Lidé

Zpět na seznam »

Ing. Zdeňka Šedivá

Funkce:
Profese:
E-mail:
Telefon: 233 022 302
Mobil:
Oddělení:
Místnost: HB 408
Linka:
Web:

Aktuálně řešené projekty

 Kód  Název  Období

Publikace a výsledky

2022
Palivo na bázi rýžové slámy
Kolaříková, Michel:Banout, Jan:Ivanova, Tatiana:Phamová, Marie:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka:Měkotová, Pavla:Hutla, Petr:An Le, Truong
2021
Využití výpočetního modelu Global Nitrous Oxide Calculator pro revize emisí N2O uvolněných z půdy vlivem aplikovaných hnojiv při pěstování řepky olejky
Dědina, Martin:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka:Čermák, Pavel
Trh s bionaftou se zřetelem na snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Přihláška vynálezu PV 2021-322 Palivo na bázi rýžové slámy
Kolaříková, Michel:Banout, Jan:Ivanova, Tatiana:Phamová, Marie:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka:Pavla, Měkotová:Hutla, Petr:Truong, An Le
Popis NUTS 2 (NUTS 3) z pohledu měrných výrobních emisí a uhlíkové stopy pěstovaných plodin
Čermák, P.:Klír, J.:Dědina, Martin:Jevič, Petr:Abrham, Zdeněk:Šedivá, Zdeňka
Palivo na bázi rýžové slámy
Kolaříková, Michel:Banout, Jan:Ivanova, Tatiana:Phamová, Marie:Jevič, Petr:Hutla, Petr:Šedivá, Zdeňka:Měkotová, Pavla:Truong, An Le
Návrh organického hnojiva s přídavkem popela ze spalování rýžových plev
Truong, An Le:Banout, Jan:Ivanova, Tatiana:Kolaříková, Michel:Hutla, Petr:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka:Měkotová, Pavla
2020
Zpracování zbytkové biomasy a biogenních odpadů pomalou termolýzou PTR na biouhel, biokapalinu a T-bioplyn
Jevič, Petr:Cuber, P.:Pohořelý, M.:Pullmanová, M.:Šedivá, Zdeňka
Trh s bionaftou a související legislativní rámec
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
2019
Technické řešení traktoru na motorovou naftu a stlačený plyn
Jevič, Petr:Pražan, Radek:Šedivá, Zdeňka
2018
Vzorové výpočty emisí skleníkových plynů vstupních biosurovin, biopaliv a biokapalin z nich vyrobených, a možnosti jejich úspor
Jevič, Petr:Jurečka, Lukáš:Šedivá, Zdeňka
Vývoj pohonných hmot z obnovitelných zdrojů - 1
Pullmanová, Monika:Cuber, Petr:Šedivá, Zdeňka:Jevič, Petr
Traktor jezdí na naftu i biometan
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Test of used certified paraffinic biodiesel, FAME and their blends with diesel fuel of tractors in conditions of agricultural practice
Šedivá, Zdeňka:Jevič, Petr
Současný trh a budoucnost bionafty při dekarbonizaci dopravy v EU
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Současné postavení a výhled využívání certifikovaných biopaliv v nízkoemisní mobilitě
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Současné postavení a výhled využívání certifikovaných biopaliv v nízkoemisní mobilitě
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Porovnání výkonu a emisí u dvoupalivového vznětového motoru
Pražan, Radek:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Nové požadavky na stanovení emisních faktorů biopaliv, biokapalin a surovin pro jejich výrobu
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Engine performance and exhaust emission characteristics of paraffinic diesel fuel in a model diesel engine
Jevič, Petr:Pražan, Radek:Šedivá, Zdeňka
2017
Vliv použití moderních kapalných biopaliv na výkonové parametry traktoru Zetor 9540
Pražan, Radek:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Měření výkonových parametrů a emisí kapalných paliv s vysokým podílem biosložky
Pražan, Radek:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Kvalitativní parametry a základní hmotnostní a energetická bilance zkušebního termolýzního zpracování vybrané zbytkové biomasy technologickým procesem pomalého termického rozkladu
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka:Pullmanová, Monika:Cuber, Petr
Aktualizované a doplněné typické emise skleníkových plynů z pěstování hlavních zemědělských plodin v České republice vypočítané podle směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a související legislativy
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka:Abrham, Zdeněk
2016
Traktor ZETOR 10540 s vestavěným precizním zařízením a řídící jednotkou duálního palivového systému motorová nafta – stlačený plyn (bio)CNG
Jevič, Petr:Jurečka, Lukáš:Knotek, Petr:Šedivá, Zdeňka
Stav a budoucnost produkce bionafty v Evropské unii zohledňující nové legislativní požadavky
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Snižování emisí skleníkových plynů v dopravě a udržitelná mobilita s certifikovanými biopalivy
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Snižování emisí skleníkových plynů v dopravě a příspěvek udržitelných biopaliv pro jeho splnění
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Příspěvek udržitelných biopaliv ke snižování emisí
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka:Třebický, Vladimír
Pilotní zařízení pro lokální distribuci a plnění stlačeného zemního plynu a biomethanu
Jurečka, Lukáš:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
2015
Zavedení kvót na emise skleníkových plynů - legislativní požadavky a důsledky pro odvětví biopaliv
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Pure biofuels and high-percentage blends of biofuels with fossil fuels in transport in the period 2015 - 2020
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Certifikovaná biopaliva - stav a požadavky na období 2015-2020
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Certifikovaná biopaliva - Stav a požadavky na období 2015 – 2020
Jevič, Petr:Šedivá, Zdena
2014
Trh s bionaftou, stav a perspektivy udržitelného využívání řepky olejné pro její výrobu
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Povinnost snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot a možnosti jejího splnění využitím biopaliv
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Od konvenčních k moderním směsným a biogenním palivům pro dopravu ? stav a perspektivy udržitelného rozvoje se zřetelem na potravinovou soběstačnost
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Minimální potřeba energií pro zajištění základních funkcí zemědělství v krizové situaci a možnosti jejího zajištění z vlastních energetických zdrojů resortu
Gerndtová, Ilona: Jevič, Petr: Kára, Jaroslav: Kubín, Karel: Pražan, Radek: Syrový, Otakar: Šedivá, Zdeňka: Adamovský, Radomír: Neuberger, Pavel: Podpěra, Václav
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmotnostní bilance
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
2013
Studie Perspektivní způsoby zpracování zemědělské biomasy a biologických odpadů pro výrobu tepla, elektrické energie a pohonných hmot 2. generace do roku 2020
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Stav a rozvoj biogenních pohonných hmot v ČR do roku 2020 s ohledem na úsporu a snížení emisí skleníkových plynů
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Potravinová soběstačnost a udržitelná výroba směsných a biogenních pohonných hmot - Stav a rozvoj do roku 2020
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu
Kotlánová, Alice: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
2012
Trh s bionaftou a faktory, které ho mohou ovlivňovat v příštím období
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Termolýzní zpracování zbytkové biomasy, separovaných plastových a celulózových podílů tuhého komunálního odpadu pro energetické a surovinové účely
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Malaťák, Jan: Křížek, Jiří
Stav a požadavky na udržitelnou výrobu směsných a biogenních pohonných hmot
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Sovremenoje sostojanije i perspektivy karbonizaciji biomasy sposobom torrefakciji
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Dubrovin, V.
Sovremenoje sostojanije i perspektivy karbonizaciji biomasy metodoj torefakciji (torefaction)
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Dubrovin, V.
Produkce, kvalita a využití briketovaných a peletovaných biogenních tuhých paliv v České republice
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Šedivá, Zdeňka
Perspektivní způsoby zpracování zemědělské biomasy a biologických odpadů pro výrobu tepla, elektrické energie a pohonných hmot druhé generace
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Kontinuální výroba standardizované směsné motorové nafty s vysokou oxidační stabilitou
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
ČSN EN 16214-1 Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 1: Terminologie
Kotlánová, Alice: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Actual state and trends of sustainable production of biogenic fuels in the Czech Republic up to 2020 with regard to requirement for reduction of greenhouse gas emissions originating from fuels
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
2011
Výroba biogenních pohonných hmot do roku 2020 s ohledem na zásady, kritéria a ukazatele udržitelnosti
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Technologie decentralizovaného lisování řepky olejné s úpravou řepkového oleje na kvalitu ČSN 65 6516 Motorové palivo - Řepkový olej pro spalovací motory na rostlinné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Stav, zásady a kritéria udržitelné výroby směsných a biogenních pohonných hmot
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Stav a předpokládaný vývoj výroby bionafty v České republice do roku 2020 s ohledem na udržitelné pěstování řepky olejné
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
2010
Stav a nové výzvy pro směsné a biogenní pohonné hmoty
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Stav a další vývoj výroby řepkových methylesterů s ohledem na kritéria udržitelnosti pro biopaliva
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Specification and classes of solid biofuels in European standards
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Malaťák, Jan
2009
Tepelně emisní analýza vybraných biopaliv
Malaťák, Jan: Vaculík, Petr: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Současná bilance methylesterů řepkových olejů a další rozvoj uplatnění bionafty v dopravě
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Monitoring of rapessed oil quality with respect to their utilization as a motor fuel
Šedivá, Zdeňka: Světlík, Marek: Dubrovin, Valeriy: Jevič, Petr
Co ze zbytkovou biomasou v zemědělství ? hnojivo, energie, suroviny
Jevič, Petr: Plíva, Petr: Šedivá, Zdeňka
Agrární bioprodukty jako udržitelný zdroj surovin a obnovitelných paliv ? současný stav a vývoj
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Šedivá, Zdeňka: Dubrovin, Valeriy
2008
Udržitelná výroba a řízení jakosti tuhých paliv na bázi agrárních bioproduktů
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Šedivá, Zdeňka
Stav a perspektivy udržitelného rozvoje biogenních pohonných hmot
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Problemy wprowadzania biodiesela na Ukraine
Dubrovin, V.: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Fatty acids methyl esters (FAME) in the Czech Republic
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Aktuální stav a další rozvoj bionafty z hlediska požadavků na udržitelnost výroby
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
2007
Technická specifikace pro zajištění kvality tuhých biopaliv
Šedivá, Zdeňka: Jevič, Petr: Přikryl, M.: Hutla, Petr
Stávající stav a výhledová potřeba technických norem pro kapalná a plynná alternativní paliva.
Jevič, Petr: Dubrovin, V.: Šedivá, Z.
Stav a perspektivy udržitelného rozvoje využití řepky olejné pro výrobu motorových paliv. .
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Standardized fuels from fast-growing woody species
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Šedivá, Zdeňka
Standardization and quality of fuel blends with bioethanol
Jevič, Petr: Vaculík, P.: Malaťák, J.: Šedivá, Zdeňka
Standardization and assurance of solid fuels quality on basis of biomass
Šedivá, Zdeňka: Jevič, Petr: Přikryl, M.
Possibilities and assumptions of energy grain utilization as a solid fuel.
Šedivá, Zdeňka: Jevič, Petr: Přikryl, M.: Malaťák, J.
Monitoring of winter rape variety composition quality for raw material utilization
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Přikryl, M.
Efficiency and gases emissions with incineration of composite and one-component biofuel briquettes in room heater
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Malaťák, Jan: Šedivá, Zdeňka
2006
Využití zemědělských plodin
Jevič, Petr: Přikryl, M.: Šedivá, Zdeňka
Výroba a tržní uplatnění motorových biopaliv
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Tuhé alternativní palivo ? rozdíl mezi jeho biologicky rozložitelnými a biogenními složkami
Jevič, Petr: Malaťák, J.: Šedivá, Zdeňka
Třídění kvality a specifikace tuhých paliv
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Šedivá, Zdeňka: Přikryl, M.
Techničeskie trebovanija, klassifikacija tverdych vtoričnych topliv iz biogennych otchodov
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Přikryl, M.
Stav a perspektivy motorových paliv na bázi řepky olejné
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Normování a postupy k zajištění jakosti tuhých paliv na bázi biomasy
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Hutla, Petr
Motorová biopaliva a životní prostředí
Jevič, Petr: Malaťák, J.: Přikryl, M.: Šedivá, Zdeňka
Motorová biopaliva a směsná paliva ? Současnost a perspektivy
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Motorová biopaliva a směsná paliva ? současnost a perspektivy
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Limitní faktory využití olejnin, obilovin a další vhodné biomasy v Evropské unii pro výrobu alternativních motorových biopaliv.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Energetické obilí - možnosti a předpoklady uplatnění jako tuhé palivo.
Jevič, Petr: Malaťák, J.: Dubrovin, V. O.: Šedivá, Zdeňka
Biokraftstoffe für Kraftfahrzeugmotoren in der Tschechischen Republik ? ist Stand und Perspektiven
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Akční plán pro biomasu a motorová biopaliva
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
2005
Tuhé alternativní palivo z pohledu rozdílu mezi jeho biologicky rozložitelnými a biogenními složkami
Šedivá, Zdeňka: Malaťák, Jiří: Jevič, Petr
Třídění kvality a specifikace tuhých biopaliv
Hutla, Petr: Jevič, Petr: Přikryl, Miroslav: Šedivá, Zdeňka
Standardization state and perspectives of alternative liquid and gaseous automotive fuels.
Jevič, Petr: Porev, I.: Dubrovin, V.: Šedivá, Zdeňka
Rozvoj produkce bionafty na bázi řepky olejné v České republice
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Produkce a marketing biopaliv z řepky olejné
Šedivá, Zdeňka: Jevič, Petr
Normative and classification of solid biofuels
Přikryl, Miroslav: Šedivá, Zdeňka: Jevič, Petr
Existing standards and their need for liquid and gaseous alternative fuels.
Jevič, Petr: Dubrovin, V.: Šedivá, Zdeňka
Biogenní pohonné hmoty
Šedivá, Zdeňka: Jevič, Petr
2004
Výroba, marketing, kontrola standardizované kvality a konkurenceschopnost methylesterů mastných kyselin řepkového oleje v České republice.
JEVIČ, Petr: ŠEDIVÁ, Zdeňka
Stav a perspektivy výroby bioethanolového paliva v České republice a dalších zemích.
JEVIČ, Petr: VÁCLAVEK, T.: ŠEDIVÁ, Zdeňka: PŘIKRYL, Miroslav
Prology to the development of biodiesel in Ukraine.
DUBROVIN, Valerij: JEVIČ, Petr: ŠEDIVÁ, Zdeňka
Problematika výroby a předpoklady tržního rozšíření řepkových methylesterů v České republice po vstupu do Evropské unie
JEVIČ, Petr: ŠEDIVÁ, Zdeňka
Monitorování kvality odrůdové skladby řepky ozimé v České republice pro surovinové využití.
ŠEDIVÁ, Zdeňka: JEVIČ, Petr: PŘIKRYL, Miroslav
Examples of solution of production units for processing of rapeseed to fatty acids methyl esters in Czech Republic.
JEVIČ, Petr: ŠEDIVÁ, Zdeňka
Alternativní motorová paliva a využití související biomasy v České republice.
JEVIČ, Petr: ŠEDIVÁ, Zdeňka
2003
Výroba a odbyt methylesterů mastných kyselin řepkového oleje (FARME) v České republice a návrh akčního plánu Evropské komise o alternativních palivech pro dopravu.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Sláma a kapalná biopaliva.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Přikryl, M.
Peredumovi rozvitku virobnictva biodizelju (FARME) v Ukrajini.
Dubrovin, V.: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Opredelenie teplotechničeskich a emissionnych pokazatelej vodonagrevatelnoj ustanovki dlja individualnogo otoplenija.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Přikryl, M.
Konkurenceschopnost a podpory produkce methylesterů kyselin řepkového oleje po vstupu České republiky do Evropské unie.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
FARME in the Czech Republic.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
2002
Techničeskoe razvitie i energojemkost selskochozjajstvenogo proizvodstva v Češskoj respublike.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Possibilities and limitation of the biogenous feedstock utilization for fatty acids methylesters production.
Šedivá, Zdeňka: Jevič, Petr: Přikryl, Miroslav
Pěstování a využití energetických a průmyslových plodin.
Kovářová, Marie: Abrham, Zdeněk: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Kocánová, Vlasta
Ekonomika pěstování a využití nepotravinářských plodin.
Kovářová, Marie: Abrham, Zdeněk: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Kocánová, Vlasta
Aktuální stav výroby a odbytu methylesterů řepkového oleje v ČR.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Aktuální stav výroby a odbytu biopaliv na bázi řepkového oleje v České republice.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
2001
Výzkum vlivu využití půdy energetickými plodinami na ekonomiku zemědělského podniku.
Kovářová, Marie: Abrham, Zdeněk: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Kocánová, Vlasta
Technological devices, emissions rates and economic of local heat supply with use of solid biofuels
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Razvitie alternativnoj energetiki v selskoj mestnosti.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Dubrovin, Valery O.
Present state of production and sale of biofuels on base of rape oil in the Czech Republic.
Šedivá, Zdeňka: Jevič, Petr
Basic data - fuel properties of crops for energetical purposes.
Jevič, Petr: Porev, Igor Alexejevič: Dubrovin, Valery O.: Šedivá, Zdeňka
Aktuální stav výroby a odbytu biopaliv na bázi řepkového oleje v České republice.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
2000
Sostojanie proizvodstva i standartizaciji židkich biotopliv iz rastitelnych masel
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Strebkov, Dimitrij
Kačestvo i osnovnyje technologyčeskije i ekologičeskije aspekty energetičeskogo ispolzovania biotopliv iz rastitelnoj biomsy.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Porev, Ivan
Faktory ovlivňující kvalitu biopaliv na bázi fytomasy a základní technologické a ekologické aspekty jejich energetického využití
Jevič, Petr: Přikryl, Miroslav: Šedivá, Zdeňka: Souček, Jiří
Anbau und Verarbeitung von nachwachsenden Rohstoffen in der Tscheschischen Republik.
Jevič, Petr: Sladký, Václav: Šedivá, Zdeňka
1998
Perspektivy ispolzovanija biotopliv iz rapsa
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Emise při energetickém využití biomasy
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Sladký, Václav
1997
Vývoj bionafty a její modifikace v České republice a současný stav ve světě
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Technické a energetické využití řepky - perspektivní cesta s překážkami
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Sladký, Václav
New possibilities to use the plant oils to chemical and technical fields
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Možnosti a problémy využití biomasy jako zdroje energie
Sladký, Václav: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Bionafta a její modifikace
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Zpět na seznam »
VÚZT > O nás > Lidé