Lidé

Zpět na seznam »

Ing. Petra Zabloudilová, Ph.D.

Funkce:
Profese:
E-mail:
Telefon: 233 022 496
Mobil: 607 264 777
Oddělení: Oddělení zemědělské techniky a technologií
Místnost: RND 211
Linka:
Web:

Aktuálně řešené projekty

 Kód  Název  Období

Publikace a výsledky

2022
Srovnání nejvíce zastoupených typů konvenčních dojíren z pohledu obsluhy a produktivity práce
Šimon, Machálek:Machálek, Antonín:Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Procházka, Jan
Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra
Dynamika uvolňování amoniaku ze statkových hnojiv po jejich aplikaci na zemědělskou půdu
Češpiva, Miroslav:Šimon, Josef:Zabloudilová, Petra
2021
Emisní faktory v chovech hospodářských zvířat
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra
Emise amoniaku, metanu a oxidu dusného z chovů hospodářských zvířat v ČR
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Šimon, Josef:Petráčková, Barbora
2020
Emise amoniaku a metanu v chovech hospodářských zvířat a jejich snižování v praxi
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra
2019
Měřicí komora pro odběr plynů
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra
Biotechnologické přípravky ve stájích pro chov hospodářských zvířat
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra
2018
Rekonstrukce stáje pro odchov jalovic s využitím nových poznatků
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra
Reduction of ammonia concentration in intensive animals breeding by biotechnological agents
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra
2017
Měření emisí amoniaku po aplikaci a zapravení statkových hnojiv do půdy
Dědina, Martin:Češpiva, Miroslav:Petráčková, Barbora:Zabloudilová, Petra
2016
Some causes of differences in the NH3 concentration measured with the semiconductor sensors by one manufacturer
Zabloudilová, Petra:Pecen, Josef:Češpiva, Miroslav
Ověření emisních faktorů u referenčních chovů prasnic březích a prasnic (kojících)
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Dědina, Martin:Jelínek, Antonín
Ověřená technologie automatického řízení chodu ventilátorů v závislosti na teplotě a koncentraci oxidu uhličitého ve stájovém prostředí
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Fabiánová, Maria:Šimon, Josef:Pecen, Josef:Jelínek, Antonín
Metody stanovení emisí amoniaku z půdy
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra
Automatické ovládání umělého osvětlení ve stáji v závislosti na intenzitě osvětlení
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Fabiánová, Mária:Šimon, Josef:Pecen, Josef:Jelínek, Antonín
2015
Stanovení mikrobiologické kontaminace prostředí stájových objektů pro chov dojnic
Petráčková, Barbora:Zabloudilová, Petra
Reduction of ammonia emissions from livestock housing by biotechnological agents
Češpiva, Mioslav:Zabloudilová, Petra
Ověřená technologie nízkoenergetické výměny vzduchu ve stáji typové řady K96 v období se zvýšeným rizikem tepelného stresu
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Fabiánová, Mária:Šimon, Josef:Pecen, Josef:Jelínek, Antonín
Odkliz kejdy a produkce amoniaku
Češpiva, Mioslav:Zabloudilová, Petra
Mikrobiální kontaminace a elektrochemicky aktivovaná voda
Zabloudilová, Petra:Petráčková, Barbora
Laboratory determination of reflectance coefficient selected for the bedding materials related to the properties of the light sourced used in the barns
Pecen, Josef:Zabloudilová, Petra
2014
Vliv způsobu zapravení statkových hnojiv na obsah dusíkatých látek při pěstování energetických plodin
Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra
Stanovení koncentrace prachových částic v objektech pro chov dojnic
Fabiánová, Mária: Zabloudilová, Petra: Češpiva, Miroslav: Šimon, Josef: Jelínek, Antonín
Porovnání úniku plynného amoniaku při variantních způsobech zapravení fugátu
Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra
Komora pro odběr plynů
Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra: Kovaříček, Pavel
Coating with Photocatalytic TiO2 versus Carbon Footprint
Pecen, Josef: Zabloudilová, Petra: Češpiva, Miroslav
Blízké okolí stájových objektů
Fabiánová, Mária: Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra: Šimon, Josef
2013
Usage of Passive Cooling Methods in Agriculture
Fabianova, Maria: Zabloudilová, Petra: Šimon, Josef: Češpiva, Miroslav: Kic, Pavel
Měření koncentrací amoniaku v chovech skotu
Češpiva, Miroslav: Jelínek, Antonín: Zabloudilová, Petra: Pecen, Josef
Analýza stavebně-hygienických ukazatelů rekonstruovaných stájí pro dojnice
Fabianova, Maria: Zabloudilová, Petra: Češpiva, Miroslav: Šimon, Josef
2012
Vliv ustájení na onemocnění končetin skotu
Šťastná, J.: Švec, R.: Novák, P.: Šoch, Miloslav: Holický, J.: Zach, O.: Průša, J.: Zabloudilová, Petra
Teleskopický manipulátor
Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra
Snižování emisí pachových látek při výrobě piva
Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra: Bortlová, Klára
Skládací větrný tunel pro odběr pachových látek
Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra
Kalibrační nádoba
Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra
2011
VYUŽITÍ ELEKTROCHEMICKY AKTIVOVANÉ VODY PŘI DEZINFEKCI STÁJOVÝCH OBJEKTŮ PRO CHOV KUŘAT NA MASO
Zabloudilová, Petra: Jelínek, Antonín: Petráčková, Barbora: Češpiva, Miroslav
Vliv nastavení pracovních cyklů automatických systémů pro odklízení chlévské mrvy na emise amoniaku
Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra
Quality of meat from pigs raised in environment treated with titanium dioxide
Adamec, T.: Dolejš, J.: Toufar, O.: Knížek, J.: Zabloudilová, Petra
Ověřený technologický postup dezinfekce napájecí vody v chovu kuřat na maso s využitím produktu technologie elektrochemické aktivace vody VertEsprit ANK
Šťastná, Jana: Šoch, Miloslav: Doubek, Pavel: Pecen, Josef: Petráčková, Barbora: Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra
Ověřená technologie dezinfekce stájového objektu pro chov kuřat na maso s využitím produktu technologie elektrochemické aktivace vody VertEsprit ANK
Zabloudilová, Petra: Doubek, Pavel: Pecen, Josef: Šťastná, Jana: Jelínek, Antonín: Petráčková, Barbora: Češpiva, Miroslav
INFLUENCE OF PHOTOCATALYTIC TiO2 COATING MAINLY ON DUST IN THE STABLE ENVIRONMENT
Pecen, Josef: Dolejš, Jan: Zabloudilová, Petra
Electrically treated water in pig farming and pig meat quality
Adamec, Tomáš: Dolejš, Jan: Toufar, Oldřich: Knížek, Josef: Zabloudilová, Petra
EFFECT OF PHOTOCATALYTIC TIO2 COATING ON THE REDUCTION OF NH3, CH4 AND N2O EMISSIONS AND MICROBIOLOGICAL CONTAMINATION IN STABLE ENVIRONMENT ? RESULTS OF A TWO-YEAR STUDY
Zabloudilová, Petra: Pecen, Josef: Dolejš, Jan: Petráčková, Barbora
Bilance CO2 a průtok vzduchu ve stájích
Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra: Jelínek, Antonín
2010
Zásady provádění měření hodnot stájového mikroklimatu v chovech kuřat na maso podle směrnice Rady 2007/43/ES o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso
Zabloudilová, Petra: Kruml, Jiří: Jelínek, Antonín: Češpiva, Miroslav
Influence of photocatalytic TiO2 coating on gaseous emissions, odour and microbiological contamination in stable environment within animal husbandries
Zabloudilová, Petra: Pecen, Josef: Dolejš, Jan: Petráčková, Barbora
Influence of light spectral distribution on photocatalytic TiO2 coating in order to decrease ammonia and methane emission in animal husbandries ? laboratory testing and verification
Pecen, Josef: Zabloudilová, Petra
2009
TiO2 application to suppress the effect of animal production on the environment.
Zabloudilová, Petra: Pecen, Josef: Kosová, Martina: Jelínek, Antonín: Češpiva, Miroslav
The laboratory experiments with TiO2 and its influence on decreasing of NH3 emissions.
Pecen, Josef: Dolejš, Jan: Zabloudilová, Petra
Separát kejdy hospodářských zvířat využitý jako plastické stelivo v chovu skotu nebo substrát pro pěstování rostlin
Jelínek, Antonín: Zabloudilová, Petra
Měření koncentrací frakcí prachu PM10 a PM2,5 a pachových látek v objektech pro chov hospodářských zvířat.
Kosová, Martina: Dolejš, Jan: Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra
2007
Some types of gas sensors for methane monitoring and their properties.
Zabloudilová, Petra: Pecen, Josef: Češpiva, M.
Zpět na seznam »
VÚZT > O nás > Lidé