Lidé

Zpět na seznam »

Ing. Jan Procházka

Funkce:
Profese:
E-mail:
Telefon: 233 022 539
Mobil: 778 494 106
Oddělení: Ekonomický a provozní úsek
Místnost: RND 19
Linka:
Web:

Aktuálně řešené projekty

 Kód  Název  Období

Publikace a výsledky

2022
Zařízení pro řízení závlahy a fertigace
Mayer, Václav:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Procházka, Jan:Kasal, Pavel:Kovář, Jan:Sova, Jan
Zařízení pro přitlačování aplikačního předmětu na pohyblivou část živého subjektu
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Srovnání nejvíce zastoupených typů konvenčních dojíren z pohledu obsluhy a produktivity práce
Šimon, Machálek:Machálek, Antonín:Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Procházka, Jan
Řídicí systém závlah pomocí termokamery
Hájek, David:Mayer, Václav:Procházka, Jan:Vejchar, Daniel:Kasal, Pavel
Funkční vzorek systému řízení dojení podle tepové frekvence
Češpiva, Miroslav:Machálek, Antonín:Procházka, Jan:Šimon, Josef
Cívka pro manipulaci se závlahovou hadicí
Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Procházka, Jan:Mayer, Václav:Pražan, Radek:Bradna, Jiří:Pastorková, Libuše
2021
Zařízení typu rhizotron pro sledování růstu kořenů rostlin v neporušeném bloku půdy
Holubík, Ondřej:Svoboda, Pavel:Procházka, Jan
Zařízení pro přitlačování aplikačního předmětu na pohyblivou část živého objektu
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Využití dronů k nahánění divokých prasat.
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Rozdíl rektální a povrchové teploty kadáveru prasete divokého v závislosti na jeho stáří a klimatických podmínkách
Šimon, Josef:Machálek, Antonín:Procházka, Jan
Prototyp zařízení pro čištění a úpravu zemědělských komodit
Kubart, Jan:Mašek, Vít:Gale, Miroslav:Šilha, David:Bradna, Jiří:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Kostka, Petr:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše
Ověřená technologie čištění se vzdáleným monitoringem a ovládáním (výsledek TH04010505-V2)
Kubart, Jan:Mašek, Vít:Gale, Miroslav:Šilha, David:Bradna, Jiří:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Kostka, Petr:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše
2020
Polohovací rameno kontaktního čidla
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
LED panel pro měření stability půdních agregátů pomocí aplikace SLAKES
Madaras, M.:Stehlík, Martin:Mayerová, M.:Procházka, Jan
2019
Zařízení pro manipulaci se závlahovou hadicí
Vejchar, Daniel:Procházka, Jan:Mayer, Václav:Kasal, Pavel
Vyhledávání kadáverů divokých prasat pomocí termografické kamery
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Vliv klimatických podmínek na vyzařovanou teplotu kadáveru prasete divokého
Šimon, Josef:Machálek, Antonín:Procházka, Jan
Úchyt čidel na kůži zvířat
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Kontaktní snímač
Bradna, Jiří:Procházka, Jan:Hájek, David
Kontaktní snímač
Bradna, Jiří:Procházka, Jan:Hájek, David
2018
Zařízení pro vyhledávání srnčat oceněno Zlatým klasem
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Zařízení pro manipulaci se závlahovou hadicí
Vejchar, Daniel:Procházka, Jan:Mayer, Václav
Vyhledávání kadáverů divokých prasat pomocí termografické kamery
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Univerzální držák pro kontaktní teploměr - termočlánek
Bradna, Jiří:Hájek, David:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše
Skladování oddělených šarží zrnin ve skladovacích boxech o jednotkové kapacitě 1 t
Bradna, Jiří:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Šimon, Josef:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše:Hutař, Martin:Polišenská, Ivana:Sedláčková, Irena
Nové řešení pro vyhledávání srnčat před senosečí
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
2017
Vyhledávání živočichů pomocí vyhledávací tyče s termovizí
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
2013
Mechanické vlastnosti palivových briket z logistického hlediska
Souček, Jiří: Tomanová, Dana: Blažej, David: Procházka, Martin
2012
Vliv stupňovaného dávkování kompostu a technologie zpracování na infiltrační vlastnosti půdy
Kroulík, Milan: Kovaříček, Pavel: Brant, V.: Procházka, L.
Možnosti využití posklizňových zbytků lnu pro výrobu tvarovaných biopaliv
Blažej, David: Souček, Jiří: Procházka, Martin: Kára, Jan
2011
Parametry výroby tvarovaných biopaliv z travních porostů
Blažej, David:Procházka, Martin:Souček, Jiří
2008
Sledování erozních událostí v kulturně obdělávané krajině
Hůla, Josef: Kroulík, M.: Mašek, J.: Procházka, P.: Šindelář, Rudolf
2007
The evaluation of sunflower growth stage with using of aerial photographs
Procházka, P.: Kovaříček, Pavel: Šindelář, Rudolf: Hůla, Josef: Kroulík, M.: Prošek, V.
Technika v postupech úsporného zpracování půdy
Mašek, J.: Procházka, P.: Kvíz, Z.: Šindelář, Rudolf
Metody detekce plevelů a mapování prostorového uspořádání plevelných ohnisek pomocí senzorové techniky
Kroulík, Milan: Kovaříček, Pavel: Šindelář, Rudolf: Procházka, P.
Hodnocení kvality práce radličkového kypřiče Horsch Tiger 4 AS
Mašek, J.: Šindelář, Rudolf: Procházka, P.: Hůla, Josef: Mayer, Václav: Heřmánek, P.
Hodnocení kvality práce kypřiče při půdoochranném zpracování půdy
Šindelář, Rudolf: Kovaříček, Pavel: Procházka, P.: Hůla, Josef: Matouš, J.
Assessment of work quality and energy input of combined chisel tiller
Šindelář, Rudolf: Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Kroulík, M.: Procházka, P.
2006
Zhodnocení kvality práce radličkového kypřiče
Mašek, J.: Hůla, Josef: Šindelář, Rudolf: Procházka, P.: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav
Použití laserového profilografu při hodnocení kvality práce radličkového kypřiče.
Šindelář, Rudolf: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Hůla, Josef: Procházka, P.: Mašek, J.
Operational effects of implements on crop residues in soil tillage operations
Šindelář, R.: Procházka, P.: Mašek, J.: Hůla, J.: Kroulík, M.: Kovaříček, Pavel
Hodnocení vybraných ukazatelů kvality zpracování půdy
Procházka, P.: Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Mašek, J.: Šindelář, Rudolf: Mayer, Václav
Hodnocení ukazatelů kvality práce kypřiče Horsch Tiger AS
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Šindelář, Rudolf: Mašek, J.: Procházka, P.
Hodnocení práce radličkového kypřiče z hlediska distribuce rostlinných zbytků
Mašek, J.: Šindelář, Rudolf: Procházka, P.: Hůla, Josef: Mayer, Václav: Kovaříček, Pavel
2005
Ukazatele kvality práce při různém nastavení pracovních nástrojů talířového kypřiče a při různé pracovní rychlosti soupravy
Šindelář, R.: Procházka, P.: Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav
Zpět na seznam »
VÚZT > O nás > Lidé