Lidé

Zpět na seznam »

Ing. David Andert, CSc.

Funkce:
Profese:
E-mail:
Telefon: 233 022 225
Mobil: 603 730 304
Oddělení: Oddělení zemědělské energetiky a bioekonomie
Místnost: HB 409
Linka:
Web:

Aktuálně řešené projekty

 Kód  Název  Období
FW06010426 Pokročilá technologie teplovodního kotle pro spalování zbytkové lesní dendromasy 2023-2025 

Publikace a výsledky

2022
Výzkum nových směrů surovinového využití slámy
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír:Vlášková, Marcela
Travní směs na bázi kostřavy rákosovité a jílku vytrvalého a jeji využití jako meziplodiny v podmínkách měnícího se klimatu
Andert, David:Frydrych, Jan
Travní směs na bázi jílku vytrvalého a kostřavy červené určená pro energetické využití
Frydrych, Jan:Andert, David
Racionální hnojení fosforem a draslíkem
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Racionální hnojení dusíkem
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Normativy pro zemědělskou praxi. Normativy strojů
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Normativy pro zemědělskou praxi. Normativy souprav
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Normativy pro zemědělskou praxi. Normativy ekonomiky plodin
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Scheufler, Vladimír:Richter, Jiří
Ekonomické a provozní aspekty hnojení fugátem
Roy, Amitava:Abrham, Zdeněk:Andert, David:Duffková, Renata:Horák, Jiří
2021
Snižování emisí u krbových kamen s teplovodním výměníkem
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Snižování emisí CO za pomocí katalyzátoru
Andert, David
Prototyp interiérových kamen
Andert, David
Phytomass as a renewable energy source in conditions of the Czech Republic
Frydrych , Jan:Jezerská, Lucie:Gerndtová, Ilona:Andert, David:Bradáčová, Lenka:Sassmanová, Veronika
Ověřené technologie automatického přikládání do pyrolytického kotle
Andert, David
2020
Výsledky výzkumu energetických trav pro zemědělskou praxi
Frydrych, Jan:Gerndtová, Ilona:Andert, David:Volková, Pavlína
Vliv tvaru čela kladiva na pevnost hran desek
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela:Velebil, Jan
Racionální hnojení hnojivy PK
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Racionální hnojení dusíkem
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Provozní náklady zemědělských strojů
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Provozní náklady souprav
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Optimalizace dávkování lepidla polepového papíru při výrobě slaměných desek
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela:Velebil, Jan
Nové metody využití technologického odpadu při výrobě slaměných stavebních panelů
Herout, Milan:Gerndtová, Ilona:Roy, Amitava:Abrham, Zdeněk:Andert, David:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
Normativy pro poradenství
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Lisování ekopanelu s drážkou a perem
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
Ekopanel s drážkou a perem
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela:Velebil, Jan
Ekonomika vybraných variant využití slámy
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Pastorková, Libuše:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
Biopaliva – obsahuje 3 subsystémy: pěstování energetických plodin, výroba tuhých tvarovaných biopaliv, výroba bioplynu
Abrham, Zdeněk:Richter, Jiří:Herout, Milan:Andert, David:Scheufler, Vladimír
Bilance a využití slámy
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela:Gerndtová, Ilona:Vejchar, Daniel:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Agrotekis – technologie a ekonomika plodin
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Aditiva při lisování torefikovaného sena
Andert, David:Hutla, Petr:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
2019
Zpracování technologického odpadu po výrobě slaměných desek kompostováním
Andert, David:Gerndtová, Ilona:Roy, Amitava:Herout, Milan
Využití technologického odpadu z výroby ekopanelů pro výrobu briket a pelet
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Roy, Amitava:Herout, Milan
Výroba pelet z torefikovaných materiálů
Andert, David:Hutla, Petr
Oběžné kolo spalinového ventilátoru
Andert, David:Vejchar, Daniel
Bilance, využití a ekonomika slámy
Abrham, Zdeněk:Roy, Amitava:Andert, David:Herout, Milan
2018
Využití odpadní slámy při provozu bioelektrárny
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Roy, Amitava:Herout, Milan:Plíva, Petr
Využití fytomasy z travních porostů se zaměřením na kompostování
Frydrych, Jan:Volková, Pavla:Andert, David:Gerndtová, Ilona
Vliv různých technologií zakládání semenářských porostů jílku vytrvalého na výnos semen a slámy využitelné pro energetické účely
Frydrych, Jan:Volková, Pavla:Pikulová, Milena:Gerndtová, Ilona:Andert, David
Technologie využití energetického sena při pyrolýze
Andert, David:Hutla, Petr
Sláma pro výrobu energie
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan
Porovnání několika druhů energetických travin pro produkci lisovaných biopaliv
Gerndtová, Ilona:Hutla, Petr:Andert, David
Energetické využití trav – brikety a pelety
Gerndtová, Ilona:Andert, David
Čiroky v marginální oblasti Beskyd a výzkum energetických plodin pro zvýšení ochrany půdy s využitím trav a jetelovin
Frydrych, Jan:Volková, Pavla:Pikulová, Milena:Gerndtová, Ilona:Andert, David
2017
Výzkum a praktické využití travní biomasy jako obnovitelného zdroje energie
Frydrych, Jan:Gerndtová, Ilona:Volková, Pavla:Andert, David
Výzkum a praktické využití biomasy trav pro produkci bioplynu
Frydrych, Jan:Gerndtová, Ilona:Andert, David:Volková, Pavla
Trávy jako obnovitelné zdroje energie
Frydrych, Jan:Gerndtová, Ilona:Andert, David:Volková, Pavla:Jezerská, Lucie:Zajonc, Ondřej
Prototyp kotle pro spalování pelet s výkonem 25 kW
Andert, David
Možnosti energetického využití biomasy s ohledem na potřebu dodávky organické hmoty do půdy
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan
Bilance a ekonomika produkce sena z trvalých travních porostů
Gerndtová, Ilona:Abrham, Zdeněk:Andert, David
2016
Výsledky výzkumu trav pro energetické využití
Frydrych, Jan:Andert, David:Gerndtová, Ilona:Volková, Pavlína
Výsledky výzkumu energetických trav a praktické využití travní biomasy jako obnovitelného zdroje energie v oblasti Beskyd
Frydrych, Jan:Volková, Pavlína:Andert, David:Gerndtová, Ilona
Technologie a ekonomika foliování stohů biomasy pro energetické a průmyslové účely
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan
Roštnice kotle
Andert, David:Vejchar, Daniel
Energetické využití trav – spalování
Gerndtová, Ilona:Andert, David
Energetické využití slámy a sena - bilance a náklady
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan
2015
Zemědělská fytomasa – bilance energetického využití
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan
Výzkum a využití travní biomasy jako obnovitelného zdroje energie
Frydrych, Jan:Andert, David:Gerndtová, Ilona:Volková, Pavlína:Juchelková, Dagmar:Raclavská, Helena:Zajonc, Ondřej
Výzkum a využití trav pro energetické účely v České republice
Frydrych, Jan:Volková, Pavlína:Andert, David:Gerndtová, Ilona
Využití výsledků výzkumu energetických trav pro spalování a bioplyn v zemědělské praxi
Frydrych, Jan:Andert, David:Gerndtová, Ilona:Volková, Pavlína:Raclavská, Helena:Zajonc, Ondřej
Využití brambor v substrátu bioplynové stanice
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Dovol, Josef: Vejchar, Daniel: Mayer, Václav
Vliv obhospodařování trvalých travních porostů na obsah a kvalitu organické hmoty
Gerndtová, Ilona:Andert, David
Teplovodní kotel na spalování pelet o jmenovitém výkonu 50 kW
Andert, David: Keltoš, Radoslav
Technologie využití drcených hlíz brambor při produkci bioplynu
Andert, David: Vejchar, Daniel
Skladování slámy technologií foliování stohů
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan
Roštnice hořáku pro spalování tvarované biomasy
Andert, David: Herout, Milan
Energetické využití zemědělské biomasy
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan
2014
Zařízení pro regulaci hustoty briket
Andert, David: Milan, Bureš: Abrham, Zdeněk
Výzkum spalování trav jako součást obnovitelných zdrojů energie v podmínkách České republiky
Frydrych, Jan: Volková, Pavla: Gerndtová, Ilona: Andert, David: Juchelková, Dagmar: Raclavská, Helena: Zajonc, Ondřej
Využití travních směsí pro energetické účely
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Frydrych, Jan
Využití travní biomasy pro energetické účely se zaměřením na produkci bioplynu
Frydrych, Jan: Volková, Pavla: Andert, David: Gerndtová, Ilona: Raclavská, Helena: Juchelková, Dagmar: Zajonc, Ondřej
Využití biomasy trav k produkci bioplynu
Gerndtová, Ilona: Andert, David: Frydrych, Jan: Volková, Pavla
Vliv obhospodařování trvalých travních porostů na výnos sušiny
Gerndtová, Ilona: Fuksa, Pavel: Andert, David: Šrámek, Pavel
Válec rotačního rozebírače balíkové slámy
Andert, David: Bureš, Milan
Trávy pro energetické účely a spalování v energetických zařízeních
Frydrych, Jan: Volková, Pavla: Zajonc, Ondřej: Andert, David: Gerndtová, Ilona: Raclavská, Helena: Juchelková, Dagmar
Trávy jako obnovitelné zdroje energie se zřetelem na spalování
Frydrych, Jan: Volková, Pavla: Andert, David
Podavač slámy do briketovacího lisu
Andert, David: Abrham, Zdeněk: Milan, Bureš
Nůž rozebírače balíkové slámy
Andert, David: Bureš, Milan
Energetické využití trav
Andert, David: Frydrych, Jan: Abrham, Zdeněk: Gerndtová, Ilona: Herout, Milan
Enegetické využití trav se zaměřením na produkci bioplynu
Frydrych, Jan: Volková, Pavla: Andert, David: Gerndtová, Ilona
Ekonomika tuhých tvarovaných biopaliv
Abrham, Zdeněk: Andert, David: Herout, Milan
Ekonomika pěstování a využití biomasy pro energetické a průmyslové účely
Abrham, Zdeněk: Andert, David: Mužík, Oldřich: Herout, Milan
2013
Význam popelovin v travní biomase pro energetické účely
Raclavská, Helena: Frydrych, Jan: Juchelková, Dagmar: Zajonc, Ondřej: Andert, David: Gerndtová, Ilona
Výzkum a využití travní fytomasy pro energetické účely
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Frydrych, Jan: Volková, Pavla: Raclavská, Helena: Juchelková, Dagmar: Zajonc, Ondřej
Využití trav pro energetické účely
Gerndtová, Ilona: Andert, David: Frydrych, Jan
Využití fytomasy trav anaerobní digescí
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Frydrych, Jan
Výroba směsných peletek
Andert, David: Gerndtová, Ilona
Vliv konzervace na ztráty organické hmoty a produkci bioplynu
Frydrych, Jan: Gerndtová, Ilona: Andert, David
Travní biomasa pro produkci bioplynu
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Frydrych, Jan
Technologie výroby hranolovité brikety z rozdružené pšeničné slámy
Andert, David
Směsná fytopaliva
Andert, David: Herout, Milan: Frydrych, Jan
Podpora efektivního využití zemědělské energetické biomasy
Abrham, Zdeněk: Andert, David: Mužík, Oldřich: Herout, Milan
Modelování a ekonomické hodnocení investičních záměrů v oblasti energetického využití biomasy
Abrham, Zdeněk: Andert, David: Mužík, Oldřich
Modelování a ekonomické hodnocení investičních záměrů v oblasti energetického využití biomasy
Abrham, Zdeněk: Andert, David: Herout, Milan: Mužík, Oldřich: Gerndtová, Ilona
Metodika přípravy tvarovaných a směsných fytopaliv
Andert, David: Abrham, Zdeněk: Gerndtová, Ilona
Fytopaliva a jejich vlastnosti
Andert, David: Gerndtová, Ilona
Expertní systém pro hodnocení technologie a ekonomiky produkce biopaliv
Abrham, Zdeněk: Andert, David: Herout, Milan: Mužík, Oldřich: Scheufler, Vladimír: Richter, Jiří
Energetický potenciál vysokoprodukčních trav
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Juchelková, Dagmar: Raclavská, Helena
Energetické využití zemědělské biomasy
Abrham, Zdeněk: Herout, Milan: Mužík, Oldřich: Andert, David
Energetické využití trav se zaměřením na produkci bioplynu
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Machač, Radek: Volková, Pavla: Juchelková, Dagmar: Raclavská, Helena: Zajonc, Ondřej: Frydrych, Jan
Ekonomika pěstování energetických plodin
Abrham, Zdeněk: Andert, David: Herout, Milan: Mužík, Oldřich
2012
Výzkum využití trávy pro energetické účely
Frydrych, Jan: Andert, David: Gerndtová, Ilona: Juchelková, Dagmar: Raclavská, H.: Zajonc, O.
Výzkum využití travních porostů na produkci bioplynu
Frydrych, Jan: Machač, Radek: Volková, Pavla: Andert, David: Gerndtová, Ilona: Juchelková, Dagmar: Zajonc, Ondřej
Využití trav pro energetické účely
Frydrych, Jan: Andert, David: Gerndtová, Ilona: Volková, Pavla: Juchelková, Dagmar: Raclavská, Helena: Zajonc, Ondřej
Využití optimalizace při pěstování a sklizni energeticky využívaných vedlejších produktů při sklizni zrnin
Andert, David: Abrham, Zdeněk
Výsledky výzkumu a nové směry využití biomasy trav pro energetické účely
Frydrych, Jan: Volková, Pavla: Andert, David: Gerndtová, Ilona: Juchelková, Dagmar: Raclavská, Helena: Zajonc, Ondřej
Výsevní travní směs do sušších podmínek pro bioplyn na bázi mezirodového hybridu
Andert, David: Frydrych, Jan
Use of Grasses for Energy and Mixtures of Grasses for Energy Purposes
Andert, David: Frydrych, Jan: Gerndtová, Ilona
Technologie využití celých hlíz brambor při produkci bioplynu
Andert, David: Vejchar, Daniel
Technologie úpravy ventilátoru pro provoz v zemědělských podmínkách
Andert, David
Rostliny a jejich využití jako zdroje obnovitelné energie se zřetelem na trávy
Frydrych, Jan: Andert, David: Gerndtová, Ilona: Volková, Pavla: Juchelková, Dagmar: Raclavská, Helena: Zajonc, Ondřej
Ověřená technologie přípravy a sklizně ječné slámy pro energetické využití
Andert, David
Optimalizace rozložení hustoty panelů tvarem lisovacího pístu
Andert, David
Nové směry ve výzkumu a využití trav pro energetické účely
Frydrych, Jan: Andert, David: Gerndtová, Ilona: Juchelková, Dagmar
Luční směs pro energetické využití vhodná do sušších podmínek
Andert, David: Frydrych, Jan
Kukuřičná siláž jako surovina pro bioplynové stanice
Třináctý, Jiří: Gazdík, Zbyněk: Andert, David
Jetelotravní směs pro konzervaci půdy na bázi kostřavy červené
Andert, David: Frydrych, Jan
2011
Výroba topných briket z nestandardních stavebních panelů ze slámy
Andert, David: Abrham, Zdeněk
Směsné tuhé palivo na bázi řepkové slámy
Andert, David
Směsné tuhé palivo na bázi pšeničné slámy
Andert, David
Směsné tuhé palivo na bázi psinečku
Andert, David
Metoda včasné výstrahy vlhkého materiálu při lisování slámy
Andert, David: Abrham, Zdeněk
Energetický potenciál a ekonomika odpadní zemědělské biomasy z obilovin a olejnin
Abrham, Zdeněk: Andert, David
Alternativní využití produkce lučních porostů s vysokou druhovou diverzitou pro energetické účely
Frydrych, Jan: Macháč, R.: Andert, David
2010
Zkušenosti ze spalování alternativních peletek
Andert, David
Zkušenosti ze spalování alternativních peletek
Andert, David
Využití trav při spalování
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Frydrych, Jan
Využití trav pro energetické účely
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Frydrych, Jan
Využití jetelotravních směsí pro konzervaci půdy v hoských a podhorských oblastech.
Frydrych, Jan: Andert, David
Postupy uchování úrodnosti půdy ve výrobně nepříznivých oblastech
Mayer, Václav: Andert, David
Ověřená technologie přípravy a výroby minisiláží z čiroku
Andert, David
Ověřená technologie přípravy a sklizně řepkové slámy pro energetické využití
Andert, David
Grass Utilization for Thermal Purposes
Andert, David: Frydrych, Jan: Gerndtová, Ilona
Grass and its mixtures utilization for energy purposes
Andert, David: Frydrych, Jan: Gerndtová, Ilona: Hanzlíková, Irena
2009
Využití eneregtických trav
Frydrych, Jan: Kovaříček, Pavel: Andert, David: Tippl, Martin: Juchelková, Dagmar
Výnosový potenciál trav vhodných k energetickému využití
Frydrych, Jan: Andert, David: Juchelková, Dagmar
Vybrané postupy péče o půdu v horských a podhorských oblastech
Andert, David: Mayer, Václav
Utilization of grass for anaerobic fermentation
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Hanzlíková, Irena: Frydrych, Jan
Netradiční fytopaliva a jejich vlastnosti
Andert, David: Kovaříček, Pavel: Gerndtová, Ilona
Hodnocení povrchového odtoku vody na travních porostech
Kovaříček, Pavel: Andert, David: Gerndtová, Ilona: Vlášková, Marcela
Grass utilization for thermal energy purposes
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Frydrych, Jan
Grass and its mixtures utilization for energy purposes
Andert, David: Frydrych, Jan: Gerndtová, Ilona: Hanzlíková, Irena
Farming in the Mountains and Foothills Regions with Respect to Grasses Used for Generating Energy
Frydrych, Jan: Kovaříček, Pavel: Andert, David: Tippl, Martin: Juchelková, Dagmar
Evaluation of water infiltration on grassland and energy use influence
Andert, David: Vlášková, Marcela: Frydrych, Jan: Kovaříček, Pavel
2008
Výzkum energetického využití trav
Andert, David: Juchelková, D.: Frydrych, J.
Využití travních směsí při anaerobní digesci
Andert, David: Gerndtová, Ilona
Technika pro mulčování trvalých travních porostů v horských a podhorských podmínkách
Mayer, Václav: Andert, David
Hodnocení povrchového odtoku vody na trvalém travním porostu při intenzivních dešťových srážkách
Frydrych, J.: Kovaříček, Pavel: Andert, David: Vlášková, Marcela: Šindelář, Rudolf
Energetické trávy jako alternativní plodiny v horských a podhorských oblastech
Kovaříček, Pavel: Andert, David: Tippl, M.: Juchelková, D.: Frydrych, J.
2007
Zemědělská technika a biomasa 2007
Abrham, Zdeněk: Andert, David
Využití výmladkového sena psinečku pro energetické účely
Andert, David: Hanzlíková, Irena
Využití trav pro energetické účely.
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Frydrych, J.
Vliv přídavku trav na anaerobní digesci
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Hanzlíková, Irena: Frydrych, J.: Andertová, J.
Utilization of Grass from landscape management for anaerobic fermentation
Andert, David: Andertová, J.: Frydrych, J.: Gerndtová, Ilona: Hanzlíková, Irena: Koutný, Roman
Traviny ? protierozní činitel a energetický zdroj.
Andert, David: Andertová, J.: Gerndtová, Ilona: Frydrych, J.: Kovaříček, Pavel
Měření povrchového odtoku vody na trvalých travních porostech.
Šindelář, Rudolf: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Andert, David: Frydrych, J.
Hodnocení infiltrace vody na travních porostech
Andert, David: Kovaříček, Pavel: Šindelář, Rudolf: Frydrych, J.
Hodnocení infiltrace vody do půdy na trvalých travních porostech.
Kovaříček, Pavel: Šindelář, Rudolf: Andert, David: Vlášková, Marcela: Frydrych, J.
Energetické využití trav a travních směsí
Andert, David: Frydrych, J.: Juchelková, D.: Gerndtová, Ilona
2006
Zemědělská technika a biomasa 2006
Andert, David: Abrham, Zdeněk
Využití trav při produkci bioplynu.
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Hanzlíková, Irena: Frydrych, Jan: Andertová, Jana
Spalování travin
Andert, David: Juchelková, Dagmar: Frydrych, Jan
Ošetřování trvalých travních porostů v horských a podhorských oblastech mulčováním
Andert, David: Mayer, Václav
Optimalizace vsázky pro produkci bioplynu s využitím trav
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Hanzlíková, Irena: Frydrych, Jan: Andertová, Jana
Nové poznatky ve výzkumu energetických trav
Andert, David: Frydrych, J.: Juchelková, D.: Kára, Jaroslav
Hodnocení povrchového odtoku vody na travních porostech.
Kovaříček, Pavel: Andert, David: Šindelář, Rudolf: Frydrych, Jan
Energické využití vlhkých trav
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Hanzlíková, Irena: Frydrych, Jan: Andertová, Jana
Energetické využití trav
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Hanzlíková, Irena: Frydrych, Jan: Andertová, Jana
Energetické využití pevné biomasy.
Andert, David: Sladký, Václav: Abrham, Zdeněk
2005
Zemědělská technika a biomasa 2005
Andert, David: Abrham, Zdeněk
Výzkum a využití energetických trav
Andert, David: Juchelková, Dagmar: Frydrych, Jan: Kára, Jaroslav
Využívání alternativních travin pro energetické úcely
Frydrych, Jan: Andert, David: Juchelková, Dagmar: Raclavská, Helena
Využití biopaliv
Andert, David: Kára, Jaroslav
Trávy jako obnovitelný zdroj energie
Kára, Jaroslav: Frydrych, Jan: Andert, David: Juchelková, Dagmar
Energetické využití trav.
Frydrych, Jan: Juchelková, Dagmar: Andert, David
Energetické využití trav
Andert, David: Frydrych, Jan: Juchelková, Dagmar
Biopaliva
Andert, David: Kára, Jaroslav
2004
Výzkum spontánních úhorů v souvislosti s pěstováním trav pro energetické účely a na semeno.
Juchelková, Dagmar: Frydrych, Jan: Andert, David
Trávy pro energetické využití.
Juchelková, Dagmar: Frydrych, Jan: Andert, David
Kotelny na biomasu a výroba el. energie.
Andert, David: Juchelková, Dagmar: Frydrych, Jan
Energetické využívání biomasy z úpravy travních porostů.
Andert, David: Juchelková, Dagmar: Frydrych, Jan
2003
Zkušenosti se společným spalováním uhlí+biomasa.
Andert, David: Kára, Jaroslav
Modelové řešení extruze pro řízení mikrostruktury keramických těles.
Andertová, J.: Havrda, J.: Andert, David
2002
Zkušenosti s výrobou směsných biopaliv a se společným spalováním uhlí+biomasa.
Andert, David: Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Obnovitelné zdroje energie - fytopaliva.
Sladký, Václav: Dvořák, Josef: Andert, David
Application of coal-straw mixed fuel for energy purposes.
Andert, David: Kára, Jaroslav: Scholz, Volkhard
2001
The biomass in agriculture - Ratio of the input - output energy and economy of combustion.
Andert, David
Společné spalování biomasy s uhlím
Andert, David: Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Společné spalování biomasy a uhlí.
Andert, David: Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Production of briquetts from brand culm crops and coal.
Andert, David: Kára, Jaroslav: Scholz, Volkhard
Production of briquettes from brand culm crops and coal.
Andert, David: Scholz, Volkhard
Heating annual costs optimalisation.
Andert, David
Application of coal - straw mixed fuel for energy purposes.
Andert, David: Kára, Jaroslav: Scholz, Volkhard
2000
Vliv spalovacího procesu při spalování biomasy na emise plynných škodlivin
Andert, David: Kára, Jaroslav: Scholz, Volkhard
1999
The biomass in agriculture - ratio of the input - output energy and economy of combustion
Andert, David: Kára, Jaroslav: Scholz, Volkhard
Spalování biomasy - vliv přidávání uhlí
Andert, David: Kára, Jaroslav: Scholz, Volkhard
Náklady na spalování biopaliv
Andert, David: Kára, Jaroslav: Abrham, Zdeněk
Energetická náročnost produkce biopaliv a energetický výnos
Scholz, Volkhard: Andert, David
Einzatz eines Dampfmotors zur Energiegewinung aus Biomasse
Andert, David: Kára, Jaroslav: Scholz, Volkhard
Ecological and economical barriers limiting utilization of renewable energy sources
Kára, Jaroslav: Andert, David
1998
Einsatz eines Damfmotors zur Energiegewinnung aus Abfalholz
Andert, David: Demek, R.: Kára, Jaroslav
Biomass use - biomass combustion with coal addition.
Andert, David: Kára, Jaroslav
1997
Biomasa - obnovitelný zdroj energie
Kára, Jaroslav: Andert, David: Pastorek, Zdeněk
1995
Stav energetického využití biomasy v České republice
Kára, Jaroslav: Andert, David
Biopalivo - technické řešení a legislativa v České republice
Kára, Jaroslav: Andert, David
Ukončené projekty »

Zpět na seznam »
VÚZT > O nás > Lidé