Lidé

Zpět na seznam »

Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h. c.

Funkce:
Profese:
E-mail:
Telefon: 233 022 302
Mobil:
Oddělení: Oddělení zemědělské energetiky a bioekonomie
Místnost: HB 408
Linka:
Web:

Aktuálně řešené projekty

 Kód  Název  Období
TK04010099 Modelová podpora čisté a udržitelné mobility v ČR 2022-2024 

Publikace a výsledky

2022
Živá krajina
Kurel, V.:Dědina, Martin:Jevič, Petr:Čermák, Pavel
Stanovení emisí CO2eq z pěstování a zpracování zemědělských plodin a možnosti jejich úspor
Jevič, Petr:Měkotová, Pavla
Stanovení a bilance měrných emisí skleníkových plynů z pěstování a posklizňové úpravy zemědělských plodin.
Dědina, Martin:Jevič, Petr:Čermák, Pavel:Růžek, Pavel
Speciální granulované organické hnojivo pro výsadbu dřevin
Hutla, Petr:Jevič, Petr:Gerndtová, Ilona:Měkotová, Pavla:Stehlík, Martin:Šimon, T.:Mayerová, M.
Parameters of hemp oil filtration using a plate filter
Souček, Jiří:Dědina, Martin:Tománková, Veronika:Jevič, Petr:Szalay, K.:Mašán, V.:Jasinskas, Algirdas
Palivo na bázi rýžové slámy
Kolaříková, Michel:Banout, Jan:Ivanova, Tatiana:Phamová, Marie:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka:Měkotová, Pavla:Hutla, Petr:An Le, Truong
Jak můžeme snížit emise skleníkových plynů z pěstování zemědělských plodin
Dědina, Martin:Jevič, Petr
Effect of soil conditions on field emissions of cultivated crops (carbon footprint)
Dědina, Martin:Jevič, Petr:Čermák, Pavel:Růžek, Pavel:Lošák, T.
Dopad povinného snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot na trh s bionaftou a dalšími obnovitelnými palivy
Jevič, Petr:Měkotová, Pavla
2021
Využití výpočetního modelu Global Nitrous Oxide Calculator pro revize emisí N2O uvolněných z půdy vlivem aplikovaných hnojiv při pěstování řepky olejky
Dědina, Martin:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka:Čermák, Pavel
Trh s bionaftou se zřetelem na snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot - Současný stav a budoucnost
Jevič, Petr
Sklízeč konopí pro technické využití
Souček, Jiří:Jevič, Petr
Přihláška vynálezu PV 2021-322 Palivo na bázi rýžové slámy
Kolaříková, Michel:Banout, Jan:Ivanova, Tatiana:Phamová, Marie:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka:Pavla, Měkotová:Hutla, Petr:Truong, An Le
Popis NUTS 2 (NUTS 3) z pohledu měrných výrobních emisí a uhlíkové stopy pěstovaných plodin
Čermák, P.:Klír, J.:Dědina, Martin:Jevič, Petr:Abrham, Zdeněk:Šedivá, Zdeňka
Palivo na bázi rýžové slámy
Kolaříková, Michel:Banout, Jan:Ivanova, Tatiana:Phamová, Marie:Jevič, Petr:Hutla, Petr:Šedivá, Zdeňka:Měkotová, Pavla:Truong, An Le
Návrh organického hnojiva s přídavkem popela ze spalování rýžových plev
Truong, An Le:Banout, Jan:Ivanova, Tatiana:Kolaříková, Michel:Hutla, Petr:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka:Měkotová, Pavla
Kotel na biomasu 120-200 kW s nízkoemisním hořákem
Štec, Roman:Pokorný, Jan :Krátký, Mojmír :Žlebek, Marek :Jevič, Petr:Hutla, Petr
Agropalivo na bázi tropických surovin
Le Truong, An:Pokorný, Jan:Jevič, Petr:Hutla, Petr:Kolaříková, Michel
2020
Zpracování zbytkové biomasy a biogenních odpadů pomalou termolýzou PTR na biouhel, biokapalinu a T-bioplyn
Jevič, Petr:Cuber, P.:Pohořelý, M.:Pullmanová, M.:Šedivá, Zdeňka
Trh s bionaftou a související legislativní rámec
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Technologie aplikace biouhlu jako půdního aditiva
Souček, Jiří:Jevič, Petr
Pyrolysis of wheat and barley straw
Sedmihradská, Anežka:Pohořelý, Michael:Jevič, Petr:Skoblia, Siarhei:Beňo, Zdeněk:Farták, Josef:Čech, Bohumír:Hartman, Miloslav
Kotel a řídící SW kotle
Štec, Roman:Pokorný, Jan:Krátký, Mojmír:Žlebek, Marek:Jevič, Petr:Hutla, Petr
Hnojivo na bázi kalů z čistíren odpadních vod a způsob jeho výroby
Hutla, Petr:Kolaříková, Michel:Jevič, Petr:Hájek, Vladimír:Fuchs, Karel
Agropalivo na bázi surovin evropského zemědělství
Pokorný, Jan:Jevič, Petr:Kolaříková, Michel:Hutla, Petr
2019
Výrobní linka pro termické zpracování biomasy
Hutla, Petr:Jevič, Petr:Bejlek, Václav:Knotek, Milan
The importance of biofuels within the Renewable Energy Directive (RED II) for sustainable mobility and climate protection
Jevič, Petr
Technické řešení traktoru na motorovou naftu a stlačený plyn
Jevič, Petr:Pražan, Radek:Šedivá, Zdeňka
Materiálové využití kalů z ČOV.
Hutla, Petr:Kolaříková, Michel:Jevič, Petr:Petráčková, Barbora
Kuželový drtič
Hutla, Petr:Jevič, Petr:Bejlek, Václav:Knotek, Milan
Kotlové těleso na biomasu 120 – 200 kW
Štec, Roman:Sysel, Petr:Pokorný, Jan:Hutla, Petr:Jevič, Petr
Hořák na biomasu
Štec, Roman:Pokorný, Jan:Krátký, Mojmír:Žlebek, Marek:Jevič, Petr:Hutla, Petr
Hnojivo na bázi kalů z čistíren odpadních vod
Hutla, Petr:Kolaříková, Michel:Jevič, Petr:Fuchs, Karel
Biochar – výroba, vlastnosti, certifikace, použití
Pohořelý, Michael:Sedmihradská, Anežka:Trakal, Lukáš:Jevič, Petr
2018
Zkoušky paliva s vysokým obsahem obnovitelných parafinických složek z hydrogenační rafinace na motorech
Jevič, Petr:Krajíček, Ivo
Vzorové výpočty emisí skleníkových plynů vstupních biosurovin, biopaliv a biokapalin z nich vyrobených, a možnosti jejich úspor
Jevič, Petr:Jurečka, Lukáš:Šedivá, Zdeňka
Vývoj pohonných hmot z obnovitelných zdrojů - 1
Pullmanová, Monika:Cuber, Petr:Šedivá, Zdeňka:Jevič, Petr
Traktor jezdí na naftu i biometan
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Test of used certified paraffinic biodiesel, FAME and their blends with diesel fuel of tractors in conditions of agricultural practice
Šedivá, Zdeňka:Jevič, Petr
Současný trh a budoucnost bionafty při dekarbonizaci dopravy v EU
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Současné postavení a výhled využívání certifikovaných biopaliv v nízkoemisní mobilitě
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Současné postavení a výhled využívání certifikovaných biopaliv v nízkoemisní mobilitě
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Porovnání výkonu a emisí u dvoupalivového vznětového motoru
Pražan, Radek:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Nové požadavky na stanovení emisních faktorů biopaliv, biokapalin a surovin pro jejich výrobu
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Engine performance and exhaust emission characteristics of paraffinic diesel fuel in a model diesel engine
Jevič, Petr:Pražan, Radek:Šedivá, Zdeňka
2017
Zpráva o řešení projektu programu Středočeské inovační vouchery
Hutla, Petr:Jevič, Petr:Kolaříková, Michel:Měkotová, Pavla
Vliv použití moderních kapalných biopaliv na výkonové parametry traktoru Zetor 9540
Pražan, Radek:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Palivo na bázi recyklovaného nebo zbytkového textilu a biomasy
Hutla, Petr:Jevič, Petr
Měření výkonových parametrů a emisí kapalných paliv s vysokým podílem biosložky
Pražan, Radek:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Kvalitativní parametry a základní hmotnostní a energetická bilance zkušebního termolýzního zpracování vybrané zbytkové biomasy technologickým procesem pomalého termického rozkladu
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka:Pullmanová, Monika:Cuber, Petr
Kompatibilita topných pelet z odpadní biomasy se spalovacím zařízením s rotačním hořákem
Hutla, Petr:Pokorný, Jan:Jevič, Petr:Kolaříková, Michel
Aktualizované a doplněné typické emise skleníkových plynů z pěstování hlavních zemědělských plodin v České republice vypočítané podle směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a související legislativy
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka:Abrham, Zdeněk
Agricultural machinery, bioenergetics and ecology for sustainable and prosperous agriculture
Machálek, Antonín:Jevič, Petr:Dědina, Martin:Souček, Jiří
2016
Vývoj a ověření granulovaného hnojiva
Hutla, Petr:Jevič, Petr:Siedlová, Barbora:Souček, Jiří:Gerndtová, Illona
Traktor ZETOR 10540 s vestavěným precizním zařízením a řídící jednotkou duálního palivového systému motorová nafta – stlačený plyn (bio)CNG
Jevič, Petr:Jurečka, Lukáš:Knotek, Petr:Šedivá, Zdeňka
Stav a budoucnost produkce bionafty v Evropské unii zohledňující nové legislativní požadavky
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Snižování emisí skleníkových plynů v dopravě a udržitelná mobilita s certifikovanými biopalivy
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Snižování emisí skleníkových plynů v dopravě a příspěvek udržitelných biopaliv pro jeho splnění
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Řezací ústrojí adaptéru pro sklizeň tuhých stébelnatých rostlin
Souček, Jiří:Jevič, Petr
Příspěvek udržitelných biopaliv ke snižování emisí
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka:Třebický, Vladimír
Pilotní zařízení pro lokální distribuci a plnění stlačeného zemního plynu a biomethanu
Jurečka, Lukáš:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Nezbytnost výroby certifikovaných konvenčních biopaliv pro dodávky krmiv a dekarbonizaci dopravního sektoru i po roce 2020
Jevič, Petr
Linka na zpracování odpadu, obsahujícího převážně plasty a celulózu, a způsob zpracování odpadu na této lince
Křížek, Jiří:Hutla, Petr:Jevič, Petr
ČSN EN ISO 17831-2 „Tuhá biopaliva – Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket – Část 2: Brikety
Kotlánová, Alice:Jevič, Petr
ČSN EN ISO 17831-1 „Tuhá biopaliva – Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket – Část 1: Pelety
Kotlánová, Alice:Jevič, Petr
Bioenergetické centrum pro měření parametrů tuhých biopaliv
Hutla, Petr:Jevič, Petr
2015
Zavedení kvót na emise skleníkových plynů - legislativní požadavky a důsledky pro odvětví biopaliv
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Využití odpadního tepla k sušení zemědělských a bioenergetických produktů
Souček, Jiří:Jevič, Petr:Dědina, Martin:Plíva, Petr
Vybrané fyzikálně-chemické způsoby snižování pachové zátěže
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Píša, Jiří: Machač, Pavel: Chabičovská, Dana
TESTOVÁNÍ METODY ŽHAVENÉHO DRÁTU PŘI DESTRUKCI PAR TOLUENU VE VZDUŠINĚ
Jevič, Petr: Chabičovská, Dana: Píša, Jiří: Machač, Pavel
Testování metody žhaveného drátu při destrukci par toluenu ve vzdušině
Chabičovská, Dana:Píša, Jiří:Jevič, Petr:Machač, Pavel
Řezací ústrojí adaptéru pro sklizeň tuhých stébelnatých rostlin
Souček, Jiří:Jevič, Petr
Řešení sklizně porostů rychle rostoucích dřevin mechanizovaným způsobem
Souček, Jiří:Jevič, Petr:Světlík, Marek
Reaktor pro velmi rychlý termický rozklad biomasy
Bejlek, Václav:Hutla, Petr:Jevič, Petr
Pure biofuels and high-percentage blends of biofuels with fossil fuels in transport in the period 2015 - 2020
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Návrh a vybavení laboratoře pro měření mechanických vlastností topných pelet z biomasy a zřízení systému výstupní kontroly produkce
Hutla, Petr:Jevič, Petr
Certifikovaná biopaliva - stav a požadavky na období 2015-2020
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Certifikovaná biopaliva - Stav a požadavky na období 2015 – 2020
Jevič, Petr:Šedivá, Zdena
2014
Vývoj standardizovaných biopaliv pro spalování v kotli s rotačním hořákem 150 kW
Hutla, Petr: Jevič, Petr
Trh s bionaftou, stav a perspektivy udržitelného využívání řepky olejné pro její výrobu
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Reaktor pro velmi rychlý termický rozklad biomasy
Bejlek, Václav: Hutla, Petr: Jevič, Petr
Povinnost snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot a možnosti jejího splnění využitím biopaliv
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Od konvenčních k moderním směsným a biogenním palivům pro dopravu ? stav a perspektivy udržitelného rozvoje se zřetelem na potravinovou soběstačnost
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Mobilní spalovací jednotka
Hutla, Petr: Jevič, Petr: Píša, Jiří: Chabičovská, Dana
Minimální potřeba energií pro zajištění základních funkcí zemědělství v krizové situaci a možnosti jejího zajištění z vlastních energetických zdrojů resortu
Gerndtová, Ilona: Jevič, Petr: Kára, Jaroslav: Kubín, Karel: Pražan, Radek: Syrový, Otakar: Šedivá, Zdeňka: Adamovský, Radomír: Neuberger, Pavel: Podpěra, Václav
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmotnostní bilance
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Jaké jsou možnosti při plnění povinnosti snižování emisí skleníkových plynů v úplném životním cyklu pohonných hmot
Kubů, Martin: Jevič, Petr
2013
Znalost optimálních parametrů technologie velmi rychlého termického rozkladu biomasy
Bejlek, Václav: Jevič, Petr: Hutla, Petr
Zařízení pro velmi rychlý termický rozklad biomasy
Hutla, Petr: Jevič, Petr: Bejlek, Václav
Studie Perspektivní způsoby zpracování zemědělské biomasy a biologických odpadů pro výrobu tepla, elektrické energie a pohonných hmot 2. generace do roku 2020
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Stav a rozvoj biogenních pohonných hmot v ČR do roku 2020 s ohledem na úsporu a snížení emisí skleníkových plynů
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Potravinová soběstačnost a udržitelná výroba směsných a biogenních pohonných hmot - Stav a rozvoj do roku 2020
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu
Kotlánová, Alice: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
ČSN 65 6516 ?Motorová paliva ? Řepkový olej pro spalovací motory na rostlinné oleje ? Technické požadavky a metody zkoušení?
Jevič, Petr
2012
Základní charakteristiky současného trhu s biopalivy
Jevič, Petr
Trh s bionaftou a faktory, které ho mohou ovlivňovat v příštím období
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Termolýzní zpracování zbytkové biomasy, separovaných plastových a celulózových podílů tuhého komunálního odpadu pro energetické a surovinové účely
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Malaťák, Jan: Křížek, Jiří
Stav a požadavky na udržitelnou výrobu směsných a biogenních pohonných hmot
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Sovremenoje sostojanije i perspektivy karbonizaciji biomasy sposobom torrefakciji
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Dubrovin, V.
Sovremenoje sostojanije i perspektivy karbonizaciji biomasy metodoj torefakciji (torefaction)
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Dubrovin, V.
Produkce, kvalita a využití briketovaných a peletovaných biogenních tuhých paliv v České republice
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Šedivá, Zdeňka
Perspektivní způsoby zpracování zemědělské biomasy a biologických odpadů pro výrobu tepla, elektrické energie a pohonných hmot druhé generace
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Linka na zpracování odpadu, obsahujícího převážně plasty a celulózu
Křížek, Jiří: Hutla, Petr: Jevič, Petr
Kontinuální výroba standardizované směsné motorové nafty s vysokou oxidační stabilitou
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Impact of Different Harvest Times on Ash Fusibility of Energy Grasses
Hutla, Petr: Jevič, Petr: Strašil, Zdeněk: Kočica, J.
ČSN EN 16214-3 Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody.
Jevič, Petr
ČSN EN 16214-1 Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 1: Terminologie
Kotlánová, Alice: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
ČSN EN 15359 Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy
Vavřín, Miloš: Jevič, Petr
ČSN EN 14961-6 Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 6: Nedřevní pelety pro maloodběratele
Kotlánová, Alice: Jevič, Petr
ČSN 65 6508 Motorová paliva - Směsné motorové nafty obsahující methylestery mastných kyselin (FAME) - Technické požadavky a metody zkoušení
Jevič, Petr
Co ovlivňuje trh s biopalivy?
Jevič, Petr
Biogenní pohonné hmoty
Jevič, Petr
Actual state and trends of sustainable production of biogenic fuels in the Czech Republic up to 2020 with regard to requirement for reduction of greenhouse gas emissions originating from fuels
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
2011
Výroba biogenních pohonných hmot do roku 2020 s ohledem na zásady, kritéria a ukazatele udržitelnosti
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Vlastnosti topných briket z kombinovaných rostlinných materiálů
Hutla, Petr: Jevič, Petr
Tuhá paliva z tříděného papíru
Hutla, Petr: Kára, Jan: Dědková, Š.: Jevič, Petr
Tepelně-chemické zpracování biomasy na motorová paliva a suroviny
Jevič, Petr
Technologie decentralizovaného lisování řepky olejné s úpravou řepkového oleje na kvalitu ČSN 65 6516 Motorové palivo - Řepkový olej pro spalovací motory na rostlinné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Stav, zásady a kritéria udržitelné výroby směsných a biogenních pohonných hmot
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Stav a předpokládaný vývoj výroby bionafty v České republice do roku 2020 s ohledem na udržitelné pěstování řepky olejné
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Socio-economic Analysis of Using Energy from Biomass in Ukraine
Dubrovin, Valeriy: Melnychuk, Maksym: Grzybek, Anna: Raslavicius, Laurencas: Jevič, Petr
ČSN EN 15357. Tuhá alternativní paliva - Terminologie, definice a popis
Vavřín, Miloš: Jevič, Petr
ČSN EN 15210-2. Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety
Kotlánová, Alice: Jevič, Petr
ČSN EN 14961-5. Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 5: Palivové dřevo pro maloodběratele
Kotlánová, Alice: Jevič, Petr
ČSN EN 14961-4. Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 4: Dřevní štěpka pro maloodběratele
Kotlánová, Alice: Jevič, Petr
ČSN EN 14961-3. Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 3: Dřevní brikety pro maloodběratele
Kotlánová, Alice: Jevič, Petr
ČSN EN 14961-2. Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 2: Dřevní pelety pro maloodběratele
Kotlánová, Alice: Jevič, Petr
ČSN EN 14588. Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis
Kotlánová, Alice: Jevič, Petr
2010
Udržitelnost biopaliv, biopaliva druhé a třetí generace
Jevič, Petr
Účinné využití tuhých biopaliv v malých spalovacích zařízeních s ohledem na snižování emisí znečišťujících látek
Malaťák, Jan: Vaculík, P.: Jevič, Petr
Tuhá biopaliva na bázi biomasy a spalitelných zbytků
Hutla, Petr: Jevič, Petr
Stav a nové výzvy pro směsné a biogenní pohonné hmoty
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Stav a další vývoj výroby řepkových methylesterů s ohledem na kritéria udržitelnosti pro biopaliva
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Specification and classes of solid biofuels in European standards
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Malaťák, Jan
Peletovaná alternativní paliva ze spalitelných zbytků a biomasy
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Křížek, J.
Palivo na bázi recyklovatelného nebo zbytkového textilu a biomasy
Hutla, Petr: Jevič, Petr
Motorová biopaliva ? otázky a odpovědi
Jevič, Petr
Evaluation of small combustion equipments for solid biomass
Malaťák, Jan: Vaculík, P.: Jevič, Petr
Energetické zhodnocovanie zmesových odpadov v ČR
Hutla, Petr: Kolářová, M.: Kára, Jaroslav: Jevič, Petr
2009
Vlastnosti biopaliv z RRD v různých formách zpracování
Hutla, Petr: Jevič, Petr
Topné pelety na bázi alternativních materiálů
Hutla, Petr: Křížek, J.: Jevič, Petr
Tepelně emisní analýza vybraných biopaliv
Malaťák, Jan: Vaculík, Petr: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Současná bilance methylesterů řepkových olejů a další rozvoj uplatnění bionafty v dopravě
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Razvitie technologij proizvodstava i ispolzovanija tvjordych vidov topliv
Jevič, Petr
Operational parameters of small ? capacity biopellets production and mechanization level for their application in heating of houses with energy low consumption
Jevič, Petr: Dubrovin, Valeriy: Porev, Igor A.: Malaťák, Jan
Oil plants cleaner production & processing for bioenergy development
Dubrovin, Valeriy: Melnychuk, Maksym: Jevič, Petr
Motorová paliva ? Směsné motorové nafty obsahující methylestery mastných kyselin (FAME) ? Technické požadavky a metody zkoušení
Jevič, Petr
Motorová paliva ? Ethanol E95 pro vznětové motory ? Technické požadavky a metody zkoušení
Jevič, Petr
Monitoring of rapessed oil quality with respect to their utilization as a motor fuel
Šedivá, Zdeňka: Světlík, Marek: Dubrovin, Valeriy: Jevič, Petr
Energetická bilance a životní cykly biogenních pohonných hmot - 2
Jevič, Petr
Energetická bilance a životní cykly biogenních pohonných hmot - 1
Jevič, Petr
Co ze zbytkovou biomasou v zemědělství ? hnojivo, energie, suroviny
Jevič, Petr: Plíva, Petr: Šedivá, Zdeňka
Agrární bioprodukty jako udržitelný zdroj surovin a obnovitelných paliv ? současný stav a vývoj
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Šedivá, Zdeňka: Dubrovin, Valeriy
2008
Udržitelná výroba a řízení jakosti tuhých paliv na bázi agrárních bioproduktů
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Šedivá, Zdeňka
Udržitelná energie ze zemědělství
Jevič, Petr
Thermal-energy utilization of selected agricultural waste
Malaťák, J.: Vaculík, P.: Přikryl, M.: Jevič, Petr
Stav a perspektivy udržitelného rozvoje biogenních pohonných hmot
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Sposib oderžannja granul z biomasi
Dubrovin, V.: Melnyčuk, M.: Novák, J.: Jevič, Petr
Research into combustion process of solid biomass from agricultural waste
Liubarskij, V.: Jevič, Petr
Problemy wprowadzania biodiesela na Ukraine
Dubrovin, V.: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Linija dlja virabnictva granul z biomasi
Dubrovin, V.: Melnyčuk, M.: Novák, J.: Jevič, Petr
Chemically-thermal properties of by-products from fatty acid methyl esters production
Malaťák, J.: Vaculík, P.: Jevič, Petr
Fatty acids methyl esters (FAME) in the Czech Republic
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Emissions from energy herbs combustion
Hutla, Petr: Plíštil, David: Mazancová, Jana: Jevič, Petr
ČSN 65 6514 ?Motorová paliva ? Bioplyn pro zážehové motory ? Technické požadavky a metody zkoušení?
Jevič, Petr
ČSN 65 6513 ?Motorová paliva ? Ethanol E95 pro vznětové motory ? Technické požadavky a metody zkoušení?
Jevič, Petr
Biopaliva zlepší příjmy farmářů
Jevič, Petr
Biomass heat-emission characteristics of energy plants
Malaťák, J.: Gürdil, G.: Selvi, K.: Jevič, Petr
Aktuální stav a další rozvoj bionafty z hlediska požadavků na udržitelnost výroby
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
2007
Vliv doplňkové biomasy na užitné vlastnosti topných briket.
Mazancová, Jana: Hutla, Petr: Jevič, Petr
Tuhé alternativní palivo s podílem biomasy.
Kolářová, M.: Mazancová, Jana: Jevič, Petr: Hutla, Petr
Tuhé alternativní palivo s podílem biomasy.
Kolářová, M.: Mazancová, Jana: Jevič, Petr: Hutla, Petr
Tuhá alternativní paliva ? Terminologie, definice a popis. TNI 83 8300
Jevič, Petr
Tuhá alternativní paliva ? Specifikace a třídy. TNI 83 8302.
Jevič, Petr
Technická specifikace pro zajištění kvality tuhých biopaliv
Šedivá, Zdeňka: Jevič, Petr: Přikryl, M.: Hutla, Petr
Stávající stav a výhledová potřeba technických norem pro kapalná a plynná alternativní paliva.
Jevič, Petr: Dubrovin, V.: Šedivá, Z.
Stav a perspektivy udržitelného rozvoje využití řepky olejné pro výrobu motorových paliv. .
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Standardized fuels from fast-growing woody species
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Šedivá, Zdeňka
Standardization and quality of fuel blends with bioethanol
Jevič, Petr: Vaculík, P.: Malaťák, J.: Šedivá, Zdeňka
Standardization and assurance of solid fuels quality on basis of biomass
Šedivá, Zdeňka: Jevič, Petr: Přikryl, M.
Quality and specification of solid biofuels in Europe.
Jevič, Petr: Malaťák, J.: Dubrovin, V.
Quality and controlled emissions of 30 % mono-alkyl esters of rapeseed oil blend in motor diesel
Jevič, Petr: Porev, I.: Dubrovin, V.: Vaculík, P.
Properties of heat briquettes on basic of cotton processing.
Koutný, Roman: Čechová, B.: Hutla, Petr: Jevič, Petr
Possibilities and assumptions of energy grain utilization as a solid fuel.
Šedivá, Zdeňka: Jevič, Petr: Přikryl, M.: Malaťák, J.
Monitoring of winter rape variety composition quality for raw material utilization
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Přikryl, M.
Efficiency and gases emissions with incineration of composite and one-component biofuel briquettes in room heater
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Malaťák, Jan: Šedivá, Zdeňka
2006
Využití zemědělských plodin
Jevič, Petr: Přikryl, M.: Šedivá, Zdeňka
Výroba a tržní uplatnění motorových biopaliv
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Vliv uhelných aditiv na mechanické vlastnosti lisovaných paliv z obilné slámy.
Hutla, Petr: Jevič, Petr: Slavík, Jan
Tuhé alternativní palivo ? rozdíl mezi jeho biologicky rozložitelnými a biogenními složkami
Jevič, Petr: Malaťák, J.: Šedivá, Zdeňka
Třídění kvality a specifikace tuhých paliv
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Šedivá, Zdeňka: Přikryl, M.
Techničeskie trebovanija, klassifikacija tverdych vtoričnych topliv iz biogennych otchodov
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Přikryl, M.
Stav a perspektivy motorových paliv na bázi řepky olejné
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Porovnání emisních parametrů paliv na bázi rostlinných materiálů.
Hutla, Petr: Jevič, Petr
Normování a postupy k zajištění jakosti tuhých paliv na bázi biomasy
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Hutla, Petr
Motorová biopaliva a životní prostředí
Jevič, Petr: Malaťák, J.: Přikryl, M.: Šedivá, Zdeňka
Motorová biopaliva a směsná paliva ? Současnost a perspektivy
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Motorová biopaliva a směsná paliva ? současnost a perspektivy
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Limitní faktory využití olejnin, obilovin a další vhodné biomasy v Evropské unii pro výrobu alternativních motorových biopaliv.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Kotel Opaljuvalnij.
Dubrovin, V.: Melničuk, M.: Suržikov, A.: Valendjuk, S.: Perechodko, O.: Jevič, Petr: Benda, L.
Energetické obilí - možnosti a předpoklady uplatnění jako tuhé palivo.
Jevič, Petr: Malaťák, J.: Dubrovin, V. O.: Šedivá, Zdeňka
Biokraftstoffe für Kraftfahrzeugmotoren in der Tschechischen Republik ? ist Stand und Perspektiven
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Akční plán pro biomasu a motorová biopaliva
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
2005
Tuhé alternativní palivo z pohledu rozdílu mezi jeho biologicky rozložitelnými a biogenními složkami
Šedivá, Zdeňka: Malaťák, Jiří: Jevič, Petr
Třídění kvality a specifikace tuhých biopaliv
Hutla, Petr: Jevič, Petr: Přikryl, Miroslav: Šedivá, Zdeňka
Standardization state and perspectives of alternative liquid and gaseous automotive fuels.
Jevič, Petr: Porev, I.: Dubrovin, V.: Šedivá, Zdeňka
Rozvoj produkce bionafty na bázi řepky olejné v České republice
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Produkce a marketing biopaliv z řepky olejné
Šedivá, Zdeňka: Jevič, Petr
Normative and classification of solid biofuels
Přikryl, Miroslav: Šedivá, Zdeňka: Jevič, Petr
Existing standards and their need for liquid and gaseous alternative fuels.
Jevič, Petr: Dubrovin, V.: Šedivá, Zdeňka
Důsledky výroby bioethanolu a methylesteru mastných kyselin z biosurovin pro bilanci energie a skleníkových plynů
Přikryl, Miroslav: Malaťák, Jiří: Jevič, Petr
Biogenní pohonné hmoty
Šedivá, Zdeňka: Jevič, Petr
2004
Výroba, marketing, kontrola standardizované kvality a konkurenceschopnost methylesterů mastných kyselin řepkového oleje v České republice.
JEVIČ, Petr: ŠEDIVÁ, Zdeňka
Stoichiometrics characteristics of biomass.
MALAŤÁK, Jan: PLÍŠTIL, David: JEVIČ, Petr: PŘIKRYL, Miroslav
Stav a perspektivy výroby bioethanolového paliva v České republice a dalších zemích.
JEVIČ, Petr: VÁCLAVEK, T.: ŠEDIVÁ, Zdeňka: PŘIKRYL, Miroslav
Prology to the development of biodiesel in Ukraine.
DUBROVIN, Valerij: JEVIČ, Petr: ŠEDIVÁ, Zdeňka
Prology of FARME production in Ukraine.
DUBROVIN, Valerij: JEVIČ, Petr
Problematika výroby a předpoklady tržního rozšíření řepkových methylesterů v České republice po vstupu do Evropské unie
JEVIČ, Petr: ŠEDIVÁ, Zdeňka
New trends in energetic utilization of rape oil methyl - esters with respect to environmental impact assessment.
BRADNA, Jiří: MALAŤÁK, Jan: JEVIČ, Petr
Monitorování kvality odrůdové skladby řepky ozimé v České republice pro surovinové využití.
ŠEDIVÁ, Zdeňka: JEVIČ, Petr: PŘIKRYL, Miroslav
Examples of solution of production units for processing of rapeseed to fatty acids methyl esters in Czech Republic.
JEVIČ, Petr: ŠEDIVÁ, Zdeňka
Emissive characteristics of combustion equipment to plant biomass with the heat output up to 20 kW.
MALAŤÁK, Jan: PLÍŠTIL, David: JEVIČ, Petr: PŘIKRYL, Miroslav
Biopaliva, methylestery a směsná paliva.
JEVIČ, Petr
Alternativní obnovitelná motorová paliva.
JEVIČ, Petr
Alternativní motorová paliva a využití související biomasy v České republice.
JEVIČ, Petr: ŠEDIVÁ, Zdeňka
3. Ridke biopalivo.
JEVIČ, Petr
2.Tverde biopalivo.
JEVIČ, Petr
2003
Výroba a odbyt methylesterů mastných kyselin řepkového oleje (FARME) v České republice a návrh akčního plánu Evropské komise o alternativních palivech pro dopravu.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Sláma a kapalná biopaliva.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Přikryl, M.
Peredumovi rozvitku virobnictva biodizelju (FARME) v Ukrajini.
Dubrovin, V.: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Opredelenie teplotechničeskich a emissionnych pokazatelej vodonagrevatelnoj ustanovki dlja individualnogo otoplenija.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Přikryl, M.
Mezinárodní odborný seminář Stavební a energetické využití slámy (v podmínkách Společné zemědělské politiky EU)
Abrham, Zdeněk: Jevič, Petr
Konkurenceschopnost a podpory produkce methylesterů kyselin řepkového oleje po vstupu České republiky do Evropské unie.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
FARME in the Czech Republic.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Energetické využití slámy a stébelnaté fytomasy
Abrham, Zdeněk: Jevič, Petr: Kovářová, Marie
2002
Využití a ekonomika energetických a průmyslových plodin.
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie: Jevič, Petr
Techničeskoe razvitie i energojemkost selskochozjajstvenogo proizvodstva v Češskoj respublike.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Řepka jako energetická plodina.
Kára, Jaroslav: Jevič, Petr
Průmyslové a energetické využití slámy a stébelnaté fytomasy.
Abrham, Zdeněk: Jevič, Petr: Kovářová, Marie
Possibilities and limitation of the biogenous feedstock utilization for fatty acids methylesters production.
Šedivá, Zdeňka: Jevič, Petr: Přikryl, Miroslav
Pěstování a využití energetických a průmyslových plodin.
Kovářová, Marie: Abrham, Zdeněk: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Kocánová, Vlasta
Ekonomika pěstování a využití nepotravinářských plodin.
Kovářová, Marie: Abrham, Zdeněk: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Kocánová, Vlasta
Aktuální stav výroby a odbytu methylesterů řepkového oleje v ČR.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Aktuální stav výroby a odbytu biopaliv na bázi řepkového oleje v České republice.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
2001
Výzkum vlivu využití půdy energetickými plodinami na ekonomiku zemědělského podniku.
Kovářová, Marie: Abrham, Zdeněk: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Kocánová, Vlasta
Technological devices, emissions rates and economic of local heat supply with use of solid biofuels
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Razvitie alternativnoj energetiki v selskoj mestnosti.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Dubrovin, Valery O.
Present state of production and sale of biofuels on base of rape oil in the Czech Republic.
Šedivá, Zdeňka: Jevič, Petr
Basic data - fuel properties of crops for energetical purposes.
Jevič, Petr: Porev, Igor Alexejevič: Dubrovin, Valery O.: Šedivá, Zdeňka
Aktuální stav výroby a odbytu biopaliv na bázi řepkového oleje v České republice.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
2000
Sostojanie proizvodstva i standartizaciji židkich biotopliv iz rastitelnych masel
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Strebkov, Dimitrij
Kačestvo i osnovnyje technologyčeskije i ekologičeskije aspekty energetičeskogo ispolzovania biotopliv iz rastitelnoj biomsy.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Porev, Ivan
Faktory ovlivňující kvalitu biopaliv na bázi fytomasy a základní technologické a ekologické aspekty jejich energetického využití
Jevič, Petr: Přikryl, Miroslav: Šedivá, Zdeňka: Souček, Jiří
Anbau und Verarbeitung von nachwachsenden Rohstoffen in der Tscheschischen Republik.
Jevič, Petr: Sladký, Václav: Šedivá, Zdeňka
1998
Wastes of vegetable fat industry as an additiv to straw and wood briquetts improve their properties
Jevič, Petr: Sladký, Václav
Possible utilization of biomass for heating in the Czech Republic
Jevič, Petr
Perspektivy ispolzovanija biotopliv iz rapsa
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Optimalizace technologických systémů alternativního zpracování řepky a dalších olejnatých surovin se zvláštním zřetelem na kvalitu práce a její efektivní ekologické využití
Jevič, Petr
Emise při energetickém využití biomasy
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Sladký, Václav
1997
Vývoj bionafty a její modifikace v České republice a současný stav ve světě
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
The Biodiesel Development in the Czech Republic and Formulation of the Biodiesel of First and Second Generation
Jevič, Petr: Kovář, Jiří
Technické a energetické využití řepky - perspektivní cesta s překážkami
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Sladký, Václav
Optimalizace technologických systémů alternativního zpracování řepky a dalších olejnatých surovin se zvláštním zřetelem na kvaliutu produkce a její efektivní ekologické využití
Jevič, Petr
New possibilities to use the plant oils to chemical and technical fields
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Možnosti a problémy využití biomasy jako zdroje energie
Sladký, Václav: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Die Rekonstruction des Gusseisenkessel ermöglicht den Erstz der festen fossilen Brennstoffen mit Biomasse
Sladký, Václav: Jevič, Petr
Biopaliva - významný činitel ke snížení emisí na venkově
Jevič, Petr: Sladký, Václav
Bionafta a její modifikace
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
1996
Stanovení koncentrací O2, CO, NO, NO2, SO2, HCl v kouřovém plynu při provozním spalování řepkových extrahovaných šrotů, jejich směsi s hnědým uhlím a řepkové slámy
Jevič, Petr
1994
Dvoustupňová filtrace rostlinných olejů
Jevič, Petr
Ukončené projekty »

Zpět na seznam »
VÚZT > O nás > Lidé