Lidé

Zpět na seznam »

Ing. Jiří Bradna, Ph.D.

Funkce:
Profese:
E-mail:
Telefon: 233 022 473
Mobil: 731 615 055
Oddělení: Oddělení zemědělské techniky a technologií
Místnost: RND 14
Linka:
Web:

Aktuálně řešené projekty

 Kód  Název  Období
FW06010647 Vývoj a výroba robotizovaného plečkovacího zařízení s inteligentním rozpoznáváním plevele dle principů Průmyslu 4.0 2023-2026 
TK05020147 Technologie pro akumulaci tepla na bázi PCM Glauberovi soli 2023-2025 

Publikace a výsledky

2022
Nové efektivní postupy ošetření půdy v produkci kukuřice
Bradna, Jiří:Vejchar, Daniel:Kubín, Karel:Velebil, Jan
Halové sklady
Bradna, Jiří
Energetická náročnost v uchování kvality zemědělských komodit v posklizňovém období
Bradna, Jiří:Gale, Mirek
Cívka pro manipulaci se závlahovou hadicí
Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Procházka, Jan:Mayer, Václav:Pražan, Radek:Bradna, Jiří:Pastorková, Libuše
2021
Vliv dopravy na kontaminaci zrnin
Bradna, Jiří
Prototyp zařízení pro čištění a úpravu zemědělských komodit
Kubart, Jan:Mašek, Vít:Gale, Miroslav:Šilha, David:Bradna, Jiří:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Kostka, Petr:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše
Ověřená technologie čištění se vzdáleným monitoringem a ovládáním (výsledek TH04010505-V2)
Kubart, Jan:Mašek, Vít:Gale, Miroslav:Šilha, David:Bradna, Jiří:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Kostka, Petr:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše
Dlouhodobé skladování pohanky
Polišenská , Ivana:Sedláčková , Irena:Bradna, Jiří:Jirsa , Ondřej:Frydrych , Jan:Vejchar, Daniel
2020
Vliv poškození na skladovatelnost
Bradna, Jiří:Hájek, David
2019
Vliv vnějších klimatických podmínek na mikroklima ve skladovacích kapacitách o rozdílných konstrukčních vlastnostech
Bradna, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David
Reduction of surface runoff on sloped agricultural land in potato cultivation in de-stoned soil
Vejchar, Daniel:Vacek, Josef:Hájek, David:Bradna, Jiří:Kasal, Pavel:Svobodová, Andrea
Mikroklima ve skladech zrnin
Bradna, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David:Vejchar, Daniel
Kontaktní snímač
Bradna, Jiří:Procházka, Jan:Hájek, David
Kontaktní snímač
Bradna, Jiří:Procházka, Jan:Hájek, David
Comparison of a 1 t and a 55 t container when storing spelt grain in mild climate of the Czech republic
Bradna, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Polišenská, I.:Sedláčková, I.
2018
Univerzální držák pro kontaktní teploměr - termočlánek
Bradna, Jiří:Hájek, David:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše
The impact of weather conditions on microclimate in storage facilities
Bradna, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David:Vejchar, Daniel
Skladování oddělených šarží zrnin ve skladovacích boxech o jednotkové kapacitě 1 t
Bradna, Jiří:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Šimon, Josef:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše:Hutař, Martin:Polišenská, Ivana:Sedláčková, Irena
Rizika výskytu mykotoxinů ve skladovaných obilovinách
Polišenská, Ivana:Bradna, Jiří:Jirsa, Ondřej:Novotný, David:Salava, Jaroslav:Sedláčková, Irena
Flow rate of liquid cattle manure leakage into subsoil during storage
Vegricht, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David:Bradna, Jiří
2017
The effect of bedding amount on gas emissions from manure during storage
Šimon, Josef:Vegricht, Jiří:Bradna, Jiří
Skladování potravinářských zrnin
Bradna, Jiří:Malaťák, Jan
Manure leachate production and change in manure weight during the storage depending on the amount of bedding
Vegricht, Jiří:Šimon, Josef:Bradna, Jiří
2016
Využití systému pro sledování dojnic pro analýzu welfare vysokoužitkových dojnic
Šimon, Josef:Machálek, Antonín:Bradna, Jiří:Vegricht, Jiří
Skladování v ochranné atmosféře
Bradna, Jiří:Malaťák, Jan
Skladování potravinářských zrnin v halových skladech
Bradna, Jiří:Malaťák, Jan
Lokalizační systém pro sledování dojnic
Šimon, Josef:Machálek, Antonín:Vegricht, Jiří:Bradna, Jiří
2015
Zařízení pro úpravu dešťové vody a odběr jejich vzorků
Machálek, Antonín: Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Bradna, Jiří
Využití melasových výpalků jako hnojiva pro obiloviny pěstované v ekologickém zemědělství
Kučera, Ladislav:Bradna, Jiří:Malaťák, Jan
Vyhodnocení různých způsobů úpravy srážkových vod pro využití v chovech hospodářských zvířat
Machálek, Antonín: Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Bradna, Jiří: Hrušková, Petra: Šlapáková, Petra
Vliv množství podestýlky na vlastnosti slamnatého hnoje během skladování
Vegricht, Jiří:Šimon, Josef:Bradna, Jiří
Stanovení tepelně-emisních vlastností smrkové štěpky při různém obsahu vody v palivu na roštovém topeništi
Černý, David:Malaťák, Jan:Bradna, Jiří
Pravidla skladování zrnin po sklizni. Zachování kvality je hlavní ze zásad
Bradna, Jiří:Malaťák, Jan
2014
Udržitelné podmínky v halovém skladu
Bradna, Jiří: Malaťák, Jan: Vaculík, Petr
Skladování a konzervace vlhkého zrna
Bradna, Jiří: Malaťák, Jan
Posklizňové ošetřování a skladování potravinářských zrnin
Bradna, Jiří: Malaťák, Jan
Mobilní i stacionární krmné systémy. Automatizace, robotizace a ekonomika
Andrt, Miroslav: Malaťák, Jan: Bradna, Jiří
2013
Zařízení pro odebírání vzorků
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Bradna, Jiří
Laboratorní zařízení pro sběr a úpravu dešťové vody
Machálek, Antonín: Šimon, Josef: Vegricht, Jiří: Bradna, Jiří
2012
Ztráty na kvalitě zrnin při posklizňové manipulaci
Malaťák, Jan: Bradna, Jiří
Udržitelnost požadované kvality zrna
Malaťák, Jan: Bradna, Jiří
Stanovení zdrojů negativního ovlivňování kvality zrnin šnekovými a pásovými dopravníky
Bradna, Jiří: Malaťák, Jan
Hodnocení poškození vnější kvality zrnin při dopravě korečkovými dopravníky (redlery)
Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří
2011
Typy a vybavení skladovacích prostor
Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří
Trendy vývoje posklizňových a skladovacích linek
Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří
2010
Ošetřování a skladování potravinářských zrnin II
Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří
Ošetřování a skladování potravinářských zrnin I
Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří
Experimentální určení rozsahu vzorku potřebného k porovnání kvality práce dvou různých sklízečů cukrovky
Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří
Experimentální určení rozsahu vzorku potřebného k porovnání kvality práce dvou různých sklízečů cukrovky
Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří
2008
Vliv vnějších faktorů, mezerovitosti, vzešlosti a hustoty porostu na kvalitu produkce
Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří
Ošetřování a skladování zrnin ve věžových a halových skladech
Kroupa, P.: Skalický, Jaroslav: Pastorková, Libuše: Bradna, Jiří
Možnosti dlouhodobého skladování kukuřice a dalších zemědělských komodit v ochranné atmosféře oxidu uhličitého
Malaťák, J.: Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří
Finální zpracování krmných zrnin.
Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří
By-products from methyl ester oil production and their thermal-emission properties
Malaťák, J.: Bradna, Jiří
2007
Posklizňové ošetřování a skladování zrnin.
Skalický, Jaroslav: Kroupa, P.: Bradna, Jiří
Ošetřování a skladování zrna ve věžových zásobnících o jednotlivé kapacitě 1 000 tun.
Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří
2006
Sklady v zemědělské prvovýrobě. Víte, jak lépe zhodnotit úrodu?
Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří
Požadavky na příjem, ošetřování a skladování zrnin
Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří
2005
Inovované technologické systémy ošetřování a skladování potravinářských zrnin s využitím nových způsobů příjmu a aspiračního předčištění zrna
Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří: Kroupa, Pavel
2004
New trends in energetic utilization of rape oil methyl - esters with respect to environmental impact assessment.
BRADNA, Jiří: MALAŤÁK, Jan: JEVIČ, Petr
Ukončené projekty »

Zpět na seznam »
VÚZT > O nás > Lidé