Lidé

Zpět na seznam »

Libuše Pastorková

Funkce:
Profese:
E-mail:
Telefon: 233 022 310
Mobil: 725 949 287
Oddělení: Oddělení zemědělské techniky a technologií
Místnost: RND 12
Linka:
Web:

Aktuálně řešené projekty

 Kód  Název  Období

Publikace a výsledky

2022
Cívka pro manipulaci se závlahovou hadicí
Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Procházka, Jan:Mayer, Václav:Pražan, Radek:Bradna, Jiří:Pastorková, Libuše
2021
Prototyp zařízení pro čištění a úpravu zemědělských komodit
Kubart, Jan:Mašek, Vít:Gale, Miroslav:Šilha, David:Bradna, Jiří:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Kostka, Petr:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše
Ověřená technologie čištění se vzdáleným monitoringem a ovládáním (výsledek TH04010505-V2)
Kubart, Jan:Mašek, Vít:Gale, Miroslav:Šilha, David:Bradna, Jiří:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Kostka, Petr:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše
2020
Ekonomika vybraných variant využití slámy
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Pastorková, Libuše:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
2018
Zadržování vody v půdě při pěstování vybraných druhů zeleniny
Hutla, Petr:Mayer, Václav:Gerndtová, Ilona:Kolaříková, Michel:Pastorková, Libuše
Univerzální držák pro kontaktní teploměr - termočlánek
Bradna, Jiří:Hájek, David:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše
Skladování oddělených šarží zrnin ve skladovacích boxech o jednotkové kapacitě 1 t
Bradna, Jiří:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Šimon, Josef:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše:Hutař, Martin:Polišenská, Ivana:Sedláčková, Irena
Doporučené technologie pro efektivní využití vody při pěstování brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí
Mayer, Václav:Abrham, Zdeněk:Vejchar, Daniel:Stehlík, Martin:Pastorková, Libuše:Čepl, Jaroslav:Kasal, Pavel:Čížek, Milan:Svobodová, Andrea
2015
Nové technické prvky a inovace zařízení pro postřik a přihnojování brambor
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Kubín, Karel:Pastorková, Libuše
Metody snížení energetické náročnosti skladování brambor
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Pastorková, Libuše
2013
Zdraví škodlivé látky při produkci brambor a metody jejich měření
Mayer, Václav: Pastorková, Libuše: Vejchar, Daniel
Vyplňte v případě, když původní jazyk výsledku je jiný než angličtina.
Mayer, Václav: Vejchar, Daniel: Pastorková, Libuše
2012
Měření a kvantifikace škodlivých činitelů při výrobě brambor
Mayer, Václav: Vejchar, Daniel: Pastorková, Eva
2011
Vnitřní kvalita brambor v závislosti na hnojení pomocí řízení simulace mechanického poškozování
Vejchar, Daniel: Pastorková, Libuše
Adaptér pro lokální aplikaci tekutých přípravků do půdy
Mayer, Václav: Pastorková, Libuše: Vejchar, Daniel: Vašák, František
2008
Zvýšení využití minerálních hnojiv u brambor lokální aplikací
Mayer, Václav: Pastorková, Libuše: Kasal, P.: Vejchar, Daniel
Technologické systémy skladování brambor
Mayer, Václav: Pastorková, Libuše: Vejchar, Daniel
Ošetřování a skladování zrnin ve věžových a halových skladech
Kroupa, P.: Skalický, Jaroslav: Pastorková, Libuše: Bradna, Jiří
Measurement of potato tubers resistance against mechanical loading
Mayer, Václav: Pastorková, Libuše: Vejchar, Daniel
Adaptér pro lokální aplikaci kapalných hnojiv
Vašák, F.: Mayer, Václav: Pastorková, Libuše: Vejchar, Daniel
2007
Odolnost hlíz brambor vůči mechanickému zatížení při různém hnojení
Mayer, Václav: Vejchar, Daniel: Pastorková, Libuše
2005
Inovace technologického systému hnojení brambor lokální aplikací kapalných minerálních hnojiv (KPH) a kapalných přípravků
Mayer, Václav: Vejchar, Daniel: Pastorková, Libuše
Zpět na seznam »
VÚZT > O nás > Lidé