Počet nalezených záznamů: 2963
2022
Normativy pro zemědělskou praxi. Normativy souprav
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Normativy pro zemědělskou praxi. Normativy strojů
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Nové efektivní postupy ošetření půdy v produkci kukuřice
Bradna, Jiří:Vejchar, Daniel:Kubín, Karel:Velebil, Jan
Nové trendy kompostování nejen ve městech
Plíva, Petr:Mrkvičková, K.
Nové trendy kompostování nejen ve městech – uzavřené kompostovací zařízení
Plíva, Petr:Jiráň, M.
Odpadové centrum Petrůvky - kompostárna v roce 2022
Plíva, Petr:Herout, Milan:Gregor, P.
Okyselování tekutých hnojiv
Čermák, Pavel:Dědina, Martin:Lošák, T.
Ověření konstrukce zařízení pro měření sil v závěsu traktoru
Pražan, Radek:Čedík, Jakub:Gerndtová, Ilona
Ověření kvality práce pracovního stroje a měření energetické náročnosti pomocí měřícího zařízení TH2GEN
Čedík, Jakub:Pražan, Radek
Ověření nové surovinové skladby kompostu
Plíva, Petr:Dědina, Martin:Vlášková, Marcela:Dubský, M.:Jiráň, M.
Ověření práce inovovaného ráfku z hlediska tahových vlastností
Pražan, Radek:Čedík, Jakub:Gerndtová, Ilona:Jílek, Ladislav:Hájek, David
Palivo na bázi rýžové slámy
Kolaříková, Michel:Banout, Jan:Ivanova, Tatiana:Phamová, Marie:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka:Měkotová, Pavla:Hutla, Petr:An Le, Truong
Parameters of hemp oil filtration using a plate filter
Souček, Jiří:Dědina, Martin:Tománková, Veronika:Jevič, Petr:Szalay, K.:Mašán, V.:Jasinskas, Algirdas
Protierozní technologie v pěstování kukuřice a vliv na energetickou náročnost pěstování
Vejchar, Daniel:Kubín, Karel:Velebil, Jan
Prototyp patentovaného ráfku
Pražan, Radek
Průtočný pasterizér ecoPASTO
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Machek, Jiří
Racionální hnojení dusíkem
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Racionální hnojení fosforem a draslíkem
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Roboty ve faremním chovu zvířat
Souček, Jiří:Machálek, Antonín:Benda, T.:Hlaváčková, V.
Řídicí systém závlah pomocí termokamery
Hájek, David:Mayer, Václav:Procházka, Jan:Vejchar, Daniel:Kasal, Pavel
Sledování vlivu nápravného kypření pomocí volně dostupných prostředků dálkového průzkumu země (DPZ)
Hájek, David:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan
Sledování výšky polních plodin s použitím pozemního LiDARu
Pražan, Radek:Jílek, Ladislav:Gerndtová, Ilona:Hájek, David:Souček, Jiří
Snímkování termokamerou LWIR pro řízení závlah, sezóna 2021
Hájek, David
Software pro prodej mléka, monitoring stavu stanice a správy stanice ecoTRADE
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Machek, Jiří
Speciální granulované organické hnojivo pro výsadbu dřevin
Hutla, Petr:Jevič, Petr:Gerndtová, Ilona:Měkotová, Pavla:Stehlík, Martin:Šimon, T.:Mayerová, M.
Srovnání nejvíce zastoupených typů konvenčních dojíren z pohledu obsluhy a produktivity práce
Šimon, Machálek:Machálek, Antonín:Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Procházka, Jan
Stanovení a bilance měrných emisí skleníkových plynů z pěstování a posklizňové úpravy zemědělských plodin.
Dědina, Martin:Jevič, Petr:Čermák, Pavel:Růžek, Pavel
Stanovení drsnosti povrchu půdy s použitím pozemního LiDARu
Jílek, Ladislav:Pražan, Radek:Gerndtová, Ilona:Hájek, David:Souček, Jiří
Stanovení emisí CO2eq z pěstování a zpracování zemědělských plodin a možnosti jejich úspor
Jevič, Petr:Měkotová, Pavla
Technologické trendy v zemědělství
Souček, Jiří
Technologie pěstování a ochrany brambor při kapkové závlaze
Hájek, David:Mayer, Václav:Čížek, Milan:Doležal, Petr:Hausvater, Ervín:Kasal, Pavel:Kovář, Jan:Lukáš, Jan:Zámečník, Jiří
The Effect of Ash Admixture on Compost Quality and Availability of Nutrients
Dědina, Martin:Plíva, Petr:Jarošíková, Alice:Dubský, Martin
The effect of mulch materials on selected soil properties, yield and grape quality in vineyards under central European conditions
Souček, Jiří:Burg, Patrik:Čížková, Alice:Mašán, Vladimír:Sedlar, Aleksandar:Matwijczuk, Arkadiusz
Travní směs na bázi jílku vytrvalého a kostřavy červené určená pro energetické využití
Frydrych, Jan:Andert, David
Travní směs na bázi kostřavy rákosovité a jílku vytrvalého a jeji využití jako meziplodiny v podmínkách měnícího se klimatu
Andert, David:Frydrych, Jan
Určení stability kompostu pomocí blízké infračervené spektroskopie (NIRS)
Dědina, Martin:Plíva, Petr:Diethart, I.:Hejátková, Květa:Erhart, E.:Bonell, M.:Fuchs, K.:Haas, D.:Hartl, W.:Křížová, O.
Use of drip irrigation to reduce irrigation in potato growing in the Czech republic
Hájek, David:Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Kasal, Pavel
Use of drip irrigation to reduce with regard to the reduction of irrigation water in potato growing in the Czech Republic
Hájek, David:Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Kasal, Pavel
Usnesení vlády ze dne 15. června 2022 č.509, k materiálu č.j.668/22 Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)
Machálek, Antonín:Dědina, Martin:Klír, Jan:Wollnerová, Jana
Veletrh IFAT 2022 a kompostování
Plíva, Petr:Vostál, D.
 předchozí zobrazované záznamy: 41 - 80 z celkového počtu: 2963 další