Lidé

Zpět na seznam »

Ing. Barbora Petráčková

Funkce:
Profese:
E-mail:
Telefon: 233 022 487
Mobil: 601 587 606
Oddělení: Oddělení zemědělské techniky a technologií
Místnost: KL 1
Linka:
Web:

Aktuálně řešené projekty

 Kód  Název  Období

Publikace a výsledky

2022
Výzkum nových směrů surovinového využití slámy
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír:Vlášková, Marcela
2021
Snižování emisí u krbových kamen s teplovodním výměníkem
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Emise amoniaku, metanu a oxidu dusného z chovů hospodářských zvířat v ČR
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Šimon, Josef:Petráčková, Barbora
2020
Ozone treatment of stored potato tubers
Hutla, Petr:Kolaříková, Michel:Hájek, David:Doležal., P.:Hausvater, Ervín:Petráčková, Barbora
Nové metody využití technologického odpadu při výrobě slaměných stavebních panelů
Herout, Milan:Gerndtová, Ilona:Roy, Amitava:Abrham, Zdeněk:Andert, David:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
Ekonomika vybraných variant využití slámy
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Pastorková, Libuše:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
Bilance a využití slámy
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela:Gerndtová, Ilona:Vejchar, Daniel:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
2019
Organické hnojivo z kalů ČOV
Hutla, Petr:Hájek, Václav:Fuchs, Karel:Kolaříková, Michel:Petráčková, Barbora:Janečková, Milena
Materiálové využití kalů z ČOV.
Hutla, Petr:Kolaříková, Michel:Jevič, Petr:Petráčková, Barbora
2017
Měření emisí amoniaku po aplikaci a zapravení statkových hnojiv do půdy
Dědina, Martin:Češpiva, Miroslav:Petráčková, Barbora:Zabloudilová, Petra
2016
Úprava fugátu z digestátu bioplynových stanic pro závlahy kukuřice určené pro výrobu siláže využitelné v bioplynových stanicích
Roy, Amitava:Jelínek, Antonín:Karban, Martin:Petráčková, Barbora
Ověřená technologie zálivky kukuřice upraveným fugátem z bioplynové stanice
Roy, Amitava:Jelínek, Antonín:Petráčková, Barbora
2015
Využití fugátu z digestátu z bioplynových stanic pro zavlažování kukuřice
Roy, Amitava:Jelínek, Antonín:Petráčková, Barbora
Vliv vlhkosti na kvalitu uskladněné dřevní štěpky
Souček, Jiří:Petráčková, Barbora
Vlhkost a kvalita uskladněné štěpky
Souček, Jiří:Petráčková, Barbora
Stanovení mikrobiologické kontaminace prostředí stájových objektů pro chov dojnic
Petráčková, Barbora:Zabloudilová, Petra
Skladování slámy a vývoj mikroorganizmů
Souček, Jiří:Petráčková, Barbora
Mikrobiální kontaminace a elektrochemicky aktivovaná voda
Zabloudilová, Petra:Petráčková, Barbora
Measurement issues of dust emissions on agricultural farms
Jelínek, Antonín:Roy, Amitava:Petráčková, Barbora:Dolejš, Jiří
2014
Obsah plísní v dřevní štěpce
Souček, Jiří: Petráčková, Barbora
2013
Experimental model of ammonia elimination by ozone in the air
Hutla, Petr: Petráčková, Barbora: Kára, Jan
2011
VYUŽITÍ ELEKTROCHEMICKY AKTIVOVANÉ VODY PŘI DEZINFEKCI STÁJOVÝCH OBJEKTŮ PRO CHOV KUŘAT NA MASO
Zabloudilová, Petra: Jelínek, Antonín: Petráčková, Barbora: Češpiva, Miroslav
Ověřený technologický postup dezinfekce napájecí vody v chovu kuřat na maso s využitím produktu technologie elektrochemické aktivace vody VertEsprit ANK
Šťastná, Jana: Šoch, Miloslav: Doubek, Pavel: Pecen, Josef: Petráčková, Barbora: Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra
Ověřená technologie dezinfekce stájového objektu pro chov kuřat na maso s využitím produktu technologie elektrochemické aktivace vody VertEsprit ANK
Zabloudilová, Petra: Doubek, Pavel: Pecen, Josef: Šťastná, Jana: Jelínek, Antonín: Petráčková, Barbora: Češpiva, Miroslav
EFFECT OF PHOTOCATALYTIC TIO2 COATING ON THE REDUCTION OF NH3, CH4 AND N2O EMISSIONS AND MICROBIOLOGICAL CONTAMINATION IN STABLE ENVIRONMENT ? RESULTS OF A TWO-YEAR STUDY
Zabloudilová, Petra: Pecen, Josef: Dolejš, Jan: Petráčková, Barbora
2010
Influence of photocatalytic TiO2 coating on gaseous emissions, odour and microbiological contamination in stable environment within animal husbandries
Zabloudilová, Petra: Pecen, Josef: Dolejš, Jan: Petráčková, Barbora
Zpět na seznam »
VÚZT > O nás > Lidé