Lidé

Zpět na seznam »

Ing. Antonín Machálek, CSc.

Funkce:
Profese:
E-mail:
Telefon: 233 022 372
Mobil: 731 615 045
Oddělení: Referát projektové podpory
Místnost: HB Sekretariát
Linka:
Web:

Aktuálně řešené projekty

 Kód  Název  Období

Publikace a výsledky

2022
Zpracování a vyhodnocení termografických videozáznamů pro detekci kadáveru prasete divokého
Šimon, Josef:Machálek, Antonín:Ambrož, Pavel
Zařízení pro ventilaci hospodářské budovy
Machálek, Antonín:Šimon, Josef
Zařízení pro přitlačování aplikačního předmětu na pohyblivou část živého subjektu
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Výzkumný ústav zemědělské techniky přenáší do praxe poznatky
Machálek, Antonín:Souček, Jiří
Usnesení vlády ze dne 15. června 2022 č.509, k materiálu č.j.668/22 Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)
Machálek, Antonín:Dědina, Martin:Klír, Jan:Wollnerová, Jana
Srovnání nejvíce zastoupených typů konvenčních dojíren z pohledu obsluhy a produktivity práce
Šimon, Machálek:Machálek, Antonín:Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Procházka, Jan
Software pro prodej mléka, monitoring stavu stanice a správy stanice ecoTRADE
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Machek, Jiří
Roboty ve faremním chovu zvířat
Souček, Jiří:Machálek, Antonín:Benda, T.:Hlaváčková, V.
Průtočný pasterizér ecoPASTO
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Machek, Jiří
Mobilní sběrné stanice mléka ecoMILK - výstup sýrařský kotel
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Machek, Jiří
Mobilní sběrné stanice mléka ecoMILK - uskladnění pomocí nerezových nádob
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Machek, Jiří
Měření fyzikálních veličin
Souček, Jiří:Gerndtová, Ilona:Machálek, Antonín
Funkční vzorek systému řízení dojení podle tepové frekvence
Češpiva, Miroslav:Machálek, Antonín:Procházka, Jan:Šimon, Josef
Czech informative inventory report 2022: Submission under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution
Dvořáková, Ilona:Filipenská, Monika:Kassymova, Alfiya:Machálek, Pavel:Petrík, Maroš:Dědina, Martin:Dufek, Jiří:Geiplová, Hana:Kačmárová, Zuzana:Neužil, Vladimír:Pelikán, Leoš:Srněnský, Radek
Automatizovaný systém nahánění dojnic
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Falta, Daniel:Kopec, Tomáš:Chládek, Gustav:Ráb, Petr:Kordík, Josef
Aplikovaný výzkum pomáhá praxi
Machálek, Antonín:Fuka, Vladislav
Africký mor prasat - Výsledky výzkumu v České republice
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Faldyna, Martin:Hrdý, Jakub:Krásna, Magdaléna:Krzyžánková, Miroslava:Moutelíková, Romana:Prodělalová, Jana:Vašíčková, Petra:Mikulášková, Kateřina:Václavek, Petr:Bartoš, Luděk:Bartošová, Jitka:Malá, Gabriela:Novák, Pavel:Celer, Vladimír:Břínek Kolařová, Dagmar:Faltusová, Monika:Ježek, Miloš:Silovský, Václav:Drimaj, Jakub:Kamler, Jiří:Plhal, Radim:Cukor, Jan:Havránek, František
2021
Zařízení pro přitlačování aplikačního předmětu na pohyblivou část živého objektu
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Využití dronů k nahánění divokých prasat.
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Technické prostředky a chovatelská opatření pro prevenci šíření afrického moru prasat v populaci prasat divokých v ČR
Bartošová, Jitka:Kamler, Jiří:Bartoš, Luděk:Cukor, Jan:Turek, Kamil:Havránek, František:Drimaj, Jakub:Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Plhal, Radim
Rozdíl rektální a povrchové teploty kadáveru prasete divokého v závislosti na jeho stáří a klimatických podmínkách
Šimon, Josef:Machálek, Antonín:Procházka, Jan
Pomáhá zemědělcům i přírodě
Machálek, Antonín
Ověřená technologie vyhledávání uhynulých divokých prasat
Machálek, Antonín:Šimon, Josef
Historie zemědělské techniky
Gerndtová, Ilona:Machálek, Antonín:Souček, Jiří
1st International Virtual Conference on Trends in Human, Economic, Social & Environmental Sustainability (THESES 2021)
Souček, Jiří:Machálek, Antonín:KOSHULKO, Oksana
2020
Skřipcová svěrka
Machálek, Antonín
Polohovací rameno kontaktního čidla
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Dojicí roboty na českých farmách
Machálek, Antonín
Česká zpráva o emisní inventuře v roce 2020. Emisní inventura od základního roku Úmluvy do roku 2018
Dvořáková, Ilona:Dvořan, Václav:Hnilicová, Helena:Machálek, Pavel:Šmejdířová, Jana:Dědina, Martin:Dufek, Jiří:Geiplová, Hana:Neužil, Vladimír:Pelikán, Leoš:Beláková, Kateřina
2019
Využití termovize při nočním monitoringu a nahánění divokých prasat
Machálek, Antonín
Vyhledávání kadáverů divokých prasat pomocí termografické kamery
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Vliv klimatických podmínek na vyzařovanou teplotu kadáveru prasete divokého
Šimon, Josef:Machálek, Antonín:Procházka, Jan
Use of aerial thermography to reduce mortality of roe deer fawns before harvest/
Cukor, Jan:Bartoška, Jan:Rohla, Jan:Sova, Jan:Machálek, Antonín
Úchyt čidel na kůži zvířat
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Technické, biologické prostředky a postupy pro prevenci šíření afrického moru prasat
Machálek, Antonín:Šimon, Josef
Škody působené zvěří
Mikulka, Jan:Machálek, Antonín:Štrobach, Jan
Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření
Machálek, Antonín:Cukor, Jan:Ernst, Martin:Havránek, František:Marada, Petr:Mikulka, Jan:Šimon, Josef:Štrobach, Jan
Chytře proti africkému moru prasat
Havránek, František:Cukor, Jan:Kamler, Jiří:Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Bartoš, Luděk:Bartošová, Jitka
Czech informative inventory report 2019. Emission inventories from the base year of the protocols to year 2017
Beláková, Kateřina:Dvořáková, Ilona:Dvořan, Václav:Hnilicová, Helena:Machálek, Pavel:Šmejdířová, Jana:Dědina, Martin:Dufek, Jiří:Geiplová, Hana:Modlík, Miloslav:Neužil, Vladimír:Pelikán, Leoš
2018
Zařízení pro zlepšení welfare při dojení zvířat
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Havlík, Vlastimil:Šoch, Miloslav:Voříšková, Jarmila
Zařízení pro vyhledávání srnčat oceněno Zlatým klasem
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Vyhledávání kadáverů divokých prasat pomocí termografické kamery
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Termovizní vyhledávač VMT-VÚZT
Machálek, Antonín:Šimon, Josef
Roboty v zemědělství
Souček, Jiří:Machálek, Antonín
Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Cukor, Jan:Ernst, Martin:Havránek, František:Marada, Petr:Mikulka, Jan:Štrobach, Jan
Nové řešení pro vyhledávání srnčat před senosečí
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Nové metody a účinnost prevence škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření
Machálek, Antonín
Naše pole - novinky z VÚZT
Machálek, Antonín:Souček, Jiří
Moderní technika a technologie pro zemědělskou výrobu
Souček, Jiří:Machálek, Antonín:Vejchar, Daniel
Lokalizace kadáverů divokých prasat pomocí termovize
Machálek, Antonín:Šimon, Josef
České zemědělství patří k nejprogresivnějším v Evropě
Machálek, Antonín:Souček, Jiří
Czech informative inventory report 2018
Dvořáková, Ilona:Dvořan, Václav:Hnilicová, Helena:Machálek, Pavel:Modlík, Miloslav:Nevečeřal, Rostislav:Dědina, Martin:Geiplová, Hana:Neužil, Vladimír:Pelikán, Leoš
2017
Vyhledávání živočichů pomocí vyhledávací tyče s termovizí
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Vyhledávač živých objektů
Machálek, Antonín
Vyhledávač živých objektů
Machálek, Antonín
THE ASSESSMENT OF ORGANIC AND NATURAL MAGNESIUM MINERAL FERTILIZERS GRANULATION AND THE DETERMINATION OF PRODUCED PELLET PROPERTIES
Jasinskas, Algirdas:Mieldazys, ramunas:Pekarskas, Juozas:Cekaunaskas, Sigitas:Machálek, Antonín:Souček, Jiří
Spolehlivost zařízení s pohybovými čidly pro vyhledávání mláďat zvěře
Šimon, Josef:Machálek, Antonín
Nové metody prevence škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření
Machálek, Antonín:Mikulka, Jan
Czech Informative Inventory Report 2017
Dědina, Martin:Dvořáková, Ilona:Dvořan, Václav:Machálek, Pavel:Modlík, Miloslav:Geiplová, Hana:Neužil, Vladimír:Pelikán, Leoš
Agricultural machinery, bioenergetics and ecology for sustainable and prosperous agriculture
Machálek, Antonín:Jevič, Petr:Dědina, Martin:Souček, Jiří
2016
Způsob měření provozní zálohy výkonnosti vývěvy a zařízení k provádění způsobu
Machálek, Antonín
Zařízení pro načechrávání kompostovaného materiálu
Machálek, Antonín
Využití systému pro sledování dojnic pro analýzu welfare vysokoužitkových dojnic
Šimon, Josef:Machálek, Antonín:Bradna, Jiří:Vegricht, Jiří
Vyhledávací tyč s termovizí a zobrazovací jednotkou
Machálek, Antonín:Šimon, Josef
Lokalizační systém pro sledování dojnic
Šimon, Josef:Machálek, Antonín:Vegricht, Jiří:Bradna, Jiří
Dojení - nejsofistikovanější technologie: Technologie a technika v chovu dojnic
Machálek, Antonín
2015
Zařízení pro úpravu dešťové vody a odběr jejich vzorků
Machálek, Antonín: Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Bradna, Jiří
Zařízení pro načechrávání kompostovaného materiálu
Machálek, Antonín
Zařízení pro měření provozní zálohy výkonnosti vývěvy
Machálek, Antonín
Zařízení na ošetřování srsti a ochlazování chovaných zvířat
Machálek, Antonín: Kordík, Josef
Využití odpadní a dešťové vody pro očistu a sanitaci technologických zařízení
Machálek, Antonín: Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Kordík, Josef
Vyhodnocení různých způsobů využití srážkové vody realizované v modelových stájích a provozech
Machálek, Antonín
Vyhodnocení různých způsobů úpravy srážkových vod pro využití v chovech hospodářských zvířat
Machálek, Antonín: Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Bradna, Jiří: Hrušková, Petra: Šlapáková, Petra
Systém zchlazování mikroklimatu ve stájích pro dojnice pomocí využití akumulované dešťové vody a její aplikaci na střešní plášť
Machálek, Antonín: Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Kordík, Josef
Ochrana zvěře v současné krajině
Havránek, František:Machálek, Antonín
Kompostér
Plíva, Petr:Machálek, Antonín
2014
Přínosy emisní vyhlášky. (Projekt TAČR)
Machálek, Pavel: Hnilicová, Helena: Dvořáková, Ilona: Nevečeřal, Rostislav: Modlík, Miloslav: Haboňová, Jitka: Neužil, Vladimír: Patočka, Zdeněk: Dědina, Martin
Poloautomatické krmné systémy pro chov skotu
Šimon, Josef: Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín
Kompostér
Machálek, Antonín
Automatizované stacionární krmné linky v chovech dojnic
Machálek, Antonín: Vegricht, Jiří
2013
Způsoby a možnosti ochlazování stájí
Machálek, Antonín: Šimon, Josef
Systémy pro krmení skotu na výstavě EuroTier 2012
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Machálek, Antonín
Laboratorní zařízení pro sběr a úpravu dešťové vody
Machálek, Antonín: Šimon, Josef: Vegricht, Jiří: Bradna, Jiří
Inovace v oblasti dojicí techniky
Machálek, Antonín: Vegricht, Jiří: Šimon, Josef
2012
Technologie dojení ? nejsofistikovanější technologie v chovu skotu
Machálek, Antonín
Sovremennoe sostojannie i perspektivy doilnogo oborudovanija na fermach v Čechii
Machálek, Antonín
Možnosti zlepšení návštěvnosti dojicího robota vytvářením příznivého mikroklimatu při dojení krav
Machálek, Antonín: Šimon, Josef
Dojící zařízení na českých farmách
Machálek, Antonín
Čistící násadec
Machálek, Antonín
Bubnové zařízení pro řízení kompostování (bubnový kompostér)
Plíva, Petr: Machálek, Antonín
Bubnové kompostovací zařízení
Machálek, Antonín: Plíva, Petr
Audiostimulátor
Machálek, Antonín
Audiostimulace dojnic k návštěvě dojícího robota
Machálek, Antonín: Šimon, Josef
2011
Zařízení pro zlepšení welfare při dojení zvířat
Machálek, Antonín: Šimon, Josef: Havlík, Vlastimil: Šoch, Miloslav: Voříšková, Jarmila
Výzkum a hodnocení interakcí systému ČLOVĚK ? ZVÍŘE ? ROBOT v chovu dojnic.
Machálek, Antonín: Voříšková, Jarmila: Šimon, Josef: Šoch, Miloslav: Maršálek, Miroslav
Utilization of Audiostimulation for Control of Time Period Between Milking on Farms Equipped by Automatic Milking
Machálek, Antonín: Šimon, Josef: Fabianová, Mária: Vegricht, Jiří
Příprava dojnic pro robotické dojení
Machálek, Antonín: Šimon, Josef: Voříšková, Jarmila: Maršálek, Miroslav: Havlík, Vlastimil
Ekonomika výroby mléka na farmách s dojením roboty a v dojírnách.
Kopeček, Petr: Machálek, Antonín
Bubnové kompostovaní zařízení
Machálek, Antonín: Plíva, Petr
Bubnové kompostovací zařízení
Machálek, Antonín: Plíva, Petr
Audiostimulátor
Machálek, Antonín: Češpiva, Miroslav: Šimon, Josef
Analýza a metodika vyhodnocení rychlosti nasazování strukových násadců u dojících robotů
Machálek, Antonín: Šimon, Josef: Fabianová, Mária
Analýza a metodika hodnocení interakcí systému člověk -zvíře - robot na farmách dojnic
Machálek, Antonín: Voříšková, Jarmila: Šimon, Josef: Fabianová, Mária: Vejchar, Daniel: Vegricht, Jiří: Havlík, Vlastimil: Šoch, Miloslav: Maršálek, Miroslav
2010
Využití robotizovaných systémů v chovu dojnic
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Šimon, Josef: Miláček, Petr: Fabianová, Mária
Strukový násadec
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín
Results of robotic milking on selected farms in the Czech Republic.
Voříšková, Jaroslava: Maršálek, Miroslav: Reichlová, S.: Zedníková, Jana: Machálek, Antonín
Efektivnost výroby mléka na farmách s dojením roboty a v dojírnách
Kopeček, Petr: Machálek, Antonín
Audiostimulátor
Machálek, Antonín
2009
Možnosti řešení stájí pro dojnice
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel: Miláček, Petr: Fabianová, Mária
Modelová řešení stájí a farem pro chov dojnic
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel: Fabianová, Mária: Doležal, Oldřich
Liner chamber vacuum stability analysis during milking in automatic milking system
Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel: Vegricht, Jiří
Fuel consumption and mixing wagon characteristics
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel: Miláček, Petr
Ekonomická analýza výroby mléka na farmách s dojením roboty a v dojírnách.
Kopeček, Petr: Machálek, Antonín
Autorizovaný software pro modelování variantních technických a technologických systémů pro chov dojnic.
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel: Miláček, Petr: Fabianová, Mária
Analýza spotřeby technologické vody a produkce odpadní vody na farmách pro chov dojnic.
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Klír, Jan: Miláček, Petr: Fabianová, Mária
2008
Porovnání poklesu podtlaku v podstrukové komoře při laboratorním a provozním měření
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Limitované působení strukové návlečky na struk a stanovení její tvarové charakteristiky.
Machálek, Antonín
Inovace technických a technologických systémů pro chov dojnic
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel: Miláček, Petr: Fabiánová, Mária
Chlazení mléka na farmách ? co je dobré vědět.
Machálek, Antonín
2007
Water consumption on dairy farms during day and year from different trough.
Miláček, Petr: Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Test MKV Storti Labrador DS 90
Vegricht, Jiří: Miláček, Petr: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Test MKV Sgariboldi Monofeeder 10 DF.
Vegricht, Jiří: Miláček, Petr: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Test MKV Seko Sam 5500/155 Self.
Vegricht, Jiří: Miláček, Petr: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Test MKV Luclar Star System Taurus 12 MC Vorax.
Vegricht, Jiří: Miláček, Petr: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Test MKV ? Trioliet Triomix.
Vegricht, Jiří: Miláček, Petr: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Test MKV ? Trioliet Gigant 900.
Vegricht, Jiří: Miláček, Petr: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Technické aspekty dojení vysokoužitkových dojnic
Machálek, Antonín: Vegricht, Jiří: Ambrož, Pavel
Technical and technological systems in catle breeding in the Czech Republic
Vegricht, Jiří: Ambrož, Pavel: Machálek, Antonín
Provozní test MKV Seko Sam 5500/115
Vegricht, Jiří: Miláček, Petr: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Provozní test MKV Frasto Strom 130.
Vegricht, Jiří: Miláček, Petr: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Provozní test MKV Faresin Master TMR 1200.
Vegricht, Jiří: Miláček, Petr: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Parametric analysis of the properties of selected mixing feeding wagons.
Vegricht, Jiří: Miláček, Petr: Ambrož, Pavel: Machálek, Antonín
Milking-Related Changes of Teat Temperature Caused by Various Milking Machine
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel: Brehme, U.: Rose, S.
Metodika pro praxi - Postup pro nastavení podtlaku při dojení vysokoužitkových dojnic
Machálek, Antonín: Vegricht, Jiří: Ambrož, Pavel: Doležal, O.
Funkční vzorek strukového násadce
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín
Funkční vzorek čisticího strukového násadce
Machálek, Antonín
Die Positionierung und technische Ausführung von tränken und deren Einfluss auf die aufgenommene Wassermenge bei Milchkühen in Stall.
Miláček, Petr: Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Čisticí násadec.
Machálek, Antonín
2006
Závislost příjmu vody dojnicemi na umístnění napájecího žlabu ve stáji a jeho technické řešení
Miláček, Petr: Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Zařízení k osvětlení dojicího stání.
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín
Vegricht,J.,Machálek,A., 2006,Vliv technických systémů na spotřebu energie na farmách pro chov dojnic, In Management of Production Systems with Support of Information Technologies and Control Engineering, Zborník prednášok z mezinárodnej vedeckej konfer
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín
VEGRICHT, J.,AMBROŽ,P., MACHÁLEK,A., 2006. Analysis of Technical Launch and Proportional Representation of Technical and Technological Systems in Cattle Breeding in the Czech Republic. In ?Management of Production system with Support of Information Tec
Vegricht, Jiří: Ambrož, Pavel: Machálek, Antonín
Test MKV ? část první, metodika
Vegricht, Jiří: Miláček, Petr: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Strukový násadec
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín
2005
Projektová studie, projektové rešení stavebních a technologických detailu
Jílek, František: Hanuš, Oto: Illek, Josef: Kudrna, Václav: Machálek, Antonín
Katalog technických systému vhodných pro nové a rekonstruované farmy skotu se základními technickými a provozními parametry,
Machálek, Antonín: Hanuš, Oto: Vegricht, Jiří: Černá, Daniela: Doležal, Oldřich
Analysis of vacuum fluctuation in milking units
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Analysis of vacuum fluctuation in milking units
Machálek, Antonín: Vegricht, Jiří: Ambrož, Pavel
2004
Diagnostika dojících zařízení IV.
VEGRICHT, Jiří: MACHÁLEK, Antonín
Diagnostika dojících zařízení III.
VEGRICHT, Jiří: MACHÁLEK, Antonín
Diagnostika dojících zařízení II.
VEGRICHT, Jiří: MACHÁLEK, Antonín
2003
Diagnostika dojicích zařízení
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín
2002
Influence of housing and feeding systems of pig farms on production costs.
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Pechač, František
2001
Analýza technických parametrů v intenzivním chovu skotu a ostatních přežvýkavců z hlediska pracnosti, energetické, materiálové a investiční náročnosti.
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Češpiva, Miroslav
Analysis of main technological factors influence upon milk production economy.
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Pechač, František
1997
Pozor na elektromagnetické pulzátory
Machálek, Antonín
Ukončené projekty »

Zpět na seznam »
VÚZT > O nás > Lidé