Lidé

Zpět na seznam »

Marcela Vlášková

Funkce:
Profese:
E-mail:
Telefon: 233 022 236
Mobil: 604 873 459
Oddělení:
Místnost: RND 6
Linka:
Web:

Aktuálně řešené projekty

 Kód  Název  Období

Publikace a výsledky

2022
Výzkum nových směrů surovinového využití slámy
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír:Vlášková, Marcela
Ověření nové surovinové skladby kompostu
Plíva, Petr:Dědina, Martin:Vlášková, Marcela:Dubský, M.:Jiráň, M.
Měření teplot a vlhkosti půdy při pěstování brambor čidly TMS s dataloggerem při kontrole kapkové závlahy, sezóna 2021
Hájek, David:Mayer, Václav:Gerndtová, Ilona:Vlášková, Marcela
Kvalita práce kypřiče s radličkami v tandemu
Pražan, Radek:Kovaříček, Pavel:Gerndtová, Ilona:Vlášková, Marcela:Jílek, Ladislav
2021
Vývoj automatizovaného nástroje pro optimalizaci monitoringu eroze zemědělské půdy pomocí distančních metod
Gerndtová, Ilona:Pražan, Radek:Kovaříček, Pavel:Hájek, David:Vlášková, Marcela
Vliv podsevů na půdní vlhkost a infiltraci v porostu kukuřice
Velebil, Jan:Vejchar, Daniel :Vlášková, Marcela:Gerndtová, Ilona
Racionalizace přejezdů při zpracování půdy v podmínkách rizika vodní eroze půdy
Hůla, Josef:Kovaříček, Pavel:Vlášková, Marcela
Kompostování prakticky i teoreticky
Plíva, Petr:Vlášková, Marcela:Pechek, A.:Pánková, H.
2020
Vliv tvaru čela kladiva na pevnost hran desek
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela:Velebil, Jan
Vliv technologií a strojů na infiltraci vody
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela
Technologické možnosti omezení vodní eroze
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela
Optimalizace dávkování lepidla polepového papíru při výrobě slaměných desek
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela:Velebil, Jan
Nové metody využití technologického odpadu při výrobě slaměných stavebních panelů
Herout, Milan:Gerndtová, Ilona:Roy, Amitava:Abrham, Zdeněk:Andert, David:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
Náklady na založení porostu II.
Kovaříček, Pavel:Abrham, Zdeněk:Vlášková, Marcela
Náklady na založení porostu I.
Kovaříček, Pavel:Abrham, Zdeněk:Vlášková, Marcela
Lisování ekopanelu s drážkou a perem
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
Ekopanel s drážkou a perem
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela:Velebil, Jan
Ekonomika vybraných variant využití slámy
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Pastorková, Libuše:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
Bilance a využití slámy
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela:Gerndtová, Ilona:Vejchar, Daniel:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Aditiva při lisování torefikovaného sena
Andert, David:Hutla, Petr:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
2019
Výzkum možnosti zpracování rozložitelných odpadů, pocházejících z provozu jídelny a domova mládeže Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim
Dědina, Martin:Plíva, Petr:Vlášková, Marcela
Vliv kultivace před zapojením porostu na erozní ohroženost kukuřice v systému širokořádkového pěstování
Velebil, Jan:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela
Vliv hnojení kompostem na povrchový odtok vody při dešťových srážkách
Kovaříček, Pavel:Gerndtová, Ilona:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela
Surface water runoff during rainfall after compost incorporation into soil
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Hájek, David:Vlášková, Marcela
Proč vzniká vodní eroze a jak ji snížit
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela
Kruhový infiltrometr s časovým záznamem poklesu hladiny vody
Kovaříček, Pavel:Stehlík, Martin:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela
Infiltrace vody do půdy při pásovém zpracování půdy
Hůla, Josef:Kovaříček, Pavel:Vlášková, Marcela
Hnojení kompostem se musí zvýšit - II
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela
Hnojení kompostem se musí zvýšit - I
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela
15. Mezinárodní konference Biologicky rozložitelné odpady v Náměšti nad Oslavou
Hejátková, Květa:Křížová, Olga:Schellová, Jitka:Plíva, Petr:Dědina, Martin:Vlášková, Marcela
2018
Stroje v půdoochranných postupech zpracování půdy
Hůla, Josef:Kovaříček, Pavel:Vlášková, Marcela
Organická hmota v půdě a srážky
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela
Functional properties of blade tiller working tools
Pražan, Radek:Hůla, Josef:Kovaříček, Pavel:Čedík, Jakub:Gerndtová, Ilona:Vlášková, Marcela
ČSN 46 5736 „Vermikomposty“
Plíva, Petr:Mezuliánik, Miroslav:Dědina, Martin:Vlášková, Marcela
2017
Zjištění množství registrovaného kompostu, které je aplikováno na zemědělskou půdu, vyráběného v kompostárnách v ČR
Plíva, Petr:Mezuliáník, Miloslav:Vlášková, Marcela:Dědina, Martin
Závěrečná zpráva o zhodnocení výsadby na lesních pozemcích s ohledem na vliv aplikace lisovaného organického hnojiva na bázi separátu z bioplynové stanice
Hutla, Petr:Stehlík, Martin:Vlášková, Marcela
Vliv technologie zpracování půdy na infiltraci vody
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Stehlík, Martin:Vlášková, Marcela
Užití kypřičů v technologiích zpracování půdy bez orby
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Nýč, Michal:Abrham, Zdeněk:Pražan, Radek:Čedík, Jakub:Gerndtová, Ilona:Stehlík, Martin:Vlášková, Marcela
Trvanlivost jednorázového prokypření zhutnělé vrstvy v půdním profilu
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela
Technologie a ekonomika pěstování plodin v podmínkách s různým stupněm ohrožení vodní erozí
Kovaříček, Pavel:Abrham, Zdeněk:Hůla, Josef:Plíva, Petr:Renčiuková, Veronika:Vlášková, Marcela
Technologický postup transformace zbytkové biomasy, zejména vedlejších produktů ze spalování a výroby bioplynu kompostováním
Plíva, Petr:Dubský, Martin:Pilný, Rostislav:Dědina, Martin:Sucharová, Julie:Holá, Marie:Vlášková, Marcela
Porovnávací měření dvou postřikovačů s pracovním záběrem 36 m
Pražan, Radek:Souček, Jiří:Kovaříček, Pavel:Gerntová, Ilona:Vlášková, Marcela:Havel, Jiří:Čížek, Jan
Pěstování plodin v podmínkách s ohrožením vodní erozí
Kovaříček, Pavel:Abrham, Zdeněk:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela
Organická hmota zvyšuje bioaktivitu a zadržování vody v půdě
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela:Stehlík, Martin
2016
Zpracování půdy přispívající k omezení odtoku vody a smyvu zeminy
Hůla, Josef:Novák, Petr:Kovaříček, Pavel:Vlášková, Marcela
Vliv kompostu na retenci vody v konvenčním hospodaření s orbou
Stehlík, Martin:Kovaříček, Pavel:Vlášková, Marcela:Renčiuková, Veronika
Vliv dávky kompostu na vlhkost půdy na orné půdě v období sucha
Stehlík, Martin:Kovaříček, Pavel:Vlášková, Marcela
Vliv aplikace půdní pomocné látky PRP-SOL na obsah a kvalitu humusu
Pospíšilová, L’ubica:Vlček, V.:Hábová, M.:Hybler, V.:Kovaříček, Pavel:Vlášková, Marcela:Stehlík, Martin
Surface water runoff and soil loss in maize cultivation
Hůla, Josef:Kovaříček, Pavel:Novák, Petr:Vlášková, Marcela
Půdoochranná technologie se zapravování posklizňových zbytků pěstovaných plodin a kompostů do půdy
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Plíva, Petr:Stehlík, Martin:Vlášková, Marcela:Renčiuková, Veronika
2015
Význam organické hmoty pro strukturu půdy a ochranu proti erozi
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela
Vliv hnojení kompostem na povrchový odtok při dešťových srážkách
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela
Přehled funkčních kompostáren v ČR, jejichž vyrobený produkt -kompost - je možné aplikovat na zemědělskou půdu – aktualizace a doplnění přehledu 2014
Plíva, Petr:Vlášková, Marcela:Mezuliáník, Miloslav
Přehled funkčních kompostáren v ČR, jejichž vyrobený produkt - kompost - je možné aplikovat na zemědělskou půdu
Plíva, Petr:Mezuliánik, Miloslav:Vlášková, Marcela
2014
Vliv organické hmoty na půdní strukturu a infiltraci vody do půdy
Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Vlášková, Marcela
Uspořádání polního dne ?Snížení vodní eroze po zapravení organických látek do půdy? pro zemědělskou veřejnost na farmě BEMAGRO, a.s. v Malontech
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Plíva, Petr: Veselý, Jaroslav: Lebeda, Karel: Knížek, Miloslav: Badalíková, Barbora: Pospíšilová, Lubica
Trendy vývoje zemědělské mechanizace pro přípravu půdy a setí obilovin
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Technologie zpracovávání zbytkové rostlinné biomasy ze zemědělské činnosti kompostováním na dočasných plochách pomocí jednoduché kompostovací linky
Plíva, Petr: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Lebeda, Karel: Knížek, Miloslav: Kýbusová, Hana
Systém přejezdů strojů po půdě s využitím trvalých jízdních stop
Gutu, Dumitru: Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Systém hospodaření s cílem omezit nežádoucí zhutnění půdy a zvýšit propustnost půdy pro vodu
Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Abrham, Zdeněk: Vlášková, Marcela
Příprava půdy a setí jarních obilnin. Trendy vývoje zemědělské mechanizace pro přípravu půdy a setí obilnin
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Povrchový odtok vody v porostu kukuřice při simulovaném zadešťování
Novák, Petr: Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Stehlík, Martin: Vlášková, Marcela
Effect of high compost rates on physical and hydraulic properties of soil
Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Vlášková, Marcela
Compaction parameters and soil tillage quality in system with permanent traffic lanes
Gutu, Dumitru: Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Cesta hnoje v zemědělském podniku
Kovaříček, Pavel: Abrham, Zdeněk: Vlášková, Marcela
2013
Zpracovávání zbytkové travní hmoty
Plíva, Petr: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Využití kompostu pro optimalizaci vodního režimu v krajině
Altmann, Vlastimil: Badalíková, Barbora: Bartlová, Jaroslava: Burg, Patrik: Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Jelínek, Antonín: Mimra, Miroslav: Pospíšilová, Lubica: Plíva, Petr: Roy, Amitava: Vlášková, Marcela: Zemánek, Pavel
Vliv zapravení kompostu na pórovitost a na vlhkost půdy
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Vliv zapraveného kompostu na míru povrchového odtoku vody při simulovaném zadešťování
Hůla, Josef: Vlášková, Marcela: Kovaříček, Pavel
Technologie řízených přejezdů po pozemcích
Kumhála, František: Gutu, Dumituru: Hůla, Josef: Chyba, Jan: Kroulík, Milan: Kvíz, Zdeněk: Mašek, Jiří: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Technologie kompostování zbytkové biomasy ze zemědělské činnosti
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Plíva, Petr
Snížení propustnosti zhutnělé půdy v jízdních stopách strojů
Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Vlášková, Marcela
Hnojení tuhými minerálními hnojivy, vliv na půdu a vodní erozi
Abrham, Zdeněk: Hůla, Josef: Vlášková, Marcela: Kovaříček, Pavel
2012
Zpracování půdy z hlediska povrchového odtoku vody
Novák, P.: Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Vlášková, Marcela
Zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při přívalových deštích
Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Vlášková, Marcela: Kroulík, Milan: Mašek, Jiří
Význam organické hmoty (kompostu) pro půdní strukturu
Plíva, Petr: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Úprava fyzikálních vlastností půdy a retenční schopnosti půdy zapravením kompostů z odpadní biomasy
Hůla, Josef: Badalíková, Barbora: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Bartlová, Jaroslava
Technologie a ekonomika zvyšování protierozní odolnosti půdy zapravením organické hmoty
Kovaříček, Pavel: Abrham, Zdeněk: Hůla, Josef: Plíva, Petr: Vlášková, Marcela: Kroulík, Milan: Mašek, Jiří
Modelové postupy výroby kompostu na farmě pro vlastní spotřebu
Kovaříček, Pavel: Plíva, Petr: Abrham, Zdeněk: Vlášková, Marcela
Metoda sledování účinku agrotechnických zásahů na vsakování vody do půdy
Kovaříček, Pavel: Plíva, Petr: Vlášková, Marcela
2011
Výzkum technologie řízených přejezdů po pozemcích
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Gutu, Dimitru: Kumhála, František
Vliv utužení povrchu půdy na infiltraci dešťové vody do půdy
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Novák, Petr: Hůla, Josef
Vliv aplikovaného kompostu na vlastnosti půd vybraných lokalit ČR
Vlčková, Martina: Matoušková (Benešová), Veronika: Kulhavý, Zbyněk: Pražák, Pavel: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Úprava fyzikálních vlastností půdy a retenční schopnosti půdy zapravením kompostů z odpadní biomasy
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Badalíková, Barbora
Sledovanie hydrofyzikálnych vlastností pod před a po aplikách kompostu a pozberových zvyškov
Vlčková, Martina: Matoušková (Benešová), Veronika: Kulhavý, Zbyněk: Pražák, Pavel: Kadlec, Václav: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Protierozní odolnost půdy při pěstování kukuřice
Novák, Petr: Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
A Decrease of Water Infiltration in Wheel Ruts of Farm Machines
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Hůla, Josef
2010
Vliv kompostu na objemovou hmotnost, vodní kapacitu a hydraulickou vodivost substrátu
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Kollárová, Mária: Marešová, Karolina
Úprava pórovitosti půdy vysokými dávkami kompostu
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Fyzikální vlastnosti půdy po zapravení vysokých dávek kompostu do půdy
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Kollárová, Mária: Marešová, Karolina
Effect soil loosening intensity on water runoff rate under simulated rain conditions
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Kroulík, Milan: Marešová, Karolina: Hůla, Josef
2009
Tři technologie založení porostu kukuřice a odolnost půdy vůči vodní erozi
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Šindelář, Rudolf: Švastal, Jiří
Orba a alternativní způsoby hlubšího zpracování půdy
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Metoda vyhodnocení podílu zhutnělé plochy ze záznamu pracovního monitoringu strojů
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Hůla, Josef
Hodnocení povrchového odtoku vody na travních porostech
Kovaříček, Pavel: Andert, David: Gerndtová, Ilona: Vlášková, Marcela
Evaluation of water infiltration on grassland and energy use influence
Andert, David: Vlášková, Marcela: Frydrych, Jan: Kovaříček, Pavel
2008
Využívání navigačního zařízení GPS při navazování pracovních záběrů strojů
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Využitelnost dlátových kypřičů na půdách s příznaky nežádoucího zhutnění v ornici a podorničí.
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Navigační zařízení GPS přispívá ke zvyšování kvality hnojení
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Měření infiltrace vody do půdy pomocí kruhového infiltrometru Mini Disk
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Kroulík, M.: Šindelář, Rudolf
Hodnocení povrchového odtoku vody na trvalém travním porostu při intenzivních dešťových srážkách
Frydrych, J.: Kovaříček, Pavel: Andert, David: Vlášková, Marcela: Šindelář, Rudolf
2007
Výkonnost a energetická náročnost strojů pro minimalizační a půdoochranné zpracování půdy
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Ošetřování půd uváděných do klidu mulčováním.
Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Mulčování na půdách uváděných do klidu
Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Měření povrchového odtoku vody na trvalých travních porostech.
Šindelář, Rudolf: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Andert, David: Frydrych, J.
Hodnocení infiltrace vody do půdy na trvalých travních porostech.
Kovaříček, Pavel: Šindelář, Rudolf: Andert, David: Vlášková, Marcela: Frydrych, J.
2006
Vývoj postřikovačů pro ochranu rostlin
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Kvalita práce strojů v minimalizačních technologiích
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Šindelář, Rudolf: Vlášková, Marcela
Kvalita práce kypřičů při mělkém zpracování půdy
Šindelář, R.: Kovaříček, Pavel: Hůla, J.: Vlášková, Marcela
2005
Strojní linky pro hnojení
Kovaříček, Pavel: Abrham, Zdeněk: Hůla, Josef: Vlášková, Marcela
Přesnost navazování pracovních záběru při hnojení a ochraně rostlin
Vlášková, Marcela: Loch, Tomáš: Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel
Měření spotřeby nafty a exploatace strojních souprav pro zpracování půdy
Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Vlášková, Marcela
Energy consumption and work quality of machines for soil-conservation tillage
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Dodržování pracovního záběru u rozmetadel
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
2004
Vliv provozních faktorů na kvalitu postřiku.
KOVAŘÍČEK, Pavel: VLÁŠKOVÁ, Marcela
Spotřeba nafty při různé rychlosti souprav
Hůla, Josef: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Pracovní postupy hnojení
Kovaříček, Pavel: Abrham, Zdeněk: Duda, Josef: Vlášková, Marcela
Minimalizační a půdoochranné technologie.
Hůla, Josef: Procházková, B.: Kovaříček, Pavel: Dovrtěl, J.: Abrham, Zdeněk: Neudert, L.: Hartman, I.: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
2003
Využití rozmetadel minerálních hnojiv
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Technologické systémy péče o půdu
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Porovnání talířového a radličkového kypřiče
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Effective utilization of machines in systems of minimum and soil protective conservation tillage
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
2002
Pracovní postupy při aplikaci hnoje a kejdy.
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Navigační systém GPS nejen pro podniky služeb. Perspektivy zemědělské informatiky.
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Mechanizace zpracování půdy a zakládání porostů jarního ječmene.
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Energy consumption of machines in the minimum and conservation soil tillage.
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Diesel fuel consumption measuring and seeding machine exploitation by means of GPS.
Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Vlášková, Marcela
2001
Zpracování půdy k ozimým plodinám.
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
The GPS utilisation for determination of operative performance of machines aggregates of soil protective tillage.
Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Vlášková, Marcela
Chosen machine in technologies of soil protective tillage and their energy consumption.
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Podpěra, Václav: Vlášková, Marcela
Analýza současného stavu poznatků o vlivu minimalizačních a půdoochranných technologií na plodiny, půdní prostředí a ekonomiku.
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
2000
Vyhodnocení faktorů ovlivňujících energetickou náročnost operací a výběr strojů pro péči o půdu a porosty plodin
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Doporučené strojní soupravy pro péči o půdu a porosty plodin
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Zpět na seznam »
VÚZT > O nás > Lidé