházka, Jan:Kasal, Pavel:Kovář, Jan:Sova, Jan
Vývoj technických řešení za účelem ošetření půdy s efektivnější retencí vody a její příznivé využití v porostu kukuřice - inovované řešení
Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Kubín, Karel:Wehrsinger, Vojtěch
Využití kapkové závlahy pro snížení spotřeby závlahové vody při pěstování brambor v ČR
Hájek, David:Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Kasal, Pavel
Use of drip irrigation to reduce with regard to the reduction of irrigation water in potato growing in the Czech Republic
Hájek, David:Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Kasal, Pavel
Use of drip irrigation to reduce irrigation in potato growing in the Czech republic
Hájek, David:Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Kasal, Pavel
Sledování vlivu nápravného kypření pomocí volně dostupných prostředků dálkového průzkumu země (DPZ)
Hájek, David:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan
Řídicí systém závlah pomocí termokamery
Hájek, David:Mayer, Václav:Procházka, Jan:Vejchar, Daniel:Kasal, Pavel
Protierozní technologie v pěstování kukuřice a vliv na energetickou náročnost pěstování
Vejchar, Daniel:Kubín, Karel:Velebil, Jan
Nové efektivní postupy ošetření půdy v produkci kukuřice
Bradna, Jiří:Vejchar, Daniel:Kubín, Karel:Velebil, Jan
Cívka pro manipulaci se závlahovou hadicí
Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Procházka, Jan:Mayer, Václav:Pražan, Radek:Bradna, Jiří:Pastorková, Libuše
2021
Zařízení pro tvorbu lokálních prohlubní
Vejchar, Daniel:Kubín, Karel:Velebil, Jan:Wehrsinger, Vojtěch
Vliv podsevů na půdní vlhkost a infiltraci v porostu kukuřice
Velebil, Jan:Vejchar, Daniel :Vlášková, Marcela:Gerndtová, Ilona
Skelet zařízení pro měření sil
Pražan, Radek:Souček, Jiří:Rybanský, Martin:Vejchar, Daniel:Havlíček, Martin:Lopot, František
Prototyp zařízení pro čištění a úpravu zemědělských komodit
Kubart, Jan:Mašek, Vít:Gale, Miroslav:Šilha, David:Bradna, Jiří:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Kostka, Petr:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše
Požadavky a technická řešení energeticky úsporného skladování brambor
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel :Hájek, David:Velebil, Jan
Pokladač závlahových hadic
Vejchar, Daniel
Ověřená technologie čištění se vzdáleným monitoringem a ovládáním (výsledek TH04010505-V2)
Kubart, Jan:Mašek, Vít:Gale, Miroslav:Šilha, David:Bradna, Jiří:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Kostka, Petr:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše
Energetická náročnost skladování sadby brambor
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel :Hájek, David
Dlouhodobé skladování pohanky
Polišenská , Ivana:Sedláčková , Irena:Bradna, Jiří:Jirsa , Ondřej:Frydrych , Jan:Vejchar, Daniel
Brambory moderně
Souček, Jiří:Vejchar, Daniel :Benda, T.
2020
Závlahový systém ve výrobním programu společnosti N.O.P.O.Z.M. Slatiňany
Vejchar, Daniel:Novák, Josef
Zařízení pro manipulaci závlahových hadic v kombinaci s důlkováním
Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Mayer, Václav
Zařízení na odstranění škodlivých organismů při skladování zemědělských plodin, především brambor
Hutla, Petr:Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Hájek, David:Vacek, Josef
Zapravovač kapkové závlahy NOPOZM New Holland T5.120 VÚB HB, VÚZT.CZ
Vejchar, Daniel
Vývoj technických řešení za účelem ošetření půdy s efektivnější retencí vody a její příznivé využití v porostu kukuřice
Vejchar, Daniel:Kubín, Karel:Velebil, Jan:Wehrsinger, Vojtěch
Vliv tvaru čela kladiva na pevnost hran desek
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela:Velebil, Jan
Ověřená technologie postupů a technických řešení energeticky úsporného skladování
Mayer, Václav:Vašák, František:Hutla, Petr:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Vacek, Josef
Optimalizace dávkování lepidla polepového papíru při výrobě slaměných desek
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela:Velebil, Jan
Nové metody využití technologického odpadu při výrobě slaměných stavebních panelů
Herout, Milan:Gerndtová, Ilona:Roy, Amitava:Abrham, Zdeněk:Andert, David:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
Lisování ekopanelu s drážkou a perem
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
Lehce dovnitř, těžko ven. Bramboráři řeší, jak vyndat závlahovou hadici.
Vejchar, Daniel
Ekopanel s drážkou a perem
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela:Velebil, Jan
Ekonomika vybraných variant využití slámy
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Pastorková, Libuše:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
Bilance a využití slámy
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela:Gerndtová, Ilona:Vejchar, Daniel:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Aditiva při lisování torefikovaného sena
Andert, David:Hutla, Petr:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
2019
Zařízení pro manipulaci se závlahovou hadicí
Vejchar, Daniel:Procházka, Jan:Mayer, Václav:Kasal, Pavel
Vliv kultivace před zapojením porostu na erozní ohroženost kukuřice v systému širokořádkového pěstování
Velebil, Jan:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela
Reduction of surface runoff on sloped agricultural land in potato cultivation in de-stoned soil
Vejchar, Daniel:Vacek, Josef:Hájek, David:Bradna, Jiří:Kasal, Pavel:Svobodová, Andrea
Oběžné kolo spalinového ventilátoru
Andert, David:Vejchar, Daniel
Nový typ zařízení pro aplikaci a vytahování hadic kapkové závlahy
Vejchar, Daniel
Mikroklima ve skladech zrnin
Bradna, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David:Vejchar, Daniel
Dopadové místo
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Hájek, David
Comparison of a 1 t and a 55 t container when storing spelt grain in mild climate of the Czech republic
Bradna, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Polišenská, I.:Sedláčková, I.
2018
Zařízení snižující poškození na přepadech posklizňové linky
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel
Zařízení pro manipulaci se závlahovou hadicí
Vejchar, Daniel:Procházka, Jan:Mayer, Václav
Udržitelné technologie pro úsporu vody u širokořádkových plodin
Stehlík, Martin:Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Vacek, Josef:Kasal, Pavel
The impact of weather conditions on microclimate in storage facilities
Bradna, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David:Vejchar, Daniel
The effect of drip irrigation on potato yield and quality
Čepl, Jaroslav:Kasal, Pavel:Čížek, Milan:Svobodová, Andrea:Mayer, Václav:Vejchar, Daniel
Skladování oddělených šarží zrnin ve skladovacích boxech o jednotkové kapacitě 1 t
Bradna, Jiří:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Šimon, Josef:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše:Hutař, Martin:Polišenská, Ivana:Sedláčková, Irena
Moderní technika a technologie pro zemědělskou výrobu
Souček, Jiří:Machálek, Antonín:Vejchar, Daniel
Doporučené technologie pro efektivní využití vody při pěstování brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí
Mayer, Václav:Abrham, Zdeněk:Vejchar, Daniel:Stehlík, Martin:Pastorková, Libuše:Čepl, Jaroslav:Kasal, Pavel:Čížek, Milan:Svobodová, Andrea
Čeští výzkumníci proti suchu a erozi
Fuka, V.:Vejchar, Daniel
2017
Water conservation technology of tied ridging and its influence on the rate of surface runoff in potato cultivation
Stehlík, Martin:Mayer, Václav:Vacek, Josef:Vejchar, Daniel
Půdoochranná technologie důlkování-hrázkování při pěstování brambor v odkameněných hrůbcích
Vacek, Josef:Vejchar, Daniel
Influence of tied ridging technology on the rate of surface runoff and erosion in potato cultivation
Vejchar, Daniel:Stehlík, Martin:Mayer, Václav
Detekce kritických míst mechanických škodlivých vlivů v technologických dopravních cestách při skladování brambor
Vejchar, Daniel:Mayer, Václav
2016
Snížení spotřeby energie při skladování brambor
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel
Roštnice kotle
Andert, David:Vejchar, Daniel
Protierozní technologie ochrany půdy při pěstování brambor
Mayer, Václav:Vacek, Josef:Stehlík, Martin:Vejchar, Daniel
2015
Využití brambor v substrátu bioplynové stanice
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Dovol, Josef: Vejchar, Daniel: Mayer, Václav
Technologie využití drcených hlíz brambor při produkci bioplynu
Andert, David: Vejchar, Daniel
Nové technické prvky a inovace zařízení pro postřik a přihnojování brambor
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Kubín, Karel:Pastorková, Libuše
Nové prvky aplikace při pěstování brambor
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel
Metody snížení energetické náročnosti skladování brambor
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Pastorková, Libuše
2014
Zařízení pro drcení kusových předmětů
Vejchar, Daniel: Dovol, Josef
Drtící zařízení pro úpravu praných brambor
Vejchar, Daniel: Dovol, Josef
2013
Zdraví škodlivé látky při produkci brambor a metody jejich měření
Mayer, Václav: Pastorková, Libuše: Vejchar, Daniel
Zařízení pro aplikaci ochranného roztoku
Kubín, Karel: Vejchar, Daniel: Mayer, Václav
Vyplňte v případě, když původní jazyk výsledku je jiný než angličtina.
Mayer, Václav: Vejchar, Daniel: Pastorková, Libuše
Vliv různých způsobů aplikace minerálních dusíkatých hnojiv u brambor na vývoj porostu, výnos hlíz a obsah nitrátů v hlízách
Svobodová, Andrea: Mayer, Václav: Kasal, Pavel: Vejchar, Daniel
Checking of device destined for savings of liquid protective preparations used during the potato planting
Mayer, Václav: Kubín, Karel: Vejchar, Daniel
2012
Technologie využití celých hlíz brambor při produkci bioplynu
Andert, David: Vejchar, Daniel
Měření a kvantifikace škodlivých činitelů při výrobě brambor
Mayer, Václav: Vejchar, Daniel: Pastorková, Eva
2011
Vnitřní kvalita brambor v závislosti na hnojení pomocí řízení simulace mechanického poškozování
Vejchar, Daniel: Pastorková, Libuše
Analýza a metodika hodnocení interakcí systému člověk -zvíře - robot na farmách dojnic
Machálek, Antonín: Voříšková, Jarmila: Šimon, Josef: Fabianová, Mária: Vejchar, Daniel: Vegricht, Jiří: Havlík, Vlastimil: Šoch, Miloslav: Maršálek, Miroslav
Adaptér pro lokální aplikaci tekutých přípravků do půdy
Mayer, Václav: Pastorková, Libuše: Vejchar, Daniel: Vašák, František
2009
Technologie lokální aplikace minerálních hnojiv a přípravků při pěstování brambor
Mayer, Václav: Růžek, Pavel: Kasal, Pavel: Vejchar, Daniel
Snižování ztrát při skladování brambor
Mayer, Václav: Vejchar, Daniel
2008
Zvýšení využití minerálních hnojiv u brambor lokální aplikací
Mayer, Václav: Pastorková, Libuše: Kasal, P.: Vejchar, Daniel
Technologické systémy skladování brambor
Mayer, Václav: Pastorková, Libuše: Vejchar, Daniel
Measurement of potato tubers resistance against mechanical loading
Mayer, Václav: Pastorková, Libuše: Vejchar, Daniel
Adaptér pro lokální aplikaci kapalných hnojiv
Vašák, F.: Mayer, Václav: Pastorková, Libuše: Vejchar, Daniel
2007
Odolnost hlíz brambor vůči mechanickému zatížení při různém hnojení
Mayer, Václav: Vejchar, Daniel: Pastorková, Libuše
Adaptér pro lokální aplikaci kapalných hnojiv
Mayer, Václav: Vejchar, Daniel
2005
Inovace technologického systému hnojení brambor lokální aplikací kapalných minerálních hnojiv (KPH) a kapalných přípravků
Mayer, Václav: Vejchar, Daniel: Pastorková, Libuše
Ukončené projekty »

Zpět na seznam »
VÚZT > O nás > Lidé