Lidé

Zpět na seznam »

Ing. Zdeněk Abrham, CSc.

Funkce:
Profese:
E-mail:
Telefon: 233 022 399
Mobil: 731 615 041
Oddělení: Oddělení zemědělské energetiky a bioekonomie
Místnost: RND 213
Linka:
Web:

Aktuálně řešené projekty

 Kód  Název  Období

Publikace a výsledky

2022
Výzkum nových směrů surovinového využití slámy
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír:Vlášková, Marcela
Racionální hnojení fosforem a draslíkem
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Racionální hnojení dusíkem
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Normativy pro zemědělskou praxi. Normativy strojů
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Normativy pro zemědělskou praxi. Normativy souprav
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Normativy pro zemědělskou praxi. Normativy ekonomiky plodin
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Scheufler, Vladimír:Richter, Jiří
Ekonomické a provozní aspekty hnojení fugátem
Roy, Amitava:Abrham, Zdeněk:Andert, David:Duffková, Renata:Horák, Jiří
Aktualizovaná databáze normativů spotřeby PHM pro vybrané plodiny
Dědina, Martin:Abrham, Zdeněk:Pražan, Radek:Richter, Jiří
2021
Technologie a ekonomika produkce biopaliv
Abrham, Zdeněk
Snižování emisí u krbových kamen s teplovodním výměníkem
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Popis NUTS 2 (NUTS 3) z pohledu měrných výrobních emisí a uhlíkové stopy pěstovaných plodin
Čermák, P.:Klír, J.:Dědina, Martin:Jevič, Petr:Abrham, Zdeněk:Šedivá, Zdeňka
Aplikace fugátu pro hnojení silážní kukuřice
Roy, Amitava:Horák, Karel:Abrham, Zdeněk:Duffková, R.
2020
Vliv tvaru čela kladiva na pevnost hran desek
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela:Velebil, Jan
Vliv aplikace hnojiv na produkci biomasy silážní kukuřice
Hlisnikovský, Lukáš:Vach, Milan:Kunzová, Eva:Abrham, Zdeněk
Vliv aplikace hnojiv na produkci a ekonomiku silážní kukuřice
Hlisnikovský, Lukáš:Vach, Milan:Kunzová, Eva:Abrham, Zdeněk
The effect of mineral fertilisers and farmyard manure on grain and straw yield, quality and economical parameters of winter wheat
Hlisnikovský, Lukáš:Vach, Milan:Abrham, Zdeněk:Menšík, Ladislav:Kunzová, Eva
Racionální hnojení hnojivy PK
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Racionální hnojení dusíkem
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Provozní náklady zemědělských strojů
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Provozní náklady souprav
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Optimalizace dávkování lepidla polepového papíru při výrobě slaměných desek
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela:Velebil, Jan
Nové metody využití technologického odpadu při výrobě slaměných stavebních panelů
Herout, Milan:Gerndtová, Ilona:Roy, Amitava:Abrham, Zdeněk:Andert, David:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
Normativy pro poradenství
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Náklady na založení porostu II.
Kovaříček, Pavel:Abrham, Zdeněk:Vlášková, Marcela
Náklady na založení porostu I.
Kovaříček, Pavel:Abrham, Zdeněk:Vlášková, Marcela
Lisování ekopanelu s drážkou a perem
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
Ekopanel s drážkou a perem
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela:Velebil, Jan
Ekonomika vybraných variant využití slámy
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Pastorková, Libuše:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
Biopaliva – obsahuje 3 subsystémy: pěstování energetických plodin, výroba tuhých tvarovaných biopaliv, výroba bioplynu
Abrham, Zdeněk:Richter, Jiří:Herout, Milan:Andert, David:Scheufler, Vladimír
Bilance a využití slámy
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela:Gerndtová, Ilona:Vejchar, Daniel:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Agrotekis – technologie a ekonomika plodin
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Aditiva při lisování torefikovaného sena
Andert, David:Hutla, Petr:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
2019
Využití technologického odpadu z výroby ekopanelů pro výrobu briket a pelet
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Roy, Amitava:Herout, Milan
Výpočet provozních nákladů strojů
Abrham, Zdeněk
Výpočet provozních nákladů souprav
Abrham, Zdeněk
Vliv technologie a hnojení dusíkem na ekonomiku ozimé pšenice
Abrham, Zdeněk:Vach, Milan:Hlisnikovský, Lukáš
Vliv technologie a hnojení dusíkem na ekonomiku jarního ječmene
Abrham, Zdeněk:Vlach, Milan:Hlisnikovský, Lukáš
Vliv aplikace hnojiv na výnosy, jakost a ekonomiku pšenice ozimé
Abrham, Zdeněk:Vach, Milan:Hlisnikovský, Lukáš
Ekonomické normativy zemědělských strojů
Abrham, Zdeněk
Ekonomické normativy souprav
Abrham, Zdeněk
Bilance, využití a ekonomika slámy
Abrham, Zdeněk:Roy, Amitava:Andert, David:Herout, Milan
2018
Využití odpadní slámy při provozu bioelektrárny
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Roy, Amitava:Herout, Milan:Plíva, Petr
Sláma pro výrobu energie
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan
Pravidla pro poskytování dotací operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
Abrham, Zdeněk
Doporučené technologie pro efektivní využití vody při pěstování brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí
Mayer, Václav:Abrham, Zdeněk:Vejchar, Daniel:Stehlík, Martin:Pastorková, Libuše:Čepl, Jaroslav:Kasal, Pavel:Čížek, Milan:Svobodová, Andrea
2017
Užití kypřičů v technologiích zpracování půdy bez orby
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Nýč, Michal:Abrham, Zdeněk:Pražan, Radek:Čedík, Jakub:Gerndtová, Ilona:Stehlík, Martin:Vlášková, Marcela
Technologie a ekonomika pěstování plodin v podmínkách s různým stupněm ohrožení vodní erozí
Kovaříček, Pavel:Abrham, Zdeněk:Hůla, Josef:Plíva, Petr:Renčiuková, Veronika:Vlášková, Marcela
Pěstování plodin v podmínkách s ohrožením vodní erozí
Kovaříček, Pavel:Abrham, Zdeněk:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela
Možnosti energetického využití biomasy s ohledem na potřebu dodávky organické hmoty do půdy
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan
Bilance a ekonomika produkce sena z trvalých travních porostů
Gerndtová, Ilona:Abrham, Zdeněk:Andert, David
Aktualizované a doplněné typické emise skleníkových plynů z pěstování hlavních zemědělských plodin v České republice vypočítané podle směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a související legislativy
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka:Abrham, Zdeněk
2016
Technologie a ekonomika foliování stohů biomasy pro energetické a průmyslové účely
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan
Optimalizace a zvýšení efektivity výroby elektrické a tepelné energie vyráběné z biomasy
Herout, Milan:Abrham, Zdeněk
Energetické využití slámy a sena - bilance a náklady
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan
2015
Zemědělská fytomasa – bilance energetického využití
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan
Skladování slámy technologií foliování stohů
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan
Energetické využití zemědělské biomasy
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan
2014
Zařízení pro regulaci hustoty briket
Andert, David: Milan, Bureš: Abrham, Zdeněk
Systém hospodaření s cílem omezit nežádoucí zhutnění půdy a zvýšit propustnost půdy pro vodu
Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Abrham, Zdeněk: Vlášková, Marcela
Podavač slámy do briketovacího lisu
Andert, David: Abrham, Zdeněk: Milan, Bureš
Hodnocení efektivnosti využití energetické biomasy
Abrham, Zdeněk: Mužík, Oldřich
Energetické využití trav
Andert, David: Frydrych, Jan: Abrham, Zdeněk: Gerndtová, Ilona: Herout, Milan
Ekonomika tuhých tvarovaných biopaliv
Abrham, Zdeněk: Andert, David: Herout, Milan
Ekonomika pěstování a využití biomasy pro energetické a průmyslové účely
Abrham, Zdeněk: Andert, David: Mužík, Oldřich: Herout, Milan
Cesta hnoje v zemědělském podniku
Kovaříček, Pavel: Abrham, Zdeněk: Vlášková, Marcela
2013
Podpora efektivního využití zemědělské energetické biomasy
Abrham, Zdeněk: Andert, David: Mužík, Oldřich: Herout, Milan
Modelování a ekonomické hodnocení investičních záměrů v oblasti energetického využití biomasy
Abrham, Zdeněk: Andert, David: Mužík, Oldřich
Modelování a ekonomické hodnocení investičních záměrů v oblasti energetického využití biomasy
Abrham, Zdeněk: Andert, David: Herout, Milan: Mužík, Oldřich: Gerndtová, Ilona
Metodika přípravy tvarovaných a směsných fytopaliv
Andert, David: Abrham, Zdeněk: Gerndtová, Ilona
Jaká je efektivnost energetické biomasy
Abrham, Zdeněk: Mužík, Oldřich
Hnojení tuhými minerálními hnojivy, vliv na půdu a vodní erozi
Abrham, Zdeněk: Hůla, Josef: Vlášková, Marcela: Kovaříček, Pavel
Expertní systém pro rozhodování o ochraně rostlin podle ekonomických prahů škodlivosti
Abrham, Zdeněk: Herout, Milan: Scheufler, Vladimír: Kocourek, František: Holý, Kamil
Expertní systém pro hodnocení technologie a ekonomiky produkce biopaliv
Abrham, Zdeněk: Andert, David: Herout, Milan: Mužík, Oldřich: Scheufler, Vladimír: Richter, Jiří
Evaluační studie aplikace BAT u zařízení v kategorii průmyslových činností dle zákona o integrované prevenci
Dědina, Martin: Jelínek, Antonín: Abrham, Zdeněk: Mašátová, Romana
Energetické využití zemědělské biomasy
Abrham, Zdeněk: Herout, Milan: Mužík, Oldřich: Andert, David
Ekonomika surovinového a energetického využití produkce z travních porostů
Herout, Milan: Abrham, Zdeněk
Ekonomika pěstování energetických plodin
Abrham, Zdeněk: Andert, David: Herout, Milan: Mužík, Oldřich
ANALÝZA VYUŽITÍ A OBNOVY TRAKTOROVÉHO PARKU
Abrham, Zdeněk: Herout, Milan
2012
Využití optimalizace při pěstování a sklizni energeticky využívaných vedlejších produktů při sklizni zrnin
Andert, David: Abrham, Zdeněk
Technologie a ekonomika zvyšování protierozní odolnosti půdy zapravením organické hmoty
Kovaříček, Pavel: Abrham, Zdeněk: Hůla, Josef: Plíva, Petr: Vlášková, Marcela: Kroulík, Milan: Mašek, Jiří
Systém pro hodnocení technologií pěstování chmele
Kavka, Miroslav: Mimra, Miroslav: Ciniburk, Václav: Abrham, Zdeněk
Provozní náklady strojních souprav
Abrham, Zdeněk: Richter, Jiří: Mužík, Oldřich: Herout, Milan: Schleufer, Vladimír
Modelové postupy výroby kompostu na farmě pro vlastní spotřebu
Kovaříček, Pavel: Plíva, Petr: Abrham, Zdeněk: Vlášková, Marcela
Modelování a hodnocení výrobního záměru
Abrham, Zdeněk: Richter, Jiří: Mužík, Oldřich: Herout, Milan: Schleufer, Vladimír
Analýza vybavení a obnovy techniky v zemědělství
Abrham, Zdeněk
2011
Výroba topných briket z nestandardních stavebních panelů ze slámy
Andert, David: Abrham, Zdeněk
Metoda včasné výstrahy vlhkého materiálu při lisování slámy
Andert, David: Abrham, Zdeněk
Energetický potenciál a ekonomika odpadní zemědělské biomasy z obilovin a olejnin
Abrham, Zdeněk: Andert, David
Ekonomická a energetická efektivnost výroby biopaliv
Mužík, Oldřich: Abrham, Zdeněk
2010
Racionální hnojení dusíkem
Abrham, Zdeněk: Scheufler, Vladimír: Richter, Jiří: Herout, Milan: Mužík, Oldřich
Provozní náklady zemědělských strojů
Abrham, Zdeněk: Richter, Jiří: Herout, Milan
2009
Výběr a hodnocení strojů a linek pro chemickou ochranu vinic
Abrham, Zdeněk: Burg, Patrik
Tuhá biopaliva z travních porostů
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Technologie a ekonomika tuhých biopaliv z travních porostů
Abrham, Zdeněk
Technologie a ekonomika tuhých biopaliv z energetických plodin
Abrham, Zdeněk
Technologické systémy pro aplikaci tuhých statkových hnojiv
Abrham, Zdeněk: Kovaříček, Pavel
Současný stav a perspektiva zemědělské techniky
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Racionální hnojení
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie: Scheufler, Vladimír: Richter, Jiří
Hodnocení strojů a linek pro chemickou ochranu vinic
Zemánek, Pavel: Burg, Patrik: Abrham, Zdeněk
Analýza využití a obnovy techniky v zemědělství
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
2008
Výpočet provozních nákladů strojů
Abrham, Zdeněk: Richter, Jiří: Herout, Milan
Výběr a hodnocení strojů a linek pro chemickou ochranu vinic
Zemánek, P.: Abrham, Zdeněk
Technologie a ekonomika plodin
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie: Richter, Jiří
Technologické postupy pěstování plodin.
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie: Richter, Jiří
Provozní a investiční náklady na stroje
Abrham, Zdeněk
Palivová briketa z dřevní hmoty a způsob její výroby
Abrham, Zdeněk: Souček, Jiří: Mužík, Oldřich
Možnosti využití odpadního dřeva po řezu vinic formou výroby topných briket
Mužík, Oldřich: Abrham, Zdeněk: Souček, Jiří
Katalog zemědělské techniky
Abrham, Zdeněk: Mužík, Oldřich
Informační a expertní systém pro podporu rozhodování v oblasti technologických systémů rostlinné výroby
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Ekonomika výroby tvarovaných biopaliv a spalování biomasy
Abrham, Zdeněk: Richter, Jiří: Mužík, Oldřich
Ekonomika pěstování plodin
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie: Richter, Jiří
Ekonomika kompostování na pásových hromadách
Abrham, Zdeněk: Richter, Jiří: Mužík, Oldřich
Ekonomika doporučených strojních souprav.
Abrham, Zdeněk: Richter, Jiří: Herout, Milan
Ekonomika bioplynových stanic
Abrham, Zdeněk: Richter, Jiří: Mužík, Oldřich
2007
Zemědělská technika a biomasa 2007
Abrham, Zdeněk: Andert, David
Využití a obnova zemědělské techniky
Abrham, Zdeněk
Využití a ekonomika strojních linek pro ochranu rostlin.
Kovaříček, Pavel: Abrham, Zdeněk
Vliv provozních faktorů na kvalitu práce postřikovače
Kovaříček, Pavel: Abrham, Zdeněk
Utilization of waste wood after vineyard pruning via production of solid bio-fuels
Mužík, Oldřich: Souček, Jiří: Abrham, Zdeněk
Technologie a ekonomika tuhých biopaliv z travních porostů.
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Technologický systém integrované produkce révy vinné - réva vinná ? zatravnění ob 1 řádek
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie: Zemánek, P.: Burg, P.
Technologický systém integrované produkce révy vinné - celoplošné zatravnění
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie: Zemánek, P.: Burg, P.
Technologický systém integrované produkce - zelí hlávkové bílé
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Technologický systém integrované produkce - špenát
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Technologický systém integrované produkce - réva vinná ? zatravnění s mechanickou kultivací příkmenných pásů
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie: Zemánek, P.: Burg, P.
Technologický systém integrované produkce - květák
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Technologický systém integrované produkce - hrášek dřeňový
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Technologický systém integrované produkce - cibule kuchyňská
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Technologický systém integrované produkce - celer bulvový
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Systémy aplikace kejdy
Abrham, Zdeněk: Kovaříček, Pavel
Stroje pro chemickou ochranu vinic a ekonomika jejich provozu
Abrham, Zdeněk: Burg, P.: Kovářová, Marie: Zemánek, P.
Pěstování a ekonomika integrované produkce zeleniny
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Internetový poradenský systém Technologické postupy a ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné
Abrham, Zdeněk: Zemánek, P.: Kovářová, Marie: Burg, P.
Internetový expertní systém Technologie a ekonomika plodiny
Abrham, Zdeněk: Burg, P.: Kovářová, Marie: Zemánek, P.
2006
Zemědělská technika a biomasa 2006
Andert, David: Abrham, Zdeněk
Zemědělská technika ? současnost a perspektiva
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Využití a ekonomika bioplynových stanic v zemědělském podniku
Mužík, Oldřich: Abrham, Zdeněk
VLIV VELIKOSTI A STRUKTURY VINOHRADNICKÉHO PODNIKU NA VYUŽITÍ STROJŮ
Zemánek, P.: Burg, P.: Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Tuhá biopaliva - ekonomika a konkurenceschopnost
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Strojní linky pro plošný postřik
Kovaříček, Pavel: Abrham, Zdeněk
Možnosti využití produkce travních porostů anaerobní digescí.
Mužík, Oldřich: Kára, Jaroslav: Abrham, Zdeněk
Modelování ekonomiky výroby bioplynu
Mužík, Oldřich: Abrham, Zdeněk
Management of Production with Support of Information Technologies and Control Engineering : 3rd International scientific conference
Nozdrovický, L.: Kavka, M.: Pokorný, K.: Ďuďák, J.: Abrham, Zdeněk: Vegricht, Jiří
Hnojení tuhými minerálními hnojivy
Kovaříček, Pavel: Abrham, Zdeněk
Energetické využití pevné biomasy.
Andert, David: Sladký, Václav: Abrham, Zdeněk
Energetické seno a jeho využití
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Ekonomika technologických systémů ve vinohradnictví.
Abrham, Zdeněk: Zemánek, P.: Kovářová, Marie: Burg, P.
Ekonomika pěstování a sklizně obilnin
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Ekonomika biomasy z travních porostů
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
2005
Zemědělská technika a biomasa 2005
Andert, David: Abrham, Zdeněk
Trendy ve výzkumu a vývoji stroju ve vinohradnictví
Zemánek, Pavel: Abrham, Zdeněk
Trendy ve výzkumu a vývoji strojů a technologií ve vinohradnictví
Abrham, Zdeněk: Zemánek, P.: Kovářová, Marie: Burg, P.
Strojní linky pro hnojení
Kovaříček, Pavel: Abrham, Zdeněk: Hůla, Josef: Vlášková, Marcela
Pudní zhutnení ve vinicích a možnosti jeho nápravy
Burg, Burg: Abrham, Zdeněk: Zemánek, Pavel
Křídlatka Bohemica - ekonomika pěstování a možnosti kofermentace s kejdou
Mužík, Oldřich: Abrham, Zdeněk: Kára, Jaroslav
Kompostování zahradnických odpadu s využitím traktorového prekopávace
Zemánek, Pavel: Abrham, Zdeněk: Burg, Burg
Kompostování odpadu z vinohradnické produkce
Burg, Burg: Zemánek, Pavel: Plíva, Petr: Abrham, Zdeněk
Informační technologie pro řízení výroby v zemědělském podniku
Abrham, Zdeněk: Kavka, M.: Kroulík, M.
Informační technologie a kontrolní inženýrství v řízení produkčních systémů
Vegricht, Jiří: Abrham, Zdeněk
Hodnocení vlivu kapkových závlah na rust révy vinné a kvalitu její produkce
Veverka, Vladimír: Abrham, Zdeněk: Zemánek, Pavel: Burg, Burg
Hodnocení mechanizované sklizne hroznu,
Burg, Burg: Novák, Pavel: Abrham, Zdeněk: Zemánek, Pavel
Hodnocení mechanizované sklizne hroznu
Abrham, Zdeněk: Novák, Pavel: Burg, Burg: Zemánek, Pavel
Ekonomika biomasy z travních porostů
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Ekonomika biomasy z travních porostů
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Ekonomická efektivita nasazení hloubkových kypricu
Burg, Burg: Zemánek, Pavel: Abrham, Zdeněk
2004
The economical effectiveness of mulching machines
Zemánek, P.: Abrham, Zdeněk: Burg, P.
Technology and economy of energy crops.
ABRHAM, Zdeněk: KOVÁŘOVÁ, Marie: KUNCOVÁ, Tereza
Pracovní postupy hnojení
Kovaříček, Pavel: Abrham, Zdeněk: Duda, Josef: Vlášková, Marcela
Minimalizační a půdoochranné technologie.
Hůla, Josef: Procházková, B.: Kovaříček, Pavel: Dovrtěl, J.: Abrham, Zdeněk: Neudert, L.: Hartman, I.: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Machines utilisation and innovation in the Czech Republic.
ABRHAM, Zdeněk
Informační a expertní systém pro zemědělskou techniku.
ABRHAM, Zdeněk: MUŽÍK, Oldřich
Ekonomika pěstování a využití biomasy z energetických plodin a trvalých travních porostů.
ABRHAM, Zdeněk
Ekonomika biopaliv - uplatní se na trhu?
ABRHAM, Zdeněk: KOVÁŘOVÁ, Marie: KUNCOVÁ, Tereza
Economic effectiveness of mulching machine performance.
ZEMÁNEK, Pavel: ABRHAM, Zdeněk: BURG, Patrik
Biomasa - bilance a podmínky využití v ČR
Mužík, Oldřich: Abrham, Zdeněk
2003
Využití a obnova zemědělské techniky
Abrham, Zdeněk
Mezinárodní odborný seminář Stavební a energetické využití slámy (v podmínkách Společné zemědělské politiky EU)
Abrham, Zdeněk: Jevič, Petr
Energetické využití slámy a stébelnaté fytomasy
Abrham, Zdeněk: Jevič, Petr: Kovářová, Marie
Energetické a průmyslové využití slámy
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Analýza měrných nákladů strojních souprav pro chemickou ochranu ve vinicích
Burg, P.: Abrham, Zdeněk
Analýza měrných nákladů strojních souprav pro chemickou ochranu ve vinicích
Abrham, Zdeněk
2002
Využitie a obnova techniky v Českej republice.
Abrham, Zdeněk
Využití a obnova zemědělské techniky
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie: Duda, Josef: Kocánová, Vlasta
Využití a ekonomika energetických a průmyslových plodin.
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie: Jevič, Petr
Výběr techniky pro sklizeň cukrovky.
Skalický, Jaroslav: Abrham, Zdeněk
Součast a perspektiva obnovy zemědělské techniky - 1. část
Abrham, Zdeněk
Současnost a perspektiva obnovy zemědělské techniky - 2. část.
Abrham, Zdeněk
Průmyslové a energetické využití slámy a stébelnaté fytomasy.
Abrham, Zdeněk: Jevič, Petr: Kovářová, Marie
Pěstování a využití energetických a průmyslových plodin.
Kovářová, Marie: Abrham, Zdeněk: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Kocánová, Vlasta
Kde hledat informace
Abrham, Zdeněk
Ekonomika pěstování a využití nepotravinářských plodin.
Kovářová, Marie: Abrham, Zdeněk: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Kocánová, Vlasta
Ekonomické aspekty obnovy strojů v zemědělském podniku.
Zemánek, Pavel: Abrham, Zdeněk: Burg, Patrik
2001
Zemědělská technika - současnost a perspektiva.
Abrham, Zdeněk
Výzkum vlivu využití půdy energetickými plodinami na ekonomiku zemědělského podniku.
Kovářová, Marie: Abrham, Zdeněk: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Kocánová, Vlasta
Využití a obnova techniky v ČR
Abrham, Zdeněk
Relevance of technology transfer in agriculture and agricultural engineering research.
Ackermann, Ingo: Abrham, Zdeněk: Schlauderer, Ralf: Vegricht, Jiří: Kovářová, Marie
Organizační a řídící struktura podniku - efektivní řízení velkého zemědělského podniku,
Špelina, Miroslav: Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Organizace a řízení zemědělského podniku.
Kovářová, Marie: Abrham, Zdeněk: Špelina, Miroslav
Modernisierung und Rekonstrurierung landwirtschaftlichen Lohnarbeitsbetrieben - ein grenzüberschreitender Vergleich.
Ackermann, Ingo: Schlauderer, Ralf: Vegricht, Jiří: Kovářová, Marie: Abrham, Zdeněk
Kontrolní ukazatele a jejich sledování.
Špelina, Miroslav: Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Informační a expertní systém pro zemědělskou techniku
Abrham, Zdeněk
Expertní systém pro využití mechanizačních prostředků ve vinohradnictví a ovocnictví.
Zemánek, Pavel: Abrham, Zdeněk
Ekonomické hodnocení strojů a strojních souprav.
Zemánek, Pavel: Abrham, Zdeněk
Efektivní řízení velkého zemědělského podniku - dokončení.
Špelina, Miroslav: Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
2000
Využití a obnova zemědělské techniky v systémech hospodaření
Abrham, Zdeněk
Technologické postupy a ekonomika výroby-dokončení
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie: Špelina, Miroslav
Technologické postupy a ekonomika výroby
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie: Špelina, Miroslav
Provozní náklady na stroje
Abrham, Zdeněk
Informační a expertní systém pro zemědělskou techniku
Abrham, Zdeněk
Charakteristika technického vybavení v zemědělství
Abrham, Zdeněk
Efektivní řízení velkého zemědělského podniku - část II
Špelina, Miroslav: Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
1999
Náklady na spalování biopaliv
Andert, David: Kára, Jaroslav: Abrham, Zdeněk
1998
Vliv mechanizace na ekonomiku výroby
Kovářová, Marie: Abrham, Zdeněk
Provozní náklady traktorů jsou vodítkem při výběru nového stroje
Abrham, Zdeněk: Duda, Josef: Kocánová, Vlasta
Provozní náklady strojů na zpracování půdy
Abrham, Zdeněk: Duda, Josef: Kocánová, Vlasta
Náklady na provoz zemědělských strojů
Abrham, Zdeněk
Možnosti snížení nákladů na provoz zemědělské techniky
Abrham, Zdeněk
Který stroj si koupíte
Abrham, Zdeněk
Kolik strojů má mít zemědělský podnik
Abrham, Zdeněk: Špelina, Miroslav: Kovářová, Marie
Kdy a kde je vhodné pěstovat okopaniny
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie: Polenda, Jan
Informační a expertní systém pro řízení technologických postupů a mechanizace v zemědělském podniku
Abrham, Zdeněk
Ekonomika pěstování ozimých obilovin
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie: Polenda, Jan
Doporučené technologické postupy pěstování zrnin,olejnin a luskovin a jejich ekonomika
Abrham, Zdeněk
Doporučené technologické postupy pěstování okopanin a pícnin a jejich ekonomika
Abrham, Zdeněk
1997
Zpracování půdy
Hůla, Josef: Abrham, Zdeněk: Bauer, František
Využití a obnova strojů
Abrham, Zdeněk
Možnosti úspor nákladů na zemědělskou strojovou techniku
Abrham, Zdeněk
Informační a expertní systémy pro řízení technologických postupů v zemědělském podniku
Abrham, Zdeněk
Ekonomika strojů na zpracování půdy a setí
Abrham, Zdeněk: Hůla, Josef
Ekonomika provozu sklízecích mlátiček
Abrham, Zdeněk
1996
Návrh technicko-ekonomického informačního systému pro zemědělství
Pastorek, Zdeněk: Abrham, Zdeněk
Náklady na provoz zemědělských strojů - traktory a samojízdné stroje
Abrham, Zdeněk
Náklady na provoz zemědělských strojů - přípojné mechanizační prostředky
Abrham, Zdeněk
Náklady na provoz zemědělských strojů - mechanizační prostředky pro posklizňové operace, skladování, dopravu a manipulaci
Abrham, Zdeněk
Náklady na mechanizované práce v rostlinné výrobě
Abrham, Zdeněk
1995
Stanovení a ekonomické hodnocení nákladů na mechanizované práce v zemědělství
Abrham, Zdeněk
Náklady na chemickou ochranu rostlin
Abrham, Zdeněk
Modelování a ekonomické hodnocení výrobního zaměření zemědělských podniků
Abrham, Zdeněk
1994
Modelování pracovních postupů a ekonomika ochrany rostlin
Abrham, Zdeněk
Zpět na seznam »
VÚZT > O nás > Lidé