Lidé

Zpět na seznam »

Funkce:
Profese:
E-mail:
Telefon:
Mobil:
Oddělení:
Místnost:
Linka:
Web:

Aktuálně řešené projekty

 Kód  Název  Období

Publikace a výsledky

2022
Živá krajina
Kurel, V.:Dědina, Martin:Jevič, Petr:Čermák, Pavel
Způsob skladování rostlinného oleje a zařízení k provádění způsobu
Souček, Jiří:Pražan, Radek
Zpracování a vyhodnocení termografických videozáznamů pro detekci kadáveru prasete divokého
Šimon, Josef:Machálek, Antonín:Ambrož, Pavel
Zemědělské technologie a spotřeba energie
Souček, Jiří:Pražan, Radek:Vejchar, Daniel
Zařízení pro ventilaci hospodářské budovy
Machálek, Antonín:Šimon, Josef
Zařízení pro řízení závlahy a fertigace
Mayer, Václav:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Procházka, Jan:Kasal, Pavel:Kovář, Jan:Sova, Jan
Zařízení pro přitlačování aplikačního předmětu na pohyblivou část živého subjektu
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Zahájení workshopu: Stručné představení projektu (podstata projektu, plánované cíle a výsledky)
Dědina, Martin
Výzkumný ústav zemědělské techniky přenáší do praxe poznatky
Machálek, Antonín:Souček, Jiří
Výzkum nových směrů surovinového využití slámy
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír:Vlášková, Marcela
Vývoj technických řešení za účelem ošetření půdy s efektivnější retencí vody a její příznivé využití v porostu kukuřice - inovované řešení
Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Kubín, Karel:Wehrsinger, Vojtěch
Vývoj spotřeb energií v zemědělství
Pražan, Radek
Využití kapkové závlahy pro snížení spotřeby závlahové vody při pěstování brambor v ČR
Hájek, David:Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Kasal, Pavel
Využití agrofotovoltaiky v našem zemědělství
Jílek, Ladislav:Hájek, David:saska, Pavel:Pražan, Radek:Novák, Petr:Vašková, Hana
Vyhodnocení multispektrálního snímkování porostu bramboru ovlivněného zavlažováním, hnojením a zdravotním stavem na základě fyziologického stavu
Sova, Jan:Kovář, Jan:Mayer, Václav:Hájek, David:Kasal, Pavel:Nováček, Pavel:Domkář, Jaroslav:Zámečník, Jiří:Lukáš, Jan
Veletrh IFAT 2022 a kompostování
Plíva, Petr:Vostál, D.
Usnesení vlády ze dne 15. června 2022 č.509, k materiálu č.j.668/22 Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)
Machálek, Antonín:Dědina, Martin:Klír, Jan:Wollnerová, Jana
Use of drip irrigation to reduce with regard to the reduction of irrigation water in potato growing in the Czech Republic
Hájek, David:Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Kasal, Pavel
Use of drip irrigation to reduce irrigation in potato growing in the Czech republic
Hájek, David:Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Kasal, Pavel
Určení stability kompostu pomocí blízké infračervené spektroskopie (NIRS)
Dědina, Martin:Plíva, Petr:Diethart, I.:Hejátková, Květa:Erhart, E.:Bonell, M.:Fuchs, K.:Haas, D.:Hartl, W.:Křížová, O.
Travní směs na bázi kostřavy rákosovité a jílku vytrvalého a jeji využití jako meziplodiny v podmínkách měnícího se klimatu
Andert, David:Frydrych, Jan
Travní směs na bázi jílku vytrvalého a kostřavy červené určená pro energetické využití
Frydrych, Jan:Andert, David
The effect of mulch materials on selected soil properties, yield and grape quality in vineyards under central European conditions
Souček, Jiří:Burg, Patrik:Čížková, Alice:Mašán, Vladimír:Sedlar, Aleksandar:Matwijczuk, Arkadiusz
The Effect of Ash Admixture on Compost Quality and Availability of Nutrients
Dědina, Martin:Plíva, Petr:Jarošíková, Alice:Dubský, Martin
Technologie pěstování a ochrany brambor při kapkové závlaze
Hájek, David:Mayer, Václav:Čížek, Milan:Doležal, Petr:Hausvater, Ervín:Kasal, Pavel:Kovář, Jan:Lukáš, Jan:Zámečník, Jiří
Technologické trendy v zemědělství
Souček, Jiří
Stanovení emisí CO2eq z pěstování a zpracování zemědělských plodin a možnosti jejich úspor
Jevič, Petr:Měkotová, Pavla
Stanovení drsnosti povrchu půdy s použitím pozemního LiDARu
Jílek, Ladislav:Pražan, Radek:Gerndtová, Ilona:Hájek, David:Souček, Jiří
Stanovení a bilance měrných emisí skleníkových plynů z pěstování a posklizňové úpravy zemědělských plodin.
Dědina, Martin:Jevič, Petr:Čermák, Pavel:Růžek, Pavel
Srovnání nejvíce zastoupených typů konvenčních dojíren z pohledu obsluhy a produktivity práce
Šimon, Machálek:Machálek, Antonín:Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Procházka, Jan
Speciální granulované organické hnojivo pro výsadbu dřevin
Hutla, Petr:Jevič, Petr:Gerndtová, Ilona:Měkotová, Pavla:Stehlík, Martin:Šimon, T.:Mayerová, M.
Software pro prodej mléka, monitoring stavu stanice a správy stanice ecoTRADE
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Machek, Jiří
Snímkování termokamerou LWIR pro řízení závlah, sezóna 2021
Hájek, David
Sledování výšky polních plodin s použitím pozemního LiDARu
Pražan, Radek:Jílek, Ladislav:Gerndtová, Ilona:Hájek, David:Souček, Jiří
Sledování vlivu nápravného kypření pomocí volně dostupných prostředků dálkového průzkumu země (DPZ)
Hájek, David:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan
Řídicí systém závlah pomocí termokamery
Hájek, David:Mayer, Václav:Procházka, Jan:Vejchar, Daniel:Kasal, Pavel
Roboty ve faremním chovu zvířat
Souček, Jiří:Machálek, Antonín:Benda, T.:Hlaváčková, V.
Racionální hnojení fosforem a draslíkem
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Racionální hnojení dusíkem
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Průtočný pasterizér ecoPASTO
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Machek, Jiří
Prototyp patentovaného ráfku
Pražan, Radek
Protierozní technologie v pěstování kukuřice a vliv na energetickou náročnost pěstování
Vejchar, Daniel:Kubín, Karel:Velebil, Jan
Parameters of hemp oil filtration using a plate filter
Souček, Jiří:Dědina, Martin:Tománková, Veronika:Jevič, Petr:Szalay, K.:Mašán, V.:Jasinskas, Algirdas
Palivo na bázi rýžové slámy
Kolaříková, Michel:Banout, Jan:Ivanova, Tatiana:Phamová, Marie:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka:Měkotová, Pavla:Hutla, Petr:An Le, Truong
Ověření práce inovovaného ráfku z hlediska tahových vlastností
Pražan, Radek:Čedík, Jakub:Gerndtová, Ilona:Jílek, Ladislav:Hájek, David
Ověření nové surovinové skladby kompostu
Plíva, Petr:Dědina, Martin:Vlášková, Marcela:Dubský, M.:Jiráň, M.
Ověření kvality práce pracovního stroje a měření energetické náročnosti pomocí měřícího zařízení TH2GEN
Čedík, Jakub:Pražan, Radek
Ověření konstrukce zařízení pro měření sil v závěsu traktoru
Pražan, Radek:Čedík, Jakub:Gerndtová, Ilona
Okyselování tekutých hnojiv
Čermák, Pavel:Dědina, Martin:Lošák, T.
Odpadové centrum Petrůvky - kompostárna v roce 2022
Plíva, Petr:Herout, Milan:Gregor, P.
Nové trendy kompostování nejen ve městech – uzavřené kompostovací zařízení
Plíva, Petr:Jiráň, M.
Nové trendy kompostování nejen ve městech
Plíva, Petr:Mrkvičková, K.
Nové efektivní postupy ošetření půdy v produkci kukuřice
Bradna, Jiří:Vejchar, Daniel:Kubín, Karel:Velebil, Jan
Normativy pro zemědělskou praxi. Normativy strojů
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Normativy pro zemědělskou praxi. Normativy souprav
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Normativy pro zemědělskou praxi. Normativy ekonomiky plodin
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Scheufler, Vladimír:Richter, Jiří
Možnosti zvýšení produkce bioplynu v ČR
Kára, Jaroslav:Hanzlíková, Irena
Monitoring výšky zemědělských plodin s použitím pozemního lidaru
Pražan, Radek:Jílek, Ladislav:Gerndtová, Ilona:Hájek, David
Monitoring kvality opatření při implementaci nových technologií pěstování rostlin a použité zemědělské techniky s využitím distančních metod
Jílek, Ladislav
Mobilní sběrné stanice mléka ecoMILK - výstup sýrařský kotel
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Machek, Jiří
Mobilní sběrné stanice mléka ecoMILK - uskladnění pomocí nerezových nádob
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Machek, Jiří
Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra
Měření teplot a vlhkosti půdy při pěstování brambor čidly TMS s dataloggerem při kontrole kapkové závlahy, sezóna 2021
Hájek, David:Mayer, Václav:Gerndtová, Ilona:Vlášková, Marcela
Měření fyzikálních veličin
Souček, Jiří:Gerndtová, Ilona:Machálek, Antonín
Kvalita práce kypřiče s radličkami v tandemu
Pražan, Radek:Kovaříček, Pavel:Gerndtová, Ilona:Vlášková, Marcela:Jílek, Ladislav
Kompostárna Nová Ves pod Pleší – 105/2022
Plíva, Petr:Herout, Milan
Kompostárna LIBEŘ – 104/2022
Plíva, Petr:Herout, Milan:Kubiš, P.
Kompostárna KYNŽVART – 102/2022
Plíva, Petr
Kompostárna Jaroměř v roce 2022
Plíva, Petr:Herout, Milan:Šestáková, K.
Kompostárna EKOLIA -103/2022
Plíva, Petr
Jak můžeme snížit emise skleníkových plynů z pěstování zemědělských plodin
Dědina, Martin:Jevič, Petr
Hydropónikus növénynevelö kamrában végzett nevelési kisérletek – A megvilágitás hatása a növények fejl?désére
Souček, Jiří:Szalay, Kornél:Barabás-Olasz, Zsófia:Deákvári, Jozsef:Jung, András
Halové sklady
Bradna, Jiří
Funkční vzorek systému řízení dojení podle tepové frekvence
Češpiva, Miroslav:Machálek, Antonín:Procházka, Jan:Šimon, Josef
Functionality Validation of New Three-point Hitch Dynamometer with Close Six Measuring Rods to Measure the Draft Requirement of Mounted Implements
Pražan, Radek:Jílek, Ladislav:Havlíček, M.:Lopot, F.
Exkurze do bionergetického centra
Gerndtová, Ilona:Souček, Jiří
Energetická náročnost v uchování kvality zemědělských komodit v posklizňovém období
Bradna, Jiří:Gale, Mirek
Ekonomické a provozní aspekty hnojení fugátem
Roy, Amitava:Abrham, Zdeněk:Andert, David:Duffková, Renata:Horák, Jiří
Effect of soil conditions on field emissions of cultivated crops (carbon footprint)
Dědina, Martin:Jevič, Petr:Čermák, Pavel:Růžek, Pavel:Lošák, T.
Dynamika uvolňování amoniaku ze statkových hnojiv po jejich aplikaci na zemědělskou půdu
Češpiva, Miroslav:Šimon, Josef:Zabloudilová, Petra
Dopad povinného snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot na trh s bionaftou a dalšími obnovitelnými palivy
Jevič, Petr:Měkotová, Pavla
Czech informative inventory report 2022: Submission under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution
Dvořáková, Ilona:Filipenská, Monika:Kassymova, Alfiya:Machálek, Pavel:Petrík, Maroš:Dědina, Martin:Dufek, Jiří:Geiplová, Hana:Kačmárová, Zuzana:Neužil, Vladimír:Pelikán, Leoš:Srněnský, Radek
Comparsion of two methods for tree uprooting force measurement
Pražan, Radek:Čedík, Jakub:Jílek, Ladislav:Rybansky, M:Šleger, V:Havlíček, M
Cívka pro manipulaci se závlahovou hadicí
Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Procházka, Jan:Mayer, Václav:Pražan, Radek:Bradna, Jiří:Pastorková, Libuše
Biopaliva
Gerndtová, Ilona:Souček, Jiří
Automatizovaný systém nahánění dojnic
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Falta, Daniel:Kopec, Tomáš:Chládek, Gustav:Ráb, Petr:Kordík, Josef
Assesment of energy properties of maize andmulti-crop pellets and environmental impact of their combustion
Souček, Jiří:Jasinskas, Algirdas:Petlickaite, Rita:Jotautiene, Egle:Lemanas, Egidijus
Aplikovaný výzkum pomáhá praxi
Machálek, Antonín:Fuka, Vladislav
Aktualizovaný výpočet národní emisní bilance emisí skleníkových plynů a dalších polutantů z provozu zemědělské techniky
Dědina, Martin
Aktualizovaná databáze normativů spotřeby PHM pro vybrané plodiny
Dědina, Martin:Abrham, Zdeněk:Pražan, Radek:Richter, Jiří
Agrivoltaika v podmínkách České republiky
Jílek, Ladislav:Hájek, David:Saska, Pavel:Novák, Petr:Pražan, Radek:Foffová, Hana
Agrivoltaika v našem zemědělství
Jílek, Ladislav:Hájek, David:Pražan, Radek:Saska, Pavel:Hoffová, Hana:Novák, Petr
Agrivoltaika v ČR
Hájek, David
Agrivoltaika – možnost zvýšení využití půdy?
Jílek, Ladislav:Hájek, David:Radek, Pražan:Saska, Pavel:Foffová, Hana:Novák, Petr
Africký mor prasat - Výsledky výzkumu v České republice
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Faldyna, Martin:Hrdý, Jakub:Krásna, Magdaléna:Krzyžánková, Miroslava:Moutelíková, Romana:Prodělalová, Jana:Vašíčková, Petra:Mikulášková, Kateřina:Václavek, Petr:Bartoš, Luděk:Bartošová, Jitka:Malá, Gabriela:Novák, Pavel:Celer, Vladimír:Břínek Kolařová, Dagmar:Faltusová, Monika:Ježek, Miloš:Silovský, Václav:Drimaj, Jakub:Kamler, Jiří:Plhal, Radim:Cukor, Jan:Havránek, František
2021
Zvýšení kvality agropelet přídavkem brambor
Souček, Jiří
Zpráva z výsledků testování prototypu víceúčelového míchacího zařízení, optimalizace nastavení pro různé bio-materiály a hodnocení kvality práce
Pražan, Radek:Jílek, Ladislav
Záznamové zařízení pro on-line sledování zemědělské techniky
Pražan, Radek
Zastřešení stájového objektu
Vegricht, Jiří
Zařízení typu rhizotron pro sledování růstu kořenů rostlin v neporušeném bloku půdy
Holubík, Ondřej:Svoboda, Pavel:Procházka, Jan
Zařízení pro tvorbu lokálních prohlubní
Vejchar, Daniel:Kubín, Karel:Velebil, Jan:Wehrsinger, Vojtěch
Zařízení pro přitlačování aplikačního předmětu na pohyblivou část živého objektu
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Zařízení pro laboratorní anaerobní rozklad organických materiálů na výrobu bioplynu
Kára, Jaroslav:Hanzlíková, Irena:Kára, Jan
Zařízení ke skladování rostlinného oleje
Souček, Jiří:Pražan, Radek
Waste biomass as a promising source of energy in Vietnam, Southeast Asia
Beňová, Denisa:Mareš , Kryštof:Ivanova , Tatiana:Hutla, Petr
Vývoj automatizovaného nástroje pro optimalizaci monitoringu eroze zemědělské půdy pomocí distančních metod
Gerndtová, Ilona:Pražan, Radek:Kovaříček, Pavel:Hájek, David:Vlášková, Marcela
Využití výpočetního modelu Global Nitrous Oxide Calculator pro revize emisí N2O uvolněných z půdy vlivem aplikovaných hnojiv při pěstování řepky olejky
Dědina, Martin:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka:Čermák, Pavel
Využití upraveného fugátu pro závlahu a hnojení během vegetace
Roy, Amitava
Využití dronů k nahánění divokých prasat.
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Vliv podsevů na půdní vlhkost a infiltraci v porostu kukuřice
Velebil, Jan:Vejchar, Daniel :Vlášková, Marcela:Gerndtová, Ilona
Vliv dopravy na kontaminaci zrnin
Bradna, Jiří
Víceúčelová míchací zařízení
Pražan, Radek:Jílek, Ladislav
Usnesení vlády ze dne 8. června 2020 č. 623, k materiálu č.j. 579/20 Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)
Vegricht, Jiří:Wollnerová, J.
Using distant monitoring methods for the cultivation of cannabis
Souček, Jiří:Bjelková, Marie:Burg, Patrik:Jasinskas , Algirdas
Trh s bionaftou se zřetelem na snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
TECHNOLOGIE pro 3P (Technologie pro přirozený potenciál půd)
Jurečka, L.:Souček, Jiří:Kantor, Č.:Kučera, L.:Hanuš, J.
Technologie a ekonomika produkce biopaliv
Abrham, Zdeněk
Technické prostředky a chovatelská opatření pro prevenci šíření afrického moru prasat v populaci prasat divokých v ČR
Bartošová, Jitka:Kamler, Jiří:Bartoš, Luděk:Cukor, Jan:Turek, Kamil:Havránek, František:Drimaj, Jakub:Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Plhal, Radim
Software pro analýzu sil pro měřící zařízení pro měření sil ve 3 osách druhé generace s Fmax -280kN
Pražan, Radek:Čedík, Jakub :Jílek, Ladislav
Snižování emisí u krbových kamen s teplovodním výměníkem
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot - Současný stav a budoucnost
Jevič, Petr
Snižování emisí CO za pomocí katalyzátoru
Andert, David
Snímkování půdních bloků pomocí dronu s multispektrálním snímačem
Souček, Jiří
Sklízeč konopí pro technické využití
Souček, Jiří:Jevič, Petr
Skelet zařízení pro měření sil
Pražan, Radek:Souček, Jiří:Rybanský, Martin:Vejchar, Daniel:Havlíček, Martin:Lopot, František
Rozdíl rektální a povrchové teploty kadáveru prasete divokého v závislosti na jeho stáří a klimatických podmínkách
Šimon, Josef:Machálek, Antonín:Procházka, Jan
Ráfek bezdušové pneumatiky
Pražan, Radek:Čedík, Jakub
Racionalizace přejezdů při zpracování půdy v podmínkách rizika vodní eroze půdy
Hůla, Josef:Kovaříček, Pavel:Vlášková, Marcela
Přihláška vynálezu PV 2021-322 Palivo na bázi rýžové slámy
Kolaříková, Michel:Banout, Jan:Ivanova, Tatiana:Phamová, Marie:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka:Pavla, Měkotová:Hutla, Petr:Truong, An Le
Prototyp zařízení pro čištění a úpravu zemědělských komodit
Kubart, Jan:Mašek, Vít:Gale, Miroslav:Šilha, David:Bradna, Jiří:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Kostka, Petr:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše
Prototyp interiérových kamen
Andert, David
Požadavky a technická řešení energeticky úsporného skladování brambor
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel :Hájek, David:Velebil, Jan
Použití kompostů s různým obsahem živin
Dubský , Martin:Plíva, Petr
Popis NUTS 2 (NUTS 3) z pohledu měrných výrobních emisí a uhlíkové stopy pěstovaných plodin
Čermák, P.:Klír, J.:Dědina, Martin:Jevič, Petr:Abrham, Zdeněk:Šedivá, Zdeňka
Pomáhá zemědělcům i přírodě
Machálek, Antonín
Pokladač závlahových hadic
Vejchar, Daniel
Phytomass as a renewable energy source in conditions of the Czech Republic
Frydrych , Jan:Jezerská, Lucie:Gerndtová, Ilona:Andert, David:Bradáčová, Lenka:Sassmanová, Veronika
Palivo na bázi rýžové slámy
Kolaříková, Michel:Banout, Jan:Ivanova, Tatiana:Phamová, Marie:Jevič, Petr:Hutla, Petr:Šedivá, Zdeňka:Měkotová, Pavla:Truong, An Le
Ověřené technologie automatického přikládání do pyrolytického kotle
Andert, David
Ověřená technologie vyhledávání uhynulých divokých prasat
Machálek, Antonín:Šimon, Josef
Ověřená technologie čištění se vzdáleným monitoringem a ovládáním (výsledek TH04010505-V2)
Kubart, Jan:Mašek, Vít:Gale, Miroslav:Šilha, David:Bradna, Jiří:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Kostka, Petr:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše
Návrh organického hnojiva s přídavkem popela ze spalování rýžových plev
Truong, An Le:Banout, Jan:Ivanova, Tatiana:Kolaříková, Michel:Hutla, Petr:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka:Měkotová, Pavla
Monitoring porostu konopí s pomocí dronu
Souček, Jiří:Bjelková, Marie
Měření teplot a vlhkosti u brambor čidly TMS
Hájek, David:Kasal, P.
Mapa kompostáren v ČR
Plíva, Petr:Los, J.:Pospíšil, J.
Manuál kvality kompostu
Hejátková, Květa:Křížová, Olga
Kotel na biomasu 120-200 kW s nízkoemisním hořákem
Štec, Roman:Pokorný, Jan :Krátký, Mojmír :Žlebek, Marek :Jevič, Petr:Hutla, Petr
Kompostování prakticky i teoreticky
Plíva, Petr:Vlášková, Marcela:Pechek, A.:Pánková, H.
Kompostárna Želivec – 2021
Plíva, Petr:Žilík, M.
Kompostárna Zdiby - 96/21
Plíva, Petr
Kompostárna Veverské Knínice - 93/21
Plíva, Petr:Křížová, Olga
Kompostárna Třebotov - 95/21
Plíva, Petr
Kompostárna slouží i pro zemědělce
Plíva, Petr
Kompostárna Panenské Břežany – 101/2021
Plíva, Petr
Kompostárna OSBET BIO - 98/21
Plíva, Petr
Kompostárna Náměšť nad Oslavou- 5A/2021
Plíva, Petr:Křížová, O.
Kompostárna Lipník nad Bečvou - 94/21
Plíva, Petr
Kompostárna Chodová Planá - 100/2021
Plíva, Petr
Kompostárna Hanušovice - 92/21
Plíva, Petr
Kompostárna Ctěnice - 97/21
Plíva, Petr
Kompostárna Březina - 99/2021
Plíva, Petr
Informace o řešeném projektu – Nástroje pro lepší využití kompostovacích zařízení s následným navýšením vyrobeného kompostu, aplikovaného na zemědělskou půdu
Plíva, Petr
Informace o dosažených výsledcích projektu – Nástroje pro lepší využití kompostovacích zařízení s následným navýšením vyrobeného kompostu, aplikovaného na zemědělskou půdu
Plíva, Petr
Historie zemědělské techniky
Gerndtová, Ilona:Machálek, Antonín:Souček, Jiří
Energy Potential of Agri Residual Biomass in Southeast Asia with the Focus on Vietnam
Beňová, Denisa:Mareš , Kryštof:Hutla, Petr:Ivanova , Tatiana:Banout, Jan:Kolaříková, Michel
Energetická náročnost skladování sadby brambor
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel :Hájek, David
Emisní faktory v chovech hospodářských zvířat
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra
Emise amoniaku, metanu a oxidu dusného z chovů hospodářských zvířat v ČR
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Šimon, Josef:Petráčková, Barbora
Ekonomika výroby biometanu
Kára, Jaroslav:Hanzlíková, Irena
Effects of different vinification technologies and yeasts on qualitative parameters and terpene compounds of Sauvignon Blanc wines
Červinka, L.:Burg, P.:Šoural, I.:Mašán, V.:Čížková, A.:Souček, Jiří:Višacki, V.:Ponjičan, O.:Sedlar, A.
Dlouhodobé skladování pohanky
Polišenská , Ivana:Sedláčková , Irena:Bradna, Jiří:Jirsa , Ondřej:Frydrych , Jan:Vejchar, Daniel
Brambory moderně
Souček, Jiří:Vejchar, Daniel :Benda, T.
Biometan také do zemědělské techniky
Kára, Jaroslav:Hanzlíková, Irena
Biometan do vozidel a zemědělské techniky
Kára, Jaroslav:Hanzlíková, Irena
Bilancování dusíku v zemědělství
Dědina, Martin:Klír, J.:Wollnerová, J.:Beranová, J.
Ash Melting Behavior of Rice Straw and Calcium Additives
Chaloupková, Veronika:Ivanova, Tatiana:Hutla, Petr:Špunarová, Monika
Aplikace fugátu pro hnojení silážní kukuřice
Roy, Amitava:Horák, Karel:Abrham, Zdeněk:Duffková, R.
Alternativní zdroje organické hmoty v zemědělství
Souček, Jiří
Agropalivo na bázi tropických surovin
Le Truong, An:Pokorný, Jan:Jevič, Petr:Hutla, Petr:Kolaříková, Michel
3D návrh univerzálního míchacího zařízení včetně doložení výroby prototypu
Pražan, Radek:Jílek, Ladislav
1st International Virtual Conference on Trends in Human, Economic, Social & Environmental Sustainability (THESES 2021)
Souček, Jiří:Machálek, Antonín:KOSHULKO, Oksana
2020
Zpracování zbytkové biomasy a biogenních odpadů pomalou termolýzou PTR na biouhel, biokapalinu a T-bioplyn
Jevič, Petr:Cuber, P.:Pohořelý, M.:Pullmanová, M.:Šedivá, Zdeňka
Zbytková a odpadní biomasa v zemědělství
Souček, Jiří:Lukáš, J.:Burg, Patrik:Halváčková, V.
Závlahový systém ve výrobním programu společnosti N.O.P.O.Z.M. Slatiňany
Vejchar, Daniel:Novák, Josef
Zastřešení stájového objektu
Vegricht, Jiří
Zařízení pro manipulaci závlahových hadic v kombinaci s důlkováním
Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Mayer, Václav
Zařízení na odstranění škodlivých organismů při skladování zemědělských plodin, především brambor
Hutla, Petr:Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Hájek, David:Vacek, Josef
Zapravovač kapkové závlahy NOPOZM New Holland T5.120 VÚB HB, VÚZT.CZ
Vejchar, Daniel
Význam organické hmoty v půdě
Badalíková, Barbora:Vašinka, Martin:Jelínek, Antonín:Roy, Amitava:Burg, Patrik:Zemánek, Pavel
Vývoj technických řešení za účelem ošetření půdy s efektivnější retencí vody a její příznivé využití v porostu kukuřice
Vejchar, Daniel:Kubín, Karel:Velebil, Jan:Wehrsinger, Vojtěch
Výsledky výzkumu energetických trav pro zemědělskou praxi
Frydrych, Jan:Gerndtová, Ilona:Andert, David:Volková, Pavlína
Vyhodnocení vlastností půdy při použití hloubkové aplikace organické hmoty ve vinicích a sadech
Badalíková, Barbora:Vašinka, Martin:Burg, Patrik:Mašan, Vladimír:Jelínek, Antonín:Roy, Amitava
Vliv tvaru čela kladiva na pevnost hran desek
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela:Velebil, Jan
Vliv technologií a strojů na infiltraci vody
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela
Vliv poškození na skladovatelnost
Bradna, Jiří:Hájek, David
Vliv aplikace hnojiv na produkci biomasy silážní kukuřice
Hlisnikovský, Lukáš:Vach, Milan:Kunzová, Eva:Abrham, Zdeněk
Vliv aplikace hnojiv na produkci a ekonomiku silážní kukuřice
Hlisnikovský, Lukáš:Vach, Milan:Kunzová, Eva:Abrham, Zdeněk
Vermicomposting of sludge from a malt house
Hanč, Aleš:Hřebečková, Tereza:Plíva, Petr:Cajthaml, Tomáš
Usnesení vlády ze dne 8. června 2020 č. 623, k materiálu č.j. 579/20 Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice
Vegricht, Jiří:Wollnerová, Jana
Tří-rotorové nesené míchací a nastýlací zařízení separátu, vápence a řezané slámy
Pražan, Radek:Čedík, Jakub:Gerndtová, Ilona
Trh s bionaftou a související legislativní rámec
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Tisková konference zaměřená na stav živočišné výroby v České republice
Souček, Jiří
The effect of mineral fertilisers and farmyard manure on grain and straw yield, quality and economical parameters of winter wheat
Hlisnikovský, Lukáš:Vach, Milan:Abrham, Zdeněk:Menšík, Ladislav:Kunzová, Eva
Test dvou sad traktorových pneumatik
Pražan, Radek:Gerndtová, Ilona
Technologie aplikace biouhlu jako půdního aditiva
Souček, Jiří:Jevič, Petr
Technologické možnosti omezení vodní eroze
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela
Součástí zemědělství je efektivní energetika
Souček, Jiří
Skřipcová svěrka
Machálek, Antonín
Sklizeň olejného lnu
Souček, Jiří:Bjelková, M.:Šmirous, P.
Reverzibilní hydrosorbent na bázi separátu z bioplynové stanice a způsob jeho výroby
Šulc, Robert:Stehlík, Martin:Kolaříková, Michel:Hutla, Petr
Ráfek bezdušové pneumatiky
Pražan, Radek:Čedík, Jakub
Ráfek bezdušové pneumatiky
Pražan, Radek:Čedík, Jakub
Racionální hnojení hnojivy PK
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Racionální hnojení dusíkem
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Pyrolysis of wheat and barley straw
Sedmihradská, Anežka:Pohořelý, Michael:Jevič, Petr:Skoblia, Siarhei:Beňo, Zdeněk:Farták, Josef:Čech, Bohumír:Hartman, Miloslav
Provozní náklady zemědělských strojů
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Provozní náklady souprav
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Povedené předvádění v kompostárně Pelhřimov
Plíva, Petr
Polohovací rameno kontaktního čidla
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Podklady pro tvorbu specializované interaktivní mapy potenciálu produkce a využití BRO
Plíva, Petr
Ozone treatment of stored potato tubers
Hutla, Petr:Kolaříková, Michel:Hájek, David:Doležal., P.:Hausvater, Ervín:Petráčková, Barbora
Ověření práce míchací lopaty L190 při zakládání různých materiálů
Pražan, Radek
Ověření nové surovinové skladby kompostu
Plíva, Petr:Dědina, Martin
Ověřená technologie postupů a technických řešení energeticky úsporného skladování
Mayer, Václav:Vašák, František:Hutla, Petr:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Vacek, Josef
Optimalizace dávkování lepidla polepového papíru při výrobě slaměných desek
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela:Velebil, Jan
Nové metody využití technologického odpadu při výrobě slaměných stavebních panelů
Herout, Milan:Gerndtová, Ilona:Roy, Amitava:Abrham, Zdeněk:Andert, David:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
Normativy pro poradenství
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Národní kodex správné zemědělské praxe pro snižování emisí amoniaku v České republice
Dědina, Martin
Náklady na založení porostu II.
Kovaříček, Pavel:Abrham, Zdeněk:Vlášková, Marcela
Náklady na založení porostu I.
Kovaříček, Pavel:Abrham, Zdeněk:Vlášková, Marcela
Míchací zařízení s pracovním záběrem 1,6 m
Pražan, Radek:Čedík, Jakub:Gerndtová, Ilona
Měřící zařízení pro měření sil ve 3 osách druhé generace s Fmax -280kN
Pražan, Radek:Klabík, Patrik
Lisování ekopanelu s drážkou a perem
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
Lehce dovnitř, těžko ven. Bramboráři řeší, jak vyndat závlahovou hadici.
Vejchar, Daniel
LED panel pro měření stability půdních agregátů pomocí aplikace SLAKES
Madaras, M.:Stehlík, Martin:Mayerová, M.:Procházka, Jan
Kotel a řídící SW kotle
Štec, Roman:Pokorný, Jan:Krátký, Mojmír:Žlebek, Marek:Jevič, Petr:Hutla, Petr
Kompostárna VYSOKÉ MÝTO – 90/2020
Plíva, Petr
Kompostárna Vedrovice – 82/2020
Plíva, Petr
Kompostárna Solecká – 84/2020
Plíva, Petr
Kompostárna SÁZAVA – 87/2020
Plíva, Petr
Kompostárna ROŽMITÁL pod Třemšínem – 86/2020
Plíva, Petr
Kompostárna PRACHATICE – 85/2020
Plíva, Petr
Kompostárna PELHŘIMOV – 88/2020
Plíva, Petr
Kompostárna KOBRA – rok 2020
Plíva, Petr
Kompostárna CHOCEŇ – 91/2020
Plíva, Petr
Kompostárna Hlinsko – 83/2020
Plíva, Petr
Kompostárna bioodpadu NOVÁ PAKA– 89/2020
Plíva, Petr
Kompost na pole
Malý, Miloslav:Chmelík, Marek:Plíva, Petr:Jiráň, Michal
Kompost je vhodný i pro zemědělce
Plíva, Petr
Interaktivní mapa produkce BRO a produkce kompostu v ČR
Plíva, Petr
Informační systém pro provozovatele kompostovacích zařízení
Plíva, Petr
Changes in the Composition and Surface Properties of Torrefied Conifer Cones
Aniszewska, Monika:Gendek, Arkadiusz:Hýsek, Štěpán:Malaťák, Jan:Velebil, Jan:Tamelová, Barbora
Hnojivo na bázi kalů z čistíren odpadních vod a způsob jeho výroby
Hutla, Petr:Kolaříková, Michel:Jevič, Petr:Hájek, Vladimír:Fuchs, Karel
Evaluation of fibrous plant pellet moisture content dependence on produced biofuel quality characteristics
Streikus, Dionizas:Jasinskas, Algirdas:Zukaite, Viktorija:Souček, Jiří
Energetické a surovinové využití biomasy
Souček, Jiří
Emise amoniaku a metanu v chovech hospodářských zvířat a jejich snižování v praxi
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra
Ekopanel s drážkou a perem
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela:Velebil, Jan
Ekonomika vybraných variant využití slámy
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Pastorková, Libuše:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
Effect of Diesel Fuel-Coconut Oil-Butanol Blends on Operational Parameters of Diesel Engine
Čedík, Jakub:Pexa, Martin:Holůbek, Michal:Aleš, Zdeněk:Pražan, Radek:Kuchar, Peter
Dojicí roboty na českých farmách
Machálek, Antonín
ČSN 465735
Plíva, Petr
Česká zpráva o emisní inventuře v roce 2020. Emisní inventura od základního roku Úmluvy do roku 2018
Dvořáková, Ilona:Dvořan, Václav:Hnilicová, Helena:Machálek, Pavel:Šmejdířová, Jana:Dědina, Martin:Dufek, Jiří:Geiplová, Hana:Neužil, Vladimír:Pelikán, Leoš:Beláková, Kateřina
Biopaliva – obsahuje 3 subsystémy: pěstování energetických plodin, výroba tuhých tvarovaných biopaliv, výroba bioplynu
Abrham, Zdeněk:Richter, Jiří:Herout, Milan:Andert, David:Scheufler, Vladimír
Bilance a využití slámy
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela:Gerndtová, Ilona:Vejchar, Daniel:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Assessment of the use of potatoes as a binder in flax heating pellets
Souček, Jiří:Jasinskas, Algirdas
Agrotekis – technologie a ekonomika plodin
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Agropalivo na bázi surovin evropského zemědělství
Pokorný, Jan:Jevič, Petr:Kolaříková, Michel:Hutla, Petr
Aditiva při lisování torefikovaného sena
Andert, David:Hutla, Petr:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
2019
Zvýšení zadržení vody v lesní výsadbě pomocí organického hnojení
Stehlík, Martin:Hutla, Petr
Zvýšení retence vody v půdě pomocí organického hnojení jako prostředek adaptačních opatření ke změně klimatu
Stehlík, Martin:Hutla, Petr
Zvýšení kvality ohlašovaných údajů – metodika pro zpřesnění zjišťování úniků z činností zemědělského charakteru
Dědina, Martin
Zpracování technologického odpadu po výrobě slaměných desek kompostováním
Andert, David:Gerndtová, Ilona:Roy, Amitava:Herout, Milan
Zplyňovací linky na dřevní biomasu pro výrobu elektřiny a tepla
Malaťák, Jan:Souček, Jiří
Zkušenosti z provozu MS kamery MicaSense na P4P
Souček, Jiří
Zařízení pro manipulaci se závlahovou hadicí
Vejchar, Daniel:Procházka, Jan:Mayer, Václav:Kasal, Pavel
Výzkumníci pomáhají i přírodě
Fuka, Vladislav:Souček, Jiří:Šimon, Josef
Výzkum možnosti zpracování rozložitelných odpadů, pocházejících z provozu jídelny a domova mládeže Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim
Dědina, Martin:Plíva, Petr:Vlášková, Marcela
Využití termovize při vyhledávání kadáverů divokých prasat
Šimon, Josef
Využití termovize při nočním monitoringu a nahánění divokých prasat
Machálek, Antonín
Využití technologického odpadu z výroby ekopanelů pro výrobu briket a pelet
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Roy, Amitava:Herout, Milan
Vysokozátěžová multi-senzorová elektronická deska kontaktních tlaků
Pražan, Radek:Čedík, Jakub:Gerndtová, Ilona
Výskyt stříbřitosti slupky bramboru (Helminthosporium solani) na hlízách v půdě a v průběhu skladování
Hausvater, Ervín:Doležal, P.:Baštová, P.:Sedláková, V.:Hájek, David
Výrobní linka pro termické zpracování biomasy
Hutla, Petr:Jevič, Petr:Bejlek, Václav:Knotek, Milan
Výroba pelet z torefikovaných materiálů
Andert, David:Hutla, Petr
Výroba a aplikace kompostů jako zdroje organické hmoty
Souček, Jiří
Výpočet provozních nákladů strojů
Abrham, Zdeněk
Výpočet provozních nákladů souprav
Abrham, Zdeněk
Vyhledávání kadáverů divokých prasat pomocí termografické kamery
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Vyhledávač srnčat
Fuka, Vladislav:Šimon, Josef
Vliv vnějších klimatických podmínek na mikroklima ve skladovacích kapacitách o rozdílných konstrukčních vlastnostech
Bradna, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David
Vliv technologie a hnojení dusíkem na ekonomiku ozimé pšenice
Abrham, Zdeněk:Vach, Milan:Hlisnikovský, Lukáš
Vliv technologie a hnojení dusíkem na ekonomiku jarního ječmene
Abrham, Zdeněk:Vlach, Milan:Hlisnikovský, Lukáš
Vliv stavu žacího ústrojí na výkonnost sklizně lnu
Souček, Jiří
Vliv řádkové aplikace organické hmoty v meziřadí vinic a sadů na půdní vlastnosti
Badalíková, Barbora:Vašinka, M.:Jelínek, Antonín:Roy, Amitava:Burg, Patrik:Zemánek, Pavel
Vliv kultivace před zapojením porostu na erozní ohroženost kukuřice v systému širokořádkového pěstování
Velebil, Jan:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela
Vliv klimatických podmínek na vyzařovanou teplotu kadáveru prasete divokého
Šimon, Josef:Machálek, Antonín:Procházka, Jan
Vliv hnojení kompostem na povrchový odtok vody při dešťových srážkách
Kovaříček, Pavel:Gerndtová, Ilona:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela
Vliv aplikace hnojiv na výnosy, jakost a ekonomiku pšenice ozimé
Abrham, Zdeněk:Vach, Milan:Hlisnikovský, Lukáš
Using of high-speed mills for biomass disintegration
Karráa, George:Ivanova, Tatiana:Kolaříková, Michel:Hutla, Petr:Krepl, Vladimír
Use of aerial thermography to reduce mortality of roe deer fawns before harvest/
Cukor, Jan:Bartoška, Jan:Rohla, Jan:Sova, Jan:Machálek, Antonín
Universální míchací rychloupínací zařízení s pracovním záběrem 1,9 m
Čedík, Jakub:Pražan, Radek:Gerndtová, Ilona
Úchyt čidel na kůži zvířat
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Traktorové nakladače a manipulátory
Gerndtová, Ilona:Souček, Jiří
The meeting about biotechnological aditives in agriculture production
Češpiva, Miroslav:Roy, Amitava
The influence of hemp growth N nutrition on quality production and possibilities of analysis with optical methods in the visible spectrum
Souček, Jiří:Bjelková, M.
The importance of biofuels within the Renewable Energy Directive (RED II) for sustainable mobility and climate protection
Jevič, Petr
Technika a technologie pro výrobu bioplynu
Kára, Jaroslav
Technické, biologické prostředky a postupy pro prevenci šíření afrického moru prasat
Machálek, Antonín:Šimon, Josef
Technické řešení traktoru na motorovou naftu a stlačený plyn
Jevič, Petr:Pražan, Radek:Šedivá, Zdeňka
Škody působené zvěří
Mikulka, Jan:Machálek, Antonín:Štrobach, Jan
Surface water runoff of different tillage technologies for maize
Novák, Petr:Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Buřič, Milan
Surface water runoff during rainfall after compost incorporation into soil
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Hájek, David:Vlášková, Marcela
Sklizeň a využití lnu
Souček, Jiří:Bjelková, Marie:Šmirous, Prokop
Sklízeč porostů
Souček, Jiří
Robotická kruhová dojírna DairyProQ
Souček, Jiří
Reverzibilní hydrosorbent na bázi separátu z bioplynové stanice
Šulc, Robert:Kolaříková, Michel:Stehlík, Martin:Hutla, Petr
Regionální centrum na zhodnocení biologicky rozložitelného odpadu
Plíva, Petr
Reduction of surface runoff on sloped agricultural land in potato cultivation in de-stoned soil
Vejchar, Daniel:Vacek, Josef:Hájek, David:Bradna, Jiří:Kasal, Pavel:Svobodová, Andrea
Rameno zemědělského postřikovače
Pražan, Radek:Souček, Jiří:Čížek, Jan:Havel, Jiří
Proč vzniká vodní eroze a jak ji snížit
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela
Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření
Machálek, Antonín:Cukor, Jan:Ernst, Martin:Havránek, František:Marada, Petr:Mikulka, Jan:Šimon, Josef:Štrobach, Jan
Praktické ukázky využití zbytkové a odpadní biomasy pro zemědělské a energetické účely
Souček, Jiří
Porovnání dvoutaktních a čtyřtaktních motorů při provozu malé mechanizace
Souček, Jiří
Porovnání čtyřtaktních a dvoutaktních pohonných jednotek
Souček, Jiří
Polní dny ze vzduchu
Souček, Jiří:Lukáš, J.
Physical protection in experimental raspberry plantation
Szalay, K.:Keller, B.:Kovács, L.:Rák, R.:Peterfalvi, N.:Sillinger, F.:Golub, G.:Kukharets, K.:Souček, Jiří:Jung, A.
Organické hnojivo z kalů ČOV
Hutla, Petr:Hájek, Václav:Fuchs, Karel:Kolaříková, Michel:Petráčková, Barbora:Janečková, Milena
Oběžné kolo spalinového ventilátoru
Andert, David:Vejchar, Daniel
Nový typ zařízení pro aplikaci a vytahování hadic kapkové závlahy
Vejchar, Daniel
Novinky. Kompostárna Příbor
Plíva, Petr
Mikroklima ve skladech zrnin
Bradna, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David:Vejchar, Daniel
Měřicí komora pro odběr plynů
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra
Měření erodovaného materiálu v polních podmínkách
Gerndtová, Ilona
Materiálové využití kalů z ČOV.
Hutla, Petr:Kolaříková, Michel:Jevič, Petr:Petráčková, Barbora
Materiálové využití kalu z ČOV
Hutla, Petr
Kuželový drtič
Hutla, Petr:Jevič, Petr:Bejlek, Václav:Knotek, Milan
Kruhový infiltrometr s časovým záznamem poklesu hladiny vody
Kovaříček, Pavel:Stehlík, Martin:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela
Kotlové těleso na biomasu 120 – 200 kW
Štec, Roman:Sysel, Petr:Pokorný, Jan:Hutla, Petr:Jevič, Petr
Kontaktní snímač
Bradna, Jiří:Procházka, Jan:Hájek, David
Kontaktní snímač
Bradna, Jiří:Procházka, Jan:Hájek, David
Komposty na bázi separovaného digestátu a jejich aplikace na ornou půdu
Dubský, Martin:Plíva, Petr
Kompostování BRKO v praxi
Plíva, Petr:Dědina, Martin
Kompostování a kompostárny
Plíva, Petr
Kompostovací adaptér
Plíva, Petr:Mezuliánik, Miroslav
Kompostárna Židlochovice - 73/2019
Plíva, Petr
Kompostárna Příbor - 78-2019
Plíva, Petr
Kompostárna ProFarm Blatnice - 74/2019
Plíva, Petr
Kompostárna Milevsko - 75/2019
Plíva, Petr:Herout, Milan
Kompostárna Lom - 76-2019
Plíva, Petr
Kompostárna Lobau zpracovává vídeňský bioodpad
Plíva, Petr:Dědina, Martin:Křížová, Olga
Kompostárna Kruhovka - 80-2019
Plíva, Petr
Kompostárna Jesenicka - 79-2019
Plíva, Petr
Kompostárna Blatná - 77-2019
Plíva, Petr
Kompost splňuje požadovanou jakost
Plíva, Petr
K rozvoji kompostárny patří pravidelné inovace
Plíva, Petr
Infiltrace vody do půdy při pásovém zpracování půdy
Hůla, Josef:Kovaříček, Pavel:Vlášková, Marcela
Chytře proti africkému moru prasat
Havránek, František:Cukor, Jan:Kamler, Jiří:Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Bartoš, Luděk:Bartošová, Jitka
Changes of chemical and biological parameters during vermicomposting of kitchen biowaste with an emphasis on pathogens
Hřebečková, Tereza:Hanč, Aleš:Roy, Amitava
Hořák na biomasu
Štec, Roman:Pokorný, Jan:Krátký, Mojmír:Žlebek, Marek:Jevič, Petr:Hutla, Petr
Hnojivo na bázi kalů z čistíren odpadních vod
Hutla, Petr:Kolaříková, Michel:Jevič, Petr:Fuchs, Karel
Hnojení kompostem se musí zvýšit - II
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela
Hnojení kompostem se musí zvýšit - I
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela
Energetické využití rostlin a ukázka kompostování
Gerndtová, Ilona:Roy, Amitava
Ekonomické normativy zemědělských strojů
Abrham, Zdeněk
Ekonomické normativy souprav
Abrham, Zdeněk
Effect of nitrogen fertilization on the colour of wheat leaves as an indicator of application deficiency
Souček, Jiří:Pražan, Radek:Velebil, Jan
Dopadové místo
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Hájek, David
Determination of mechanical and energetic properties of reed canary grass pellets production
Souček, Jiří:Jasinskas, A.:Sillinger, F.:Szalay, K.
Czech informative inventory report 2019. Emission inventories from the base year of the protocols to year 2017
Beláková, Kateřina:Dvořáková, Ilona:Dvořan, Václav:Hnilicová, Helena:Machálek, Pavel:Šmejdířová, Jana:Dědina, Martin:Dufek, Jiří:Geiplová, Hana:Modlík, Miloslav:Neužil, Vladimír:Pelikán, Leoš
Comparison of a 1 t and a 55 t container when storing spelt grain in mild climate of the Czech republic
Bradna, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Polišenská, I.:Sedláčková, I.
Combustion characteristics of compression ignition engine operating on rapeseed oil-diesel fuel blends
Čedík, Jakub:Pexa, Martin:Mader, Daniel:Pražan, Radek
Biotechnologické přípravky ve stájích pro chov hospodářských zvířat
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra
Biochar – výroba, vlastnosti, certifikace, použití
Pohořelý, Michael:Sedmihradská, Anežka:Trakal, Lukáš:Jevič, Petr
Bilance, využití a ekonomika slámy
Abrham, Zdeněk:Roy, Amitava:Andert, David:Herout, Milan
15. Mezinárodní konference Biologicky rozložitelné odpady v Náměšti nad Oslavou
Hejátková, Květa:Křížová, Olga:Schellová, Jitka:Plíva, Petr:Dědina, Martin:Vlášková, Marcela
2018
Zkoušky paliva s vysokým obsahem obnovitelných parafinických složek z hydrogenační rafinace na motorech
Jevič, Petr:Krajíček, Ivo
Zemědělství a životní prostředí
Roy, Amitava:Herout, Milan
Zažít město jinak 2018
Plíva, Petr:Roy, Amitava
Závod na zpracování biologicky rozložitelného odpadu - Ostrava 70/2018
Plíva, Petr:Chovanec, Milan
Zařízení snižující poškození na přepadech posklizňové linky
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel
Zařízení pro zlepšení welfare při dojení zvířat
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Havlík, Vlastimil:Šoch, Miloslav:Voříšková, Jarmila
Zařízení pro vyhledávání srnčat oceněno Zlatým klasem
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Zařízení pro manipulaci se závlahovou hadicí
Vejchar, Daniel:Procházka, Jan:Mayer, Václav
Zařízení na odstranění škodlivých organizmů při skladování
Hutla, Petr:Mayer, Václav:Vacek, Josef
Zadržování vody v půdě při pěstování vybraných druhů zeleniny
Hutla, Petr:Mayer, Václav:Gerndtová, Ilona:Kolaříková, Michel:Pastorková, Libuše
Vzorové výpočty emisí skleníkových plynů vstupních biosurovin, biopaliv a biokapalin z nich vyrobených, a možnosti jejich úspor
Jevič, Petr:Jurečka, Lukáš:Šedivá, Zdeňka
Vývoj pohonných hmot z obnovitelných zdrojů - 1
Pullmanová, Monika:Cuber, Petr:Šedivá, Zdeňka:Jevič, Petr
Využití odpadů z komunálního sektoru pro výrobu tepla, elektrické energie a motorových paliv
Kára, Jaroslav
Využití odpadní slámy při provozu bioelektrárny
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Roy, Amitava:Herout, Milan:Plíva, Petr
Využití fytomasy z travních porostů se zaměřením na kompostování
Frydrych, Jan:Volková, Pavla:Andert, David:Gerndtová, Ilona
Využití bezpilotního snímání a modulu ENVI Crop Science pro kontrolu kvality aplikace digestátu
Lukáš, Jan:Pražan, Radek:Křížová, Kateřina
Výroba a využití biometanu v zemědělském podniku - 1
Kára, Jaroslav:Hanzlíková, Irena:Kasal, Pavel
Vyhledávání kadáverů divokých prasat pomocí termografické kamery
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Vliv různých technologií zakládání semenářských porostů jílku vytrvalého na výnos semen a slámy využitelné pro energetické účely
Frydrych, Jan:Volková, Pavla:Pikulová, Milena:Gerndtová, Ilona:Andert, David
Vermikompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu
Plíva, Petr:Horáková, Věra:Hanč, Aleš
Vermikompostování - teorie v praxi
Roy, Amitava
Utilization of vermicomposting for the Greengood substrate treatment
Dědina, Martin:Plíva, Petr:Hanč, Aleš:Karasová, Milada:Roy, Amitava
Univerzální držák pro kontaktní teploměr - termočlánek
Bradna, Jiří:Hájek, David:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše
Udržitelné technologie pro úsporu vody u širokořádkových plodin
Stehlík, Martin:Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Vacek, Josef:Kasal, Pavel
Traktor jezdí na naftu i biometan
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
The impact of weather conditions on microclimate in storage facilities
Bradna, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David:Vejchar, Daniel
The effect of drip irrigation on potato yield and quality
Čepl, Jaroslav:Kasal, Pavel:Čížek, Milan:Svobodová, Andrea:Mayer, Václav:Vejchar, Daniel
The different behaviors of glyphosate and AMPA in compost-amended soil
Erban, Tomáš:Stehlík, Martin:Sopko, Bruno:Markovič, Martin:Seifrtová, Marcela:Halešová, Taťána:Kovaříček, Pavel
Test of used certified paraffinic biodiesel, FAME and their blends with diesel fuel of tractors in conditions of agricultural practice
Šedivá, Zdeňka:Jevič, Petr
Termovizní vyhledávač VMT-VÚZT
Machálek, Antonín:Šimon, Josef
Technologie využití energetického sena při pyrolýze
Andert, David:Hutla, Petr
Technologie biologického dohledu anaerobního procesu na bioplynových stanicích
Kára, Jaroslav:Hanzlíková, Irena
Stroje v půdoochranných postupech zpracování půdy
Hůla, Josef:Kovaříček, Pavel:Vlášková, Marcela
Současný trh a budoucnost bionafty při dekarbonizaci dopravy v EU
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Současné postavení a výhled využívání certifikovaných biopaliv v nízkoemisní mobilitě
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Současné postavení a výhled využívání certifikovaných biopaliv v nízkoemisní mobilitě
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Sláma pro výrobu energie
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan
Sklizeň a úprava lnu
Souček, Jiří:Bjelková, Marie:Šmirous, P.
Skladování oddělených šarží zrnin ve skladovacích boxech o jednotkové kapacitě 1 t
Bradna, Jiří:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Šimon, Josef:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše:Hutař, Martin:Polišenská, Ivana:Sedláčková, Irena
Roboty v zemědělství
Souček, Jiří:Machálek, Antonín
Rizika výskytu mykotoxinů ve skladovaných obilovinách
Polišenská, Ivana:Bradna, Jiří:Jirsa, Ondřej:Novotný, David:Salava, Jaroslav:Sedláčková, Irena
Rekonstrukce stáje pro odchov jalovic s využitím nových poznatků
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra
Reduction of ammonia concentration in intensive animals breeding by biotechnological agents
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra
Rameno zemědělského postřikovače
Čížek, Jan:Havel, Jiří:Pražan, Radek:Souček, Jiří
Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a BRO
Civín, Luděk:Plíva, Petr:Dubský, Martin
Protierozní modul pro aplikaci na širokořádkových sázecích a secích strojích
Hutla, Petr:Mayer, Václav:Kolaříková, Michel
Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Cukor, Jan:Ernst, Martin:Havránek, František:Marada, Petr:Mikulka, Jan:Štrobach, Jan
Pravidla pro poskytování dotací operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
Abrham, Zdeněk
Praktické ukázky využití zbytkové a odpadní biomasy pro zemědělské a energetické účely
Plíva, Petr:Souček, Jiří
Porovnání výkonu a emisí u dvoupalivového vznětového motoru
Pražan, Radek:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Porovnání několika druhů energetických travin pro produkci lisovaných biopaliv
Gerndtová, Ilona:Hutla, Petr:Andert, David
Polní dny ze vzduchu
Likáš, Jan:Souček, Jiří
Organické hnojivo na bázi kompostovaného separátu a popela ze spalování biomasy
Civín, Luděk:Pilný, Rostislav:Mezuliánik, Miroslav:Plíva, Petr:Dubský, Martin:Sucharová, Julie
Organické hnojivo na bázi kompostovaného separátu
Civín, Luděk:Pilný, Rostislav:Plíva, Petr:Mezuliánik, Miroslav:Dubský, Martin:Sucharová, Julie
Organická hmota v půdě a srážky
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela
Optimální dávkování aditiv pro tvorbu výnosu bioplynu z procesu anaerobní digesce
Kára, Jaroslav:Hanzlíková, Irena
Nové řešení pro vyhledávání srnčat před senosečí
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Nové požadavky na stanovení emisních faktorů biopaliv, biokapalin a surovin pro jejich výrobu
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Nové metody a účinnost prevence škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření
Machálek, Antonín
Naše pole - novinky z VÚZT
Machálek, Antonín:Souček, Jiří
Moderní způsoby setí
Brant, V.:Krumphanzl, P.:Hůla, Josef
Moderní technika a technologie pro zemědělskou výrobu
Souček, Jiří:Machálek, Antonín:Vejchar, Daniel
Mapa kompostáren v ČR
Plíva, Petr:Rejthar, Filip:Herout, Milan
Lokalizace kadáverů divokých prasat pomocí termovize
Machálek, Antonín:Šimon, Josef
Kontrola kvality zemědělských opatření pomocí UAV
Pražan, Radek:Gerndtová, Ilona
Komposty na bázi vedlejších produktů výroby bioplynu a spalování biomasy
Plíva, Petr:Dubský, Martin:Sucharová, Julie:Pilný, Rostislav:Holá, Marie
Kompostování technologického odpadu z výroby slaměných panelů
Roy, Amitava:Herout, Milan
Kompostárny na webových stránkách
Plíva, Petr:Dědina, Martin
Kompostárna Suchdol nad Lužnicí - 67/2018
Plíva, Petr
Kompostárna Příbram - 65/2018
Plíva, Petr
Kompostárna pro Mladé Buky - 69/2018
Plíva, Petr
Kompostárna Letohrad - 71/2018
Plíva, Petr
Kompostárna Jívoví - 72/2018
Plíva, Petr
Kompostárna hlavního města Prahy: Slivenec - 66/2018
Plíva, Petr
Kompostárna Dražkovice - 64/2018
Plíva, Petr
Kompostárna Český Krumlov - 68/2018
Plíva, Petr
Kompostárna centrální sběrný dvůr (CSD) Rapotín - 63/2018
Plíva, Petr
Kompost patří na zemědělskou půdu
Plíva, Petr
Kompost na pole - technologické možnosti
Plíva, Petr
Kompost na pole - technika a technologie
Plíva, Petr
Changes of chemical and biological parameters, with an emphasis on pathogens, during vermicomposting of food waste
Roy, Amitava:Plíva, Petr:Dědina, Martin:Částková, Tereza:Hanč, Aleš
Hnojiva na bázi kompostů a zbytkových surovin v režimu precizního zemědělství
Plíva, Petr:Souček, Jiří
Functional properties of blade tiller working tools
Pražan, Radek:Hůla, Josef:Kovaříček, Pavel:Čedík, Jakub:Gerndtová, Ilona:Vlášková, Marcela
Flow rate of liquid cattle manure leakage into subsoil during storage
Vegricht, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David:Bradna, Jiří
Expertní systémy pro zemědělství
Richter, Jiří
Engine performance and exhaust emission characteristics of paraffinic diesel fuel in a model diesel engine
Jevič, Petr:Pražan, Radek:Šedivá, Zdeňka
Energetické využití trav pro výrobu bioplynu
Gerndtová, Ilona
Energetické využití trav – brikety a pelety
Gerndtová, Ilona:Andert, David
Energetické využití odpadní a zbytkové biomasy
Souček, Jiří
Energetické využití biomasy
Gerndtová, Ilona
Effect of different compositions on anaerobic co-digestion of cattle manure and agro-industrial by-products
Meiramkulova, Kulyash:Bayanov, A.:Ivanova, Tatiana:Havrland, Bohumil:Kára, Jaroslav:Hanzlíková, Irena
Effect of biobutanol-sunflower oil-diesel fuel blends on combustion characteristics of compression ignition engine
Čedík, Jakub:Pexa, Martin:Peterka, Bohuslav:Holůbek, Michal:Mader, Daniel:Pražan, Radek
Efektivnost a technologické ukazatele olejného lnu
Souček, Jiří
Doporučené technologie pro efektivní využití vody při pěstování brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí
Mayer, Václav:Abrham, Zdeněk:Vejchar, Daniel:Stehlík, Martin:Pastorková, Libuše:Čepl, Jaroslav:Kasal, Pavel:Čížek, Milan:Svobodová, Andrea
ČSN 46 5736 „Vermikomposty“
Plíva, Petr:Mezuliánik, Miroslav:Dědina, Martin:Vlášková, Marcela
Čiroky v marginální oblasti Beskyd a výzkum energetických plodin pro zvýšení ochrany půdy s využitím trav a jetelovin
Frydrych, Jan:Volková, Pavla:Pikulová, Milena:Gerndtová, Ilona:Andert, David
Čeští výzkumníci proti suchu a erozi
Fuka, V.:Vejchar, Daniel
České zemědělství patří k nejprogresivnějším v Evropě
Machálek, Antonín:Souček, Jiří
Czech informative inventory report 2018
Dvořáková, Ilona:Dvořan, Václav:Hnilicová, Helena:Machálek, Pavel:Modlík, Miloslav:Nevečeřal, Rostislav:Dědina, Martin:Geiplová, Hana:Neužil, Vladimír:Pelikán, Leoš
Bioplyn a jeho perspektivy
Kára, Jaroslav
Biologicky rozložitelné odpady
Plíva, Petr:Dubský, Martin:Pilný, Rostislav
Aplikace kompostů různých užitných vlastností na zemědělské půdy podle jejich bonity
Plíva, Petr:Souček, Jiří:Dědina, Martin:Dubský, Martin:Sucharová, Julie:Holá, Marie:Pilný, Rostislav
Aplikace kompostu na bázi digestátu
Souček, Jiří
Agroekologie, produkce a aplikace
Dědina, Martin:Plíva, Petr
2017
Zpráva o řešení projektu programu Středočeské inovační vouchery
Hutla, Petr:Jevič, Petr:Kolaříková, Michel:Měkotová, Pavla
Zplyňovač zemědělské fytomasy
Kraml, Stanislav:Čech, Bohumír
Zjištění množství registrovaného kompostu, které je aplikováno na zemědělskou půdu, vyráběného v kompostárnách v ČR
Plíva, Petr:Mezuliáník, Miloslav:Vlášková, Marcela:Dědina, Martin
Zažít město jinak – Křižíkova ulice
Plíva, Petr
Závěrečná zpráva o zhodnocení výsadby na lesních pozemcích s ohledem na vliv aplikace lisovaného organického hnojiva na bázi separátu z bioplynové stanice
Hutla, Petr:Stehlík, Martin:Vlášková, Marcela
Zařízení pro zjišťování průsaku kapaliny tuhým průlinčitým materiálem
Vegricht, Jiří
Zařízení pro zjišťování fyzikálních parametrů při vysoušení
Souček, Jiří
Zařízení k termickému zplyňování biomasy
Kraml, Stanislav
Zajištění implementace Nitrátové směrnice za rok 2017
Vegricht, Jiří
Water conservation technology of tied ridging and its influence on the rate of surface runoff in potato cultivation
Stehlík, Martin:Mayer, Václav:Vacek, Josef:Vejchar, Daniel
Výzkum a praktické využití travní biomasy jako obnovitelného zdroje energie
Frydrych, Jan:Gerndtová, Ilona:Volková, Pavla:Andert, David
Výzkum a praktické využití biomasy trav pro produkci bioplynu
Frydrych, Jan:Gerndtová, Ilona:Andert, David:Volková, Pavla
Využití metody UHPLC-ESI/MS/MS pro stanovení polyfenolických látek typu stilbenů
Pšeničnaja, Olga:Kotíková, Zora:Hejtmánková, Alena:Lachman, Jaromír:Pivec, Vladimír:Střalková, Radomíra:Dědina, Martin
Výsledky z řešení projektu Vermikompostování
Plíva, Petr:Mezulianik, Miloslav
Vyhledávání živočichů pomocí vyhledávací tyče s termovizí
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Vyhledávač živých objektů
Machálek, Antonín
Vyhledávač živých objektů
Machálek, Antonín
Volně přístupné výsledky výzkumu
Souček, Jiří
Vliv technologie zpracování půdy na infiltraci vody
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Stehlík, Martin:Vlášková, Marcela
Vliv použití moderních kapalných biopaliv na výkonové parametry traktoru Zetor 9540
Pražan, Radek:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Užití kypřičů v technologiích zpracování půdy bez orby
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Nýč, Michal:Abrham, Zdeněk:Pražan, Radek:Čedík, Jakub:Gerndtová, Ilona:Stehlík, Martin:Vlášková, Marcela
Určování stability kompostu pomocí Systém RAMKO 2 respirometr - adiabatický měřič koncentrace kyslíku
Roy, Amitava:Holubová, Kristýna:Plíva, Petr:Dolan, Antonín
Trvanlivost jednorázového prokypření zhutnělé vrstvy v půdním profilu
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela
Trávy jako obnovitelné zdroje energie
Frydrych, Jan:Gerndtová, Ilona:Andert, David:Volková, Pavla:Jezerská, Lucie:Zajonc, Ondřej
The effect of bedding amount on gas emissions from manure during storage
Šimon, Josef:Vegricht, Jiří:Bradna, Jiří
THE ASSESSMENT OF ORGANIC AND NATURAL MAGNESIUM MINERAL FERTILIZERS GRANULATION AND THE DETERMINATION OF PRODUCED PELLET PROPERTIES
Jasinskas, Algirdas:Mieldazys, ramunas:Pekarskas, Juozas:Cekaunaskas, Sigitas:Machálek, Antonín:Souček, Jiří
Technologie v praxi - vermikompostování v zemědělství
Plíva, Petr:Hanč, Aleš
Technologie a ekonomika pěstování plodin v podmínkách s různým stupněm ohrožení vodní erozí
Kovaříček, Pavel:Abrham, Zdeněk:Hůla, Josef:Plíva, Petr:Renčiuková, Veronika:Vlášková, Marcela
Technologický postup transformace zbytkové biomasy, zejména vedlejších produktů ze spalování a výroby bioplynu kompostováním
Plíva, Petr:Dědina, Martin:Souček, Jiří:Dubský, Martin:Sucharová, Julie:Holá, Marie:Pilný, Rostislav
Technologický postup transformace zbytkové biomasy, zejména vedlejších produktů ze spalování a výroby bioplynu kompostováním
Plíva, Petr:Dubský, Martin:Pilný, Rostislav:Dědina, Martin:Sucharová, Julie:Holá, Marie:Vlášková, Marcela
Stavebnicový kompostér
Plíva, Petr:Dědina, Martin:Schmidt, Stanislav
Spolehlivost zařízení s pohybovými čidly pro vyhledávání mláďat zvěře
Šimon, Josef:Machálek, Antonín
Sklizeň olejného lnu sklízecí mlátičkou
Souček, Jiří
Skladování potravinářských zrnin
Bradna, Jiří:Malaťák, Jan
Rozmetadla v zemědělské dopravě
Souček, Jiří:Pražan, Radek:Plíva, Petr:Roy, Amitava:Dědina, Martin:Dubský, Martin:Pilný, Rostislav
Půdoochranná technologie důlkování-hrázkování při pěstování brambor v odkameněných hrůbcích
Vacek, Josef:Vejchar, Daniel
Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a BRO (QJ1510345) - první výsledky - ekonomika
Plíva, Petr:Pilný, Rostislav
Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a bioodpadů
Plíva, Petr:Pilný, Rostislav
Přenos poznatků výzkumu vermikompostování do praxe, praktické vermikompostování/. Blok přednášek pod vedením ing. Plívy na 13. mezinárodní konferenci
Plíva, Petr
Prototyp postřikovače se stabilizací aplikačních ramen
Havel, Jiří:Čížek, Jan:Pražan, Radek:Souček, Jiří
Prototyp kotle pro spalování pelet s výkonem 25 kW
Andert, David
Porovnávací měření dvou postřikovačů s pracovním záběrem 36 m
Pražan, Radek:Souček, Jiří:Kovaříček, Pavel:Gerntová, Ilona:Vlášková, Marcela:Havel, Jiří:Čížek, Jan
Pěstování plodin v podmínkách s ohrožením vodní erozí
Kovaříček, Pavel:Abrham, Zdeněk:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela
Palivo na bázi zbytku ze zpracování čiroku cukrového
Havrland, Bohumil:Pecen, Josef:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav
Palivo na bázi recyklovaného nebo zbytkového textilu a biomasy
Hutla, Petr:Jevič, Petr
Otázky úspěšného provozování kompostáren/
Plíva, Petr
Organická hmota zvyšuje bioaktivitu a zadržování vody v půdě
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela:Stehlík, Martin
Nové metody prevence škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření
Machálek, Antonín:Mikulka, Jan
Možnosti energetického využití biomasy s ohledem na potřebu dodávky organické hmoty do půdy
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan
Metodický pokyn k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzdiší
Dědina, Martin:Krsová, Magdalena
Měření výkonových parametrů a emisí kapalných paliv s vysokým podílem biosložky
Pražan, Radek:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Měření emisí amoniaku po aplikaci a zapravení statkových hnojiv do půdy
Dědina, Martin:Češpiva, Miroslav:Petráčková, Barbora:Zabloudilová, Petra
Manure leachate production and change in manure weight during the storage depending on the amount of bedding
Vegricht, Jiří:Šimon, Josef:Bradna, Jiří
Kvalitativní parametry a základní hmotnostní a energetická bilance zkušebního termolýzního zpracování vybrané zbytkové biomasy technologickým procesem pomalého termického rozkladu
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka:Pullmanová, Monika:Cuber, Petr
Kompostovací adaptér
Plíva, Petr:Mezuliánik, Miroslav
Kompostárna Zlín - Suchý důl - 62/2017
Plíva, Petr
Kompostárna Velké Poříčí - 57/2017
Plíva, Petr
Kompostárna v Nitře s unikátní technologií
Plíva, Petr
Kompostárna Struhařov - 55/2017
Plíva, Petr
Kompostárna Radim - 58/2017
Plíva, Petr
Kompostárna Nová Bystřice - 60/2017
Plíva, Petr
Kompostárna Jince - 61/2017
Plíva, Petr
Kompostárna Buchlovice - 59/2017
Plíva, Petr
Kompostárna Broumovsko - 56/2017
Plíva, Petr
Kompatibilita topných pelet z odpadní biomasy se spalovacím zařízením s rotačním hořákem
Hutla, Petr:Pokorný, Jan:Jevič, Petr:Kolaříková, Michel
Influence of tied ridging technology on the rate of surface runoff and erosion in potato cultivation
Vejchar, Daniel:Stehlík, Martin:Mayer, Václav
Influence of raw material properties on the quality of solid biofuel and energy consumption in briquetting process
Muntean, Alexandru:Ivanova, Tatiana:Hutla, Petr:Havrland, Bohumil
Five new species of Amicromias Reitter, 1912 from Greece (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Omiini)
Borovec, Roman:Kakiopoulos, George:Germann, Christoph
Field compaction capacity of agricultural tyres
Prikner, Patrik:Kotek, Martin:Jindra, Petr:Pražan, Radek
Experimental determination of poplar (Populus nigra L.) wood drying curves
Kroulík, Milan:Souček, Jiří
Effect of rake angle and cutting speed on energy demands of mulcher with vertical axis of rotation
Čedík, Jakub:Pexa, Martin:Pražan, Radek
Determination of Dependence of Wood Biomass Disintegration Parameters on Water Content
Jasinskas, Algirdas:Souček, Jiří
Detekce kritických míst mechanických škodlivých vlivů v technologických dopravních cestách při skladování brambor
Vejchar, Daniel:Mayer, Václav
Czech Informative Inventory Report 2017
Dědina, Martin:Dvořáková, Ilona:Dvořan, Václav:Machálek, Pavel:Modlík, Miloslav:Geiplová, Hana:Neužil, Vladimír:Pelikán, Leoš
Content of microorganisms in cereal straw
Souček, Jiří
Comparison of mechanical and electric drive of mulcher
Pexa, Martin:Čedík, Jakub:Kumhála, František:Pražan, Radek
Comparison of logistic, energy and exploitative parameters of compost and manure application by spreaders
Souček, Jiří:Pražan, Radek:Roy, Amitava:Plíva, Petr:Jelínek, Antonín:Vegricht, Jiří
Biomasa - jak s ní lze nakládat?
Gerndtová, Ilona:Plíva, Petr
Biologicky rozložitelné odpady
Plíva, Petr:Hanč, Aleš
Bilance a ekonomika produkce sena z trvalých travních porostů
Gerndtová, Ilona:Abrham, Zdeněk:Andert, David
Application of Tire Rating with Aim to Implement the Matter on Agricultural Tires
Prikner, Patrik:Grečenko, Alexandr:Pražan, Radek
Analysis of Linseed Production with Use of Flax Puller and Combine Harvester for its Harvest
Souček, Jiří:Šturc, Tomáš:Mareček, Jan
Aktuální otázky úspěšného provozování kompostáren
Plíva, Petr
Aktualizované a doplněné typické emise skleníkových plynů z pěstování hlavních zemědělských plodin v České republice vypočítané podle směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a související legislativy
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka:Abrham, Zdeněk
Agricultural machinery, bioenergetics and ecology for sustainable and prosperous agriculture
Machálek, Antonín:Jevič, Petr:Dědina, Martin:Souček, Jiří
2016
Způsob měření provozní zálohy výkonnosti vývěvy a zařízení k provádění způsobu
Machálek, Antonín
Zpracování půdy přispívající k omezení odtoku vody a smyvu zeminy
Hůla, Josef:Novák, Petr:Kovaříček, Pavel:Vlášková, Marcela
Zpracování odpadního dřeva z ovocných sadů
Souček, Jiří:Burg, Patrik
Znáte vyšehradskou KompostElu?
Plíva, Petr:Kolmanová, Drahomíra
Zdroje organické hmoty z nezemědělské oblasti na Plzeňsku
Plíva, Petr
Zdroje organické hmoty z nezemědělské oblasti na Mělnicku
Plíva, Petr
Závlahy v zemědělství - ano nebo ne?
Jelínek, Antonín:Horák, Jiří
Zařízení pro zjišťování průsaku kapaliny tuhým průlinčitým materiálem
Vegricht, Jiří
Zařízení pro zjišťování fyzikálních parametrů při vysoušení
Souček, Jiří
Zařízení pro úpravu bioplynu na palivo typu zemního plynu
Kouďa, Jaroslav:Hruboňová, Zorka:Havelka, Petr:Moudrý, Ivan:Kára, Jaroslav
Zařízení pro rozdružování pastovitého materiálu
Kraml, Stanislav:Frömel, Zdeněk:Skočík, Oldřich
Zařízení pro načechrávání kompostovaného materiálu
Machálek, Antonín
Yield and fuel characteristics of willows tested for biomass production on agricultural soil
Weger, Jan:Hutla, Petr:Bubeník, Jaroslav
Vývoj a ověření granulovaného hnojiva
Hutla, Petr:Jevič, Petr:Siedlová, Barbora:Souček, Jiří:Gerndtová, Illona
Využití UAV pro detekci sucha
Lukáš, Jan:Haberle, Jan:Pražan, Radek:Souček, Jiří:Sova, Jan:Lněnička, Petr
Využití systému pro sledování dojnic pro analýzu welfare vysokoužitkových dojnic
Šimon, Josef:Machálek, Antonín:Bradna, Jiří:Vegricht, Jiří
Využití bezpilotních prostředků v zemědělství. Dokončení
Lukáš, J.:Lněnička, P.:Kroulík, M.:Kumhálová, J.:Sova, J.:Madaras, M.:Haberle, J.:Urban, M.:Hermuth, J.:Nesvadba, Z.:Friedlová, M.:Pražan, Radek:Souček, Jiří
Využití bezpilotních prostředků v zemědělství. 1. část
Lukáš, J.:Lněnička, P.:Kroulík, M.:Kumhálová, J.:Sova, J.:Madaras, M:Haberle, J.:Urban, M.:Hermuth, J.:Nesvadba, Z.:Friedlová, M.:Pražan, Radek:Souček, Jiří
Výsledky výzkumu trav pro energetické využití
Frydrych, Jan:Andert, David:Gerndtová, Ilona:Volková, Pavlína
Výsledky výzkumu energetických trav a praktické využití travní biomasy jako obnovitelného zdroje energie v oblasti Beskyd
Frydrych, Jan:Volková, Pavlína:Andert, David:Gerndtová, Ilona
Vyhledávací tyč s termovizí a zobrazovací jednotkou
Machálek, Antonín:Šimon, Josef
Vliv kompostu na retenci vody v konvenčním hospodaření s orbou
Stehlík, Martin:Kovaříček, Pavel:Vlášková, Marcela:Renčiuková, Veronika
Vliv dávky kompostu na vlhkost půdy na orné půdě v období sucha
Stehlík, Martin:Kovaříček, Pavel:Vlášková, Marcela
Vliv aplikace půdní pomocné látky PRP-SOL na obsah a kvalitu humusu
Pospíšilová, L’ubica:Vlček, V.:Hábová, M.:Hybler, V.:Kovaříček, Pavel:Vlášková, Marcela:Stehlík, Martin
Vibrační zařízení
Dědina, Martin:Plíva, Petr:Jelínek, Antonín
Venkovní bouda pro individuální chov zvířat
Vegricht, Jiří
Úprava fugátu z digestátu bioplynových stanic pro závlahy kukuřice určené pro výrobu siláže využitelné v bioplynových stanicích
Roy, Amitava:Jelínek, Antonín:Karban, Martin:Petráčková, Barbora
Uplatnění polních robotů v podmínkách českého zemědělství
Kára, Jaroslav:Kroulík, Milan:Souček, Jiří:Pražan, Radek
Traktor ZETOR 10540 s vestavěným precizním zařízením a řídící jednotkou duálního palivového systému motorová nafta – stlačený plyn (bio)CNG
Jevič, Petr:Jurečka, Lukáš:Knotek, Petr:Šedivá, Zdeňka
The impact of differently solved machine lines and work procedures of feeding and bedding on dust concentration in stables for dairy cows
Vegricht, Jiří:Šimon, Josef
The effect of soil tillage technologies on the surface of the infiltration speed of water into the soil
Kovář, S.:Kovaříček, Pavel:Novák, Petr:Kroulík, Milan
Technologie a ekonomika foliování stohů biomasy pro energetické a průmyslové účely
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan
Systémy pro přípravu TMR skotu
Vegricht, Jiří
Surface water runoff and soil loss in maize cultivation
Hůla, Josef:Kovaříček, Pavel:Novák, Petr:Vlášková, Marcela
Stav a budoucnost produkce bionafty v Evropské unii zohledňující nové legislativní požadavky
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Stanovení podílu nízkoemisních aplikací hnojiv
Dědina, Martin:Růžek, Pavel
Srovnání vybraných způsobů úpravy dřeva z prořezu jabloní za účelem energetického využití
Usťak, Sergej:Hutla, Petr:Šinko, Jan:Muňoz, Jaime:Váňa, Vojtěch
Some causes of differences in the NH3 concentration measured with the semiconductor sensors by one manufacturer
Zabloudilová, Petra:Pecen, Josef:Češpiva, Miroslav
Soil characteristics in the system with permanent traffic lanes after two years of its beginning A95
Hůla, Josef:Gutu, Dumitru:Kovaříček, Pavel:Kroulík, Milan
Snižování emisí skleníkových plynů v dopravě a udržitelná mobilita s certifikovanými biopalivy
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Snižování emisí skleníkových plynů v dopravě a příspěvek udržitelných biopaliv pro jeho splnění
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Snížení vláhového deficitu v rostlinné výrobě využitím odpadních zálivkových vod z farem
Roy, Amitava
Snížení vláhového deficitu v rostlinné výrobě využitím odpadních zálivkových vod z farem
Roy, Amitava
Snížení spotřeby energie při skladování brambor
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel
Snížení rozsahu zhutňování půdy
Hůla, Josef:Kovaříček, Pavel:Gutu, Dumitru
Snížení rozsahu zhutňování půdy
Hůla, Josef:Kovaříček, Pavel:Gutu, Dumitru
Smoke and NOx emission of combustion engine using biofuels
Pexa, Martin:Čedík, Jakub:Pražan, Radek
Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA03010138/1
Pexa, Martin:Čedík, Jakub:Pražan, Radek:Kumhála, František:Novák, Petr:Chyba, Jan:Petrásek, Stanislav:Vondrášek, Zbyněk:Vondřička, Jiří
Sledování sklizně pícnin z hlediska energetické náročnosti
Gerndtová, Ilona:Pražan, Radek
Skladování v ochranné atmosféře
Bradna, Jiří:Malaťák, Jan
Skladování potravinářských zrnin v halových skladech
Bradna, Jiří:Malaťák, Jan
Řezací ústrojí adaptéru pro sklizeň tuhých stébelnatých rostlin
Souček, Jiří:Jevič, Petr
Rozražeč paliva
Kobrlová, Pavla
Roštnice kotle
Andert, David:Vejchar, Daniel
Resveratrol and piceid isomers concentrations in grapevine shoots, leaves, and tendrils
Lachman, Jaromír:Kotíková, Zora:Hejtmánková, Alena:Pivec, Vladimír:Pšeničnaja, Olga:Šulc, Miloslav:Střalková, Radomíra:Dědina, Martin
Půdoochranná technologie se zapravování posklizňových zbytků pěstovaných plodin a kompostů do půdy
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Plíva, Petr:Stehlík, Martin:Vlášková, Marcela:Renčiuková, Veronika
Příspěvek udržitelných biopaliv ke snižování emisí
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka:Třebický, Vladimír
Příprava seťového lože a nové technologie zakládání porostů
Kroulík, Milan:Hůla, Josef:Brant, Václav:Zábranský, Petr
Průsak kejdy do podloží během skladování
Vegricht, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David:Svoboda, Pavel
Protierozní technologie ochrany půdy při pěstování brambor
Mayer, Václav:Vacek, Josef:Stehlík, Martin:Vejchar, Daniel
Protierozní kultivační zařízení
Mayer, Václav:Vacek, Josef:Dovol, Josef:Novák, Jan
Prezentace podstatných částí odborné knihy Kompostování a kompostárny
Plíva, Petr
Pressure conditions inside the workspace of mulcher with vertical axis of rotation
Čedík, Jakub:Pexa, Martin:Chyba, Jan:Pražan, Radek
Porovnání tří sad hnacích traktorových pneumatik
Pražan, Radek:Čedík, Jakub:Gerndtová, Ilona
Pilotní zařízení pro lokální distribuci a plnění stlačeného zemního plynu a biomethanu
Jurečka, Lukáš:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Parametry dopravy silážní kukuřice
Souček, Jiří
Palivo na bázi odpadu z výroby oleje z oplodí palmy olejné
Havrland, Bohumil:Hutla, Petr
Ověření emisních faktorů u referenčních chovů prasnic březích a prasnic (kojících)
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Dědina, Martin:Jelínek, Antonín
Ověřená technologie automatického řízení chodu ventilátorů v závislosti na teplotě a koncentraci oxidu uhličitého ve stájovém prostředí
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Fabiánová, Maria:Šimon, Josef:Pecen, Josef:Jelínek, Antonín
Ověřená technologie zálivky kukuřice upraveným fugátem z bioplynové stanice
Roy, Amitava:Jelínek, Antonín:Petráčková, Barbora
Optimalizace a zvýšení efektivity výroby elektrické a tepelné energie vyráběné z biomasy
Herout, Milan:Abrham, Zdeněk
On the systematic position of some species of Chiloneus, Desbrochersella and Sciaphilus, with description of two new species and lectotype selection (Coleoptera: Curculionidae)
Borovec, Roman:Perrin, Hélène
Nezbytnost výroby certifikovaných konvenčních biopaliv pro dodávky krmiv a dekarbonizaci dopravního sektoru i po roce 2020
Jevič, Petr
Možnosti využití lněného stonku pro výrobu palivových briket
Souček, Jiří:Bjelková, Marie:Renčiuková, Veronika:Šmirous, Prokop
Metody stanovení emisí amoniaku z půdy
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra
Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě
Mühlbachová, Gabriela:Svoboda, Pavel:Klír, Jan:Vegricht, Jiří
Městská kompostárna Písek - 50/2016
Plíva, Petr
Měření výkonů motorů pomocí mobilního dynamometru AW NEB 400
Pražan, Radek
Measurement of mulcher power input in relation to yield
Kumhála, F.:Chyba, J.:Pexa, M.:Čedík, Jakub
Lokalizační systém pro sledování dojnic
Šimon, Josef:Machálek, Antonín:Vegricht, Jiří:Bradna, Jiří
Linka na zpracování odpadu, obsahujícího převážně plasty a celulózu, a způsob zpracování odpadu na této lince
Křížek, Jiří:Hutla, Petr:Jevič, Petr
Lignocellulosic biobutanol as fuel for diesel engines
Pexa, Martin:Čedík, Jakub:Hönig, Vladimír:Pražan, Radek
Legislativní podklady pro vermikompostování
Hanč, Aleš:Mezuliáník, Miloslav
Komunitní kompostárna Bechyně - 53-2016
Plíva, Petr
Kompostování BRKO v praxi
Plíva, Petr:Malý, Miloslav:Kučerová, Iva
Kompostování a kompostárny
Plíva, Petr:Altmann, Vlastimil:Hejátková, Květuše:Roy, Amitava:Souček, Jiří:Valentová, Lucie
Kompostárna Vodňany
Plíva, Petr
Kompostárna Únanov - 44/2016
Plíva, Petr
Kompostárna TALPA Hořátev - 47/2016
Plíva, Petr
Kompostárna SONO PLUS, s.r.o. - 48/2016
Plíva, Petr
Kompostárna Přáslavice - 46/2016
Plíva, Petr
Kompostárna Pooslaví Nová Ves - 45/2016
Plíva, Petr
Kompostárna Petrůvky
Plíva, Petr
Kompostárna Kosova Hora - 51/2016
Plíva, Petr
Kompostárna bioodpadu Skuteč - 49/2016
Plíva, Petr
Jaké jsou trendy v konstrukci zemědělských pneumatik
Pražan, Radek:Stehno, Luboš
Influence of blade shape on mulcher blade air resistence
Čedík, J.:Pexa, M.:Chyba, J.:Vondrášek, Z.:Pražan, Radek
Chlazené dno fluidního zařízení
Kraml, Stanislav
Chlazené dno fluidního zařízení
Kraml, Stanislav:Markes, Libor
Estimation of mulching energy intensity
Pexa, Martin:Čedík, Jakub:Kumhála, František:Pražan, Radek
Energetické využití trav – spalování
Gerndtová, Ilona:Andert, David
Energetické využití slámy a sena - bilance a náklady
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan
Energetická a ekonomická náročnost sklizně lnu
Souček, Jiří:Bjelková, Marie:Renčiuková, Veronika:Šmirous, Prokop
Dojení - nejsofistikovanější technologie: Technologie a technika v chovu dojnic
Machálek, Antonín
Deska hořáku
Kobrlová, Pavla
ČSN EN ISO 17831-2 „Tuhá biopaliva – Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket – Část 2: Brikety
Kotlánová, Alice:Jevič, Petr
ČSN EN ISO 17831-1 „Tuhá biopaliva – Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket – Část 1: Pelety
Kotlánová, Alice:Jevič, Petr
Comparison of three sets of drive tractor tyres with respect to traction properties
Pražan, Radek:Čedík, Jakub:Gerndtová, Ilona:Neřold, Jan:Pexa, Martin
Bioseparátor pro příjmovou linku
Plíva, Petr:Pathó, Jan
Bioodpady z údržby vyšehradského parku. Jak je s nimi nakládáno?
Plíva, Petr:Kolmanová, Drahomíra:Pechek, Antonín
Bioenergetické centrum pro měření parametrů tuhých biopaliv
Hutla, Petr:Jevič, Petr
Automatické ovládání umělého osvětlení ve stáji v závislosti na intenzitě osvětlení
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Fabiánová, Mária:Šimon, Josef:Pecen, Josef:Jelínek, Antonín
Assessment of linseed harvest efficiency
Souček, Jiří
Analysis of the NRSC test during the use of biofuels for the Zetor Forterra tractor
Pexa, Martin:Čedík, Jakub:Pražan, Radek
2015
Zlepšení vnitřního mikroklimatu ve VIB pro odchov telat
Vegricht, Jiří:Šimon, Josef
Zemědělská fytomasa – bilance energetického využití
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan
Zavedení kvót na emise skleníkových plynů - legislativní požadavky a důsledky pro odvětví biopaliv
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Zatěžování motoru tahače mobilním dynamometrem přes zadní hnací nápravu
Pražan, Radek:Gerndtová, Ilona:Čedík, Jakub
Zařízení pro úpravu dešťové vody a odběr jejich vzorků
Machálek, Antonín: Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Bradna, Jiří
Zařízení pro nastavení ventilační mezery
Vegricht, Jiří
Zařízení pro načechrávání kompostovaného materiálu
Machálek, Antonín
Zařízení pro měření provozní zálohy výkonnosti vývěvy
Machálek, Antonín
Zařízení na ošetřování srsti a ochlazování chovaných zvířat
Machálek, Antonín: Kordík, Josef
Význam organické hmoty pro strukturu půdy a ochranu proti erozi
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela
Výzkum a využití travní biomasy jako obnovitelného zdroje energie
Frydrych, Jan:Andert, David:Gerndtová, Ilona:Volková, Pavlína:Juchelková, Dagmar:Raclavská, Helena:Zajonc, Ondřej
Výzkum a využití trav pro energetické účely v České republice
Frydrych, Jan:Volková, Pavlína:Andert, David:Gerndtová, Ilona
Využití výsledků výzkumu energetických trav pro spalování a bioplyn v zemědělské praxi
Frydrych, Jan:Andert, David:Gerndtová, Ilona:Volková, Pavlína:Raclavská, Helena:Zajonc, Ondřej
Využití trav pro produkci bioplynu
Gerndtová, Ilona
Využití sklízecích mlátiček při sklizni lnu
Souček, Jiří
Využití odpadního tepla k sušení zemědělských a bioenergetických produktů
Souček, Jiří:Jevič, Petr:Dědina, Martin:Plíva, Petr
Využití odpadní a dešťové vody pro očistu a sanitaci technologických zařízení
Machálek, Antonín: Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Kordík, Josef
Využití melasových výpalků jako hnojiva pro obiloviny pěstované v ekologickém zemědělství
Kučera, Ladislav:Bradna, Jiří:Malaťák, Jan
Využití fugátu z digestátu z bioplynových stanic pro zavlažování kukuřice
Roy, Amitava:Jelínek, Antonín:Petráčková, Barbora
Využití brambor v substrátu bioplynové stanice
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Dovol, Josef: Vejchar, Daniel: Mayer, Václav
Vyhodnocení různých způsobů využití srážkové vody realizované v modelových stájích a provozech
Machálek, Antonín
Vyhodnocení různých způsobů úpravy srážkových vod pro využití v chovech hospodářských zvířat
Machálek, Antonín: Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Bradna, Jiří: Hrušková, Petra: Šlapáková, Petra
Vybrané fyzikálně-chemické způsoby snižování pachové zátěže
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Píša, Jiří: Machač, Pavel: Chabičovská, Dana
Vliv vlhkosti na kvalitu uskladněné dřevní štěpky
Souček, Jiří:Petráčková, Barbora
Vliv obsahu sloučenin síry v bioplynu na provoz bioplynových stanic
Kára, Jaroslav:Hanzlíková, Irena
Vliv obhospodařování trvalých travních porostů na obsah a kvalitu organické hmoty
Gerndtová, Ilona:Andert, David
Vliv množství podestýlky na vlastnosti slamnatého hnoje během skladování
Vegricht, Jiří:Šimon, Josef:Bradna, Jiří
Vliv hnojení kompostem na povrchový odtok při dešťových srážkách
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Vlášková, Marcela
Vlhkost a kvalita uskladněné štěpky
Souček, Jiří:Petráčková, Barbora
Vibrační zařízení
Dědina, Martin:Plíva, Petr:Jelínek, Antonín
Venkovní bouda pro individuální chov zvířat
Vegricht, Jiří
The influence of a system with permanent traffic lanes on physical properties of soil, soil tillage quality and surface water runoff
Gutu, Dumitru:Hůla, Josef:Kovaříček, Pavel:Novák, Petr
TESTOVÁNÍ METODY ŽHAVENÉHO DRÁTU PŘI DESTRUKCI PAR TOLUENU VE VZDUŠINĚ
Jevič, Petr: Chabičovská, Dana: Píša, Jiří: Machač, Pavel
Testování metody žhaveného drátu při destrukci par toluenu ve vzdušině
Chabičovská, Dana:Píša, Jiří:Jevič, Petr:Machač, Pavel
Test flotačních pneumatik pro traktorové návěsy
Pražan, Radek:Gerndtová, Ilona
Teplovodní kotel na spalování pelet o jmenovitém výkonu 50 kW
Andert, David: Keltoš, Radoslav
Teplotní podmínky, spotřeba energie, ventilátory a ekonomika výroby mléka
Šimon, Josef:Vegricht, Jiří
Technologie využití drcených hlíz brambor při produkci bioplynu
Andert, David: Vejchar, Daniel
Systém zchlazování mikroklimatu ve stájích pro dojnice pomocí využití akumulované dešťové vody a její aplikaci na střešní plášť
Machálek, Antonín: Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Kordík, Josef
Stanovení tepelně-emisních vlastností smrkové štěpky při různém obsahu vody v palivu na roštovém topeništi
Černý, David:Malaťák, Jan:Bradna, Jiří
Stanovení mikrobiologické kontaminace prostředí stájových objektů pro chov dojnic
Petráčková, Barbora:Zabloudilová, Petra
Směsná palivová briketa
Souček, Jiří
Skladování slámy technologií foliování stohů
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan
Skladování slámy a vývoj mikroorganizmů
Souček, Jiří:Petráčková, Barbora
Řezací ústrojí adaptéru pro sklizeň tuhých stébelnatých rostlin
Souček, Jiří:Jevič, Petr
Řešení sklizně porostů rychle rostoucích dřevin mechanizovaným způsobem
Souček, Jiří:Jevič, Petr:Světlík, Marek
Rozkmit ramen postřikovače s velkým pracovním záběrem
Pražan, Radek: Čedík, Jakub: Souček, Jiří: Gerndtová, Ilona
Roštnice hořáku pro spalování tvarované biomasy
Andert, David: Herout, Milan
Regulační křivky vznětového motoru s výkonnostním regulátorem
Čedík, Jakub:Rejthar, Filip:Pražan, Radek
Reduction of ammonia emissions from livestock housing by biotechnological agents
Češpiva, Mioslav:Zabloudilová, Petra
Reaktor pro velmi rychlý termický rozklad biomasy
Bejlek, Václav:Hutla, Petr:Jevič, Petr
Pure biofuels and high-percentage blends of biofuels with fossil fuels in transport in the period 2015 - 2020
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Přehled funkčních kompostáren v ČR, jejichž vyrobený produkt -kompost - je možné aplikovat na zemědělskou půdu – aktualizace a doplnění přehledu 2014
Plíva, Petr:Vlášková, Marcela:Mezuliáník, Miloslav
Přehled funkčních kompostáren v ČR, jejichž vyrobený produkt - kompost - je možné aplikovat na zemědělskou půdu
Plíva, Petr:Mezuliánik, Miloslav:Vlášková, Marcela
Protierozní opatření v technologii záhonového odkamenění brambor
Vacek, Josef: Mayer, Václav: Dovol, Jaroslav: Novák, Jan
Protierozní kultivační technologie pěstování brambor v záhonově odkameněných hrůbcích
Vacek, Josef: Mayer, Václav: Dovol, Jan
Pravidla skladování zrnin po sklizni. Zachování kvality je hlavní ze zásad
Bradna, Jiří:Malaťák, Jan
Pěstování ozdobnice (Miscanthus) určené pro energetické využití (Shrnutí dlouholetého sledování)
Strašil, Zdeněk:Weger, Jan:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav
Ozdobnice (Miscanthus) jako energetická surovina
Strašil, Zdeněk:Weger, Jan:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav
Ověření trvanlivosti pneumatik (PneuTrack) rozměru 480/65 R28 GaLILEO kostry pláště v běžném provozu v uzavřeném areálu na zpevněné vozovce s proběhem cca 1000 moto hodin
Pražan, Radek:Gerndtová, Ilona
Ověřená technologie nízkoenergetické výměny vzduchu ve stáji typové řady K96 v období se zvýšeným rizikem tepelného stresu
Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Fabiánová, Mária:Šimon, Josef:Pecen, Josef:Jelínek, Antonín
Ochrana zvěře v současné krajině
Havránek, František:Machálek, Antonín
Odkliz kejdy a produkce amoniaku
Češpiva, Mioslav:Zabloudilová, Petra
Od kosení po oddělený způsob sklizně
Souček, Jiří
Nové technické prvky a inovace zařízení pro postřik a přihnojování brambor
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Kubín, Karel:Pastorková, Libuše
Nové systémy pro krmení skotu
Vegricht, Jiří:Šimon, Josef
Nové prvky aplikace při pěstování brambor
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel
Návrh a vybavení laboratoře pro měření mechanických vlastností topných pelet z biomasy a zřízení systému výstupní kontroly produkce
Hutla, Petr:Jevič, Petr
Mulcher energy intensity measurement in dependence on performance
Čedík, Jakub:Pexa, Martin:Pražan, Radek:Kubín, Karel:Vondřička, Jiří
Monitoring a energetická náročnost pracovních operací při pěstování brambor
Pražan, Radek:Čedík, Jakub:Gerndtová, Ilona
Mimořádné události při provozu bioplynových stanic - sloučeniny síry
Kára, Jaroslav:Hanzlíková, Irena
Mikrobiální kontaminace a elektrochemicky aktivovaná voda
Zabloudilová, Petra:Petráčková, Barbora
Metody snížení energetické náročnosti skladování brambor
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Pastorková, Libuše
Metodika měření emisí amoniaku z aplikace minerálních hnojiv
Dědina, Martin:Růžek, Pavel:Kusá, Helena
Metodická příručka pro pěstování olejného lnu
Šmirous, Prokop:Bjelková, Marie:Souček, Jiří
Měření energetických a exploatačních parametrů žacího traktoru JOHN DEERE X950R při sečení trávy
Gerndtová, Ilona:Rejthar, Filip:Čedík, Jakub:Pražan, Radek
Measurement issues of dust emissions on agricultural farms
Jelínek, Antonín:Roy, Amitava:Petráčková, Barbora:Dolejš, Jiří
Laboratory determination of reflectance coefficient selected for the bedding materials related to the properties of the light sourced used in the barns
Pecen, Josef:Zabloudilová, Petra
Kompostér
Plíva, Petr:Machálek, Antonín
Kompostárna ZERA, a.s.
Plíva, Petr
Kompostárna Velké Pavlovice - 36/2015
Plíva, Petr
Kompostárna Separex Zábřeh - 38/2015
Plíva, Petr
Kompostárna Podyjí - 34/2015
Plíva, Petr
Kompostárna Nehlsen Třinec - 42/2015
Plíva, Petr
Kompostárna Marcinčák - 33/2015
Plíva, Petr
Kompostárna KOBRA - 35/2015
Plíva, Petr
Kompostárna -Vrchlabí 40/2015
Plíva, Petr
Kompostárna - Ratíškovice 41/2015
Plíva, Petr
Kompostárna - OZO Ostrava s.r.o. - 43/2015
Plíva, Petr
Kompostárna - Chomutov 39/2015
Plíva, Petr
Influence of butanol and FAME blends on operational characteristics of compression ignition engine
Čedík, Jakub:Pexa, Martin:Mařík, Jakub:Hönig, Vladimír:Horníčková, Štěpánka:Kubín, Karel
Heat transfer into stable environment through the various types of roofing
Šimon, Josef:Vegricht, Jiří:Fabiánová, Mária
Experimentální sušení kompostu v pevné vrstvě
Souček, Jiří
Experimental research on phytomass suitable for production of biogas
Pastorek, Michal:Kára, Jaroslav:Pastorek, Zdeněk
Evaluation of oil content and fatty acid composition in the seed of grapevine varieties
Lachman, Jaromír:Hejtmánková, Alena:Táborský, Jan:Kotíková, Zora:Pivec, Vladimír:Střalková, Radomíra:Vollmannová, Alena:Bojňanská, Tatiana:Dědina, Martin
Energetické využití zemědělské biomasy
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan
Energetická náročnost sklizně pícnin
Gerndtová, Ilona:Pražan, Radek
Economic evaluation of hemp (Cannabis sativa) grown for energy purposes (briquettes) in the Czech Republic
Kolaříková, Michel:Ivanova, Tatiana:Hutla, Petr:Havrland, Bohumil
Důlkovací zařízení v technologii odkamenění brambor ? šestiřádkový
Novák, Jan: Mayer, Václav: Vacek, Josef
Doprava v zemědělství
Pražan, Radek
Comparison of tyres for self-propelled sprayers
Čedík, Jakub:Pražan, Radek
Comparison of the operating characteristics of the internal combustion engine using rapeseed oil methyl ester and hydrogenated oil
Pexa, Martin:Čedík, Jakub:Mařík, Jakub:Hönig, Vladimír:Horníčková, Štěpánka:Kubín, Karel
Certifikovaná biopaliva - stav a požadavky na období 2015-2020
Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka
Certifikovaná biopaliva - Stav a požadavky na období 2015 – 2020
Jevič, Petr:Šedivá, Zdena
Bioseparátory pro příjmové linky
Plíva, Petr:Pathó, Jan
Biomasa - Jak s ní nakládat ?
Plíva, Petr:Gerndtová, Ilona
Biological Networks Underlying Abiotic Stress Tolerance in Temperate Crops—A Proteomic Perspective
Kosová, Klára:Vítámvás, Pavel:Urban, Milan Oldřich:Klíma, Miroslav:Roy, Amitava:Prášil, Ilja Tom
A review of Sciaphobus (Neosciaphobus) and descriptions of new species of Sciaphobus s. str. (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae)
Borovec, Roman:Skuhrovec, Jiří
2014
Zpráva o plnění veřejné zakázky ?Finanční strategie implementace nitrátové směrnice v roce 2014?
Vegricht, Jiří
Zemědělská politika a současná a připravovaná opatření související s ochranou životního prostředí
Budňáková, Michaela: Dědina, Martin
Zařízení pro regulaci hustoty briket
Andert, David: Milan, Bureš: Abrham, Zdeněk
Zařízení pro míchání mrvy a podestýlky
Vegricht, Jiří
Zařízení pro míchání mrvy a podestýlky
Vegricht, Jiří: Mácha, Miloš
Zařízení pro míchání mrvy a podestýlky
Vegricht, Jiří: Mácha, Miloš
Zařízení pro eliminaci plynných škodlivin
Píša, Jiří: Dembovský, Luděk: Hutla, Petr: Machač, Pavel: Chabičovská, Dana
Zařízení pro drcení kusových předmětů
Vejchar, Daniel: Dovol, Josef
Výzkum spalování trav jako součást obnovitelných zdrojů energie v podmínkách České republiky
Frydrych, Jan: Volková, Pavla: Gerndtová, Ilona: Andert, David: Juchelková, Dagmar: Raclavská, Helena: Zajonc, Ondřej
Vývoj techniky pro pěstování, sklizeň, posklizňovou (tržní) úpravu a skladování brambor
Mayer, Václav
Vývoj standardizovaných biopaliv pro spalování v kotli s rotačním hořákem 150 kW
Hutla, Petr: Jevič, Petr
Využití travních směsí pro energetické účely
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Frydrych, Jan
Využití travní senáže v bioplynové stanici
Kára, Jaroslav: Pastorek, Michal: Hanzlíková, Irena
Využití travní biomasy pro energetické účely se zaměřením na produkci bioplynu
Frydrych, Jan: Volková, Pavla: Andert, David: Gerndtová, Ilona: Raclavská, Helena: Juchelková, Dagmar: Zajonc, Ondřej
Využití biomasy trav k produkci bioplynu
Gerndtová, Ilona: Andert, David: Frydrych, Jan: Volková, Pavla
Výsledky výzkumu pro praxi
Kára, Jaroslav
Vliv způsobu zapravení statkových hnojiv na obsah dusíkatých látek při pěstování energetických plodin
Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra
Vliv sluneční radiace na oteplování stájového prostoru
Šimon, Josef: Vegricht, Jiří: Fabiánová, Mária
Vliv použití tří sad flotačních pneumatik u dvounápravového návěsu na spotřebu nafty
Pražan, Radek: Gerndtová, Ilona: Čedík, Jakub
Vliv organické hmoty na půdní strukturu a infiltraci vody do půdy
Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Vlášková, Marcela
Vliv obhospodařování trvalých travních porostů na výnos sušiny
Gerndtová, Ilona: Fuksa, Pavel: Andert, David: Šrámek, Pavel
Válec rotačního rozebírače balíkové slámy
Andert, David: Bureš, Milan
Uspořádání polního dne ?Snížení vodní eroze po zapravení organických látek do půdy? pro zemědělskou veřejnost na farmě BEMAGRO, a.s. v Malontech
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Plíva, Petr: Veselý, Jaroslav: Lebeda, Karel: Knížek, Miloslav: Badalíková, Barbora: Pospíšilová, Lubica
Udržitelné podmínky v halovém skladu
Bradna, Jiří: Malaťák, Jan: Vaculík, Petr
Trh s bionaftou, stav a perspektivy udržitelného využívání řepky olejné pro její výrobu
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Trendy vývoje zemědělské mechanizace pro přípravu půdy a setí obilovin
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Trávy pro energetické účely a spalování v energetických zařízeních
Frydrych, Jan: Volková, Pavla: Zajonc, Ondřej: Andert, David: Gerndtová, Ilona: Raclavská, Helena: Juchelková, Dagmar
Trávy jako obnovitelné zdroje energie se zřetelem na spalování
Frydrych, Jan: Volková, Pavla: Andert, David
Topná peleta
Souček, Jiří
Technologie zpracovávání zbytkové rostlinné biomasy ze zemědělské činnosti kompostováním na dočasných plochách pomocí jednoduché kompostovací linky
Plíva, Petr: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Lebeda, Karel: Knížek, Miloslav: Kýbusová, Hana
Technologie pro zpracovávání matolin vermikompostováním
Plíva, Petr: Roy, Amitava: Dědina, Martin: Filip, Petr: Filip, Jakub
Systém přejezdů strojů po půdě s využitím trvalých jízdních stop
Gutu, Dumitru: Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Systém hospodaření s cílem omezit nežádoucí zhutnění půdy a zvýšit propustnost půdy pro vodu
Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Abrham, Zdeněk: Vlášková, Marcela
Styčná plocha pneumatik, počet přejezdů a utužení půdy
Pražan, Radek: Kubín, Karel: Gerndtová, Ilona
Studium biologicky aktivních látek v semenech a letorostech révy vinné a možnosti získáváni oleje ze semen
Burg, Patrik: Dědina, Martin: Hejtmánková, Alena: Hejtmánková, Kateřina: Jelínek, Antonín: Lachman, Jaromír: Lipavský, Jan: Mašán, Vladimír: Pivec, Vladimír: Skala, Ondřej: Střalková, Radomíra: Táborský, Jan: Zemánek, Pavel
Stanovení koncentrace prachových částic v objektech pro chov dojnic
Fabiánová, Mária: Zabloudilová, Petra: Češpiva, Miroslav: Šimon, Josef: Jelínek, Antonín
Stability of grape seed oil and its antioxidant tocotrienols
Lachman, Jaromír:Hejtmánková, Alena:Kotíková, Zora:Dědina, Martin:Střalková, Radomíra:Hönig, Vladimír
Skladování a konzervace vlhkého zrna
Bradna, Jiří: Malaťák, Jan
Síť komunitních kompostáren svazku obcí Jilemnicko - 31/2014
Plíva, Petr
Rekognoskační a čisticí zařízení
Vegricht, Jiří
Reaktor pro velmi rychlý termický rozklad biomasy
Bejlek, Václav: Hutla, Petr: Jevič, Petr
Příprava půdy a setí jarních obilnin. Trendy vývoje zemědělské mechanizace pro přípravu půdy a setí obilnin
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Přínosy emisní vyhlášky. (Projekt TAČR)
Machálek, Pavel: Hnilicová, Helena: Dvořáková, Ilona: Nevečeřal, Rostislav: Modlík, Miloslav: Haboňová, Jitka: Neužil, Vladimír: Patočka, Zdeněk: Dědina, Martin
Protierozní kultivační zařízení
Mayer, Václav: Vacek, Josef: Dovol, Josef: Novák, Jan
Povrchový odtok vody v porostu kukuřice při simulovaném zadešťování
Novák, Petr: Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Stehlík, Martin: Vlášková, Marcela
Povinnost snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot a možnosti jejího splnění využitím biopaliv
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Potřeba a produkce energií v zemědělské výrobě ČR v krizové situaci ? autorizovaný software
Gerndtová, Ilona: Syrový, Otakar: Pražan, Radek: Adamovský, Radomír: Podpěra, Václav
Potřeba a produkce energie v zemědělské výrobě ČR v krizové situaci-specializovaná mapa
Syrový, Otakar: Gerndtová, Ilona: Pražan, Radek: Adamovský, Radomír: Podpěra, Václav
Posklizňové ošetřování a skladování potravinářských zrnin
Bradna, Jiří: Malaťák, Jan
Porovnání úniku plynného amoniaku při variantních způsobech zapravení fugátu
Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra
Poloautomatické krmné systémy pro chov skotu
Šimon, Josef: Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín
Podavač slámy do briketovacího lisu
Andert, David: Abrham, Zdeněk: Milan, Bureš
Palivo na bázi réví
Hutla, Petr:Mazancová, Jana:Havrland, Bohumil:Muzikant, Martin
Options for Ammonia mitigation: Guidance from the UNECE Task Force on Reactive Nitrogen
Bittman, S.: Dědina, Martin: Howard, C. M.: Oenema, O.: Sutton, M. A.
Od konvenčních k moderním směsným a biogenním palivům pro dopravu ? stav a perspektivy udržitelného rozvoje se zřetelem na potravinovou soběstačnost
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Obsah plísní v dřevní štěpce
Souček, Jiří: Petráčková, Barbora
Nůž rozebírače balíkové slámy
Andert, David: Bureš, Milan
Moulds Occurrence in Woodchips
Souček, Jiří
Mobilní zařízení k vytvoření fermentovatelné směsi
Vegricht, Jiří
Mobilní zařízení k vytvoření fermentovatelné směsi
Vegricht, Jiří
Mobilní spalovací jednotka
Hutla, Petr: Jevič, Petr: Píša, Jiří: Chabičovská, Dana
Mobilní i stacionární krmné systémy. Automatizace, robotizace a ekonomika
Andrt, Miroslav: Malaťák, Jan: Bradna, Jiří
Minimální potřeba energií pro zajištění základních funkcí zemědělství v krizové situaci a možnosti jejího zajištění z vlastních energetických zdrojů resortu
Gerndtová, Ilona: Jevič, Petr: Kára, Jaroslav: Kubín, Karel: Pražan, Radek: Syrový, Otakar: Šedivá, Zdeňka: Adamovský, Radomír: Neuberger, Pavel: Podpěra, Václav
Linka na zpracování balíků slámy do granulí
Hutla, Petr: Bejlek, Václav
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmotnostní bilance
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Komunitní kompostárna Morkovice-Slížany - 27/2014
Plíva, Petr
Kompostování zahradního odpadu v bubnovém kompostéru
Roy, Amitava: Plíva, Petr: Herout, Milan
Kompostování a energetické využití biomasy
Roy, Amitava: Plíva, Petr: Hutla, Petr: Gerndtová, Ilona: Souček, Jiří: Bedřich, Vlastimil: Filip, Jakub
Kompostování ? příprava surovin ? jemná dezintegrace
Plíva, Petr
Kompostér
Machálek, Antonín
Kompostárny a vermikompostování
Plíva, Petr: Hanč, Aleš: Filip, Jakub
Kompostárna Uherský Brod - 30/2014
Plíva, Petr
Kompostárna Těmice - 32/2014
Plíva, Petr
Kompostárna Mýto, s.r.o. - 29/2014
Plíva, Petr
Kompostárna Kyjov - 26/2014
Plíva, Petr
Kompostárna Jemnice - 25/2014
Plíva, Petr
Kompostárna bioodpadu a sběrný dvůr Havlíčkova Borová - 28/2014
Plíva, Petr
Kompostárna Agromarket Dolínek - 24/2014
Plíva, Petr
Kompost s přídavkem popele
Souček, Jiří
Komora pro odběr plynů
Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra: Kovaříček, Pavel
Jaké jsou možnosti při plnění povinnosti snižování emisí skleníkových plynů v úplném životním cyklu pohonných hmot
Kubů, Martin: Jevič, Petr
Jak můžeme získat teplo ukryté v kompostu?
Souček, Jiří
Hrázkovací / důlkovací zařízení v technologii odkamenění brambor
Mayer, Václav: Vacek, Josef: Dovol, Josef
Hodnocení efektivnosti využití energetické biomasy
Abrham, Zdeněk: Mužík, Oldřich
Hlavní faktory technogenního zhutnění půdy
Pražan, Radek: Kubín, Karel: Gerndtová, Ilona
Evaluation of the influence of fermentation input substrates preparation on biogas production intensity
Sochr, David: Adamovský, Radomír: Kára, Jaroslav: Hanzlíková, Irena
Energetické využití trav
Andert, David: Frydrych, Jan: Abrham, Zdeněk: Gerndtová, Ilona: Herout, Milan
Energetické využití kompostů
Roy, Amitava: Souček, Jiří: Plíva, Petr: Hanč, Aleš
Energetické využití kompostů
Roy, Amitava: Souček, Jiří: Plíva, Petr: Hanč, Aleš
Enegetické využití trav se zaměřením na produkci bioplynu
Frydrych, Jan: Volková, Pavla: Andert, David: Gerndtová, Ilona
Ekonomika tuhých tvarovaných biopaliv
Abrham, Zdeněk: Andert, David: Herout, Milan
Ekonomika pěstování a využití biomasy pro energetické a průmyslové účely
Abrham, Zdeněk: Andert, David: Mužík, Oldřich: Herout, Milan
Effect of high compost rates on physical and hydraulic properties of soil
Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Vlášková, Marcela
Dvoumodulový vermireaktor
Plíva, Petr: Čejka, Zdeněk: Hanč, Aleš
Drtící zařízení pro úpravu praných brambor
Vejchar, Daniel: Dovol, Josef
Domácí kompostování se žížalami
Plíva, Petr
Compaction parameters and soil tillage quality in system with permanent traffic lanes
Gutu, Dumitru: Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Coating with Photocatalytic TiO2 versus Carbon Footprint
Pecen, Josef: Zabloudilová, Petra: Češpiva, Miroslav
Cesta hnoje v zemědělském podniku
Kovaříček, Pavel: Abrham, Zdeněk: Vlášková, Marcela
Blízké okolí stájových objektů
Fabiánová, Mária: Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra: Šimon, Josef
Automatizované stacionární krmné linky v chovech dojnic
Machálek, Antonín: Vegricht, Jiří
Apparatus for eliminating gaseous pollutants
Píša, Jiří: Dembovský, Luděk: Hutla, Petr: Machač, Pavel: Chabičovská, Dana
Ammonia emissions in the Czech Republic
Dědina, Martin: Budňáková, Michaela: Čermák, Pavel
2013
Způsoby a možnosti ochlazování stájí
Machálek, Antonín: Šimon, Josef
Zpracovávání zbytkové travní hmoty
Plíva, Petr: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Znalost optimálních parametrů technologie velmi rychlého termického rozkladu biomasy
Bejlek, Václav: Jevič, Petr: Hutla, Petr
Zdraví škodlivé látky při produkci brambor a metody jejich měření
Mayer, Václav: Pastorková, Libuše: Vejchar, Daniel
Zásobník sypkých látek
Kroupa, Pavel: Skalický, Jaroslav
Zásady pěstitelské technologie
Hasvater, Ervín: Čepl, Jaroslav: Doležal, Petr: Kasal, Pavel: Mayer, Václav: Vokál, Bohumil
Zařízení pro velmi rychlý termický rozklad biomasy
Hutla, Petr: Jevič, Petr: Bejlek, Václav
Zařízení pro rovnoměrný rozptyl prachových částic
Bejlek, Václav: Hutla, Petr
Zařízení pro odebírání vzorků
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Bradna, Jiří
Zařízení pro míchání mrvy a podestýlky
Vegricht, Jiří
Zařízení pro měření sil
Podpěra, Václav:Syrový, Otakar:Votípka, František
Zařízení pro aplikaci ochranného roztoku
Kubín, Karel: Vejchar, Daniel: Mayer, Václav
Význam popelovin v travní biomase pro energetické účely
Raclavská, Helena: Frydrych, Jan: Juchelková, Dagmar: Zajonc, Ondřej: Andert, David: Gerndtová, Ilona
Výzkum a využití travní fytomasy pro energetické účely
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Frydrych, Jan: Volková, Pavla: Raclavská, Helena: Juchelková, Dagmar: Zajonc, Ondřej
Využití trav pro energetické účely
Gerndtová, Ilona: Andert, David: Frydrych, Jan
Využití kompostu pro optimalizaci vodního režimu v krajině
Altmann, Vlastimil: Badalíková, Barbora: Bartlová, Jaroslava: Burg, Patrik: Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Jelínek, Antonín: Mimra, Miroslav: Pospíšilová, Lubica: Plíva, Petr: Roy, Amitava: Vlášková, Marcela: Zemánek, Pavel
Využití fytomasy trav anaerobní digescí
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Frydrych, Jan
Výroba směsných peletek
Andert, David: Gerndtová, Ilona
Vyplňte v případě, když původní jazyk výsledku je jiný než angličtina.
Mayer, Václav: Vejchar, Daniel: Pastorková, Libuše
Vliv zapravení kompostu na pórovitost a na vlhkost půdy
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Vliv zapraveného kompostu na míru povrchového odtoku vody při simulovaném zadešťování
Hůla, Josef: Vlášková, Marcela: Kovaříček, Pavel
Vliv různých způsobů aplikace minerálních dusíkatých hnojiv u brambor na vývoj porostu, výnos hlíz a obsah nitrátů v hlízách
Svobodová, Andrea: Mayer, Václav: Kasal, Pavel: Vejchar, Daniel
Vliv konzervace na ztráty organické hmoty a produkci bioplynu
Frydrych, Jan: Gerndtová, Ilona: Andert, David
Vermikompostování bioodpadů
Hanč, Aleš: Plíva, Petr
Vermikompostování ? perspektivní metoda pro zpracování bioodpadů
Plíva, Petr: Hanč, Aleš
Vermicomposting technology as a tool for nutrient recovery from kitchen bio-waste
Hanč, Aleš: Plíva, Petr
Uzávěr výpusti věžového zásobníku sypkých látek
Kroupa, Pavel: Skalický, Jaroslav
Utilization of Jatropha curcas L. seed cake for production of solid biofuels
Hutla, Petr: Kaválek, Michal: Havrland, Bohumil: Ivanova, Tatiana: Skopec, Pavel
Usage of Passive Cooling Methods in Agriculture
Fabianova, Maria: Zabloudilová, Petra: Šimon, Josef: Češpiva, Miroslav: Kic, Pavel
Travní biomasa pro produkci bioplynu
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Frydrych, Jan
Towards complex utilisation of winemaking residues: Characterisation of grape seeds by total phenols, tocols and essential elements content as a by-product of winemaking
Dědina, Martin: Lachman, Jaromír: Hejtmánková, Alena: Hejtmánková, Kateřina: Pivec, Vladimír: Skala, Ondřej: Přibyl, Jaroslav
The influence of traffic in permanent traffic lanes on soil compaction parameters
Gutu, Dumituru: Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Kumhála, František
Technologie výroby hranolovité brikety z rozdružené pšeničné slámy
Andert, David
Technologie vermikompostování ve funkčním vzorku dvoumodulového vermireaktoru
Plíva, Petr: Hanč, Aleš
Technologie řízených přejezdů po pozemcích
Kumhála, František: Gutu, Dumituru: Hůla, Josef: Chyba, Jan: Kroulík, Milan: Kvíz, Zdeněk: Mašek, Jiří: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Technologie kompostování zbytkové biomasy ze zemědělské činnosti
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Plíva, Petr
Systémy pro krmení skotu na výstavě EuroTier 2012
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Machálek, Antonín
Systémy podestýlání a emise prachu a hluku ve stájích pro chov dojnic
Šimon, Josef: Vegricht, Jiří
Studie Perspektivní způsoby zpracování zemědělské biomasy a biologických odpadů pro výrobu tepla, elektrické energie a pohonných hmot 2. generace do roku 2020
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Stav a rozvoj biogenních pohonných hmot v ČR do roku 2020 s ohledem na úsporu a snížení emisí skleníkových plynů
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Správná teplota, významný faktor úspěšného kompostování
Plíva, Petr
Snížení propustnosti zhutnělé půdy v jízdních stopách strojů
Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Vlášková, Marcela
Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. QH92105/1
Kumhála, František: Hůla, Josef: Kroulík, Milan: Gutu, Dumituru: Mašek, Jiří: Kvíz, Zdeněk: Chyba, Jan: Kovaříček, Pavel
Směsná fytopaliva
Andert, David: Herout, Milan: Frydrych, Jan
Sklizeň konopí pro technické využití
Souček, Jiří
Separace semen révy vinné z matolin
Burg, Patrik: Zemánek, Pavel: Dědina, Martin: Jelínek, Antonín: Skala, Ondřej
Provozní sledování kvality bioplynu v závislosti na použitých surovinách substrátu
Kára, Jaroslav: Chajma, Petr
Prokluzové charakteristiky pneumatik pro sklízecí mlátičky
Pražan, Radek: Kubín, Karel: Gerndtová, Ilona: Podpěra, Václav
Praktické zkušenosti s úpravou bioplynu na kvalitu zemního plynu s ohledem na nákladovost, čistotu finálního produktu a problémy se zaváděním do praxe.
Kára, Jan: Moudrý, Ivan
Practical experience with treatment biogas to natural gas quality.
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk: Pastorek, Michal
Potravinová soběstačnost a udržitelná výroba směsných a biogenních pohonných hmot - Stav a rozvoj do roku 2020
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Podpora efektivního využití zemědělské energetické biomasy
Abrham, Zdeněk: Andert, David: Mužík, Oldřich: Herout, Milan
Osvětlení stáje pro dojnice
Hutla, Petr: Šimon, Josef: Vyhlídko, Lukáš
Oil palm shell use as alternative biofuel
Hutla, Petr: Havrland, Bohumil: Kaválek, Michal: Ivanova, Tatiana: Pecen, Josef
Modifikovaný dvoumodulový vermireaktor
Hanč, Aleš: Plíva, Petr
Modelování a ekonomické hodnocení investičních záměrů v oblasti energetického využití biomasy
Abrham, Zdeněk: Andert, David: Mužík, Oldřich
Modelování a ekonomické hodnocení investičních záměrů v oblasti energetického využití biomasy
Abrham, Zdeněk: Andert, David: Herout, Milan: Mužík, Oldřich: Gerndtová, Ilona
Modelová řešení osvětlovacích soustav ve vybraných zemědělských objektech
Hutla, Petr: Češpiva, Miroslav: Bíma, Václav: Mičín, Rostislav
Modelling of Non-Road Transient Cycle ? Comparison of Three Tractors
Kubín, Karel: Pexa, M.: Kotus, M.
Mobilní energetické prostředky a orientační hodnoty jednotkových spotřeb paliv a energií
Gerndtová, Ilona: Kubín, Karel: Pražan, Radek: Pastorek, Zdeněk: Světlík, Marek: Syrový, Otakar
Mikroklimatické parametry VIB v letním období
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Fabianova, Maria
Mikroklima ustájení telat ? přístřeškové individuální boxy
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Fabianova, Maria
Metodika přípravy tvarovaných a směsných fytopaliv
Andert, David: Abrham, Zdeněk: Gerndtová, Ilona
Měření koncentrací amoniaku v chovech skotu
Češpiva, Miroslav: Jelínek, Antonín: Zabloudilová, Petra: Pecen, Josef
Mechanické vlastnosti palivových briket z logistického hlediska
Souček, Jiří: Tomanová, Dana: Blažej, David: Procházka, Martin
Lisování oleje z vinných jader
Dědina, Martin: Skala, Ondřej: Hejtmánková, Alena: Lachman, Jaromír
Laboratorní zařízení pro sběr a úpravu dešťové vody
Machálek, Antonín: Šimon, Josef: Vegricht, Jiří: Bradna, Jiří
Krmný vůz
Pražan, Radek: Podpěra, Václav: Kubín, Karel: Gerndtová, Ilona
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu
Kotlánová, Alice: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Kompostování Ekocentrum Vyšehrad-16/2013
Plíva, Petr
Kompostárna Žlutice-21/2013
Plíva, Petr
Kompostárna Želivec-22/2013Kompostárna Želivec-22/2013
Plíva, Petr
Kompostárna Vimperk-20/2013
Plíva, Petr
Kompostárna Trhový Štěpánov-15/2013
Plíva, Petr
Kompostárna Strážnice-19/2013
Plíva, Petr
Kompostárna Měštec Králové-12/2013
Plíva, Petr
Kompostárna Jihlava-Henčov-18/2013
Plíva, Petr
Kompostárna Jarošovice-14/2013
Plíva, Petr
Kompostárna Jaroměř AGRO CS-17/2013
Plíva, Petr
Kompostárna Humpolec-23/2013
Plíva, Petr
Kompostáreň Vimperk-20/2013
Plíva, Petr
Kompostáreň Trhový Štěpánov
Plíva, Petr
Kompostáreň Městec Králové
Plíva, Petr
Jaká je efektivnost energetické biomasy
Abrham, Zdeněk: Mužík, Oldřich
Inovace v oblasti dojicí techniky
Machálek, Antonín: Vegricht, Jiří: Šimon, Josef
Impact of biofuels on characteristics of the engine tractor Zetor 8641 Forterra
Kubín, Karel: Pexa, M.: Mařík, J.: Veselá, K.
Checking of device destined for savings of liquid protective preparations used during the potato planting
Mayer, Václav: Kubín, Karel: Vejchar, Daniel
Hnojení tuhými minerálními hnojivy, vliv na půdu a vodní erozi
Abrham, Zdeněk: Hůla, Josef: Vlášková, Marcela: Kovaříček, Pavel
Generátor zvuku
Češpiva, Miroslav
Fytopaliva a jejich vlastnosti
Andert, David: Gerndtová, Ilona
Expertní systém pro rozhodování o ochraně rostlin podle ekonomických prahů škodlivosti
Abrham, Zdeněk: Herout, Milan: Scheufler, Vladimír: Kocourek, František: Holý, Kamil
Expertní systém pro hodnocení technologie a ekonomiky produkce biopaliv
Abrham, Zdeněk: Andert, David: Herout, Milan: Mužík, Oldřich: Scheufler, Vladimír: Richter, Jiří
Experimental model of ammonia elimination by ozone in the air
Hutla, Petr: Petráčková, Barbora: Kára, Jan
Evaluační studie aplikace BAT u zařízení v kategorii průmyslových činností dle zákona o integrované prevenci
Dědina, Martin: Jelínek, Antonín: Abrham, Zdeněk: Mašátová, Romana
Energetický potenciál vysokoprodukčních trav
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Juchelková, Dagmar: Raclavská, Helena
Energetické využití zemědělské biomasy
Abrham, Zdeněk: Herout, Milan: Mužík, Oldřich: Andert, David
Energetické využití trav se zaměřením na produkci bioplynu
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Machač, Radek: Volková, Pavla: Juchelková, Dagmar: Raclavská, Helena: Zajonc, Ondřej: Frydrych, Jan
Energetické využití kompostů
Hanč, Aleš: Roy, Amitava: Souček, Jiří: Plíva, Petr
Elektronická databáze
Vegricht, Jiří
Ekonomika surovinového a energetického využití produkce z travních porostů
Herout, Milan: Abrham, Zdeněk
Ekonomika pěstování energetických plodin
Abrham, Zdeněk: Andert, David: Herout, Milan: Mužík, Oldřich
Dvoumodulový kompostér
Plíva, Petr: Hanč, Aleš
ČSN 65 6516 ?Motorová paliva ? Řepkový olej pro spalovací motory na rostlinné oleje ? Technické požadavky a metody zkoušení?
Jevič, Petr
Compost with Ash Addition
Souček, Jiří
Comparison of maximum energy yield of selected crops grown for energy purposes
Hutla, Petr: Kolaříková, Michel: Ivanova, Tatiana: Havrland, Bohumil: Muntean, Alexandru: Gudima, Andrei: Pobedinsky, Victor
Centrální kompostárna Brno, a.s.-13/2013
Plíva, Petr
Centrálna kompostáreň Brno, a.s.
Plíva, Petr
ANALÝZA VYUŽITÍ A OBNOVY TRAKTOROVÉHO PARKU
Abrham, Zdeněk: Herout, Milan
Analýza stavebně-hygienických ukazatelů rekonstruovaných stájí pro dojnice
Fabianova, Maria: Zabloudilová, Petra: Češpiva, Miroslav: Šimon, Josef
2012
Ztráty na kvalitě zrnin při posklizňové manipulaci
Malaťák, Jan: Bradna, Jiří
Zpracování půdy z hlediska povrchového odtoku vody
Novák, P.: Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Vlášková, Marcela
Změny botanického složení lučního porostu v závislosti na ročním období a způsobu obhospodařování
Hrevušová, Zuzana: Gerndtová, Ilona: Fuksa, Pavel: Šrámek, Pavel
Změna vlastností surové kejdy při separaci
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Klír, Jan
Zařízení pro rovnoměrný rozptyl prachových částic
Bejlek, Václav: Hutla, Petr
Zařízení pro odběr vzorků
Vegricht, Jiří
Zařízení pro aeraci kompostu a odsávání zápašných plynů
Váňa, Jaroslav: Usťak, Sergej: Plíva, Petr: Jelínek, Antonín
Zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při přívalových deštích
Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Vlášková, Marcela: Kroulík, Milan: Mašek, Jiří
Zapichovací teploměr s dálkovým přenosem naměřených dat
Plíva, Petr: Hamšík, Tomáš
Zapichovací teploměr
Plíva, Petr: Hamšík, Tomáš: Zemánek, Pavel
Základní charakteristiky současného trhu s biopalivy
Jevič, Petr
Význam pohonu předních kol a uzávěrky diferenciálu
Stehno, Luboš: Kubín, Karel: Gerndtová, Ilona: Pražan, Radek
Význam organické hmoty (kompostu) pro půdní strukturu
Plíva, Petr: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Výzkum využití trávy pro energetické účely
Frydrych, Jan: Andert, David: Gerndtová, Ilona: Juchelková, Dagmar: Raclavská, H.: Zajonc, O.
Výzkum využití travních porostů na produkci bioplynu
Frydrych, Jan: Machač, Radek: Volková, Pavla: Andert, David: Gerndtová, Ilona: Juchelková, Dagmar: Zajonc, Ondřej
Využití trav pro energetické účely
Frydrych, Jan: Andert, David: Gerndtová, Ilona: Volková, Pavla: Juchelková, Dagmar: Raclavská, Helena: Zajonc, Ondřej
Využití optimalizace při pěstování a sklizni energeticky využívaných vedlejších produktů při sklizni zrnin
Andert, David: Abrham, Zdeněk
Výsledky výzkumu a nové směry využití biomasy trav pro energetické účely
Frydrych, Jan: Volková, Pavla: Andert, David: Gerndtová, Ilona: Juchelková, Dagmar: Raclavská, Helena: Zajonc, Ondřej
Výsevní travní směs do sušších podmínek pro bioplyn na bázi mezirodového hybridu
Andert, David: Frydrych, Jan
Vliv ustájení na onemocnění končetin skotu
Šťastná, J.: Švec, R.: Novák, P.: Šoch, Miloslav: Holický, J.: Zach, O.: Průša, J.: Zabloudilová, Petra
Vliv tvaru orebních těles na energetickou náročnost orby
Stehno, Luboš: Kubín, Karel: Gerndtová, Ilona: Pražan, Radek
Vliv surovinové skladby zakládky kompostu s vyšším obsahem nedezintegrovaného papíru na jakostní znaky kompostu
Roy, Amitava: Herout, Milan: Plíva, Petr
Vliv stupňovaného dávkování kompostu a technologie zpracování na infiltrační vlastnosti půdy
Kroulík, Milan: Kovaříček, Pavel: Brant, V.: Procházka, L.
Vliv otáček motoru na ekonomicky úspornou orbu
Stehno, Luboš: Kubín, Karel: Gerndtová, Ilona: Pražan, Radek
Vliv nastavení CVT převodovky při využití traktoru v dopravě
Kubín, Karel: Pražan, Radek: Syrový, Otakar: Gerndtová, Ilona
Vliv huštění pneumatik na energetickou náročnost orby
Stehno, Luboš: Kubín, Karel: Gerndtová, Ilona: Pražan, Radek
Vhodná agrotechnika zvyšuje ochranu ornice proti vodní erozi
Javůrek, Miloslav: Kovaříček, Pavel: Vach, Milan: Hůla, Josef
Vermikompostování
Plíva, Petr: Hanč, Aleš
Vermikompostování
Plíva, Petr: Roy, Amitava
Vermicomposting of garden biowaste and sewage sludge
Hanč, Aleš: Plíva, Petr
Utilization of permanent grassland for biogas production
Fuksa, Pavel: Hakl, Josef: Hrevušová, Zuzana: Šantrůček, Jaromír: Gerndtová, Ilona: Habart, Jan
Use of Grasses for Energy and Mixtures of Grasses for Energy Purposes
Andert, David: Frydrych, Jan: Gerndtová, Ilona
Úprava fyzikálních vlastností půdy a retenční schopnosti půdy zapravením kompostů z odpadní biomasy
Hůla, Josef: Badalíková, Barbora: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Bartlová, Jaroslava
Udržitelnost požadované kvality zrna
Malaťák, Jan: Bradna, Jiří
Trh s bionaftou a faktory, které ho mohou ovlivňovat v příštím období
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Topná peleta
Souček, Jiří
The cost efficiency of higher doses of compost application
Zemánek, Pavel: Burg, Patrik: Jelínek, Antonín
Termolýzní zpracování zbytkové biomasy, separovaných plastových a celulózových podílů tuhého komunálního odpadu pro energetické a surovinové účely
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Malaťák, Jan: Křížek, Jiří
Teleskopický manipulátor
Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra
Technologie zpracování popela z rostlinné biomasy kompostováním
Souček, Jiří: Hippmann, Zdeněk: Chmelík, Radek: Malý, Miloslav: Plíva, Petr
Technologie využití celých hlíz brambor při produkci bioplynu
Andert, David: Vejchar, Daniel
Technologie úpravy ventilátoru pro provoz v zemědělských podmínkách
Andert, David
Technologie dojení ? nejsofistikovanější technologie v chovu skotu
Machálek, Antonín
Technologie a ekonomika zvyšování protierozní odolnosti půdy zapravením organické hmoty
Kovaříček, Pavel: Abrham, Zdeněk: Hůla, Josef: Plíva, Petr: Vlášková, Marcela: Kroulík, Milan: Mašek, Jiří
Technika pro kompostování v pásových hromadách
Plíva, Petr: Roy, Amitava
Systém pro hodnocení technologií pěstování chmele
Kavka, Miroslav: Mimra, Miroslav: Ciniburk, Václav: Abrham, Zdeněk
Stroje a zařízení pro využití bioodpadů. Překopávač kompostu- základ kompostovaní linky
Plíva, Petr
Stav a požadavky na udržitelnou výrobu směsných a biogenních pohonných hmot
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Stanovení zdrojů negativního ovlivňování kvality zrnin šnekovými a pásovými dopravníky
Bradna, Jiří: Malaťák, Jan
Stanovení základních výrobních emisí zátěžových plynů z chovů hospodářských zvířat
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
Sovremenoje sostojanije i perspektivy karbonizaciji biomasy sposobom torrefakciji
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Dubrovin, V.
Sovremenoje sostojanije i perspektivy karbonizaciji biomasy metodoj torefakciji (torefaction)
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Dubrovin, V.
Sovremennoe sostojannie i perspektivy doilnogo oborudovanija na fermach v Čechii
Machálek, Antonín
Snižování emisí pachových látek při výrobě piva
Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra: Bortlová, Klára
Sledování sklizně pícnin z hlediska energetické náročnosti
Gerndtová, Ilona: Kubín, Karel: Pražan, Radek
Sklízecí řezačky v rostlinné výrobě
Souček, Jiří
Skládací větrný tunel pro odběr pachových látek
Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra
Separátor biomasy GREEN SCREENER
Plíva, Petr
Rostliny a jejich využití jako zdroje obnovitelné energie se zřetelem na trávy
Frydrych, Jan: Andert, David: Gerndtová, Ilona: Volková, Pavla: Juchelková, Dagmar: Raclavská, Helena: Zajonc, Ondřej
Rekonstrukce ustájení a úspora nákladů
Dědina, Martin
Provozní náklady strojních souprav
Abrham, Zdeněk: Richter, Jiří: Mužík, Oldřich: Herout, Milan: Schleufer, Vladimír
Produkce, kvalita a využití briketovaných a peletovaných biogenních tuhých paliv v České republice
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Šedivá, Zdeňka
Pračky vzduchu a jejich vliv na emise
Dědina, Martin
Pracovní postup při hnojení hnojem na malé farmě
Pražan, Radek: Kubín, Karel: Syrový, Otakar: Gerndtová, Ilona
Potenciál cukrovarských řízků pro výrobu bioplynu
Mužík, Oldřich: Kára, Jaroslav: Hanzlíková, Irena
Perspektivní způsoby zpracování zemědělské biomasy a biologických odpadů pro výrobu tepla, elektrické energie a pohonných hmot druhé generace
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Palivový sáček na bázi biomasy a souborné balení těchto sáčků
Havrland, Bohumil: Hutla, Petr: Ivanova, Tatiana: Kandakov, Alexander
Palivo na bázi odpadu z výroby oleje z oplodí palmy olejné
Havrland, Bohumil: Hutla, Petr
Ověřená technologie přípravy a sklizně ječné slámy pro energetické využití
Andert, David
Optimalizace rozložení hustoty panelů tvarem lisovacího pístu
Andert, David
Odsávací zařízení
Kroupa, Pavel: Skalický, Jaroslav
Odpady ze stravování jako surovina pro výrobu bioplynu
Mužík, Oldřich: Kára, Jaroslav: Hanzlíková, Irena
Nové směry ve výzkumu a využití trav pro energetické účely
Frydrych, Jan: Andert, David: Gerndtová, Ilona: Juchelková, Dagmar
Možnosti zlepšení návštěvnosti dojicího robota vytvářením příznivého mikroklimatu při dojení krav
Machálek, Antonín: Šimon, Josef
Možnosti využití posklizňových zbytků lnu pro výrobu tvarovaných biopaliv
Blažej, David: Souček, Jiří: Procházka, Martin: Kára, Jan
Možnosti dynamických měření výkonových parametrů traktoru
Pexa, Martin: Kubín, Karel: Kvíz, Zdeněk: Mayer, Karel
Modulový kompostér
Plíva, Petr: Filip, Miloš: Zemánek, Pavel
Modelové postupy výroby kompostu na farmě pro vlastní spotřebu
Kovaříček, Pavel: Plíva, Petr: Abrham, Zdeněk: Vlášková, Marcela
Modelování produkce dusíku ve statkových hnojivech
Vegricht, Jiří: Ambrož, Pavel: Šimon, Josef: Klír, Jan
Modelování a hodnocení výrobního záměru
Abrham, Zdeněk: Richter, Jiří: Mužík, Oldřich: Herout, Milan: Schleufer, Vladimír
Metoda sledování účinku agrotechnických zásahů na vsakování vody do půdy
Kovaříček, Pavel: Plíva, Petr: Vlášková, Marcela
Měření a kvantifikace škodlivých činitelů při výrobě brambor
Mayer, Václav: Vejchar, Daniel: Pastorková, Eva
Luční směs pro energetické využití vhodná do sušších podmínek
Andert, David: Frydrych, Jan
Linseed Harvest Parameters Depending on the State of Cutting Mechanism
Souček, Jiří: Blažej, David
Linka na zpracování odpadu, obsahujícího převážně plasty a celulózu
Křížek, Jiří: Hutla, Petr: Jevič, Petr
Kvalita bioplynu jako zdroje energie
Chajma, Petr: Kára, Jaroslav: Hanzlíková, Irena
Kukuřičná siláž jako surovina pro bioplynové stanice
Třináctý, Jiří: Gazdík, Zbyněk: Andert, David
Kontinuální výroba standardizované směsné motorové nafty s vysokou oxidační stabilitou
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Kompozitní kompostér typ 2012
Plíva, Petr: Roy, Amitava
Kompostování v České republice ? kompostárny. Kompostárna Petrovice ? 1/2012
Plíva, Petr
Kompostování
Roy, Amitava: Plíva, Petr
Kompostárna ZERS, s.r.o. ? 2/2012
Plíva, Petr
Kompostárna Úholičky ? Velké Přílepy ? 9/2012
Plíva, Petr
Kompostárna Slavkov u Brna ? 4/2012
Plíva, Petr
Kompostárna Pyšely ? 11/2012
Plíva, Petr
Kompostárna PITTERLING ? 3/2012
Plíva, Petr
Kompostárna Kladno ? 6/2012
Plíva, Petr
Kompostárna ECOWOOD Unhošť ? 7/2012
Plíva, Petr
Kompostárna CMC Náměšť,a.s. ? 5/2012
Plíva, Petr
Kompostárna Blansko ? 8/2012
Plíva, Petr
Kompostárna bioodpadů SAP Mimoň ? 10/2012
Plíva, Petr
Kalibrační nádoba
Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra
Jetelotravní směs pro konzervaci půdy na bázi kostřavy červené
Andert, David: Frydrych, Jan
Jaký vliv má nastavení EHR?
Stehno, Luboš: Kubín, Karel: Gerndtová, Ilona: Pražan, Radek
Inovace v oblasti míchacích krmných vozů
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef
Inovace stacionárních krmných systémů pro chov skotu
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef
Impact of Different Harvest Times on Ash Fusibility of Energy Grasses
Hutla, Petr: Jevič, Petr: Strašil, Zdeněk: Kočica, J.
Hodnocení poškození vnější kvality zrnin při dopravě korečkovými dopravníky (redlery)
Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří
Effect of rapeseed methyl ester on fuel consumption and engine power
Pexa, Martin: Kubín, Karel
Dvoustupňový vibrační separátor
Dědina, Martin: Burg, Patrik: Čejka, Zdeněk: Zemánek, Pavel: Jelínek, Antonín
Dvoumodulový vermireaktor
Plíva, Petr: Čejka, Zdeněk: Hanč, Aleš
Dvoumodulový vermireaktor
Plíva, Petr: Čejka, Zdeněk: Hanč, Aleš
Drying of cherry tree chips in the experimental biomass dryer with solar collector
Ivanova, Tatiana: Havrland, Bohumil: Hutla, Petr: Muntean, Alexandru
Dojící zařízení na českých farmách
Machálek, Antonín
ČSN EN 16214-3 Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody.
Jevič, Petr
ČSN EN 16214-1 Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 1: Terminologie
Kotlánová, Alice: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
ČSN EN 15359 Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy
Vavřín, Miloš: Jevič, Petr
ČSN EN 14961-6 Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 6: Nedřevní pelety pro maloodběratele
Kotlánová, Alice: Jevič, Petr
ČSN 65 6508 Motorová paliva - Směsné motorové nafty obsahující methylestery mastných kyselin (FAME) - Technické požadavky a metody zkoušení
Jevič, Petr
Čistící násadec
Machálek, Antonín
Čidlo pro měření koncentrace plynů
Češpiva, Miroslav
Comparison of Solid Biofuel Types from Linseed Stems
Blažej, David: Souček, Jiří
Co ovlivňuje trh s biopalivy?
Jevič, Petr
Bubnové zařízení pro řízení kompostování (bubnový kompostér)
Plíva, Petr: Machálek, Antonín
Bubnové kompostovací zařízení
Machálek, Antonín: Plíva, Petr
Brambory aktuální i v roce 2012 - Trendy vývoje technologie a techniky
Mayer, Václav
Bioplyn ? energie z biomasy
Pastorek, Zdeněk
Biogenní pohonné hmoty
Jevič, Petr
Audiostimulátor
Machálek, Antonín
Audiostimulace dojnic k návštěvě dojícího robota
Machálek, Antonín: Šimon, Josef
Analýza vybavení a obnovy techniky v zemědělství
Abrham, Zdeněk
Actual state and trends of sustainable production of biogenic fuels in the Czech Republic up to 2020 with regard to requirement for reduction of greenhouse gas emissions originating from fuels
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
2011
Způsob výroby plastického steliva, zařízení k provádění způsobu a plastické stelivo
Jelínek, Antonín: Plíva, Petr: Dědina, Martin
Zhodnocení systémů ustájení pro odchov telat z hlediska welfare a kvality životního prostředí a jejich vlivu na životní projevy a chování telat
Šoch, Miloslav: Šťastná, Jana: Pálka, Václav: Zajíček, Petr: Benda, Michal: Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Fabianová, Mária
Zařízení pro zlepšení welfare při dojení zvířat
Machálek, Antonín: Šimon, Josef: Havlík, Vlastimil: Šoch, Miloslav: Voříšková, Jarmila
Výzkum technologie řízených přejezdů po pozemcích
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Gutu, Dimitru: Kumhála, František
Výzkum nových řešení venkovních individuálních bud pro telata
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Šoch, Miloslav
Výzkum a hodnocení interakcí systému ČLOVĚK ? ZVÍŘE ? ROBOT v chovu dojnic.
Machálek, Antonín: Voříšková, Jarmila: Šimon, Josef: Šoch, Miloslav: Maršálek, Miroslav
VYUŽITÍ ELEKTROCHEMICKY AKTIVOVANÉ VODY PŘI DEZINFEKCI STÁJOVÝCH OBJEKTŮ PRO CHOV KUŘAT NA MASO
Zabloudilová, Petra: Jelínek, Antonín: Petráčková, Barbora: Češpiva, Miroslav
Výroba topných briket z nestandardních stavebních panelů ze slámy
Andert, David: Abrham, Zdeněk
Výroba kompostů s různou objemovou hmotností
Roy, Amitava: Laurik, Stanislav
Výroba biogenních pohonných hmot do roku 2020 s ohledem na zásady, kritéria a ukazatele udržitelnosti
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Vybrané mikroklimatické parametry v různých systémech ustájení telat v přístřeškových individuálních boxech (PIB)
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Fabianová, Mária: Šoch, Miloslav
Všechno kolem kompostovacích ploch
Plíva, Petr
Vnitřní kvalita brambor v závislosti na hnojení pomocí řízení simulace mechanického poškozování
Vejchar, Daniel: Pastorková, Libuše
Vliv žacího ústrojí na výkonnostní parametry sklízecí mlátičky
Souček, Jiří: Blažej, David
Vliv variantních řešení stáje na výrobní náklady mléka
Vegricht, Jiří: Ambrož, Pavel: Šimon, Josef: Fabianová, Mária
Vliv utužení povrchu půdy na infiltraci dešťové vody do půdy
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Novák, Petr: Hůla, Josef
Vliv tahového odporu pluhu na zatížení pneumatik hnacích kol traktoru
Pražan, Radek: Podpěra, Václav
Vliv obhospodařování trvalých travních porostů na obsah organické hmoty v půdě
Gerndtová, Ilona
Vliv nastavení pracovních cyklů automatických systémů pro odklízení chlévské mrvy na emise amoniaku
Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra
Vliv aplikovaného kompostu na vlastnosti půd vybraných lokalit ČR
Vlčková, Martina: Matoušková (Benešová), Veronika: Kulhavý, Zbyněk: Pražák, Pavel: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Vlastnosti topných briket z kombinovaných rostlinných materiálů
Hutla, Petr: Jevič, Petr
Utilization of Audiostimulation for Control of Time Period Between Milking on Farms Equipped by Automatic Milking
Machálek, Antonín: Šimon, Josef: Fabianová, Mária: Vegricht, Jiří
Úskalí chiptuningu traktorových motorů
Pražan, Radek
Úprava fyzikálních vlastností půdy a retenční schopnosti půdy zapravením kompostů z odpadní biomasy
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Badalíková, Barbora
Typy a vybavení skladovacích prostor
Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří
Tuhá paliva z tříděného papíru
Hutla, Petr: Kára, Jan: Dědková, Š.: Jevič, Petr
Trendy vývoje posklizňových a skladovacích linek
Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří
Topná peleta
Souček, Jiří
The influence of controlled traffic on field on soil compaction parameters
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Gutu, Dimitru: Kos, Jaroslav
Tepelně-chemické zpracování biomasy na motorová paliva a suroviny
Jevič, Petr
Technologie zemědělských bioplynových stanic
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk
Technologie decentralizovaného lisování řepky olejné s úpravou řepkového oleje na kvalitu ČSN 65 6516 Motorové palivo - Řepkový olej pro spalovací motory na rostlinné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Stlačitelnost půdy po vysokých dávkách kompostu do půdy
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Hůla, Pavel: Mašek, Jiří
Stav, zásady a kritéria udržitelné výroby směsných a biogenních pohonných hmot
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Stav a předpokládaný vývoj výroby bionafty v České republice do roku 2020 s ohledem na udržitelné pěstování řepky olejné
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Sravnitel'naja ocenka kačestva tverdych biotopliv
Pobedinschi, V. M.: Havrland, Bohumil: Ivanova, Tatiana: Muntean, Alexandru: Kandakov, Alexander: Hutla, Petr
Spotřeba paliva s podílem MEŘO u traktorového motoru
Kubín, Karel:Pexa, Martin
Spotřeba paliva a přepravní výkon při dopravě v horské oblast
Kubín, Karel: Pexa, Martin: Pražan, Radek
Socio-economic Analysis of Using Energy from Biomass in Ukraine
Dubrovin, Valeriy: Melnychuk, Maksym: Grzybek, Anna: Raslavicius, Laurencas: Jevič, Petr
Směsné tuhé palivo na bázi řepkové slámy
Andert, David
Směsné tuhé palivo na bázi pšeničné slámy
Andert, David
Směsné tuhé palivo na bázi psinečku
Andert, David
Sledovanie hydrofyzikálnych vlastností pod před a po aplikách kompostu a pozberových zvyškov
Vlčková, Martina: Matoušková (Benešová), Veronika: Kulhavý, Zbyněk: Pražák, Pavel: Kadlec, Václav: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Sláma: sklizeň, zpracování
Souček, Jiří
SKLIZEŇ OLEJNÉHO LNU SKLÍZECÍ MLÁTIČKOU
Souček, Jiří: Blažej, David: Bjelková, Marie
Skladování brambor
Fér, Josef
Rozdružování rostlin pro výrobu tepla
Souček, Jiří
Research on the use of energy crops for phytoremediation
Kára, Jaroslav: Hutla, Petr: Hanzlíková, Irena
Quality of meat from pigs raised in environment treated with titanium dioxide
Adamec, T.: Dolejš, J.: Toufar, O.: Knížek, J.: Zabloudilová, Petra
Příprava dojnic pro robotické dojení
Machálek, Antonín: Šimon, Josef: Voříšková, Jarmila: Maršálek, Miroslav: Havlík, Vlastimil
Příprava a zpracování údajů do materiálu ?Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátové směrnice)? týkající se investičních nákladů na implementaci nitrátové směrnice
Vegricht, Jiří
Protierozní odolnost půdy při pěstování kukuřice
Novák, Petr: Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Produkční a energetické vlastnosti ozdobnice (miscanthus sp.) pěstované v podmínkách České republiky
Weger, Jan: Strašil, Zdeněk: Hutla, Petr
POROVNÁNÍ PRODUKCE A VÝHŘEVNOSTI U RÉVÍ Z VINIC
Burg, Patrik: Souček, Jiří
Perspektivy dopravy v zemědělství
Gerndtová, Ilona: Syrový, Otakar
Parametry výroby tvarovaných biopaliv z travních porostů
Blažej, David:Procházka, Martin:Souček, Jiří
Palivo na bázi obilní slámy
Hutla, Petr: Knotek, Milan
Ověřování prostředků pro měření teploty kompostu
Laurik, Stanislav: Roy, Amitava
Ověřený technologický postup dezinfekce napájecí vody v chovu kuřat na maso s využitím produktu technologie elektrochemické aktivace vody VertEsprit ANK
Šťastná, Jana: Šoch, Miloslav: Doubek, Pavel: Pecen, Josef: Petráčková, Barbora: Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra
Ověření funkčního modelu zařízení pro úpravu bioplynu na kvalitu zemního plynu
Kára, Jaroslav: Moudrý, Ivan
Ověřená technologie dezinfekce stájového objektu pro chov kuřat na maso s využitím produktu technologie elektrochemické aktivace vody VertEsprit ANK
Zabloudilová, Petra: Doubek, Pavel: Pecen, Josef: Šťastná, Jana: Jelínek, Antonín: Petráčková, Barbora: Češpiva, Miroslav
Optimalizácia prevádzky bioplynových staníc na báze rastlinnej biomasy
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk
Odpadní rostlinná biomasa jako zdroj energie
Souček, Jiří
Odolnost půdy vůči zhutňování při řízených přejezdech strojů
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Gutu, Dimitru: Staněk, Lukáš: Kroulík, Milan
Obecné kotolne ? uplatnenie energetickej biomasy
Souček, Jiří
Návrh malotonážního zařízení pro úpravu bioplynu na kvalitu zemního plynu
Kára, Jaroslav: Mužík, Oldřich: Paganelli, Davide
Modulový kompostér
Plíva, Petr
Modelování dopravy zavadlých pícnin od sběracích řezaček
Gerndtová, Ilona
Metoda včasné výstrahy vlhkého materiálu při lisování slámy
Andert, David: Abrham, Zdeněk
Měření kompostu ? primárního indikátoru průběhu kompostovacího procesu
Roy, Amitava: Laurik, Stanislav: Plíva, Petr
Measurement of Soil Resistance to Water Erosion in Three Ways of Establishing Maize Crop
Novák, Petr: Mašek, Jiří: Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel
Laboratorní fermentor
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin: Pecen, Josef
Kompostovánie vo vaku - II
Plíva, Petr
Kompostovánie vo vaku - I
Plíva, Petr
Kompostování ve vaku - II
Plíva, Petr
Kompostování papíru a lepenky
Altmann, Vlastimil: Mimra, Miroslav: Laurik, Stanislav
Kompostování kalů z čistíren odpadních vod
Laurik, Stanislav: Altmann, Vlastimil: Mimra, Miroslav
Jak vyrábět vermikompost?
Plíva, Petr: Hanč, Aleš
INFLUENCE OF PHOTOCATALYTIC TiO2 COATING MAINLY ON DUST IN THE STABLE ENVIRONMENT
Pecen, Josef: Dolejš, Jan: Zabloudilová, Petra
Indikátory vodní eroze půdy při pěstování kukuřice
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Novák, Petr: Staněk, Lukáš
Global Positioning System Utilization for Monitoring of Energetic Biomass Logistic Processes
Blažej, David:Souček, Jiří
Energetický potenciál a ekonomika odpadní zemědělské biomasy z obilovin a olejnin
Abrham, Zdeněk: Andert, David
Electrically treated water in pig farming and pig meat quality
Adamec, Tomáš: Dolejš, Jan: Toufar, Oldřich: Knížek, Josef: Zabloudilová, Petra
Ekonomika výroby mléka na farmách s dojením roboty a v dojírnách.
Kopeček, Petr: Machálek, Antonín
Ekonomická a energetická efektivnost výroby biopaliv
Mužík, Oldřich: Abrham, Zdeněk
EFFECT OF PHOTOCATALYTIC TIO2 COATING ON THE REDUCTION OF NH3, CH4 AND N2O EMISSIONS AND MICROBIOLOGICAL CONTAMINATION IN STABLE ENVIRONMENT ? RESULTS OF A TWO-YEAR STUDY
Zabloudilová, Petra: Pecen, Josef: Dolejš, Jan: Petráčková, Barbora
Den nové techniky ? zpracování BRO
Roy, Amitava: Laurik, Stanislav: Plíva, Petr
ČSN EN 15357. Tuhá alternativní paliva - Terminologie, definice a popis
Vavřín, Miloš: Jevič, Petr
ČSN EN 15210-2. Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety
Kotlánová, Alice: Jevič, Petr
ČSN EN 14961-5. Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 5: Palivové dřevo pro maloodběratele
Kotlánová, Alice: Jevič, Petr
ČSN EN 14961-4. Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 4: Dřevní štěpka pro maloodběratele
Kotlánová, Alice: Jevič, Petr
ČSN EN 14961-3. Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 3: Dřevní brikety pro maloodběratele
Kotlánová, Alice: Jevič, Petr
ČSN EN 14961-2. Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 2: Dřevní pelety pro maloodběratele
Kotlánová, Alice: Jevič, Petr
ČSN EN 14588. Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis
Kotlánová, Alice: Jevič, Petr
Bubnové kompostovaní zařízení
Machálek, Antonín: Plíva, Petr
Bubnové kompostovací zařízení
Machálek, Antonín: Plíva, Petr
Biopaliva ve formě topných briket
Hutla, Petr
Biopaliva ve formě topných briket
Hutla, Petr
Bioodpady na bázi dřevní a travní hmoty
Souček, Jiří
Bilance CO2 a průtok vzduchu ve stájích
Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra: Jelínek, Antonín
Audiostimulátor
Machálek, Antonín: Češpiva, Miroslav: Šimon, Josef
Analýza energetických parametrů dopravních operací při sklizni kukuřice pro potřeby bioplynové stanice
Blažej, David: Souček, Jiří
Analýza a metodika vyhodnocení rychlosti nasazování strukových násadců u dojících robotů
Machálek, Antonín: Šimon, Josef: Fabianová, Mária
Analýza a metodika hodnocení interakcí systému člověk -zvíře - robot na farmách dojnic
Machálek, Antonín: Voříšková, Jarmila: Šimon, Josef: Fabianová, Mária: Vejchar, Daniel: Vegricht, Jiří: Havlík, Vlastimil: Šoch, Miloslav: Maršálek, Miroslav
Alternativní využití produkce lučních porostů s vysokou druhovou diverzitou pro energetické účely
Frydrych, Jan: Macháč, R.: Andert, David
Adaptér pro lokální aplikaci tekutých přípravků do půdy
Mayer, Václav: Pastorková, Libuše: Vejchar, Daniel: Vašák, František
A Decrease of Water Infiltration in Wheel Ruts of Farm Machines
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Hůla, Josef
A Cost effective Solution for Small-Scale Biomethane Generation
Kára, Jaroslav: Mužík, Oldřich: Pastorek, Zdeněk
2010
Zvýšení produktivity procesu anaerobní digesce
Kára, Jaroslav: Veselá, Klára
Zkušenosti ze spalování alternativních peletek
Andert, David
Zkušenosti ze spalování alternativních peletek
Andert, David
Zásady provádění měření hodnot stájového mikroklimatu v chovech kuřat na maso podle směrnice Rady 2007/43/ES o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso
Zabloudilová, Petra: Kruml, Jiří: Jelínek, Antonín: Češpiva, Miroslav
Zařízení pro úpravu bioplynu na palivo typu zemního plynu
Kára, Jaroslav: Kouďa, Jaroslav: Hruboňová, Zorka: Havelka, Petr: Moudrý, Ivan
Základní typy lisů a jejich využití
Souček, Jiří
Základní technické a technologické vlastnosti MKV na českých farmách
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Fabianová, Mária
Water infiltration into soil and surface water runoff in maize growing by three cultivation technologies
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel
Využití trav při spalování
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Frydrych, Jan
Využití trav pro energetické účely
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Frydrych, Jan
Využití statkových hnojiv v rostlinné výrobě.
Vegricht, Jiří: Klír, Jan: Ambrož, Pavel: Šimon, Josef: Miláček, Petr: Fabianová, Mária
Využití robotizovaných systémů v chovu dojnic
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Šimon, Josef: Miláček, Petr: Fabianová, Mária
Využití jetelotravních směsí pro konzervaci půdy v hoských a podhorských oblastech.
Frydrych, Jan: Andert, David
Využití hrůbkování při pěstování širokořádkových plodin
Kovaříček, Pavel: Kroulík, Milan: Marešová, Karolina: Hůla, Josef
Výroba bioenergetických produktů na bázi rostlinné biomasy.
Souček, Jiří
Výroba a využití bioenergetického produktu na bázi hranolových balíků z chrastice rákosovité (phalaris arundinacea)
Souček, Jiří
Vsakování vody do půdy a povrchový odtok vody u širokořádkových plodin
Kovaříček, Pavel: Kroulík, Milan: Hůla, Josef
Vliv různých technologií na efektivnost využití živin ze statkových hnojiv.
Klír, Jan: Vegricht, Jiří: Ambrož, Pavel
Vliv podílu biosložky v palivu na výkon traktorového motoru
Pexa, Martin: Kubín, Karel
Vliv kompostu na objemovou hmotnost, vodní kapacitu a hydraulickou vodivost substrátu
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Kollárová, Mária: Marešová, Karolina
Vliv aplikovaného kompostu na hydraulické vlastnosti půdy
Vlčková, Martina: Benešová, Veronika: Kovaříček, Pavel: Pražák, Pavel
Vermikompostování ? perspektivní způsob nakládání s bioodpady
Hanč, Aleš: Plíva, Petr
Úvod do problematiky obnovitelných zdrojů ? Bioplynové stanice
Kára, Jaroslav
Úprava pórovitosti půdy vysokými dávkami kompostu
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Udržitelnost biopaliv, biopaliva druhé a třetí generace
Jevič, Petr
Účinné využití tuhých biopaliv v malých spalovacích zařízeních s ohledem na snižování emisí znečišťujících látek
Malaťák, Jan: Vaculík, P.: Jevič, Petr
Tuhá biopaliva z místních zdrojů
Hutla, Petr
Tuhá biopaliva na bázi biomasy a spalitelných zbytků
Hutla, Petr: Jevič, Petr
Trendy ve výrobě a využití bioplynu v podmínkách českého zemědělství
Kára, Jaroslav: Mazancová, Jana: Pastorek, Zdeněk
Topná peleta
Souček, Jiří
The Simulation of the Energy Intensity by Using the Two Sectional Self-Propeled Mixer Feeder
Pražan, Radek: Podpěra, Václav
Teplota kompostu ? nejjednodušeji identifikovatelný ukazatel jeho zrání
Roy, Amitava: Plíva, Petr
Technika sklizně a skladování brambor
Mayer, Václav
Technické a technologické systémy napájení pro dojnice
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Fabianová, Mária
Study of knotweed (Reynoutria) as possible phytomass resource for energy and industrial utilization
Strašil, Zdeněk: Kára, Jaroslav
Strukový násadec
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín
Stav a nové výzvy pro směsné a biogenní pohonné hmoty
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Stav a další vývoj výroby řepkových methylesterů s ohledem na kritéria udržitelnosti pro biopaliva
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
STANOVENÍ VÝHŘEVNOSTI U ŠTĚPKY RÉVÍ Z VINIC
Souček, Jiří: Burg, Patrik
Specification and classes of solid biofuels in European standards
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Malaťák, Jan
Results of robotic milking on selected farms in the Czech Republic.
Voříšková, Jaroslava: Maršálek, Miroslav: Reichlová, S.: Zedníková, Jana: Machálek, Antonín
Racionální hnojení dusíkem
Abrham, Zdeněk: Scheufler, Vladimír: Richter, Jiří: Herout, Milan: Mužík, Oldřich
Příprava a zpracování údajů do materiálu Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátové směrnice)
Vegricht, Jiří
Provozní náklady zemědělských strojů
Abrham, Zdeněk: Richter, Jiří: Herout, Milan
Properties of Heat Briquettes Produced from Vine Cane Waste ? Case Study Republic of Moldava
Muzikant, Martin: Havrland, Bohumil: Věchetová, Slávka: Hutla, Petr
Program pro výpočet ukazatelů dopravních operací
Kubín, Karel: Pexa, Martin
Postupy uchování úrodnosti půdy ve výrobně nepříznivých oblastech
Mayer, Václav: Andert, David
Peletovaná alternativní paliva ze spalitelných zbytků a biomasy
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Křížek, J.
Parametry manipulace s rostlinnými surovinami
Souček, Jiří
Palivo na bázi slámy
Hutla, Petr: Bejlek, Václav
Palivo na bázi recyklovatelného nebo zbytkového textilu a biomasy
Hutla, Petr: Jevič, Petr
Palivo na bázi lučních porostů
Hutla, Petr: Werner, Robert
Palivo na bázi čiroku cukrového
Havrland, Bohumil: Pecen, Josef: Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Ověřená technologie přípravy a výroby minisiláží z čiroku
Andert, David
Ověřená technologie přípravy a sklizně řepkové slámy pro energetické využití
Andert, David
Overenie platných emisných faktorov v chovoch hospodárskych zvierat
Švenková, J.: Matejková, E.: Dědina, Martin
Ošetřování a skladování potravinářských zrnin II
Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří
Ošetřování a skladování potravinářských zrnin I
Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří
Organizace materiálového toku zrnin
Pastorek, Zdeněk: Kubín, Karel
Optimalizácia prevádzky bioplynových staníc na báze rastlinnej biomasy, 1. časť
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk
Obecní kotelny - uplatnění energetické biomasy
Souček, Jiří
NRSC, ESC A EHK 49 TEST U ZETORU FORTERRA 8641, CASE IH JX 90 A FENDT FARMER 412 VARIO
Pexa, Martin: Cindr, Martin: Kubín, Karel
Nové technologie pro využití OZ ? vliv komponent na užitné vlastnosti topných briket z rostlinných materiálů.
Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Motorová biopaliva ? otázky a odpovědi
Jevič, Petr
Modelování dopravy zavadlých pícnin od sběracích řezaček
Gerndtová, Ilona
Minimalizační technologie a technika na zpracování půdy
Hůla, Josef
Metody měření teploty kompostu využitelné pro řízení kompostovacího procesu a archivaci dat
Plíva, Petr: Laurik, Stanislav
Měření výkonů motorů pomocí mobilního dynamometru NEB 400
Pražan, Radek: Kubín, Karel
Měření optimálního průběhu kompostovacího procesu
Plíva, Petr
Kompostování biomasy v místě jejího vzniku
Plíva, Petr: Roy, Amitava: Laurik, Stanislav
Jak snadno posoudit stav motoru
Pražan, Radek: Kubín, Karel
Influence of Soil Tillage Treatment and Compost Application on Soil Properties and Water Infiltration
Kroulík, Milan: Mašek, Jiří: Kovaříček, Pavel: Brant, Václav
Influence of photocatalytic TiO2 coating on gaseous emissions, odour and microbiological contamination in stable environment within animal husbandries
Zabloudilová, Petra: Pecen, Josef: Dolejš, Jan: Petráčková, Barbora
Influence of light spectral distribution on photocatalytic TiO2 coating in order to decrease ammonia and methane emission in animal husbandries ? laboratory testing and verification
Pecen, Josef: Zabloudilová, Petra
Influence of compost covers on the efficiency of biowaste composting process
Marešová, Karolina: Kollárová, Mária
Hluková zátěž okolního prostředí při sklizni travních porostů
Pražan, Radek: Podpěra, Václav
Grass Utilization for Thermal Purposes
Andert, David: Frydrych, Jan: Gerndtová, Ilona
Grass and its mixtures utilization for energy purposes
Andert, David: Frydrych, Jan: Gerndtová, Ilona: Hanzlíková, Irena
Fyzikální vlastnosti půdy po zapravení vysokých dávek kompostu do půdy
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Kollárová, Mária: Marešová, Karolina
Exploitation Parameters of a Pellet Production Line Monitoring
Blažej, David:Souček, Jiří
Experimentální určení rozsahu vzorku potřebného k porovnání kvality práce dvou různých sklízečů cukrovky
Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří
Experimentální určení rozsahu vzorku potřebného k porovnání kvality práce dvou různých sklízečů cukrovky
Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří
Experimentální sušení kompotů pro výrobu pelet
Livora, M.: Souček, Jiří
Experimental Biomass Dryer
Havrland, Bohumil: Adamovský, Daniel: Hutla, Petr
Evaluation of small combustion equipments for solid biomass
Malaťák, Jan: Vaculík, P.: Jevič, Petr
Energetické zhodnocovanie zmesových odpadov v ČR
Hutla, Petr: Kolářová, M.: Kára, Jaroslav: Jevič, Petr
Energetická štěpka z ovocných výsadeb
Souček, Jiří: Brug, Patrik: Kroulík, Milan
Ekonomické hodnocení doporučených postupů při zakládání a obhospodařování prvků ÚSES v zemědělské krajině se zaměřením na trvalé travní porosty
Mimra, Miroslav: Plíva, Petr: Altmann, Vlastimil
Effect soil loosening intensity on water runoff rate under simulated rain conditions
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Kroulík, Milan: Marešová, Karolina: Hůla, Josef
Efektivnost výroby mléka na farmách s dojením roboty a v dojírnách
Kopeček, Petr: Machálek, Antonín
Dopad netradičních technologií zpracování půdy na půdní prostředí
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Procházková, Blanka: Javůrek, Miloslav: Badabíková, Barbora: Tippl, Martin: Kumhála, František: Dryšlová, Tamara: Kroulík, Milan: Smutný, Vladimír: Winkler, Jan: Horáček, Jan
Den nové techniky ? zpracování BRO
Plíva, Petr
Cost Effective Solution for Small-Scale Biomethane Generation
Kára, Jaroslav: Mužík, Oldřich: Paganelli, D. A.
Biologicky rozložitelné odpady a kompostování
Zemánek, Pavel: Plíva, Petr: Burg, Patrik: Kollárová, Mária: Marešová, Karolina
Biologické a technicko-ekonomické předpoklady a možnosti využití systémů automatického sběru dat v chovu skotu
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Fabianová, Mária
Audiostimulátor
Machálek, Antonín
2009
Zvýšení produktivity procesu anaerobní digesce pomocí aditiv
Veselá, Kristýna: Kára, Jaroslav: Hanzlíková, Irena
Zpracování podkladů pro aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátové směrnice)- odhad celkových finančních nákladů na implementaci nitrátové směrnice
Vegricht, Jiří: Fabianová, Mária
Zníženie emisií amoniaku a skleníkových plynov z chovu hospodárských zvierat.
Dědina, Martin: Švenková., Jana.
Zlepšení infiltrace půdy po aplikaci kompostů z biologicky rozložitelných odpadů
Badalíková, Barbora: Marešová, Karolina
Zlepšení fyzikálních vlastností půd prostřednictvím kompostu
Marešová, Karolina: Kollárová, Mária
Zařízení pro stanovení meze pevnosti ve smyku dřevin.
Souček, Jiří: Brožek, Milan
Zařízení pro měření sil
Syrový, Otakar: Podpěra, Václav: Votípka, František
Zařízení pro měření kvality kompostu na kompostárnách
Plíva, Petr: Hamšík, Tomáš: Hamšík jr., Tomáš
Zařízení k solárnímu ohřevu vody
Vegricht, Jiří: Fabianová, Mária
Water infiltration under different soil tillage treatment.
Kovaříček, Pavel: Procházková, Blanka: Brant, Václav: Kroulík, Milan: Marešová, Karolina: Hůla, Josef
Vývojové tendence technických a technologických systémů pro chov skotu
Vegricht, Jiří
Vývojové tendence systémů pro chov skotu
Vegricht, Jiří
Využití techniky a agronomických opatření při obhospodařování travních porostů v podmínkách horských oblastí LFA a svažitých chráněných krajinných oblastí
Syrový, Otakar: Holubová, Věra: Pastorek, Zdeněk: Gerndtová, Ilona: Stehlíková, Blanka: Kubín, Karel: Pražan, Radek: Novák, Michal: Podpěra, Václav: Kašparová, Jana: Šrámek, Pavel: Šašek, Vladimír: Šašková, Ivana
Využití hmoty vznikající při údržbě dřevin
Souček, Jiří: Burg, Patrik
Využití fermentačních zbytků anaerobní digesce jako paliva
Kára, Jaroslav: Koutný, Roman
Využití eneregtických trav
Frydrych, Jan: Kovaříček, Pavel: Andert, David: Tippl, Martin: Juchelková, Dagmar
Výroba plastického steliva pro skot
Jelínek, Antonín: Plíva, Petr: Dědina, Martin
Výnosový potenciál trav vhodných k energetickému využití
Frydrych, Jan: Andert, David: Juchelková, Dagmar
Vyhodnocení šetření ve vybraných zemědělských podnicích z pohledu technických a technologických systémů používaných v chovech hospodářských zvířat.
Vegricht, Jiří
Vybrané postupy péče o půdu v horských a podhorských oblastech
Andert, David: Mayer, Václav
Výběr a hodnocení strojů a linek pro chemickou ochranu vinic
Abrham, Zdeněk: Burg, Patrik
Vliv technických parametrů stájí
Vegricht, Jiří: Šimon, Josef: Miláček, Petr: Fabianová, Mária
Vliv svahu na energetické a exploatační paramentry zemědělské dopravy
Kubín, Karel: Novák, Michal
Vliv opakovaných přejezdů po půdě na stupeň zhutnění půdy
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Kroulík, Milan
Vliv kompostu na infiltrační schopnost půd
Šedivcová, Gabriela: Marešová, Karolina
Vlastnosti olejného lnu z hlediska energetického využití
Čandová, Dana: Souček, Jiří: Vacek, Ondřej
Vlastnosti biopaliv z RRD v různých formách zpracování
Hutla, Petr: Jevič, Petr
Utilization of machines passagesmonitoring across plots for measures proposal regarding soil protection from compaction
Kroulík, Milan: Kvíz, Zdeněk: Hůla, Josef: Honzík, Ivo: Kumhála, František
Utilization of grass for anaerobic fermentation
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Hanzlíková, Irena: Frydrych, Jan
Utilization of fermented materials as an alternative fuel
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk
Úprava bioplynu na kvalitu zemního plynu
Kára, Jaroslav
Tuhá biopaliva z travních porostů
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Tři technologie založení porostu kukuřice a odolnost půdy vůči vodní erozi
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Šindelář, Rudolf: Švastal, Jiří
Trendy vývoje techniky pro pěstování a sklizeň brambor
Mayer, Václav
Topné pelety na bázi alternativních materiálů
Hutla, Petr: Křížek, J.: Jevič, Petr
TiO2 application to suppress the effect of animal production on the environment.
Zabloudilová, Petra: Pecen, Josef: Kosová, Martina: Jelínek, Antonín: Češpiva, Miroslav
The laboratory experiments with TiO2 and its influence on decreasing of NH3 emissions.
Pecen, Josef: Dolejš, Jan: Zabloudilová, Petra
Tepelně emisní analýza vybraných biopaliv
Malaťák, Jan: Vaculík, Petr: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Temperature time behavior and oxygen content in mechanically aerated static compost piles
Kollárová, Mária: Marešová, Karolina
Technologie sklizně a energetického využití chrastice rákosovité s využitím lisování do válcových balíků
Souček, Jiří
Technologie lokální aplikace minerálních hnojiv a přípravků při pěstování brambor
Mayer, Václav: Růžek, Pavel: Kasal, Pavel: Vejchar, Daniel
Technologie a ekonomika tuhých biopaliv z travních porostů
Abrham, Zdeněk
Technologie a ekonomika tuhých biopaliv z energetických plodin
Abrham, Zdeněk
Technologické systémy pro aplikaci tuhých statkových hnojiv
Abrham, Zdeněk: Kovaříček, Pavel
Technika vhodná ke kompostování zemědělských odpadů a bioodpadů v obci
Plíva, Petr: Marešová, Karolina
Technika pro přípravu půdy a sázení brambor
Mayer, Václav
Systémy pro výrobu objemných krmiv v horských oblastech LFA a svažitých CHKO
Syrový, Otakar: Holubová, Věra: Gerndtová, Ilona
Střecha boudy pro chov zvířat.
Vegricht, Jiří: Šoch, Miloslav: Šimon, Josef: Miláček, Milan: Fabianová, Mária
Stanovení vlivu teplot prostředí na vybrané mikroklimatické parametry ve variantních systémech ustájení telat.
Vegricht, Jiří: Šoch, Miloslav: Šimon, Josef: Miláček, Petr: Fabianová, Mária
Současný stav a perspektiva zemědělské techniky
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Současná bilance methylesterů řepkových olejů a další rozvoj uplatnění bionafty v dopravě
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Snižování ztrát při skladování brambor
Mayer, Václav: Vejchar, Daniel
Sklizeň, úprava a skladování brambor. Nabídka techniky pro 21. století
Mayer, Václav
Sklizeň slámy sklízecími lisy a možnosti jejího energetického využití
Souček, Jiří
Simulation mathematical model of export system for working processes management
Syrový, Otakar: Podpěra, Václav
Separát kejdy hospodářských zvířat využitý jako plastické stelivo v chovu skotu nebo substrát pro pěstování rostlin
Jelínek, Antonín: Zabloudilová, Petra
Rozvoj bioplynových technologií v podmínkách ČR
Mužík, Oldřich: Kára, Jaroslav
Residual biogas potential
Mužík, Oldřich: Mazancová, Jana: Kára, Jaroslav
Razvitie technologij proizvodstava i ispolzovanija tvjordych vidov topliv
Jevič, Petr
Racionální hnojení
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie: Scheufler, Vladimír: Richter, Jiří
Program pro hodnocení dopravního procesu v zemědělském podniku
Syrový, Otakar: Podpěra, Václav
Production of solid alternative fuels (SAF) with admixture of biomass
Pastorek, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Pracovní ústrojí pro vlastní plnění u MKV z hlediska energetických parametrů
Pražan, Radek
Plášť boxu pro chov zvířat.
Vegricht, Jiří: Šoch, Miloslav: Miláček, Petr: Fabianová, Mária
Pěstování chrastice rákosovité pro energetické využití
Souček, Jiří
Ovlivnění fyzikálních vlastností půd prostřednictvím kompostů z biologicky rozložitelných odpadů.
Marešová, Karolina: Šedivcová, Gabriela: Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel
Orba a alternativní způsoby hlubšího zpracování půdy
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Operational parameters of small ? capacity biopellets production and mechanization level for their application in heating of houses with energy low consumption
Jevič, Petr: Dubrovin, Valeriy: Porev, Igor A.: Malaťák, Jan
Oil plants cleaner production & processing for bioenergy development
Dubrovin, Valeriy: Melnychuk, Maksym: Jevič, Petr
Obhospodařování TTP a realizačních opatření v rámci ÚSES
Marešová, Karolina: Kollárová, Mária
Obhospodařování TTP a realizace revitalizačních opatření v rámci ÚSES
Kollárová, Maria: Marešová, Karolina
New mixtures and technologies for biogas production at biogas plants of agricultural type processing livestock slurry
Kára, Jaroslav: Hanzlíková, Irena: Mazancová, Jana: Pastorek, Zdeněk
Netradiční fytopaliva a jejich vlastnosti
Andert, David: Kovaříček, Pavel: Gerndtová, Ilona
Na jaké ploše kompostovat zbytkovou biomasu ze zemědělství
Plíva, Petr
Možnosti zpracování a využití slámy
Souček, Jiří
Možnosti výroby a využití bioplynu v ČR
Mužík, Oldřich: Kára, Jaroslav
Možnosti řešení stájí pro dojnice
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel: Miláček, Petr: Fabianová, Mária
Motorová paliva ? Směsné motorové nafty obsahující methylestery mastných kyselin (FAME) ? Technické požadavky a metody zkoušení
Jevič, Petr
Motorová paliva ? Ethanol E95 pro vznětové motory ? Technické požadavky a metody zkoušení
Jevič, Petr
Monitoring of rapessed oil quality with respect to their utilization as a motor fuel
Šedivá, Zdeňka: Světlík, Marek: Dubrovin, Valeriy: Jevič, Petr
Modelová řešení stájí a farem pro chov dojnic
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel: Fabianová, Mária: Doležal, Oldřich
Metoda vyhodnocení podílu zhutnělé plochy ze záznamu pracovního monitoringu strojů
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Hůla, Josef
Měření koncentrací frakcí prachu PM10 a PM2,5 a pachových látek v objektech pro chov hospodářských zvířat.
Kosová, Martina: Dolejš, Jan: Češpiva, Miroslav: Zabloudilová, Petra
Logistika energetického využívania biomasy
Souček, Jiří
Logistika energetického využívání biomasy
Souček, Jiří
Liner chamber vacuum stability analysis during milking in automatic milking system
Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel: Vegricht, Jiří
Kompostování v pásových hromadách na volné ploše
Plíva, Petr: Kollárová, Mária: Marešová, Karolina: Altmann, Vlastimil: Habart, Jan: Mimra, Miroslav: Váňa, Jaroslav: Vostoupal, Bohuslav: Jelínek, Antonín
Kde kompostovat v pásových hromadách.
Plíva, Petr
Influence of maize hybrid Benecia harvest time on biogas production
Čandová, Dana
Hodnoty emisí prachu a pachových látek v chovech výkrmových prasat.
Dědina, Martin: Jelínek, Antonín: Dolejš, Jan
Hodnocení strojů a linek pro chemickou ochranu vinic
Zemánek, Pavel: Burg, Patrik: Abrham, Zdeněk
Hodnocení povrchového odtoku vody na travních porostech
Kovaříček, Pavel: Andert, David: Gerndtová, Ilona: Vlášková, Marcela
Hodnocení intenzity zatížení půdy pneumatikami zemědělských strojů
Kroulík, Milan: Mašek, Jiří: Hůla, Josef: Honzík, Ivo: Kumhála, František
Hodnocení dopravního procesu v zemědělském podniku
Syrový, Otakar: Podpěra, Václav
Grass utilization for thermal energy purposes
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Frydrych, Jan
Grass and its mixtures utilization for energy purposes
Andert, David: Frydrych, Jan: Gerndtová, Ilona: Hanzlíková, Irena
Fuel consumption and mixing wagon characteristics
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel: Miláček, Petr
Fermentovaný materiál z bioplynových stanic jako palivo
Kára, Jaroslav: Koutný, Roman
Fermentovaný materiál z bioplynových staníc ako palivo
Kára, Jaroslav: Koutný, Roman
Farming in the Mountains and Foothills Regions with Respect to Grasses Used for Generating Energy
Frydrych, Jan: Kovaříček, Pavel: Andert, David: Tippl, Martin: Juchelková, Dagmar
Experimentální ověření palivářských vlastností ovesného zrna.
Polák, Martin: Neuberger, Pavel: Hrdlička, Jan: Souček, Jiří
Evaluation of water infiltration on grassland and energy use influence
Andert, David: Vlášková, Marcela: Frydrych, Jan: Kovaříček, Pavel
Energetická náročnost radličkových kypřičů
Podpěra, Václav: Pražan, Radek: Fríd, Milan: Vávra, Václav: Gerndtová, Ilona: Kubín, Karel
Energetická bilance a životní cykly biogenních pohonných hmot - 2
Jevič, Petr
Energetická bilance a životní cykly biogenních pohonných hmot - 1
Jevič, Petr
Ekonomická analýza výroby mléka na farmách s dojením roboty a v dojírnách.
Kopeček, Petr: Machálek, Antonín
Doprava rostlinné biomasy pro energetické využití
Souček, Jiří
Doprava rastlinnej biomasy pre energetické využitie
Souček, Jiří
Doprava při sklizni cukrovky
Syrový, Otakar
Doprava materiálu při sklizních hlavních rostlinných produktů
Syrový, Otakar
Den nové techniky ? zpracování BRO
Plíva, Petr
Co ze zbytkovou biomasou v zemědělství ? hnojivo, energie, suroviny
Jevič, Petr: Plíva, Petr: Šedivá, Zdeňka
Bioplynová stanice jako součást centralizovaného zásobování teplem v obci
Kára, Jaroslav: Kazda, M.
Bezdrátové měření teploty v hromadách kompostu
Plíva, Petr: Hamšík, Tomáš
Autorizovaný software pro modelování variantních technických a technologických systémů pro chov dojnic.
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel: Miláček, Petr: Fabianová, Mária
Analýza využití a obnovy techniky v zemědělství
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Analýza spotřeby technologické vody a produkce odpadní vody na farmách pro chov dojnic.
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Klír, Jan: Miláček, Petr: Fabianová, Mária
Agritechnica 2009 - veletrh s vysokou laťkou
Souček, Jiří
Agrární bioprodukty jako udržitelný zdroj surovin a obnovitelných paliv ? současný stav a vývoj
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Šedivá, Zdeňka: Dubrovin, Valeriy
2008
Zvýšení využití minerálních hnojiv u brambor lokální aplikací
Mayer, Václav: Pastorková, Libuše: Kasal, P.: Vejchar, Daniel
Zpracování zbytkové biomasy z údržby zemědělské krajiny kompostováním v pásových hromadách na volné ploše
Plíva, Petr: Knížek, M.: Karbusický, I.: Kollárová, Maria
Zpracování rostlinné hmoty pomocí drtičů a štěpkovačů
Souček, Jiří
Zemědělství a logistika
Bartolomějev, Alexandr
Zásady pro zpracování zbytkové biomasy z údržby TTP.
Jelínek, Antonín: Plíva, Petr: Altmann, V.: Kollárová, Maria
Výzkum energetického využití trav
Andert, David: Juchelková, D.: Frydrych, J.
Využívání navigačního zařízení GPS při navazování pracovních záběrů strojů
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Využití travních směsí při anaerobní digesci
Andert, David: Gerndtová, Ilona
Využití organických odpadů ze zemědělské výroby a venkovských sídel. Sběr, třídění a využití organických odpadů. Zařízení pro termické zpracování organických odpadů
Pastorek, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Využití biotechnologických přípravků v procesu přípravy separátu kejdy skotu jako plastického steliva
Jelínek, Antonín: Plíva, Petr: Dědina, Martin
Využití a zpracování odpadů ze zemědělství a lesnictví
Souček, Jiří
Využitelnost dlátových kypřičů na půdách s příznaky nežádoucího zhutnění v ornici a podorničí.
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Výpočet provozních nákladů strojů
Abrham, Zdeněk: Richter, Jiří: Herout, Milan
Výběr a hodnocení strojů a linek pro chemickou ochranu vinic
Zemánek, P.: Abrham, Zdeněk
Vliv zpracování půdy a hnojení na využití hnojiv u brambor
Mayer, Václav
Vliv vnějších faktorů, mezerovitosti, vzešlosti a hustoty porostu na kvalitu produkce
Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří
Úspory energie v technologiích rostlinné výroby
Bauer, F.: Hůla, J.: Kroulík, M.: Kumhála, F.: Kvíz, Z.: Holubová, Věra: Kovaříček, Pavel: Mašek, J.: Pastorek, Zdeněk: Podpěra, V.: Rybka, A.: Sedlák, P.: Skalický, Jaroslav: Syrový, Otakar: Šmerda, T.: Gerndtová, Ilona
Úprava bioplynu na kvalitu zemního plynu
Moudrý, I.: Kouďa, J.: Kára, Jaroslav
Udržitelná výroba a řízení jakosti tuhých paliv na bázi agrárních bioproduktů
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Šedivá, Zdeňka
Udržitelná energie ze zemědělství
Jevič, Petr
Údržba trvalých travních porostů v kontextu trvale udržitelného rozvoje.
Hájková, V.: Kollárová, Maria
Thermal-energy utilization of selected agricultural waste
Malaťák, J.: Vaculík, P.: Přikryl, M.: Jevič, Petr
The effect of the tractor engine rated power on diesel fuel consumption during material transport
Jílek, L.: Pražan, R.: Podpěra, V.: Gerndtová, Ilona
Test rozmetadla statkových hnojiv z hlediska energetické náročnosti, exploatačních ukazatelů a kvality práce
Podpěra, V.: Pražan, R.: Gerndtová, Ilona
Technologie a ekonomika plodin
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie: Richter, Jiří
Technologické systémy skladování brambor
Mayer, Václav: Pastorková, Libuše: Vejchar, Daniel
Technologické systémy pro obhospodařování travních porostů v podmínkách horských oblastí LFA a svažitých chráněných krajinných oblastí
Podpěra, V.: Novotný, František: Syrový, Otakar: Holubová, Věra: Pastorek, Zdeněk: Gerndtová, Ilona: Kubín, Karel: Novák, Michal: Pražan, Radek: Stehlíková, Blanka
Technologické postupy pěstování plodin.
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie: Richter, Jiří
Technika pro mulčování trvalých travních porostů v horských a podhorských podmínkách
Mayer, Václav: Andert, David
Technické a technologické systémy krmení v moderních chovech dojnic
Vegricht, Jiří
Strojní vybavení kompostovací linky.
Plíva, Petr
Stav a perspektivy udržitelného rozvoje biogenních pohonných hmot
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Stanovení vlivu odrůdy na parametry štěpkování révy vinné.
Souček, Jiří: Burg, P.
STANOVENÍ PARAMETRŮ SUŠENÍ ENERGETICKÝCH TOPOLŮ
Čermák, B.: Souček, Jiří: Kroulík, M.
Stanovení parametrů sušení energetických dřevin v experimentální sušárně.
Kroulík, Milan: Polák, M.: Souček, Jiří
Sposib oderžannja granul z biomasi
Dubrovin, V.: Melnyčuk, M.: Novák, J.: Jevič, Petr
Současná nabídka nakládací techniky
Bartolomějev, Alexandr
Solární sušárna travních semen
Bezdíček, B.: Sladký, Václav
Sledování erozních událostí v kulturně obdělávané krajině
Hůla, Josef: Kroulík, M.: Mašek, J.: Procházka, P.: Šindelář, Rudolf
Secí stroje: sortiment podle přání
Hůla, Josef: Loch, T.
Rostlinná biomasa jako zdroj energie
Hutla, Petr: Havlíčková, Kamila
Role of agricultural mechanization in perspective soil tillage systems
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Kroulík, M.: Loch, T.
Results of verification of the slaughter waste anaerobic fermentation process.
Adamovský, R.: Pastorek, Zdeněk: Kára, Jaroslav
Research into combustion process of solid biomass from agricultural waste
Liubarskij, V.: Jevič, Petr
Racionální zhodnocení separátu kejdy z chovu hospodářských zvířat
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
Přípravek pro ruční výsadbu dřevin při vegetativním rozmnožování
Souček, Jiří
Přeměna organického odpadu na motorová paliva
Riedel, F.: Sladký, Václav
Provozní a investiční náklady na stroje
Abrham, Zdeněk
Problemy wprowadzania biodiesela na Ukraine
Dubrovin, V.: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Problematika zbytkové biomasy z údržby zemědělské krajiny.
Kollárová, Maria: Hájková, V.
Porovnání topných briket z různých druhů biomasy
Slavík, J.: Hutla, Petr: Mužík, Oldřich
Porovnání radiálních nízkoprofilových pneumatik pro traktory
Podpěra, V.: Jílek, L.: Pražan, R.: Syrový, Otakar: Gerndtová, Ilona
Porovnání poklesu podtlaku v podstrukové komoře při laboratorním a provozním měření
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Popis a ověřování funkčnosti kompostovací linky.
Plíva, Petr
Palivová briketa z dřevní hmoty a způsob její výroby
Abrham, Zdeněk: Souček, Jiří: Mužík, Oldřich
Palivo na bázi réví
Havrland, B.: Muzikant, M.: Hutla, Petr: Mazancová, Jana
Ošetřování a skladování zrnin ve věžových a halových skladech
Kroupa, P.: Skalický, Jaroslav: Pastorková, Libuše: Bradna, Jiří
Organický odpad a produkce bioplynu
Pastorek, Zdeněk: Kára, Jaroslav
Nové směry vývoje v technice
Mayer, Václav
Nové směry vývoje techniky pro zpracování půdy, zakládání a ošetření porostů a péči o půdu
Mayer, Václav
Nové pneumatiky ČGS na našem trhu
Jílek, L.: Podpěra, V.: Pražan, R.: Gerndtová, Ilona
Navigační zařízení GPS přispívá ke zvyšování kvality hnojení
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Možnosti využití odpadního dřeva po řezu vinic formou výroby topných briket
Mužík, Oldřich: Abrham, Zdeněk: Souček, Jiří
Možnosti výroby a využití bioplynu v ČR
Kára, Jaroslav: Mužík, Oldřich
Možnosti dlouhodobého skladování kukuřice a dalších zemědělských komodit v ochranné atmosféře oxidu uhličitého
Malaťák, J.: Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří
Moderní stáje pro dojnice - dva příklady z Německa
Vegricht, Jiří
Minimalizace zpracování půdy
Dovrtěl, J.: Hartman, I.: Hrudová, E.: Kasal, P.: Růžek, P.: Hůla, Josef: Procházková, B.: Badalíková, B.: Dryšlová, T.: Hrubý, J.: Javůrek, M.: Klem, K.: Kovaříček, Pavel: Kumhála, F.: Váňová, M.: Kroulík, M.: Mašek, J.: Neudert, L.: Smutný, V.: Winler,J.
Metody úpravy bioplynu na kvalitu zemního plynu
Sladký, Václav
Měření infiltrace vody do půdy pomocí kruhového infiltrometru Mini Disk
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Kroulík, M.: Šindelář, Rudolf
Measurement of water infiltration in soil using the rain simulation method
Šindelář, R.: Honzík, I.: Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel
Measurement of potato tubers resistance against mechanical loading
Mayer, Václav: Pastorková, Libuše: Vejchar, Daniel
Linija dlja virabnictva granul z biomasi
Dubrovin, V.: Melnyčuk, M.: Novák, J.: Jevič, Petr
Limitované působení strukové návlečky na struk a stanovení její tvarové charakteristiky.
Machálek, Antonín
Krmný šťovík pro výrobu bioplynu
Kára, Jaroslav
Kompostování zbytkové biomasy z údržby travních porostů.
Kollárová, Maria
Kompostování bioodpadů na volné ploše v pásových hromadách.
Plíva, Petr
Katalog zemědělské techniky
Abrham, Zdeněk: Mužík, Oldřich
Inovace technických a technologických systémů pro chov dojnic
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel: Miláček, Petr: Fabiánová, Mária
Informační a expertní systém pro podporu rozhodování v oblasti technologických systémů rostlinné výroby
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Chlazení mléka na farmách ? co je dobré vědět.
Machálek, Antonín
Chemically-thermal properties of by-products from fatty acid methyl esters production
Malaťák, J.: Vaculík, P.: Jevič, Petr
Homogenita komplexní krmné dávky ? důležitá vlastnost MKV.
Vegricht, Jiří: Miláček, Petr
Hodnocení povrchového odtoku vody na trvalém travním porostu při intenzivních dešťových srážkách
Frydrych, J.: Kovaříček, Pavel: Andert, David: Vlášková, Marcela: Šindelář, Rudolf
Hodnocení parametrů štěpky při štěpkování réví různých odrůd révy vinné.
Souček, Jiří: Burg, P.
Hodnocení parametrů štěpky při štěpkování odpadního réví.
Kroulík, M.: Souček, Jiří: Burg, P.
Finální zpracování krmných zrnin.
Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří
Fatty acids methyl esters (FAME) in the Czech Republic
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Experimental verifying of mathematic model for biomass combustion
Neuberger, P.: Polák, M.: Souček, Jiří
Energetické trávy jako alternativní plodiny v horských a podhorských oblastech
Kovaříček, Pavel: Andert, David: Tippl, M.: Juchelková, D.: Frydrych, J.
Energetické důvody, strategický cíl
Kára, Jaroslav
Emissions from energy herbs combustion
Hutla, Petr: Plíštil, David: Mazancová, Jana: Jevič, Petr
Ekonomika výroby tvarovaných biopaliv a spalování biomasy
Abrham, Zdeněk: Richter, Jiří: Mužík, Oldřich
Ekonomika pěstování plodin
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie: Richter, Jiří
Ekonomika kompostování na pásových hromadách
Abrham, Zdeněk: Richter, Jiří: Mužík, Oldřich
Ekonomika doporučených strojních souprav.
Abrham, Zdeněk: Richter, Jiří: Herout, Milan
Ekonomika bioplynových stanic
Abrham, Zdeněk: Richter, Jiří: Mužík, Oldřich
Drtiče, štěpkovače a řezačky pro úpravu rostlinné biomasy.
Souček, Jiří
Doprava v zemědělství
Bauer, F.: Sedlák, P.: Šmerda, T.: Syrový, Otakar: Bartolomějev, Alexandr: Gerndtová, Ilona: Holubová, Věra: Kovaříček, Pavel: Kubín, Karel: Mayer, Václav: Pastorek, Zdeněk: Podpěra, V.: Saidl, Miloslav: Skalický, Jaroslav: Novák, Michal: Pražan, Radek
Doprava pícnin při sklizni
Syrový, Otakar: Holubová, Věra
Desintegrační zařízení pro zpracování rostlinné biomasy.
Souček, Jiří
ČSN 65 6514 ?Motorová paliva ? Bioplyn pro zážehové motory ? Technické požadavky a metody zkoušení?
Jevič, Petr
ČSN 65 6513 ?Motorová paliva ? Ethanol E95 pro vznětové motory ? Technické požadavky a metody zkoušení?
Jevič, Petr
Co je globální polohový systém - GPS
Loch, T.: Kovaříček, Pavel
By-products from methyl ester oil production and their thermal-emission properties
Malaťák, J.: Bradna, Jiří
Burg, P., Souček, J.: HODNOCENÍ PARAMETRŮ ŠTĚPKY PŘI ŠTĚPKOVÁNÍ RÉVÍ Z RŮZNÝCH ODRŮD RÉVY VINNÉ. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, . ISSN 1211-8516
Burg, Patrik: Souček, Jiří
Bioplynové stanice s mokrým procesem
Kouďa, J.: Kára, Jaroslav
Bioplyn ze zemědělských surovin
Pastorek, Zdeněk
Bioplyn ? užitečný zdroj energie nebo riskantní způsob podnikání
Pastorek, Zdeněk
Bioplyn ? užitečný zdroj energie nebo riskantní způsob podnikání
Pastorek, Zdeněk
Biopaliva zlepší příjmy farmářů
Jevič, Petr
Biomass heat-emission characteristics of energy plants
Malaťák, J.: Gürdil, G.: Selvi, K.: Jevič, Petr
Anaerobní fermentace směsných materiálů
Kára, Jaroslav: Hanzlíková, Irena: Pastorek, Zdeněk
Aktuální stav a další rozvoj bionafty z hlediska požadavků na udržitelnost výroby
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Adaptér pro lokální aplikaci kapalných hnojiv
Vašák, F.: Mayer, Václav: Pastorková, Libuše: Vejchar, Daniel
2007
Zvýšení protierozních ochrany půdy
Hůla, Josef: Bartoš, P.
Zpracování biologicky rozložitelných odpadů.
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk
Zpracování biologicky rozložitelných odpadů
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk
Zemědělská technika a biomasa 2007
Abrham, Zdeněk: Andert, David
Zásady pro obhospodařování trvalých travních porostů
Kollárová, Maria: Plíva, Petr: Jelínek, Antonín: Zemánek, P.: Burg, P.: Altmann, V.: Mimra, M.: Hájková, V.
Zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných surovin kompostováním
Plíva, Petr: Jelínek, Antonín
Zařízení pro přesné dávkování biotechnologických přípravků do tlakové napájecí vody v intenzivních chovech hospodářských zvířat.
Plíva, Petr: Jelínek, Antonín
Zařízení pro přesné dávkování biotechnologických přípravků do netlakové napájecí vody v intenzivních chovech hospodářských zvířat.
Plíva, Petr: Jelínek, Antonín
Zařízení pro aeraci kompostu a odsávání zápašných plynů
Váňa, J.: Usťak, S.: Plíva, Petr: Jelínek, Antonín
Zařízení k ochlazování vnitřních prostorů.
Vegricht, Jiří
Zadešťovací zařízení pro měření infiltrace vody do půdy.
Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Šindelář, Rudolf
Water consumption on dairy farms during day and year from different trough.
Miláček, Petr: Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Vzcházivost cukrovky po aplikaci kompostu.
Mimra, M.: Altmann, V.: Plíva, Petr
Výzkum využití biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a skleníkových plynů v chovech drůbeže.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin: Kraus, Ronald
Využití zastřešených prostor k výrobě faremních kompostů.
Jelínek, Antonín: Plíva, Petr
Využití výmladkového sena psinečku pro energetické účely
Andert, David: Hanzlíková, Irena
Využití výkonu motoru a spotřeba paliva v dopravě
Jílek, L.: Pražan, R.: Gerndtová, Ilona
Využití vhodných technologií zapravení organických hnojiv do půdy s ohledem na snížení emisí amoniaku a skleníkových plynů.
Jelínek, Antonín: Češpiva, Miroslav
Využití trav pro energetické účely.
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Frydrych, J.
Využití strojů pro údržbu trvalých travních porostů.
Mimra, Miroslav: Altmann, Vlastimil: Kollárová, M.
Využití kompostů z biologicky rozložitelných odpadů jako organického hnojiva.
Altmann, Vlastimil: Mimra, Miroslav: Kollárová, M.
Využití fermentačních zbytků jako paliva
Kára, Jaroslav: Koutný, Roman: Kouďa, J.
Využití fermentačních zbytků anaerobní digesce jako paliva
Kára, Jaroslav: Koutný, Roman: Kouďa, Jaroslav
Využití biotechnologických přípravků pro snížení organického znečištění odpadních vod v zařízení pro zpracování ovoce a zeleniny
Dědina, Martin: Tomanová, D.: Gjurov, V.
Využití a obnova zemědělské techniky
Abrham, Zdeněk
Využití a ekonomika strojních linek pro ochranu rostlin.
Kovaříček, Pavel: Abrham, Zdeněk
Výnos travní hmoty při aplikaci kompostů z BRO.
Altmann, Vlastimil: Kollárová, M.: Mimra, Miroslav
Výkonnost a energetická náročnost strojů pro minimalizační a půdoochranné zpracování půdy
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Vliv způsobu zpracování půdy na rychlost infiltrace vody do půdy.
Kovaříček, Pavel: Šindelář, Rudolf: Kroulík, Milan: Hůla, Josef
Vliv změn v legislativě ČR na energetické využívání biomasy.
Pastorek, Zdeněk
Vliv přídavku trav na anaerobní digesci
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Hanzlíková, Irena: Frydrych, J.: Andertová, J.
Vliv provozních faktorů na kvalitu práce postřikovače
Kovaříček, Pavel: Abrham, Zdeněk
Vliv lokální aplikace minerálních hnojiv u brambor na výnos a kvalitu
Mayer, Václav: Kasal, P.
Vliv intenzity aerace na obsah huminových kyselin v kompostech z experimentálních reaktorů
Plíva, Petr: Habart, J.: Tlustoš, P.: Švehla, P.: Váňa, J.
Vliv doplňkové biomasy na užitné vlastnosti topných briket.
Mazancová, Jana: Hutla, Petr: Jevič, Petr
Vliv aplikace různých druhů kompostu na výnos brambor.
Mimra, M.: Altmann, V.: Tomanová, Dana
Vlastnosti paliv z RRD v závislosti na jejich zpracování
Mazancová, Jana: Hutla, Petr: Slavík, Jan
Vlastnosti paliv z RRD v závislosti na jejich zpracování
Mazancová, Jana: Hutla, Petr: Slavík, Jan
Variability of undesirable soil compaction within large plots
Kroulík, M.: Hůla, Josef: Kvíz, Z.: Prikner, P.: Prošek, V.
Utilization of waste wood after vineyard pruning via production of solid bio-fuels
Mužík, Oldřich: Souček, Jiří: Abrham, Zdeněk
Utilization of Grass from landscape management for anaerobic fermentation
Andert, David: Andertová, J.: Frydrych, J.: Gerndtová, Ilona: Hanzlíková, Irena: Koutný, Roman
Údržba TTP a kompostování vznikající biomasy
Kollárová, Maria: Plíva, Petr: Hájková, V.
Údržba trvalých travních porostů jako prvků územního systému ekologické stability krajiny.
Kollárová, Maria: Hájková, V.: Stonawská, P.
Údržba trvalých travních porostů (TTP) na experimentálních lokalitách v Krkonoších.
Hájková, V.: Kollárová, Maria: Plíva, Petr
Tuhé alternativní palivo s podílem biomasy.
Kolářová, M.: Mazancová, Jana: Jevič, Petr: Hutla, Petr
Tuhé alternativní palivo s podílem biomasy.
Kolářová, M.: Mazancová, Jana: Jevič, Petr: Hutla, Petr
Tuhá alternativní paliva ? Terminologie, definice a popis. TNI 83 8300
Jevič, Petr
Tuhá alternativní paliva ? Specifikace a třídy. TNI 83 8302.
Jevič, Petr
Traviny ? protierozní činitel a energetický zdroj.
Andert, David: Andertová, J.: Gerndtová, Ilona: Frydrych, J.: Kovaříček, Pavel
Topné pelety ze slámy s inhibitorem struskování
Hutla, Petr
Topné brikety z konopného pazdeří
Hutla, Petr
The evaluation of sunflower growth stage with using of aerial photographs
Procházka, P.: Kovaříček, Pavel: Šindelář, Rudolf: Hůla, Josef: Kroulík, M.: Prošek, V.
Test MKV Storti Labrador DS 90
Vegricht, Jiří: Miláček, Petr: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Test MKV Sgariboldi Monofeeder 10 DF.
Vegricht, Jiří: Miláček, Petr: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Test MKV Seko Sam 5500/155 Self.
Vegricht, Jiří: Miláček, Petr: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Test MKV Luclar Star System Taurus 12 MC Vorax.
Vegricht, Jiří: Miláček, Petr: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Test MKV ? Trioliet Triomix.
Vegricht, Jiří: Miláček, Petr: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Test MKV ? Trioliet Gigant 900.
Vegricht, Jiří: Miláček, Petr: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Technologie pro separovanou kejdu.
Jelínek, Antonín: Kraus, Ronald: Dědina, Martin
Technologie a ekonomika tuhých biopaliv z travních porostů.
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Technologický systém integrované produkce révy vinné - réva vinná ? zatravnění ob 1 řádek
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie: Zemánek, P.: Burg, P.
Technologický systém integrované produkce révy vinné - celoplošné zatravnění
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie: Zemánek, P.: Burg, P.
Technologický systém integrované produkce - zelí hlávkové bílé
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Technologický systém integrované produkce - špenát
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Technologický systém integrované produkce - réva vinná ? zatravnění s mechanickou kultivací příkmenných pásů
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie: Zemánek, P.: Burg, P.
Technologický systém integrované produkce - květák
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Technologický systém integrované produkce - hrášek dřeňový
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Technologický systém integrované produkce - cibule kuchyňská
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Technologický systém integrované produkce - celer bulvový
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Technologická linka pro termickou úpravu separované kejdy.
Plíva, Petr: Kraus, Ronald: Kollárová, Maria
Technika v postupech úsporného zpracování půdy
Mašek, J.: Procházka, P.: Kvíz, Z.: Šindelář, Rudolf
Technika pro malé a střední kompostavací jednotky.
Plíva, Petr
Technika ošetřování půdy uváděné do klidu mulčováním
Mayer, Václav
Technika a technologie sázení brambor.
Mayer, Václav: Fér, Josef
Technické aspekty dojení vysokoužitkových dojnic
Machálek, Antonín: Vegricht, Jiří: Ambrož, Pavel
Technická specifikace pro zajištění kvality tuhých biopaliv
Šedivá, Zdeňka: Jevič, Petr: Přikryl, M.: Hutla, Petr
Technical and technological systems in catle breeding in the Czech Republic
Vegricht, Jiří: Ambrož, Pavel: Machálek, Antonín
Systémy aplikace kejdy
Abrham, Zdeněk: Kovaříček, Pavel
Stroje pro údržbu trvalých travních porostů
Kollárová, Maria
Stroje pro chemickou ochranu vinic a ekonomika jejich provozu
Abrham, Zdeněk: Burg, P.: Kovářová, Marie: Zemánek, P.
Stávající stav a výhledová potřeba technických norem pro kapalná a plynná alternativní paliva.
Jevič, Petr: Dubrovin, V.: Šedivá, Z.
Stav a perspektivy udržitelného rozvoje využití řepky olejné pro výrobu motorových paliv. .
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Stanovení základních hlukových parametrů v okolí intenzivních chovů prasat.
Dědina, Martin: Peterka, A.: Šístková, M.
Standardized fuels from fast-growing woody species
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Šedivá, Zdeňka
Standardization and quality of fuel blends with bioethanol
Jevič, Petr: Vaculík, P.: Malaťák, J.: Šedivá, Zdeňka
Standardization and assurance of solid fuels quality on basis of biomass
Šedivá, Zdeňka: Jevič, Petr: Přikryl, M.
Souček. J.: Sklizeň a úpravy rostlin pro energetické využití
Souček, Jiří
Souček. J.: MANIPULACE S BIOENERGETICKÝMI SUROVINAMI VZEMĚDĚLSTVÍ
Souček, Jiří
Souček, J.: Uplatnění štěpkovačů a drtičů při zpracování rostlinného materiálu v komunální sféře, Komunální technika, 9/2007, s. 44-47, Praha:Profi-press, ISSN 1802-2391
Souček, Jiří
Souček, J., Plíva, P.,Kocán, P.: Stanovení parametrů štěpkování výřezu z údržby krajiny, In:Biologicky rozložitelné odpady, jejich zpracování a využití v zemědělské a komunální, praxi, ZERA, Náměšť nad Oslavou, 2007, ISBN 80-903548-3-1
Souček, Jiří: Plíva, Petr: Kocán, Petr
SOUČEK, J., BURG, P., KROULÍK, M.: Dřevo z ovocných výsadeb jako potenciální zdroj energie. Mezinárodní konference Strom a květina ? součást života. Průhonice 4.-5. 9. 2007 s. 181 ? 183. Průhonice: VÚKOZ, v.v.i., 2007. ISBN 978-80-85116-52-6
Souček, Jiří: Burg, Patrik: Kroulík, Milan
Souček, J., Bartolomějev, A.:Doprava rostlinných hmot v komunální sféře, Komunální technika, 2007
Souček, Jiří: Bartolomějev, Alexandr
Souček, J., Bartolomějev, A.: Doprava jako součást logistiky energetických surovin v zemědělství, Agritech science, 2/2007, VÚZT, Praha, ISSN 1802-8942
Souček, Jiří: Bartolomějev, Alexandr
Současný trend v mechanizaci kompostáren.
Plíva, Petr
Soubor metod na omezení výše kvalitativních a kvantitativních ztrát v průběhu ošetřování a skladování potravinářských a krmných zrnin.
Skalický, Jaroslav: Kroupa, P.
Some types of gas sensors for methane monitoring and their properties.
Zabloudilová, Petra: Pecen, Josef: Češpiva, M.
Snížení vlivu emisí amoniaku a skleníkových plynů ze zemědělské činnosti na životní prostředí.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin: Kraus, Ronald: Češpiva, Miroslav
Snížení emisí amoniaku a skleníkových plynů biotechnologickými přípravky v chovech hospodářských zvířat.
Dědina, Martin: Jelínek, Antonín: Kraus, Ronald
Směry rozvoje bioplynových stanic v zemědělství
Kára, Jaroslav
Skladování zrnin ve věžových zásobnících.
Skalický, Jaroslav
Separát kejdy využitý jako plastické stelivo v chovech skotu.
Jelínek, Antonín: Plíva, Petr: Kraus, Ronald
Sázení s lokálním přihnojením
Mayer, Václav: Fér, Josef
Řešení údržby trvalých travních porostů v oblastech se specifickými podmínkami.
Kollárová, Maria: Plíva, Petr
Řešení údržby trvalých travních porostů v méně příznivých oblastech.
Stonawská, Petra: Kollárová, M.
Role of conservation soil management in system of erosion hazard mitigation
Javůrek, M.: Hůla, Josef: Vach, M.
Research of Feed and Manure Additives Utilization for Ammonia and Greenhouse Gases Emissions Abatement in Livestock Breeding.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin: Dolejš, J.
Research of biotechnological agents utilization for ammonia and greenhouse gases emissions reduction in livestock breeding in the Czech Republic.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin: Kraus, Ronald
Radličkový kypřič a talířový podmítač ve srovnání
Podpěra, V.: Jílek, L.: Pražan, Radek
Quality and specification of solid biofuels in Europe.
Jevič, Petr: Malaťák, J.: Dubrovin, V.
Quality and controlled emissions of 30 % mono-alkyl esters of rapeseed oil blend in motor diesel
Jevič, Petr: Porev, I.: Dubrovin, V.: Vaculík, P.
Příprava a založení směsné dávky.
Miláček, Petr
Přínosy satelitní navigace pro zemědělskou praxi
Kroulík, M.: Loch, T.: Zlínský, M.: Hůla, Josef
Přídavné zařízení pro dávkování kapalin do kompostu
Plíva, Petr: Patho, J.
Prvky automatizace a kontroly u zemědělských strojů
Kroulík, M.: Loch, T.: Zlínský, M.: Hůla, Josef
Provozní test MKV Seko Sam 5500/115
Vegricht, Jiří: Miláček, Petr: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Provozní test MKV Frasto Strom 130.
Vegricht, Jiří: Miláček, Petr: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Provozní test MKV Faresin Master TMR 1200.
Vegricht, Jiří: Miláček, Petr: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Prostředky k úpravě parametrů kompostovacího procesu.
Kollárová, Maria
Properties of heat briquettes on basic of cotton processing.
Koutný, Roman: Čechová, B.: Hutla, Petr: Jevič, Petr
Pro velké chovy odbíjí dvanáctá
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
Prezentace: Souček, J.:Doprava jako součást logistiky energetických surovin v zemědělství
Souček, Jiří
Possibilities and assumptions of energy grain utilization as a solid fuel.
Šedivá, Zdeňka: Jevič, Petr: Přikryl, M.: Malaťák, J.
Posklizňové ošetřování a skladování zrnin.
Skalický, Jaroslav: Kroupa, P.: Bradna, Jiří
Porovnání lisů na válcové a hranolové balíky
Jílek, L.: Pražan, R.: Gerndtová, Ilona
Podvozky traktorových přípojných vozidel
Syrový, Otakar: Podpěra, V.
Podmínky výroby a využití biopaliv
Kára, Jaroslav
Plastické stelivo a zařízení k jeho výrobě
Jelínek, Antonín: Plíva, Petr: Dědina, Martin
Pěstování a ekonomika integrované produkce zeleniny
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Parametric analysis of the properties of selected mixing feeding wagons.
Vegricht, Jiří: Miláček, Petr: Ambrož, Pavel: Machálek, Antonín
Parametres of energy crop biomass handling [Parametry manipulace bioenergetických surovin]. Research in agricultural engineering, 2007, vol 53, s. 161-165
Souček, Jiří: Kocánová, Vlasta: Novák, Michal
Palivo na bázi obilní slámy.
Hutla, Petr: Knotek, M.
Pachy které vadí se dají změřit.
Andrt, Miroslav: Jelínek, A.
Ověřování výsledků výzkumu na experimentální kompostárně VÚZT, v.v.i.
Roy, Amitava: Kocán, Petr: Plíva, Petr
Ověřování biopřípravků na eliminaci emisí amoniaku a skleníkových plynů.
Dolejš, Jan: Češpiva, M.: Toufar, Oldřich: Jelínek, A.
Ověření vhodné technologie pro využití zbytkové biomasy z údržby krajiny.
Kollárová, Maria: Mimra, M.: Stonawská, P.
Ověřená technologická linka výroby plastického steliva pro skot.
Jelínek, Antonín: Plíva, Petr: Dědina, Martin: Zelenka, J.: Kraus, Ronald
Ošetřování půd uváděných do klidu mulčováním.
Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Ošetřování a skladování zrna ve věžových zásobnících o jednotlivé kapacitě 1 000 tun.
Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří
Optimalizace sklizně a dopravy naťových zelenin
Kovářová, Marie: Veverka, V.
Optická soustava svítidla, především pro místní osvětlení vemene v dojírnách.
Černoch, J.: Hutla, Petr
Ochlazovací zařízení.
Vegricht, Jiří
Odolnost hlíz brambor vůči mechanickému zatížení při různém hnojení
Mayer, Václav: Vejchar, Daniel: Pastorková, Libuše
Nové možnosti ochrany půdy před zhutňováním
Kroulík, M.: Loch, T.: Hůla, Josef
Návěsná traktorová řezačka JF FCT 1350 v testu
Jílek, L.: Pražan, R.: Syrový, Otakar
Mulčování na půdách uváděných do klidu
Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Monitoring of winter rape variety composition quality for raw material utilization
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Přikryl, M.
Monitoring of burden gases emissions level after farmyard manure application in grapevine and vegetable growing.
Češpiva, Miroslav: Burg, P.
Milking-Related Changes of Teat Temperature Caused by Various Milking Machine
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel: Brehme, U.: Rose, S.
Míchací krmné vozy ve výživě skotu.
Miláček, Petr
Mezerovitost, hustota porostu, pojezdová rychlost a kvalita sklízené cukrovky.
Skalický, Jaroslav
Metody úpravy bioplynu na kvalitu zemního plynu
Sladký, Václav
Metody detekce plevelů a mapování prostorového uspořádání plevelných ohnisek pomocí senzorové techniky
Kroulík, Milan: Kovaříček, Pavel: Šindelář, Rudolf: Procházka, P.
Metodika pro praxi - Postup pro nastavení podtlaku při dojení vysokoužitkových dojnic
Machálek, Antonín: Vegricht, Jiří: Ambrož, Pavel: Doležal, O.
Metodika Ochrana zemědělské půdy před erozí
Janeček, M.: Bečvář, M.: Bohuslávek, J.: Dufková, J.: Dumbrovský, M.: Dostál, T.: Hůla, Josef: Jakubíková, A.: Kadlec, V.: Krása, J.: Kubátová, E.: Novotný, I.: Podhrázská, J.: Tippl, M.: Toman, F.: Vopravil, J.: Vrána, K.
Měření povrchového odtoku vody na trvalých travních porostech.
Šindelář, Rudolf: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela: Andert, David: Frydrych, J.
Měření pachu v zemědělském sektoru.
Jelínek, Antonín: Andrt, M.
Lokální aplikace minerálních N-hnojiv u brambor
Mayer, Václav: Kasal, P.
Linka pro výrobu topných pelet na bázi pšeničné slámy
Hutla, Petr
Linka na zpracování slámy a/nebo balíků slámy do granulí.
Hutla, Petr: Bejlak, V.
Linka na výrobu topných pelet ze slámy.
Rybová, A.: Knotek, M.: Hutla, Petr
Linka na příjem, ošetřování a skladování zrnin 3000 tun.
Skalický, Jaroslav
Kvalita práce KMV na Dni Zemědělce
Stehno, L.: Vegricht, Jiří
Krmný šťovík a jeho využití pro výrobu bioplynu
Kára, Jaroslav: Petříková, V.
Kontejnerizace v dopravě a manipulace s materiálem
Bartolomějev, Alexandr
Kompostování přebytečné travní biomasy.
Hejátková, K.: Dvorská, I.: Jalovecký, J.: Kohoutek, A.: Kollárová, Maria: Mičánková, K.: Plíva, Petr: Valentová, L.: Vorlíček, Z.
Kompostovací linka s jedním energetickým prostředkem obsluhovaná jedním pracovníkem.
Plíva, Petr
Jarní aplikace minerálních hnojiv ? Preciznost hnojení.
Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef
Internetový poradenský systém Technologické postupy a ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné
Abrham, Zdeněk: Zemánek, P.: Kovářová, Marie: Burg, P.
Internetový expertní systém Technologie a ekonomika plodiny
Abrham, Zdeněk: Burg, P.: Kovářová, Marie: Zemánek, P.
Hodnocení povrchového odtoku vody metodou simulace deště
Šindelář, Rudolf: Kovaříček, Pavel: Kroulík, Milan: Hůla, Josef
Hodnocení kvality práce radličkového kypřiče Horsch Tiger 4 AS
Mašek, J.: Šindelář, Rudolf: Procházka, P.: Hůla, Josef: Mayer, Václav: Heřmánek, P.
Hodnocení kvality práce kypřiče při půdoochranném zpracování půdy
Šindelář, Rudolf: Kovaříček, Pavel: Procházka, P.: Hůla, Josef: Matouš, J.
Hodnocení infiltrace vody na travních porostech
Andert, David: Kovaříček, Pavel: Šindelář, Rudolf: Frydrych, J.
Hodnocení infiltrace vody do půdy na trvalých travních porostech.
Kovaříček, Pavel: Šindelář, Rudolf: Andert, David: Vlášková, Marcela: Frydrych, J.
Hnojení a precizní hospodaření.
Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef
Funkční vzorek strukového násadce
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín
Funkční vzorek přídavného dávkovacího zařízení kapalin pro překopávače kompostu
Plíva, Petr: Jelínek, Antonín
Funkční vzorek převozního zařízení pro polní měření infiltrace vody do půdy metodou simulace deště
Kovaříček, Pavel: Šindelář, Rudolf
Funkční vzorek čisticího strukového násadce
Machálek, Antonín
Expertní modul (software) pro řešení logistického systému sběru a svozu biologicky rozložitelných odpadů
Plíva, Petr: Altmann, V.
Environmentální aspekty provozu technologie využití separátu hovězí kejdy jako plastického steliva.
Kraus, Ronald: Češpiva, Miroslav: Jelínek, Antonín
Energy utilization of agricultural, food industry and municipal wastes in Czech Republic.
Pastorek, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Adamovský, R.
Energetické využití trav a travních směsí
Andert, David: Frydrych, J.: Juchelková, D.: Gerndtová, Ilona
Energetické prostředky z kategorie malé mechanizace.
Plíva, Petr: Jelínek, Antonín: Zemánek, P.
Efficiency and gases emissions with incineration of composite and one-component biofuel briquettes in room heater
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Malaťák, Jan: Šedivá, Zdeňka
Effect of working operations and machines on water infiltration into soil.
Kovaříček, Pavel: Šindelář, Rudolf: Hůla, Josef: Kroulík, Milan
Effect of the temperature and air speed on the ammonia emissions from manure corridor in the cow stables.
Češpiva, Miroslav: Kocán, Petr
Economical evaluation of biotechnological agents utilization exploited for ammonia emissions and greenhouse gases (GHG) reduction in livestock breeding.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin: Kraus, Ronald
Dynamika působení biopřípravků na eliminaci stájových plynů.
Dolejš, Jan: Češpiva, M.: Toufar, Oldřich: Adamec, Tomáš: Knížek, Josef: Kraus, R.
Doprava jako součást logistiky energetických surovin v zemědělství, In: Zemědělská technika a biomasa 2007, VÚZT, Praha 2007
Souček, Jiří: Bartolomějev, Alexandr
Domácí kompostování BRKO.
Altmann, V.: Mimra, M.: Kollárová, Maria
Dodržování zásad správné zemědělské praxe a snižování emisí pachových látek.
Češpiva, Miroslav
Die Positionierung und technische Ausführung von tränken und deren Einfluss auf die aufgenommene Wassermenge bei Milchkühen in Stall.
Miláček, Petr: Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Čisticí násadec.
Machálek, Antonín
Biopřípravky na bázi mořských řas pro redukci stájových plynů.
Dolejš, Jan: Češpiva, M.: Toufar, Oldřich: Adamec, Tomáš: Knížek, Josef: Kraus, R.
Assessment of work quality and energy input of combined chisel tiller
Šindelář, Rudolf: Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Kroulík, M.: Procházka, P.
Analýza dopravy v zemědělství České republiky
Gerndtová, Ilona: Syrový, Otakar: Bartolomějev, Alexandr
Aktualizace množství celkových investičních prostředků potřebných na dostavbu a rekonstrukci skladovacích prostor pro statková hnojiva a rekonstrukci stájí pro připravovanou aktualizaci strategie financování implementace směrnice rady 91/676/EHS
Vegricht, Jiří
Adaptér pro lokální aplikaci kapalných hnojiv
Mayer, Václav: Vejchar, Daniel
Adaptace stávajících silážních věží Vítkovice pro ošetřování a skladování zrnin.
Skalický, Jaroslav: Kroupa, P.
2006
Zpracování půdy k optimálnímu setí
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel
Zhodnocení kvality práce radličkového kypřiče
Mašek, J.: Hůla, Josef: Šindelář, Rudolf: Procházka, P.: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav
Zemědělská technika a racionální využití biomasy
Pastorek, Zdeněk
Zemědělská technika a biomasa 2006
Andert, David: Abrham, Zdeněk
Zemědělská technika ? současnost a perspektiva
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Zdravotní stav a plodnost dojnic jako odraz welfare chovu a kvalita mléka.
Hanuš, Oto: Bjelka, Marek: Vegricht, J.: Třináctý, Jiří: Janů, Libor: Jedelská, Radoslava
Závislost příjmu vody dojnicemi na umístnění napájecího žlabu ve stáji a jeho technické řešení
Miláček, Petr: Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Závěrečná zpráva projektu č. 10295/06-14130 Zpracování podkladů pro aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátové směrnice)
Vegricht, Jiří
Zásobník sypkých látek
Kroupa, Pavel: Skalický, Jaroslav
Zásady správné zemědělské praxe z hlediska ochrany ovzduší.
Jelínek, Antonín
Zásady správné zemědělské praxe v agrotechnice
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel
Zásady správné zemědělské praxe pro potřeby procesu IPPC ve velkochovech hospodářských zvířat.
Dědina, Martin
Zařízení pro bezkontaktní měření profilů velkých plošných povrchů.
Mayer, Václav: Kovaříček, Pavel: Prošek, Václav
Zařízení k osvětlení dojicího stání.
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín
Zákon o integrované prevenci v chovech drůbeže
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
Zakládání, průběh a řízení kompostovacího procesu.
Plíva, Petr: Bahout, J.: Habart, J.: Jelínek, Antonín: Kollárová, Maria: Roy, Amitava: Tomanová, Dana
Význam biopaliv
Sladký, Václav
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY PRAHA. Ventilační zařízení boudy pro vzdušný odchov hospodářských zvířat. Původce vynálezu: JIŘÍ VEGRICHT. Int Cl6 A 01 K 1/02, A 01 K 29/00.Česká republika. Patentový spis 16970. 30.10.2006.
Vegricht, Jiří
Výzkum řízené přeměny biologicky rozložitelných surovin na aerobní komposty.
Kollárová, Maria: Plíva, Petr
Vývoj postřikovačů pro ochranu rostlin
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Využití zemědělských plodin
Jevič, Petr: Přikryl, M.: Šedivá, Zdeňka
Využití trav při produkci bioplynu.
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Hanzlíková, Irena: Frydrych, Jan: Andertová, Jana
Využití překládacích návěsů při sklizni zrnin
Syrový, Otakar
Využití manuální satelitní navigace a diferenčního signálu GPS pro navazování pracovních jízd postřikovače
Loch, T.: Hůla, J.: Kovaříček, Pavel: Šindelář, R.
Využití a ekonomika bioplynových stanic v zemědělském podniku
Mužík, Oldřich: Abrham, Zdeněk
Výsledky provozních měření míchacích krmných vozů
Vegricht, Jiří
Výroba a tržní uplatnění motorových biopaliv
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Výhody a rizika mulčování
Mayer, Václav
VLIV VELIKOSTI A STRUKTURY VINOHRADNICKÉHO PODNIKU NA VYUŽITÍ STROJŮ
Zemánek, P.: Burg, P.: Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Vliv uhelných aditiv na mechanické vlastnosti lisovaných paliv z obilné slámy.
Hutla, Petr: Jevič, Petr: Slavík, Jan
Vliv složení lisovací směsi na vlastnosti biopaliv
Slavík, Jan: Hutla, Petr: Kára, Jaroslav
Vlastnosti topných briket z biomasy travních porostů.
Slavík, Jan: Hutla, Petr: Pastorek, Michal
Vegricht,J.,Machálek,A., 2006,Vliv technických systémů na spotřebu energie na farmách pro chov dojnic, In Management of Production Systems with Support of Information Technologies and Control Engineering, Zborník prednášok z mezinárodnej vedeckej konfer
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín
VEGRICHT,J., 2006, Vývojové směry na výstavě Euro Tier, Zemědělec 50/2006, s.36-38, ISSN 1211-3816
Vegricht, Jiří
VEGRICHT, J.,AMBROŽ,P., MACHÁLEK,A., 2006. Analysis of Technical Launch and Proportional Representation of Technical and Technological Systems in Cattle Breeding in the Czech Republic. In ?Management of Production system with Support of Information Tec
Vegricht, Jiří: Ambrož, Pavel: Machálek, Antonín
Uzávěr výpusti věžového zásobníku sypkých látek
Kroupa, Pavel: Skalický, Jaroslav
Tuhé alternativní palivo ? rozdíl mezi jeho biologicky rozložitelnými a biogenními složkami
Jevič, Petr: Malaťák, J.: Šedivá, Zdeňka
Tuhá biopaliva - ekonomika a konkurenceschopnost
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Třídění kvality a specifikace tuhých paliv
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Šedivá, Zdeňka: Přikryl, M.
Treatment of grassland and liquidation of crop waste matter throng mulching-economical aproach
Mayer, Václav
Topné pelety na bázi odpadní slámy
Hutla, Petr
Topné brikety na bázi energetického šťovíku
Hutla, Petr
Test MKV ? část první, metodika
Vegricht, Jiří: Miláček, Petr: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Technologie skladování brambor
Fér, Josef
Techničeskie trebovanija, klassifikacija tverdych vtoričnych topliv iz biogennych otchodov
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Přikryl, M.
Studie pro investiční záměr výstavby čistírny odpadních vod firmy BRAMKO, spol. s.r.o., Semice
Jelínek, Antonín: Tomanová, Dana: Gjurov, V.
Strukový násadec
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín
Strojní linky pro plošný postřik
Kovaříček, Pavel: Abrham, Zdeněk
Stav a perspektivy motorových paliv na bázi řepky olejné
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Stanovení emisí hluku v zemědělských zařízeních
Dědina, Martin: Češpiva, Miroslav: Plíva, Petr
Stanovení emisí hluku v průmyslových a zemědělských zařízeních spadajících pod působnost zákona o integrované prevenci.
Dědina, Martin: Jelínek, Antonín: Češpiva, Miroslav
Spalování travin
Andert, David: Juchelková, Dagmar: Frydrych, Jan
SOUČEK, J.: Manipulace a místní doprava balíkované slámy II ? hranolové balíky. In Zemědělská technika a biomasa 2006 : Sborník přednášek z mezinárodního odborného semináře VÚZT s podporou MZe 21.11.2006, Praha. Praha : VÚZT, 2006, s. 128-131. ISBN 80-
Souček, Jiří
SOUČEK, J., ŠPERL, M.: Parametry dopravy a manipulace balíkové slámy. Mechanizace zemědělství, 2006, roč. 56, č. 3, s. 32-34, ISSN 0373-6776
Souček, Jiří: Šperl, Martin
SOUČEK, J., BARTOLOMĚJEV, A.: Systémy dopravy bioenergetických surovin v podmínkách zemědělství ČR. In Aktuální problémy využívání zemědělské techniky : Sborník přednášek z mezinárodní vědecké konference 1.-2.6.2006, Český Krumlov. JČU České Budějovice
Souček, Jiří: Bartolomějev, Alexander
Sklady v zemědělské prvovýrobě. Víte, jak lépe zhodnotit úrodu?
Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří
Skladování a zpracování krmných zrnin v podniku
Skalický, Jaroslav
Separation of Potato, Stones and Clods in the Air Flow
Fér, Josef: Mayer, Václav
Saidl,M.: Palubní počítače nebo mobilní počítačové sítě. Mechanizace zemědělství 2006, č.1, s.62-65, ISSN 0373-6776
Saidl, Miloslav: Spisar, Oldřich
Přesnost navazování pracovních jízd postřikovače vytvořených pomocí satelitního asistovaného řízení
Loch, T.: Hůla, J.: Kovaříček, Pavel
Požadavky na příjem, ošetřování a skladování zrnin
Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří
Použití laserového profilografu při hodnocení kvality práce radličkového kypřiče.
Šindelář, Rudolf: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Hůla, Josef: Procházka, P.: Mašek, J.
Potenciál energetických plodin v ČR
Sladký, Václav: Šafařík, M.
Postupy při rozhodování a využívání fytopaliv pro vytápění
Sladký, Václav
Possibilities of slaughterhouse waste processing in the biogas plants in. ?Agricultural Engineering for a Better World'', Bonn 3-7.9. 2006 , World Congress CIGR, Bonn : University of Bonn
Pastorek, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Hanzlíková, Irena: Mazancová, Jana
Porovnání emisních parametrů paliv na bázi rostlinných materiálů.
Hutla, Petr: Jevič, Petr
POLOPROVOZNÍ OVĚŘENÍ SLOŽENÍ A VÝTĚŽNOSTI SMĚSI A TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBY BIOPLYNU VČETNĚ PRODUKCE A SLOŽENÍ KALŮ Z TÉTO VÝROBY (Bioplynová stanice Rabbit Trhový Štěpánov)
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk: Hanzlíková, Irena: Kouďa, Jaroslav
Pěstování a možnosti energetického a dalšího využití lesknice rákosovité (Phalaris arundinacea L.)
Strašil, Zdeněk: Hutla, Petr
Perspektiva rychlerostoucích dřevin v Německu
Hutla, Petr
Palivo na bázi slámy. č. 16278, 2006. ? užitný vzor
Hutla, Petr: Bejlek, Václav
Palivo na bázi lučních porostů. č. 16279, 2006. ? užitný vzor
Hutla, Petr: Verner, Robert
Ošetřování trvalých travních porostů v horských a podhorských oblastech mulčováním
Andert, David: Mayer, Václav
Ošetřování a péče o půdy uváděné do klidu
Mayer, Václav
Optimalizace vsázky pro produkci bioplynu s využitím trav
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Hanzlíková, Irena: Frydrych, Jan: Andertová, Jana
Optimalizace surovinové skladby kompostu
Slejška, A.: Váňa, J.: Tluka, P.: Plíva, Petr
Operational effects of implements on crop residues in soil tillage operations
Šindelář, R.: Procházka, P.: Mašek, J.: Hůla, J.: Kroulík, M.: Kovaříček, Pavel
Odsávací zařízení
Kroupa, Pavel: Skalický, Jaroslav
Nové poznatky ve výzkumu energetických trav
Andert, David: Frydrych, J.: Juchelková, D.: Kára, Jaroslav
Normování a postupy k zajištění jakosti tuhých paliv na bázi biomasy
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Hutla, Petr
Možnosti využití produkce travních porostů anaerobní digescí.
Mužík, Oldřich: Kára, Jaroslav: Abrham, Zdeněk
Motorová biopaliva a životní prostředí
Jevič, Petr: Malaťák, J.: Přikryl, M.: Šedivá, Zdeňka
Motorová biopaliva a směsná paliva ? Současnost a perspektivy
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Motorová biopaliva a směsná paliva ? současnost a perspektivy
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Modelování ekonomiky výroby bioplynu
Mužík, Oldřich: Abrham, Zdeněk
Management of Production with Support of Information Technologies and Control Engineering : 3rd International scientific conference
Nozdrovický, L.: Kavka, M.: Pokorný, K.: Ďuďák, J.: Abrham, Zdeněk: Vegricht, Jiří
Limitní faktory využití olejnin, obilovin a další vhodné biomasy v Evropské unii pro výrobu alternativních motorových biopaliv.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Kypřič Horsch Tiger 4 AS versus polonesený sedmiradličný pluh
Podpěra, V.: Jílek, L.: Hnilička, V.: Syrový, Otakar
Kvalita práce strojů v minimalizačních technologiích
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Šindelář, Rudolf: Vlášková, Marcela
Kvalita práce kypřičů při mělkém zpracování půdy
Šindelář, R.: Kovaříček, Pavel: Hůla, J.: Vlášková, Marcela
Kotel Opaljuvalnij.
Dubrovin, V.: Melničuk, M.: Suržikov, A.: Valendjuk, S.: Perechodko, O.: Jevič, Petr: Benda, L.
KÁRA, J.: Obnovitelné zdroje energie a situace v ČR. Mechanizace zemědělství, 2006, roč. 54, č. 5, s. 27-33, ISSN 0373-6776
Kára, Jaroslav
Charakteristiky technologií pro energetické využití biopaliv
Sladký, Václav: Šafařík, M.
Charakteristiky pevných paliv z biomasy, terminologie
Sladký, Václav: Šafařík, M.
Hodnocení základních technických a technologických parametrů míchacích krmných vozů
Vegricht, Jiří
Hodnocení vybraných ukazatelů kvality zpracování půdy
Procházka, P.: Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Mašek, J.: Šindelář, Rudolf: Mayer, Václav
Hodnocení ukazatelů kvality práce kypřiče Horsch Tiger AS
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Šindelář, Rudolf: Mašek, J.: Procházka, P.
Hodnocení práce radličkového kypřiče z hlediska distribuce rostlinných zbytků
Mašek, J.: Šindelář, Rudolf: Procházka, P.: Hůla, Josef: Mayer, Václav: Kovaříček, Pavel
Hodnocení povrchového odtoku vody na travních porostech.
Kovaříček, Pavel: Andert, David: Šindelář, Rudolf: Frydrych, Jan
Hnojení tuhými minerálními hnojivy
Kovaříček, Pavel: Abrham, Zdeněk
Exploatační a energetická měření manipulátoru JD 3420
Podpěra, V.: Jílek, L.: Pražan, R.: Syrový, Otakar
Evaluation of machines suitability for conservation soil tillage technologies
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Šindelář, Rudolf
Energické využití vlhkých trav
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Hanzlíková, Irena: Frydrych, Jan: Andertová, Jana
Energetické využití trav
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Hanzlíková, Irena: Frydrych, Jan: Andertová, Jana
Energetické využití pevné biomasy.
Andert, David: Sladký, Václav: Abrham, Zdeněk
Energetické seno a jeho využití
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Energetické plodiny - technologie pro pěstování a využití
Hutla, Petr: Strašil, Zdeněk
Energetické obilí - možnosti a předpoklady uplatnění jako tuhé palivo.
Jevič, Petr: Malaťák, J.: Dubrovin, V. O.: Šedivá, Zdeňka
Energetická náročnost a kvalita práce kombinovaného dlátového kypřiče DMI Ecolo Tigar
Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef
Ekonomika technologických systémů ve vinohradnictví.
Abrham, Zdeněk: Zemánek, P.: Kovářová, Marie: Burg, P.
Ekonomika pěstování a sklizně obilnin
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Ekonomika biomasy z travních porostů
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Biokraftstoffe für Kraftfahrzeugmotoren in der Tschechischen Republik ? ist Stand und Perspektiven
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Biobutanol - alkohol nahrazující benzin
Sladký, Václav
Bartolomějev, A.,KÁRA, J.: Sklizeň energetických rostlin v praktické ukázce. Mechanizace zemědělství, 2006, roč. 54, č. 1, s. 16-17, ISSN 0373-6776
Bartolomějev, Alexander: Kára, Jaroslav
ANAEROBNÍ ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH ODPADŮ A JEJICH NUTNÁ HYGIENIZACE In. Kaly a odpady 2006, FSI VUT BRNO 19 - 21. 6.
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk
Aktualizace množství celkových investičních prostředků potřebných na dostavbu a rekonstrukci skladovacích prostor pro statková hnojiva a rekonstrukce stájí pro připravovanou aktualizaci strategie financovaní nitrátové směrnice
Vegricht, Jiří
Akční plán pro biomasu a motorová biopaliva
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
2005
Zpracování půdy po sklizni
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel
Zemědělská technika a biomasa 2005
Andert, David: Abrham, Zdeněk
Závěrečná zpráva projektu č. 5107/05-16130 Zpracování podkladů pro aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátové směrnice)
Vegricht, Jiří
Zavedení výsledku do vzdělávání a poradenství. Přednášky na téma Technologie pěstování brambor na výročním zasedání členů Bramborářského kroužku
Vokál, Bohumil: Macháčková, Ivana: Sůva, Antonín: Fér, Josef: Vach, Milan: Bouma, Jan
Zásady pro uskladnění hnoje a kejdy
Souček, Jiří
Zařízení pro řízenou intezifikaci aerobní fermentace biologických odpadů a odstranění obtěžujících zápachů
Plíva, Petr: Usťak, S.: Váňa, J.
Výzkum a využití energetických trav
Andert, David: Juchelková, Dagmar: Frydrych, Jan: Kára, Jaroslav
Vývojové tendence v oblasti dojení na výstavě Euro Tier 2004.
Vegricht, Jiří
Vývoj sklizňové technologie
Fér, Josef
Využívání alternativních travin pro energetické úcely
Frydrych, Jan: Andert, David: Juchelková, Dagmar: Raclavská, Helena
Využití technických prostredku pro technologii zpracování bioodpadu kontrolovaným kompostováním na malých hromadách
Váňa, Jaroslav: Altman, Vlastimil: Plíva, Petr: Jelínek, Antonín: Kollárová, Mária: Škopek, Václav
Využití biotechnologických prípravku pro snížení emisí amoniaku v chovech hospodárských zvírat.
Jelínek, Antonín: Dolejš, Jan: Mareček, Jan: Kollárová, Mária: Češpiva, Miroslav: Pecen, Josef: Dědina, Martin
Využití biopaliv
Andert, David: Kára, Jaroslav
Výpocet velikostních parametru kompostáren na zpevnených plochách.
Altman, Vlastimil: Plíva, Petr: Mimra, Miroslav: Škopek, Václav: Váňa, Jaroslav
Výpocet velikostních parametru kompostáren na zpevnených plochách.
Váňa, Jaroslav: Škopek, Václav: Plíva, Petr: Altman, Vlastimil
Vyhodnocení stanovištní heterogenity půdy na pozemcích analýzou nepřímých znaků v měřících bodech
Kovaříček, Pavel: Šindelář, Rudolf: Hůla, Josef: Kroulík, Milan
Územní systém ekologické stability
Kollárová, Mária: Jelínek, Antonín
Úprava surovin před zpracováním
Souček, Jiří
Ukazatele kvality práce při různém nastavení pracovních nástrojů talířového kypřiče a při různé pracovní rychlosti soupravy
Šindelář, R.: Procházka, P.: Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav
Tvorba a využití databáze biologicky rozložitelných odpadů (BRO)
Plíva, Petr: Kollárová, Mária: Mužík, Oldřich
Tuhé alternativní palivo z pohledu rozdílu mezi jeho biologicky rozložitelnými a biogenními složkami
Šedivá, Zdeňka: Malaťák, Jiří: Jevič, Petr
Třídění kvality a specifikace tuhých biopaliv
Hutla, Petr: Jevič, Petr: Přikryl, Miroslav: Šedivá, Zdeňka
Trendy ve výzkumu a vývoji stroju ve vinohradnictví
Zemánek, Pavel: Abrham, Zdeněk
Trendy ve výzkumu a vývoji strojů a technologií ve vinohradnictví
Abrham, Zdeněk: Zemánek, P.: Kovářová, Marie: Burg, P.
Trávy jako obnovitelný zdroj energie
Kára, Jaroslav: Frydrych, Jan: Andert, David: Juchelková, Dagmar
Topné pelety na bázi stébelnin s aditivem hnědého uhlí
Hutla, Petr
The Detectors for Continual Measuring of Ammonia Emissions.
Jelínek, Antonín: Mareček, Jan: Pecen, Josef: Dolejš, Jan
The comparison of two types sensors for ammonia emission continual measurement.
Dolejš, Jan: Pecen, Josef: Jelínek, Antonín: Mareček, Jan
Test nového senážního návěsu Bergmann Schuttle 880 K.
Podpěra, V.: Jílek, L.: Hnilička, V.: Syrový, Otakar
Test manipulátoru John Deere 3420
Podpěra, V.: Jílek, L.: Hnilička, V.: Syrový, Otakar: Gerndtová, Ilona
Technologii proizvodstva tvjordogo biotopliva v Cešskoj Respublike.
Kára, Jaroslav: Souček, Jiří: Adamovský, Radomír
Technologii dlja ispolzovanija vozobnovljaemych istocnikov energii v Cešskoj Respublike
Adamovský, Radomír: Souček, Jiří: Kára, Jaroslav
Technologie skladování řepky s aktivním provzdušňováním při vysoké výšce naskladnění v halovém skladu.
Kroupa, Pavel: Skalický, Jaroslav
Technologie a technika ošetřování a péče o půdy uváděné do klidu
Mayer, Václav
Technika pro rízené kompostování na pásových hromadách
Jelínek, Antonín: Kollárová, Mária: Váňa, Jaroslav: Altman, Vlastimil: Škopek, Václav: Plíva, Petr
Technika pro kompostování zemedelských odpadu
Plíva, Petr: Váňa, Jaroslav: Altman, Vlastimil: Kollárová, Mária: Škopek, Václav
Technika pro kompostování v pásových hromadách.
Plíva, Petr: Altmann, V.: Jelínek, Antonín: Kollárová, Maria: Stolařová, M.
Technika pro kompostování v pásových hromadách.
Kollárová, Mária: Plíva, Petr: Váňa, Jaroslav: Altman, Vlastimil: Škopek, Václav
Systémy sledování vozidel.
Saidl, Miloslav
Strojní linky pro hnojení
Kovaříček, Pavel: Abrham, Zdeněk: Hůla, Josef: Vlášková, Marcela
Stanovení objemového množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) pro rešení logistiky svozu
Škopek, Václav: Mimra, Miroslav: Plíva, Petr: Andrt, Miroslav: Altman, Vlastimil: Váňa, Jaroslav
Stanovení množství složek komunálního odpadu ve vybrané lokalite.
Váňa, Jaroslav: Altman, Vlastimil: Plíva, Petr: Mimra, Miroslav: Škopek, Václav
Standardization state and perspectives of alternative liquid and gaseous automotive fuels.
Jevič, Petr: Porev, I.: Dubrovin, V.: Šedivá, Zdeňka
Společné zpracovávání netříděných komunálních a zemědělských odpadů
Sladký, Václav
Soubor metod na omezení výše kvalitativních a kvantitativních ztrát v průběhu ošetřování a skladování potravinářských a krmných zrnin. Posklizňové ošetřování a skladování zrnin. Velkokapacitní linka na příjem, ošetřování a skladování zrnin.
Kroupa, Pavel: Petr, Jiří: Hýsek, Josef
Some Properties of Digested Sensors for Continual Measuring of Ammonia Emissions.
Pecen, Josef: Jelínek, Antonín: Dolejš, Jan: Mareček, Jan
Solid agricultural organic waste as energy source
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk
Snižování energetické náročnosti v rostlinné výrobě
Syrový, Otakar: Podpěra, V.
Sklizeň pícnin začíná u žacích strojů
Holubová, Věra
Sklizen drevnaté biomasy k energetickým úcelum
Adamovský, Radomír: Kára, Jaroslav: Souček, Jiří
Sklizeň a zpracování biomasy
Sladký, Václav
Senážní sběrací návěs versus samojízdná sběrací řezačka
Syrový, Otakar: Holubová, Věra
Řidičské průkazy a související předpisy.
Bartolomějev, Alexandr
Rozvoj produkce bionafty na bázi řepky olejné v České republice
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Rozhodovací a optimalizacní procesy pri tvorbe logistického systému svozu biologického odpadu.
Škopek, Václav: Váňa, Jaroslav: Altman, Vlastimil: Mimra, Miroslav: Plíva, Petr
Rozdíly ve zdravotních a hygienických ukazatelích syrového kravského mléka mezi stájemi a technologií trojího a dvojího dojení denne.
Kopecký, Jaroslav: Vegricht, Jiří: Jedelská, Radoslava: Doležal, Oldřich: Janů, Libor: Vyletělová, Marcela: Hanuš, Oto
Redukce amoniaku u výkrmových prasat ionizací vzduchu.
Toufar, Oldřich: Adamec, Tomáš: Dolejš, Jan: Jelínek, Antonín: Pecen, Josef: Mareček, Jan: Mašata, Ondřej
Reduction of ammonia concentration in stables of intensive farm animals breeding using biotechnological agents
Dolejš, Jan: Dědina, Martin: Jelínek, Antonín: Češpiva, Miroslav: Pecen, Josef: Mareček, Jan
Pudní zhutnení ve vinicích a možnosti jeho nápravy
Burg, Burg: Abrham, Zdeněk: Zemánek, Pavel
Publikovaná přednáška: SOUČEK, J.: Sklizeň dřevnaté biomasy k energetickým účelům, in: Trendy vo výskume a vývoji poľnohospodárskych strojov a technológií
Souček, Jiří
Publikovaná přednáška - recenzovaný příspěvek ve sborníku: SOUČEK, J.: Úprava surovin před zpracováním, in: Biologicky rozložitelné odpady,
Souček, Jiří
Přesnost navazování pracovních záběru při hnojení a ochraně rostlin
Vlášková, Marcela: Loch, Tomáš: Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel
Provozní parametry techniky pro zpracování půdy
Mayer, Václav
Proti emisím amoniaku u prasa
Jelínek, Antonín: Dolejš, Jan: Toufar, Oldřich: Mareček, Jan: Pecen, Josef
Projektová studie, projektové rešení stavebních a technologických detailu
Jílek, František: Hanuš, Oto: Illek, Josef: Kudrna, Václav: Machálek, Antonín
Produkce a marketing biopaliv z řepky olejné
Šedivá, Zdeňka: Jevič, Petr
Problematika emisí skleníkových plynu, amoniaku a zápachu pri zpracování BRO kompostováním.
Dědina, Martin: Dolejš, Jan: Pecen, Josef: Jelínek, Antonín: Mareček, Jan
Príprava a technické zabezpecení kompostovací zakládky v procesu rízeného mikrobiálního kompostování na malých hromadách.
Kollárová, Mária: Plíva, Petr: Altman, Vlastimil: Váňa, Jaroslav: Škopek, Václav: Souček, Jiří
Poznatky ze zavádění zákona o integrované prevenci a omezení znečištění a správné zemědělské praxe v ČR xuplatnění těchto poznatků na Slovensku.
Dědina, Martin: Jelínek, Antonín
Poznámka k reportáži ČT
Kára, Jaroslav
Possibility of reduction of ammonia emissions from manure storage piles.
Pecen, Josef: Zemek, Martin: Jelínek, Antonín: Dolejš, Jan: Mareček, Jan
Péče o půdu uváděnou do klidu
Mayer, Václav
Palubní počítače nebo mobilní počítačové sítě.
Saidl, Miloslav
Palivo na bázi šťovíku
Hutla, Petr: Sedláček, P.: Maček, S.
Operational effects of implements on crop residues in soil tillage operations
Hůla, J.: Šindelář, R.: Kovaříček, Pavel
Omezení emisí skleníkových plynů v procesu kompostování biologicky rozložitelných odpadů v zahradnictví prostřednictvím biotechnologických přípravků a biofiltru.
Dědina, Martin: Jelínek, Antonín
Obnova travních porostů
Holubová, Věra: Kohoutek, Alois
Normative and classification of solid biofuels
Přikryl, Miroslav: Šedivá, Zdeňka: Jevič, Petr
Návrh modelu svozového okruhu pro sber bioodpadu
Altman, Vlastimil: Andrt, Miroslav: Škopek, Václav: Váňa, Jaroslav: Mimra, Miroslav: Plíva, Petr
Nakladače pro zemědělství
Syrový, Otakar
Mezinárodní konference Biologicky rozložitelné odpady
Altman, Vlastimil: Škopek, Václav: Plíva, Petr: Váňa, Jaroslav
Metody snižující emise amoniaku.
Pecen, Josef: Toufar, Oldřich: Dolejš, Jan: Jelínek, Antonín: Mareček, Jan
Metodika využití elektroforézy hlízových proteinu pro identifikaci odrud brambor (Solanum tuberosum)
Bradová, Jana: Sýkorová, Světlana: Fér, Josef
Metodika stanovení množství bioodpadu ve vybrané lokalite
Váňa, Jaroslav: Plíva, Petr: Mimra, Miroslav: Altman, Vlastimil: Škopek, Václav: Andrt, Miroslav
Metodické zabezpečení údržby trvalých trávních porostů v rámci systému ekologické stability krajiny
Dědina, Martin: Plíva, Petr: Jelínek, Antonín: Kollárová, Mária
Měření spotřeby nafty a exploatace strojních souprav pro zpracování půdy
Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Vlášková, Marcela
Mechanical characteristics of standard fuel briquettes on biomass basis
Plíštil, David: Brožek, M.: Malaťák, J.: Roy, Amitava: Hutla, Petr
Mají v Basildonu pravdu?
Podpěra, V.: Jílek, L.: Gerndtová, Ilona
Legislativní podpora využití biomasy
Pastorek, Zdeněk
Kvalita práce kypřičů při mělkém zpracování půdy
Šindelář, Rudolf: Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel
Křídlatka Bohemica - ekonomika pěstování a možnosti kofermentace s kejdou
Mužík, Oldřich: Abrham, Zdeněk: Kára, Jaroslav
Konopí a Národní hospodářský program
Sladký, Václav
Kompostování zahradnických odpadu s využitím traktorového prekopávace
Zemánek, Pavel: Abrham, Zdeněk: Burg, Burg
Kompostování odpadu z vinohradnické produkce
Burg, Burg: Zemánek, Pavel: Plíva, Petr: Abrham, Zdeněk
Kompost, stmelující prvek odpadáru a zemedelcu
Plíva, Petr: Altman, Vlastimil: Váňa, Jaroslav: Škopek, Václav
Katalog technických systému vhodných pro nové a rekonstruované farmy skotu se základními technickými a provozními parametry,
Machálek, Antonín: Hanuš, Oto: Vegricht, Jiří: Černá, Daniela: Doležal, Oldřich
Jak optimálně vyřešit manipulaci. Nově se vyžaduje logistický přístup.
Bartolomějev, Alexandr
Inovované technologické systémy ošetřování a skladování potravinářských zrnin s využitím nových způsobů příjmu a aspiračního předčištění zrna
Skalický, Jaroslav: Bradna, Jiří: Kroupa, Pavel
Inovace technologického systému hnojení brambor lokální aplikací kapalných minerálních hnojiv (KPH) a kapalných přípravků
Mayer, Václav: Vejchar, Daniel: Pastorková, Libuše
Informační technologie pro řízení výroby v zemědělském podniku
Abrham, Zdeněk: Kavka, M.: Kroulík, M.
Informační technologie a kontrolní inženýrství v řízení produkčních systémů
Vegricht, Jiří: Abrham, Zdeněk
Implementace Směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do zemědělství ve státech EU.
Plíva, Petr: Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
Image analysis as the method of machines work quality evaluation
Šindelář, R.: Hůla, J.: Kovaříček, Pavel
Hodnocení vlivu kapkových závlah na rust révy vinné a kvalitu její produkce
Veverka, Vladimír: Abrham, Zdeněk: Zemánek, Pavel: Burg, Burg
Hodnocení mechanizované sklizne hroznu,
Burg, Burg: Novák, Pavel: Abrham, Zdeněk: Zemánek, Pavel
Hodnocení mechanizované sklizne hroznu
Abrham, Zdeněk: Novák, Pavel: Burg, Burg: Zemánek, Pavel
Hlavní výsledky dotazníkového šetření u podniků s ekologickým způsobem hospodaření v roce 2005 s komentářem
Vegricht, Jiří
Faktory ovlivnující stanovení emise amoniaku.
Adamec, Tomáš: Jelínek, Antonín: Toufar, Oldřich: Pecen, Josef: Dolejš, Jan: Mareček, Jan
Expertní systém pro kompostování : Chci získat povolení ke stavbe a provozu kompostárny
Slejška, Antonín: Plíva, Petr: Škopek, Václav: Váňa, Jaroslav: Altman, Vlastimil
Existing standards and their need for liquid and gaseous alternative fuels.
Jevič, Petr: Dubrovin, V.: Šedivá, Zdeňka
Evaluation of machines work quality through the picture analysis of the soil surface photographs
Šindelář, R.: Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef
Environmentalnaja ochrana atmosfery v zemedelství.
Adamovský, Radomír: Souček, Jiří: Kára, Jaroslav
Energy consumption and work quality of machines for soil-conservation tillage
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Energetické využití trav.
Frydrych, Jan: Juchelková, Dagmar: Andert, David
Energetické využití trav
Andert, David: Frydrych, Jan: Juchelková, Dagmar
Ekonomika biomasy z travních porostů
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Ekonomika biomasy z travních porostů
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Ekonomické hodnocení techniky
Mayer, Václav
Ekonomická efektivita nasazení hloubkových kypricu
Burg, Burg: Zemánek, Pavel: Abrham, Zdeněk
echnicko-technologická doporučení pro zemědělské prvovýrobce, projektanty a dodavatele techniky.
Hýsek, Josef: Kroupa, Pavel: Petr, Jiří
Důsledky výroby bioethanolu a methylesteru mastných kyselin z biosurovin pro bilanci energie a skleníkových plynů
Přikryl, Miroslav: Malaťák, Jiří: Jevič, Petr
Dodržování pracovního záběru u rozmetadel
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Dobrý sluha a zlý pán
Sladký, Václav
Diference ve zdravotních a hygienických ukazatelích syrového kravského mléka mezi stájemi s technologiemi stelivového ustájení a bezstelivového ustájení s povrchovou vyhrnovací lopatou.
Janů, Libor: Hanuš, Oto: Doležal, Oldřich: Vegricht, Jiří: Vyletělová, Marcela: Kopecký, Jaroslav: Jedelská, Radoslava
Development trends in the field of technological systems and controlling of engineering systems in livestock production
Vegricht, Jiří: Hanuš, Oto: Doležal, Oldřich
Den otevrených dverí na experimentální kompostárne VÚZT Praha.
Altman, Vlastimil: Plíva, Petr: Škopek, Václav: Váňa, Jaroslav
Článek ve sborníku: SOUČEK, J.: Manipulace a místní doprava balíkové slámy. [Handling with baled straw and its local transport].
Souček, Jiří
Biopaliva z komunálních odpadů na bázi biomasy
Souček, Jiří
Biopaliva
Andert, David: Kára, Jaroslav
Biogenní pohonné hmoty
Šedivá, Zdeňka: Jevič, Petr
Aspekty ovlivnující volbu techniky a technologie kompostování.
Škopek, Václav: Váňa, Jaroslav: Altman, Vlastimil: Plíva, Petr: Kollárová, Mária
Aplikace oxyhumolitu do kejdy prasat
Jelínek, Antonín: Pecen, Josef: Mareček, Jan: Toufar, Oldřich: Dolejš, Jan
Aplikace aditiv do krmné dávky prasat.
Toufar, Oldřich: Mareček, Jan: Dolejš, Jan: Jelínek, Antonín: Pecen, Josef
Analysis of vacuum fluctuation in milking units
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Ambrož, Pavel
Analysis of vacuum fluctuation in milking units
Machálek, Antonín: Vegricht, Jiří: Ambrož, Pavel
Amalgerol Premium - spolehlive úcinný stimulátor mikrobiotechnologické podpory efektivního zhodnocování biologicky rozložitelných odpadu.
Škopek, Václav: Altman, Vlastimil: Váňa, Jaroslav: Plíva, Petr: Vostoupal, Bohuslav: Jelínek, Antonín
Alternativní zdroje v zemedelství.
Souček, Jiří: Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
2004
Žací stroje a jejich hodnocení v praxi.
HOLUBOVÁ, Věra
Zpráva o plnění projektu MZe ČR č. 6292/04-4330 Zpracování podkladu pro aktualizaci strategie financovaní implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátové směrnice)
Vegricht, Jiří
Zpracování půdy v jarních měsících
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel
Zpracování biologicky rozložitelných odpadů na kompostárně vybavené vysokosušinovou bioplynovou stanicí.
Váňa, Jaroslav: Plíva, Petr
Zemědělský odpad - možný náhradní zdroj energie.
Váňa, Jaroslav: Plíva, Petr
Zemědělská technika a biomasa 2004
Adamovský, Radomír: Kára, Jaroslav
Zdroje biomasy a její energetické využití. (Kapitola 2.)
PASTOREK, Zdeněk
Zařízení na úpravu povrchu půdy Front Sterntiller
Podpěra, V.: Jiříčková, L.: Syrový, Otakar: Holubová, Věra: Luňáček, Miloslav: Gerndtová, Ilona
Základní agrotechnika .
Fér, Josef
Welfare stáje pro skot - vzorová řešení komfortních stájí
DOLEŽAL, Oldřich
Vzorová řešení linek na ošetřování a skladování potravinářských a krmných zrnin - Rostěnice a.s.
Petr, Jiří: Hýsek, Josef: Kroupa, Pavel
Výzkum spontánních úhorů v souvislosti s pěstováním trav pro energetické účely a na semeno.
Juchelková, Dagmar: Frydrych, Jan: Andert, David
Vývoj dopravních prostředků pro zemědělství
Syrový, Otakar: Podpěra, V.: Bartolomějev, Alexandr
Využití technických prostředků pro technologii zpracování bioodpadu kontrolovaným kompostováním na malých hromadách.
Váňa, Jaroslav: Plíva, Petr
Využití technického konopí pro energetické účely
Hutla, Petr
Využití sorbentů ve výkrmu brojlerů
Dolejš, Jan: Jelínek, Antonín: Vostoupal, Bohuslav: Pecen, Josef
Využití přenosu embryí pro zvyšování úrovně mléčné užitkovosti stád krav dojeného skotu
DOLEŽAL, Oldřich
Využití nových znaků popisujících utváření končetin a vemene v selekci krav holštýnského plemene
DOLEŽAL, Oldřich
Výsledky testace hybridů kukuřice 2004
DOLEŽAL, Oldřich
Výrobci dopravní techniky v ČR a EU
Bartolomějev, Alexandr
Výroba, marketing, kontrola standardizované kvality a konkurenceschopnost methylesterů mastných kyselin řepkového oleje v České republice.
JEVIČ, Petr: ŠEDIVÁ, Zdeňka
Výroba bioplynu ze zemědělských odpadů
Strašil, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
VÝBĚR ODRSOBY UŽITÍ PODLE JEDNOTNHO SYNTETICKHO INDEXU.
Sůva, Antonín: Bouma, Jan: Vokál, Bohumil: Fér, Josef: Vach, Milan: Macháčková, Ivana
Vnímání a měření zápachu z farem.
Jelínek, Antonín
Vlivy na nemoci končetin skotu
DOLEŽAL, Oldřich
Vliv teploty a transportu na kvalitu masa jatečných prasat
Dolejš, Jan: Jelínek, Antonín: Vostoupal, Bohuslav: Pecen, Josef
Vliv přídavku selenu v krmivu na křehkost, obsah selenu a barvu telecího masa
DOLEŽAL, Oldřich
Vliv provozních faktorů na kvalitu postřiku.
KOVAŘÍČEK, Pavel: VLÁŠKOVÁ, Marcela
Vliv pracovní rychlosti na kvalitu postřiku.
KOVAŘÍČEK, Pavel
Vlastnosti pelet ze šťovíku
Hutla, Petr
Úvodní slovo. (Kapitola 1.)
PASTOREK, Zdeněk
Utilisation of residual biomass by composting.
Váňa, Jaroslav: Plíva, Petr
Uplatnění výsledků výzkumu v novele NV 353 k zákonu č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší - část zemědělství.
Dolejš, Jan: Jelínek, Antonín: Vostoupal, Bohuslav: Pecen, Josef
Uplatnění dlátových kypřičů při kypření zhutnělých podorničních částí půdního profilu
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Hanzlík, J.
ubklinical hypocalcaemia in cos in the peripartum period
DOLEŽAL, Oldřich
tudy of reed canary grass (Phalaris arundinacea L.) and tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) as possible phytomass sources for energy and industry utilization
Strašil, Zdeněk: Hutla, Petr
tudy of reed canary grass (Phalaris arundinacea L.) and tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) as possible phytomass resources for energy and industry utilization.
Strašil, Zdeněk: Hutla, Petr
Trávy pro energetické využití.
Juchelková, Dagmar: Frydrych, Jan: Andert, David
The role of water interaction with SnO2 gas sensor and correction some of its properties
Jelínek, Antonín: Dolejš, Jan: Vostoupal, Bohuslav: Pecen, Josef
The quality and dependability of briquetting machines
Strašil, Zdeněk: Hutla, Petr
The influence of aeration on compost maturity.
Váňa, Jaroslav: Plíva, Petr
The effect of sorbents on ammonia production and broiler performance.
Pecen, Josef: Vostoupal, Bohuslav: Dolejš, Jan: Jelínek, Antonín
The effect of nitrogen fertilization, sowing rates and weather conditions on yields and yield components of Lallemantia iberica
Adamovský, Radomír: Strašil, Zdeněk: Kára, Jaroslav
The effect of feeding ration with protected methionine on milk yield and physiological parameters in dairy cows
DOLEŽAL, Oldřich
The economical effectiveness of mulching machines
Zemánek, P.: Abrham, Zdeněk: Burg, P.
Test rozmetadla statkových hnojiv Bergmann TSW 2016 S
Podpěra, V.: Jiříčková, L.: Jílek, L.: Syrový, Otakar: Holubová, Věra: Luňáček, Miloslav: Košek, Václav
Tendencies in R & D of Agricultural Engineering in the Czech Republic : Lecture at the International conference Science and Research, TF CZU, Prague.
PASTOREK, Zdeněk
Technology and economy of energy crops.
ABRHAM, Zdeněk: KOVÁŘOVÁ, Marie: KUNCOVÁ, Tereza
Technologie pro zpracování energetické biomasy.
Strašil, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
Technologie pro sklizeň, úpravu a zpracování energetické biomasy.
Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír: Strašil, Zdeněk
Technologie ošetřování a skladování zrna ve věžových zásobnících o jednotlivé kapacitě 500 tun
Skalický, Jaroslav: Kroupa, Pavel
Systémy pro chov prasat ? současný stav a vývojové trendy.
Vegricht, Jiří
Systémy manipulace a dopravy brambor.
Fér, Josef
Summer climatic parameters in modern free box stable.
Hutla, Petr: Vegricht, Jiří: Doležal, Oldřich: Hanuš, Oto
Study of the Hygienisation Effect of Separated Cow Liquid Manure Used as Bedding
DOLEŽAL, Oldřich
Stoichiometrics characteristics of biomass.
MALAŤÁK, Jan: PLÍŠTIL, David: JEVIČ, Petr: PŘIKRYL, Miroslav
Stav a perspektivy výroby bioethanolového paliva v České republice a dalších zemích.
JEVIČ, Petr: VÁCLAVEK, T.: ŠEDIVÁ, Zdeňka: PŘIKRYL, Miroslav
Stanovení biologické stability pro potřeby odpadového hospodářství
Váňa, Jaroslav: Plíva, Petr
Stájová produkce amoniaku
Dolejš, Jan: Jelínek, Antonín: Vostoupal, Bohuslav: Pecen, Josef
Srovnávání aerobních a anaerobních postupů biologické fermentace za účelem biodegradace ropných látek.
Plíva, Petr: Váňa, Jaroslav
Správná zemědělská praxe z pohledu zákona o ochraně ovzduší, o integrované prevenci a integrovaném registru znečišťování.
Jelínek, Antonín: DĚDINA, Martin
Spotřeba nafty při různé rychlosti souprav
Hůla, Josef: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Spalování kompozitních biopaliv
Hutla, Petr
Sláma a energetické plodiny - budoucí palivo venkova.
Sladký, Václav
Sklizeň stébelnaté biomasy pro energetické využití, metody a provozní parametry
Souček, Jiří
Skladování brambor.
Fér, Josef
Seznam ověřených biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a zápachu aplikovaných do krmiva, napájení, na hlubokou podestýlku, rošty, skládky exkrementů, chlévského hnoje a kejdy
Dolejš, Jan: Pecen, Josef: Jelínek, Antonín: Vostoupal, Bohuslav
Selection of Cows According to the Stage of Follicular Development Can Improve Oestrus Synchronization by Prostaglandin F2 alpha.
DOLEŽAL, Oldřich
Selected genetic markers: their effect on milk production traits
DOLEŽAL, Oldřich
Sázení brambor.
Fér, Josef
RESISTANCE OF THE LAYER OF ENERGY WOODEN CHIPS.
Hutla, Petr
Research of biological agents effects on reduction of ammonia concentration in stables of intensive farm animals breeding.
Jelínek, Antonín: Plíva, Petr: Dědina, Martin: Souček, Jiří
Redukce emisí amoniaku a zápachu z farem prasat. Redukce emisí amoniaku a zápachu z farem prasat.
Jelínek, Antonín
Redakčně upravená závěrečná zpráva projektu QE 1174
Vach, Milan: Fér, Josef: Sůva, Antonín: Vokál, Bohumil: Macháčková, Ivana: Bouma, Jan
Radiální nebo diagonální pneumatiky?
Podpěra, V.: Jiříčková, L.: Jílek, L.: Syrový, Otakar: Holubová, Věra: Luňáček, Miloslav: Gerndtová, Ilona: Košek, Václav
Publikovaná přednáška: SOUČEK, J.: Bioenergetické suroviny ? logistika a výrobní technologie, in: Zemědělská technika a biomasa 2004,
Souček, Jiří
Příručka pro zpracování plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe dle Nařízení vlády č. 353/2002 Sb. k zákonu č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší.
Dolejš, Jan: Jelínek, Antonín: Vostoupal, Bohuslav: Pecen, Josef
Příručka pro vyplnění žádosti o integrované povolení provozu zemědělských zařízení intenzivního chovu drůbeže a prasat uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
Příprava na sklizeň, sklizeň a posklizňová úprava.
Fér, Josef
Prology to the development of biodiesel in Ukraine.
DUBROVIN, Valerij: JEVIČ, Petr: ŠEDIVÁ, Zdeňka
Prology of FARME production in Ukraine.
DUBROVIN, Valerij: JEVIČ, Petr
Produkce amoniaku u nejčastějších chovů hospodářských zvířat.
Jelínek, Antonín
Produkce amoniaku a prachu v alternativních chovech nosnic
Jelínek, Antonín: Vostoupal, Bohuslav: Dolejš, Jan: Pecen, Josef
Processing of bio-waste for energy purposes
Pastorek, Zdeněk: Kára, Jaroslav
Problematika výroby a předpoklady tržního rozšíření řepkových methylesterů v České republice po vstupu do Evropské unie
JEVIČ, Petr: ŠEDIVÁ, Zdeňka
Právní aspekty kompostování.
Váňa, Jaroslav: Plíva, Petr
Praktické zkušenosti při přípravě žádosti o integrované povolení provozu pro intenzivní chovy hospodářských zvířat a s procedurou integrovaného povolení.
Jelínek, Antonín: DĚDINA, Martin: Plíva, Petr
Pracovní postupy hnojení
Kovaříček, Pavel: Abrham, Zdeněk: Duda, Josef: Vlášková, Marcela
Pracovní postupy a technika pro sklizeň a dopravu brambor.
Fér, Josef
Post-drying of energy sorrel in a grate stock
Hutla, Petr: Mazancová, Jana
Posklizňové ošetřování a skladování zrnin.
Kroupa, Pavel
Posklizňové ošetřování a skladování zrnin
Petr, Jiří: Hýsek, Josef: Kroupa, Pavel
Porovnání safloru a krambe - možných alternativních surovinových zdrojů pro průmyslové využití.
Strašil, Zdeněk: Hutla, Petr
Porovnání safloru a krambe - možných alternativních surovinových zdrojů pro průmyslové využití.
Kára, Jaroslav: Strašil, Zdeněk: Adamovský, Radomír
Porovnání ozimé a jarní formy lničky - alternativního surovinového zdroje pro průmyslové využití
Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír: Strašil, Zdeněk
Poloprovozní ověření nově navržené kompostovací linky pro kompostování zbytkové biomasy v pásových hromadách na volné ploše
Plíva, Petr: Pechek, A.
Phenotypic manifestations of milk efficiency of cows from embryotransfer.
DOLEŽAL, Oldřich
Pěstování brambor
Vokál, B.: Čepl, J.: Čížek, M.: Diviš, J.: Domkářová, J.: Fér, Josef: Hamouz, K.: Hausvater, E.: Jůzl, M.: Rasocha, V.: Zrůst, J.
Pellets from energy crops.
Hutla, Petr
Pellets from energy crops
Kára, Jaroslav: Strašil, Zdeněk: Adamovský, Radomír
Péče o reprodukčně problémové plemenice skotu
DOLEŽAL, Oldřich
Ověření možnosti přesného dávkování biotechnických přípravků v intenzivních chovech hospodářských zvířat pro zlepšení vnitřního klimatu stájí.
Jelínek, Antonín: DĚDINA, Martin: ČEŠPIVA, Miroslav: Plíva, Petr
Ošetřování a skladování potravinářských zrnin s využitím nového způsobu příjmu zrna a aspiračního předčištění
Skalický, Jaroslav: Kroupa, Pavel
odelling the Animal - Environment Interaction and its Impact on the Welfare and the Economy of Farm Animal Production.
DOLEŽAL, Oldřich
Odborná konference Materiálové a energetické využití odpadů
Váňa, Jaroslav: Plíva, Petr
Obnovitelné zdroje energie
Kára, Jaroslav
Notes to developmen in the research of technical and technological systems for livestock breeding in the Czech Republic
Doležal, Oldřich: Hanuš, Oto: Vegricht, Jiří
New type evaluation traits in Holstein cows.
DOLEŽAL, Oldřich
New trends in energetic utilization of rape oil methyl - esters with respect to environmental impact assessment.
BRADNA, Jiří: MALAŤÁK, Jan: JEVIČ, Petr
Možnosti sklizně energetických rostlin
Strašil, Zdeněk: Hutla, Petr
Motorová nafta: nezbytný vstup
PASTOREK, Zdeněk
Motorová nafta - důležitý zdroj energie v zemědělství.
PASTOREK, Zdeněk
Monitorování průběhu kompostovacího procesu
Váňa, Jaroslav: Plíva, Petr
Monitorování kvality odrůdové skladby řepky ozimé v České republice pro surovinové využití.
ŠEDIVÁ, Zdeňka: JEVIČ, Petr: PŘIKRYL, Miroslav
Monitoring of Machine Operations for Soil Tillage by Means of GPS .
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel
Moderní postupy sázení brambor. Slučování pracovních operací.
Fér, Josef
Minimalizační technologie zpracování půdy
Procházková, B.: Dovrtěl, J.: Hůla, Josef
Minimalizační a půdoochranné technologie.
Hůla, Josef: Procházková, B.: Kovaříček, Pavel: Dovrtěl, J.: Abrham, Zdeněk: Neudert, L.: Hartman, I.: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Míchací krmné vozy se osvědčily.
VEGRICHT, Jiří
Metoda automatického sledování strojních souprav a vyhodnocení dat.
KOVAŘÍČEK, Pavel: Hůla, Josef
Meeting of EAPR Engineering Section
Růžek, Pavel: Fér, Josef
Materiálové a energetické využití odpadů
Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
Machines utilisation and innovation in the Czech Republic.
ABRHAM, Zdeněk
Lnička - plodina vhodná pro průmyslové využití.
Strašil, Zdeněk: Hutla, Petr
Legislativní prostředí. (Kapitola 8.)
PASTOREK, Zdeněk
Legislativa bioodpadů - kompostování v praxi
PASTOREK, Zdeněk
Kukuřice a konzervanty
DOLEŽAL, Oldřich
Kotelny na biomasu a výroba el. energie.
Andert, David: Juchelková, Dagmar: Frydrych, Jan
Konopí, šance pro zemědělství a průmysl.
Sladký, Václav
Kompostování bioodpadů
Váňa, Jaroslav: Plíva, Petr
Komplexní systém energetického využití biomasy - linka na zpracování biomasy.
Hutla, Petr
Katalog vzorových řešení farem pro chov skotu v různých kapacitních řadách s doporučenými technickými systémy a základními technickými a provozními parametry
DOLEŽAL, Oldřich
Kapitola 6. Anaerobní fermentace vlhkých organických materiálů.
Strašil, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
Kapitola 5. Spalování biopaliv
Kára, Jaroslav
Kapitola 4. Úpravy a zpracování biomasy pro energetické účely
Kára, Jaroslav
K pohodě krav patří i péče o srst
DOLEŽAL, Oldřich
Investigation of soil tillage and potato planting methods.
Růžek, Pavel: Fér, Josef
Intensity of microbial proteosyntesis in rumen of calves that were fed different feeding rations up to their weaning,
DOLEŽAL, Oldřich
Informační a expertní systém pro zemědělskou techniku.
ABRHAM, Zdeněk: MUŽÍK, Oldřich
In vitro ruminal degradability of cereal grain starch.
DOLEŽAL, Oldřich
Improvement of early potatoes pre-germination and their planting.
Fér, Josef: MAYER, Václav
Chrastice rákosovitá - pěsování a možnosti využit
Strašil, Zdeněk: Hutla, Petr
Chovatelská rizika onemocnění a tvorba produkčního zdraví u dojnic
DOLEŽAL, Oldřich
Chovatelská rizika onemocnění a tvorba produkčního zdraví u dojnic
DOLEŽAL, Oldřich
Charakteristika podmínek vzniku biomasy. (Kapitola 3.)
PASTOREK, Zdeněk
Heterogenita stanoviště a zpracovatelnost půd
KOVAŘÍČEK, Pavel: Hůla, Josef
Harvest of culm crops biomass for utilization, methods and operational parameters.
Strašil, Zdeněk: Hutla, Petr
Funkční vzorek zařízení pro bezkontaktní měření profilů velkých plošných povrchů
Mayer, Václav: Kovaříček, Pavel
Examples of solution of production units for processing of rapeseed to fatty acids methyl esters in Czech Republic.
JEVIČ, Petr: ŠEDIVÁ, Zdeňka
Energie pro desingraci biomasy
Hutla, Petr
Energetické využívání biomasy z úpravy travních porostů.
Andert, David: Juchelková, Dagmar: Frydrych, Jan
Energetické plodiny - posklizňové zpracování.
Strašil, Zdeněk: Hutla, Petr
Energetické plodiny - možnosti a varianty sklizně
Hutla, Petr: Strašil, Zdeněk
Energetická náročnost produkce pevných biopaliv z odpadní biomasy.
Váňa, Jaroslav: Plíva, Petr
Emissive characteristics of combustion equipment to plant biomass with the heat output up to 20 kW.
MALAŤÁK, Jan: PLÍŠTIL, David: JEVIČ, Petr: PŘIKRYL, Miroslav
Emise zápachu z chovů hospodářských zvířat.
Jelínek, Antonín
Emise amoniaku a zápachu z farem prasat a jejich eliminace.
Jelínek, Antonín
Ekonomika pěstování a využití biomasy z energetických plodin a trvalých travních porostů.
ABRHAM, Zdeněk
Ekonomika biopaliv - uplatní se na trhu?
ABRHAM, Zdeněk: KOVÁŘOVÁ, Marie: KUNCOVÁ, Tereza
Ekonomika a konkurenceschopnost biopaliv.
Hutla, Petr: Strašil, Zdeněk
Efektivní metody snižování stájové produkce amoniaku.
Dolejš, Jan: Jelínek, Antonín: Vostoupal, Bohuslav: Pecen, Josef
Economy of selected energy crops growing.
KUNCOVÁ, Tereza: KOVÁŘOVÁ, Marie
Economic effectiveness of mulching machine performance.
ZEMÁNEK, Pavel: ABRHAM, Zdeněk: BURG, Patrik
Dynamický respirační index - ukazatel biologické stability a jeho použití.
Váňa, Jaroslav: Plíva, Petr
Doprava v zemědělství
Syrový, Otakar
Dissemination of technical and technological systems research results into agricultural practise in Czech Republic
Hanuš, Oto: Doležal, Oldřich: Vegricht, Jiří
Diagnostika dojících zařízení IV.
VEGRICHT, Jiří: MACHÁLEK, Antonín
Diagnostika dojících zařízení III.
VEGRICHT, Jiří: MACHÁLEK, Antonín
Diagnostika dojících zařízení II.
VEGRICHT, Jiří: MACHÁLEK, Antonín
Den nové techniky na na experimentální kompostárně ve VÚZT Praha - Ruzyně
Plíva, Petr: Váňa, Jaroslav
Den nové techniky na experimentální kompostárně ve VÚZT Praha - Ruzyně
Váňa, Jaroslav: Plíva, Petr
Den nové techniky na experimentální kompostárně ve VÚZT Praha - Ruzyně
Váňa, Jaroslav: Plíva, Petr
článek ve sborníku z akce: SOUČEK, J.: Energetická náročnost produkce pevných biopaliv z odpadní biomasy, in: Materiálové a energetické využití odpadů
Souček, Jiří
Computer Oriented Informations Systems in Livestock Production
Hanuš, Oto: Doležal, Oldřich: Vegricht, Jiří
Biopaliva, methylestery a směsná paliva.
JEVIČ, Petr
Biomasa - bilance a podmínky využití v ČR.
Hutla, Petr
Biomasa - bilance a podmínky využití v ČR
Mužík, Oldřich: Abrham, Zdeněk
Biomasa
Strašil, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
Biologická stabilita organických materiálů, její stanovení a použití v praxi.
Váňa, Jaroslav: Plíva, Petr
Aplikace vápenatých hnojiv.
KOVAŘÍČEK, Pavel: DUDA, Josef
Animal Environment Interaction and its Impact on the Welfare and the Economy of Farm Animal Production. Annals of Animal Science.
DOLEŽAL, Oldřich
Analyza obecnego stanu oraz perspektiwy wykorzystania biomasy do celów energetycznych w Czechach
Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír: Strašil, Zdeněk
Alternativní obnovitelná motorová paliva.
JEVIČ, Petr
Alternativní motorová paliva a využití související biomasy v České republice.
JEVIČ, Petr: ŠEDIVÁ, Zdeňka
3. Ridke biopalivo.
JEVIČ, Petr
2.Tverde biopalivo.
JEVIČ, Petr
2003
Ztráty na kvalitě zrna při jeho posklizňovém ošetřování a skladování
Kroupa, Pavel
Zkušenosti se společným spalováním uhlí+biomasa.
Andert, David: Kára, Jaroslav
Zemědělská doprava a legislativa v ČR a EU (II.)
Bartolomějev, Alexandr
Zemědělská doprava a legislativa v ČR a EU (I.)
Bartolomějev, Alexandr
Vzorová řešení linek na výrobu krmných směsí
Kroupa, Pavel
Vzorová řešení linek na příjem, ošetřování a skladování zrnin v zemědělské prvovýrobě
Kroupa, Pavel
Výzkum snižování emisí zátěžových plynů procesem řízeného mikrobiálního kompostování
Plíva, Petr: Jelínek, Antonín
Výzkum snížení emisí zátěžových plynů procesem řízeného mikrobiálního kompostování.
Plíva, Petr: Jelínek, Antonín
Využití rozmetadel minerálních hnojiv
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Využití enzymatických prostředků na snížení koncentrace amoniaku.
Jelínek, Antonín: Plíva, Petr: Dědina, Martin
Využití a obnova zemědělské techniky
Abrham, Zdeněk
Výroba a odbyt methylesterů mastných kyselin řepkového oleje (FARME) v České republice a návrh akčního plánu Evropské komise o alternativních palivech pro dopravu.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Výhody páskové odhrnovačky
Syrový, Otakar: Mayer, Václav
Výběr a vybavení moderních dojíren - vývojové trendy v dojicí technice
Vegricht, Jiří
Vliv zpracování půdy na výskyt plevelů na orné půdě
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel
Vliv bílé netkané textilie na tvorbu výnosu raných brambor.
Vach, Milan: Bouma, Jan: Fér, Josef: Macháčková, Ivana: Vokál, Bohumil: Sůva, Antonín
Vize pro blízkou budoucnost.
Pastorek, Zdeněk
Verification of continual measuring methodology of ammonia emissions in animal husbandry.
Jelínek, Antonín: Pecen, J.
The outer quality loss during grain post-harvest treatment and handling
Kroupa, Pavel
Tepelný stres u skotu.
DOLEŽAL, Oldřich
Tendencies in Research and Development of Agricultural Engineering in the Czech Republic Till 2020.
Pastorek, Zdeněk
Technologické systémy péče o půdu
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Technicko-technologická doporučení pro zemědělské prvovýrobce, projektanty a dodavatele techniky
Kroupa, Pavel
Stroje pro pěstování a sklizeň zrnin
Kroupa, Pavel: Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel
Spalování biomasy s přídavkem uhlí.
Strašil, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
Slámy a stébelniny ? budoucí palivo venkova.
Sladký, Václav
Sláma a kapalná biopaliva.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Přikryl, M.
Skladování musí zachovat kvalitu zrna
Kroupa, Pavel
Setí v technologiích s využitím orby
Hůla, Josef
Setí v systémech bez orby
Hůla, Josef
Sběrací návěsy nebo samojízdné řezačky?
Holubová, Věra
Sběrací lisy
Holubová, Věra
S bramborami je třeba zacházet tak jako s křehkým zbožím
Fér, Josef
Research of sugar-beet tubers mechanical properties
Skalický, Jaroslav
Překlady BREFů pro: - intenzivní chovy hospodářských zvířat, - jatka, - nápoje, - mléko.
Jelínek, Antonín
Problémy přímého spalování pevných biopaliv
Sladký, Václav
Pöttinger Europrofi L versus Jumbo 8000 L
Syrový, Otakar: Podpěra, V.: Stehno, L.
Pöttinger Europrofi 3 L versus Jumbo 8000 L.
Syrový, Otakar: Podpěra, V.: Stehno, L.
Potřeby, požadavky, bariéry, limity a perspektiva
Vegricht, Jiří
Porovnání talířového a radličkového kypřiče
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Peredumovi rozvitku virobnictva biodizelju (FARME) v Ukrajini.
Dubrovin, V.: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Pane doktore, mýlíte se!
Pázral, Emil
Palivo na bázi šťovíku.
Hutla, Petr
Opredelenie teplotechničeskich a emissionnych pokazatelej vodonagrevatelnoj ustanovki dlja individualnogo otoplenija.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Přikryl, M.
Ohlédnutí za využíváním biopaliv v ČR
Sladký, Václav
Možnosti využití anaerobní fermentace pro zpracování zbytkové biomasy
Mužík, Oldřich: Slejška, Antonín
Modelové řešení extruze pro řízení mikrostruktury keramických těles.
Andertová, J.: Havrda, J.: Andert, David
Mezinárodní odborný seminář Stavební a energetické využití slámy (v podmínkách Společné zemědělské politiky EU)
Abrham, Zdeněk: Jevič, Petr
Metody skladování vlhkého zrna
Dvořák, Josef
Mechanizované pracovní postupy pěstování, skladování a úpravy brambor
Fér, Josef
Linky na příjem zrnin, ošetřování a skladování
Kroupa, Pavel
Konkurenceschopnost a podpory produkce methylesterů kyselin řepkového oleje po vstupu České republiky do Evropské unie.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Kombinace větrných elektráren s ostatními obnovitelnými zdroji.
Pázral, Emil
JEMNÁ DESINTEGRACE ROSTLIN VHODNÝCH PRO VÝROBU KOMPOZITNÍCH BIOPALIV
Souček, Jiří: Hutla, Petr: Hanzlíková, Irena
Jak uspořit na dopravě?
Syrový, Otakar: Gerndtová, Ilona: Kavka, M.
Informatika pomocníkem při řízení zemědělské výroby
Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef
Formulace zásad technologického postupu pěstování cukrovky. Technicko-technologické doporučení pro praxi.
Skalický, Jaroslav
Field capacity determination from GPS spatial data
Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef
FARME in the Czech Republic.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Exploitational indicators, Diesel fuel consumption and work quality during disc tiller skimming
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav
Energetické využití slámy a stébelnaté fytomasy
Abrham, Zdeněk: Jevič, Petr: Kovářová, Marie
Energetické řešení konců sítí s využitím obnovitelných zdrojů.
Pázral, Emil
Energetické bilance vybraných netradičních energetických rostlin určených pro přímé spalování při různých termínech sklizně a systému dosoušení.
Strašil, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
Energetické a průmyslové využití slámy
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Effective utilization of machines in systems of minimum and soil protective conservation tillage
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Doprava a skladování brambor
Fér, Josef
Dobrá zpráva ? aktuální informace z legislativy.
Bartolomějev, Alexandr
Diagnostika dojicích zařízení
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín
Desintegrace biomasy rostlinného původu
Souček, Jiří: Kocán, Petr
Deset let úspěšné činnosti v ZDT Nové Veselí.
Bartolomějev, Alexandr: Syrový, Otakar
Databáze normativů spotřeby pohonných hmot a energie v operacích výroby zemědělských produktů s operátorskou příručkou na nosiči CD
Pastorek, Zdeněk
Česká biopaliva jsou popelkou nebo šípkovou Růženkou?
Sladký, Václav
Bubnové a kotoučové žací ústrojí a energetická náročnost.
Podpěra, V.: Syrový, Otakar
Bioteplofikace venkovských sídel a podniků
Sladký, Václav
Biomasa pro výrobu tepla.
Strašil, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
Assessment of the site heterogeneity of the soil workability indicators
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav
Analýza stavu techniky pro dopravu a manipulaci s materiálem
Bartolomějev, Alexandr
Analýza měrných nákladů strojních souprav pro chemickou ochranu ve vinicích
Burg, P.: Abrham, Zdeněk
Analýza měrných nákladů strojních souprav pro chemickou ochranu ve vinicích
Abrham, Zdeněk
Agrotechnická protierozní opatření
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Janeček, M.: Bohuslávek, J.
2002
Žádost o vydání integrovaného povolení provozu v intenzivních chovech prasat a drůbeže - 2. část.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
Žádost o vydání integrovaného povolení provozu v intenzivních chovech prasat a drůbeže - 1. část.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
Zkušenosti s výrobou směsných biopaliv a se společným spalováním uhlí+biomasa.
Kára, Jaroslav: Strašil, Zdeněk: Adamovský, Radomír
Zkušenosti s výrobou směsných biopaliv a se společným spalováním uhlí+biomasa.
Andert, David: Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Zkušenosti s energetickým využíváním biopaliv v ČR.
Sladký, Václav
Zemědělská technika dnes a zítra.
Pastorek, Zdeněk
Zákon o integrované prevenci (IPPC) ovlivní i resort zemědělství.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
Zákon o integrované prevenci (IPPC) ovlivní i resort zemědělství.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
Výzkum technologií pro snížení emisí amoniaku jako podklad pro BAT technologie využitelné v chovech hospodářských zvířat.
Jelínek, Antonín: Pastorek, Zdeněk: Dědina, Martin: Andrt, Miroslav
Výzkum omezení zápachu při výrobě faremního kompostu.
Jelínek, Antonín: Macourek, Michal: Plíva, Petr: Souček, Jiří
Vývoj techniky pro sklizeň brambor.
Fér, Josef
Využitie a obnova techniky v Českej republice.
Abrham, Zdeněk
Využití mechanizačních prostředků pro obnovu ekologické stability krajiny.
Pelichová, Eva: Škopek, Václav: Zemánek, Pavel
Využití bioalkoholu.
Kára, Jaroslav
Využití a obnova zemědělské techniky
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie: Duda, Josef: Kocánová, Vlasta
Využití a ekonomika energetických a průmyslových plodin.
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie: Jevič, Petr
Výnosy a kvalita produkce v systémech zpracování půdy a setí
Javůrek, Miloslav: Hůla, Josef: Váňová, Marie: Procházková, Blanka: Ledvina, Rostislav: Kumhála, František: Dryšlová, Tamara
Výběr techniky pro sklizeň cukrovky.
Skalický, Jaroslav
Výběr techniky pro sklizeň cukrovky.
Skalický, Jaroslav: Abrham, Zdeněk
Vliv rozdílného zpracování půdy na plevele rostoucí v řepce ozimé.
Javůrek, Miloslav: Hůla, Josef: Váňová, Marie: Procházková, Blanka: Ledvina, Rostislav: Kumhála, František: Dryšlová, Tamara
Vliv minimalizačních a půdoochranných technologií na plodiny, půdní prostředí a ekonomiku.
Hůla, Josef: Procházková, Blanka
Vliv minimalizačních a půdoochranných technologií na plodiny, půdní prostředí a ekonomiku
Hůla, Josef: Dryšlová, Tamara: Kumhála, František: Ledvina, Rostislav: Váňová, Marie: Javůrek, Miloslav: Procházková, Blanka
Vlastnosti rozhodující o kvalitě konzumních brambor.
Vach, Milan: Fér, Josef: Sůva, Antonín: Vokál, Bohumil: Macháčková, Ivana: Bouma, Jan
Vážný konkurent samojízdným řezačkám.
Holubová, Věra
V nových stájích jen s dojírnami.
Vegricht, Jiří
Úprava kotlů pro spalování biopaliv.
Sladký, Václav
Upozornění pro svépomocné výrobce splynovacích zařízení.
Sladký, Václav
Univerzální podvozek a zemědělská doprava.
Bartolomějev, Alexandr
Účelně řešená doprava šetří náklady.
Syrový, Otakar
Trendy vývoje zemědělské techniky v 21. století.
Pastorek, Zdeněk
Trendy vývoje využívání biomasy v USA.
Sladký, Václav
Topinambur hlíznatý (Helianthus tuberosus L.) - netradiční alternativní plodina pro průmyslové a energetické využití
Strašil, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
The effect of recuperation exchanger and heat loss caused by transfer on temperatures and air moisture in the stable.
Adamovský, Radomír: Kára, Jaroslav: Neuberger, Pavel
Test pěchu Kverneland Packomat.
Hůla, Josef: Podpěra, Václav
Technologie výroby topných peletek.
Sladký, Václav
Technologické systémy rostlinné výroby I. díl: Pěstební technologie a agrotechnické požadavky.
Pastorek, Zdeněk
Techničeskoe razvitie i energojemkost selskochozjajstvenogo proizvodstva v Češskoj respublike.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Tabulka instalovaného elektrického výkonu na zařízeních využívajících biomasu.
Váňa, Jaroslav: Kára, Jaroslav
Světlo a rostlina.
Matouš, Martin: Hutla, Petr
Study of using automatic milking systems on large dairy farms.
Vegricht, Jiří
Stanice technické kontroly a povodně.
Bartolomějev, Alexandr
Součast a perspektiva obnovy zemědělské techniky - 1. část
Abrham, Zdeněk
Současnost a perspektiva obnovy zemědělské techniky - 2. část.
Abrham, Zdeněk
Solární sušárna travních semen Choceň.
Sladký, Václav
Sláma jako energetický zdroj.
Sladký, Václav
Sklizeň konopí.
Sladký, Václav
Sklízecí mlátičky - obchodní vývojové trendy.
Pastorek, Zdeněk
Skladování a ošetřování zrnin.
Dvořák, Josef
Řepka jako energetická plodina.
Kára, Jaroslav: Jevič, Petr
Rozmetadlo Annaburger HTS 20.04.
Syrový, Otakar
Rotační obraceče a shrnovače.
Holubová, Věra
Půda bez potravinářské produkce se zřetelem na doporučení EU.
Mayer, Václav
Přestavba uhelných kotlů VSB IV na biopaliva - předtopeniště.
Sladký, Václav
Průmyslové a energetické využití slámy a stébelnaté fytomasy.
Abrham, Zdeněk: Jevič, Petr: Kovářová, Marie
Problematika měření emisí amoniaku a dalších zátěžových plynů z podestýlky hospodářských zvířat ve fermentorech.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin: Plíva, Petr: Souček, Jiří: Andrt, Miroslav
Pracovní postupy při aplikaci hnoje a kejdy.
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Požadavky na malou mechanizaci.
Jelínek, Antonín: Zemánek, Pavel: Andrt, Miroslav
Potřebná technika pro zpracování půdy a setí.
Hůla, Josef
Potenciál výroby bioplynu v ČR.
Pastorek, Zdeněk
Possibilities and limitation of the biogenous feedstock utilization for fatty acids methylesters production.
Šedivá, Zdeňka: Jevič, Petr: Přikryl, Miroslav
Posklizňové ošetřování zrnin.
Kroupa, Pavel
Pohled na zemědělskou techniku pro sklizeň zrnin.
Pastorek, Zdeněk
Pěstování a využití energetických a průmyslových plodin.
Kovářová, Marie: Abrham, Zdeněk: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Kocánová, Vlasta
Parametry rozmetadel tuhých statkových hnojiv.
Syrový, Otakar
Ozvěny za konferencí EEGW.
Sladký, Václav
Ověření metodiky kontinuálního měření emisí amoniaku z chovů hospodářských zvířat.
Pecen, Josef: Jelínek, Antonín
Ošetřování zrna provzdušňováním.
Kroupa, Pavel
Optimierung der Wärmebesorgung für Dorf.
Sladký, Václav
Omezení emisí amoniaku a metanu procesem rychlokompostování.
Jelínek, Antonín
Odpady ze zemědělské techniky a automobilových vraků.
Dědina, Martin
Obsah škrobu genofondu odrůd Solanum tuberosum L. - úroveň a vývojové trendy
Fér, Josef: Sůva, Antonín: Vokál, Bohumil: Macháčková, Ivana: Bouma, Jan: Vach, Milan
Obnovitelné zdroje energie - fytopaliva.
Sladký, Václav: Dvořák, Josef: Andert, David
Objektivizace normativů spotřeby pohonných hmot a energie na výrobu zemědělských produktů a tvorba jejich databáze
Pastorek, Zdeněk
Obecná podoba podnikové normy pro faremní kompost vyrobený kontrolovaným mikrobiálním procesem.
Plíva, Petr: Jelínek, Antonín: Hejátková, Květuše
Novinky v technice pro sklizeň brambor.
Fér, Josef
Novinky a zajímavosti v bioplynových stanicích v zahraničí.
Sladký, Václav
Nové prvky v sázecí technice.
Fér, Josef
Navigační systém GPS nejen pro podniky služeb. Perspektivy zemědělské informatiky.
Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Nástup míchacích krmných vozů.
Vegricht, Jiří
Na výstavě Fieragricola.
Vegricht, Jiří
Možnosti, zkušenosti a ekonomické využití energetické biomasy.
Sladký, Václav
Minimalizační technologie zpracování půdy.
Ledvina, Rostislav: Dryšlová, Tamara: Procházková, Blanka: Váňová, Marie: Hůla, Josef: Kumhála, František: Javůrek, Miloslav
Metodika pro zavedení výroby faremního kompostu na malých hromadách.
Jelínek, Antonín: Macourek, Michal: Plíva, Petr: Zemánek, Pavel
Mechanizace zpracování půdy a zakládání porostů jarního ječmene.
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Vlášková, Marcela
Malá mechanizace pro kompostování.
Plíva, Petr
Kvalita konzumních brambor.
Sůva, Antonín: Bouma, Jan: Fér, Josef: Vach, Milan: Macháčková, Ivana: Vokál, Bohumil
Kotoučové válce si zaslouží více pozornosti.
Podpěra, Václav: Syrový, Otakar
Kotel na peletky KP 10 - diskuse.
Sladký, Václav
Konopí - stará kulturní rostlina v Evropě a ČR.
Sladký, Václav
Kompostování zbytkové biomasy.
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk: Jelínek, Antonín
Kompostování na malých hromadách.
Plíva, Petr: Jelínek, Antonín
Kde hledat informace
Abrham, Zdeněk
Jakou techniku volit pro sklizeň pícnin?
Holubová, Věra: Syrový, Otakar
Jak dál v zemědělské dopravě a manipulaci
Bartolomějev, Alexandr
Influence of housing and feeding systems of pig farms on production costs.
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Pechač, František
Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do chovů prasat.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
Impact of different soil tillage and straw management on weed species spectrum.
Ledvina, Rostislav: Dryšlová, Tamara: Kumhála, František: Procházková, Blanka: Váňová, Marie: Javůrek, Miloslav: Hůla, Josef
Hnojení a sázení brambor v systému odkameňování půdy.
Vokál, Bohumil: Čepl, Jaroslav: Fér, Josef
General recommendations for biomass use to energy purposes in the Czech republic.
Kára, Jaroslav
Farmářské bioplynové stanice v Rakousku.
Sladký, Václav
Faremní kompost vyrobený kontrolovaným mikrobiálním procesem. Realizační pomůcka pro zpracování podnikové normy.
Jelínek, Antonín
Faremní kompost vyrobený kontrolovaným mikrobiálním procesem. Realizační pomůcka pro zpracování podnikové normy.
Jelínek, Antonín
Energy consumption of machines in the minimum and conservation soil tillage.
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Energetická náročnost a kvality práce strojů při půdoochranném zpracování půdy.
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav
Emise metanu.
Jelínek, Antonín
Ekonomika produkce rostlin pro energetické využití.
Strašil, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
Ekonomika pěstování a využití nepotravinářských plodin.
Kovářová, Marie: Abrham, Zdeněk: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Kocánová, Vlasta
Ekonomické aspekty obnovy strojů v zemědělském podniku.
Zemánek, Pavel: Abrham, Zdeněk: Burg, Patrik
Ekoefektivnost anaerobní fermentace vlhkých organických materiálů.
Strašil, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
Effect of different soil tillage and straw management on spring barley yields.
Javůrek, Miloslav: Hůla, Josef: Váňová, Marie: Procházková, Blanka: Ledvina, Rostislav: Kumhála, František: Dryšlová, Tamara
Dvě vývojové generace senážních sběracích návěsů.
Podpěra, Václav: Syrový, Otakar
Dopady implementace zákona o integrované prevenci na dotčené subjekty zemědělské prvovýroby.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
Diesel fuel consumption measuring and seeding machine exploitation by means of GPS.
Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Vlášková, Marcela
Design of combustion device on biomass in the Czech Republic.
Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
Comparison of weed species structure in oilseed rape (Brassica napus) under different soil tillage.
Dryšlová, Tamara: Javůrek, Miloslav: Hůla, Josef: Váňová, Marie: Procházková, Blanka: Ledvina, Rostislav: Kumhála, František
Budoucnost zemědělských farem v nových podmínkách.
Vegricht, Jiří
Budete modernizovat techniku pro pěstování a sklizeň brambor?
Fér, Josef
Bioteplofikace vesnice na bázi peletek.
Sladký, Václav
Bioteplofikace obce Struhařov.
Sladký, Václav
Biopeletky, výhledový místní zdroj pro vytápění na venkově.
Sladký, Václav
Biopaliva, příprava a využití.
Sladký, Václav
Biomasa pro vytápění v obcích a městech. Příručka pro místní a státní správy o využití biomasy k vytápění ke stejnojmennému audiovizudiovizuálnímu pořadu vyrobeného za podpory Státního fondu životního prostředí.
Váňa, Jaroslav: Sladký, Václav
Biomasa pro výrobu tepla.
Kára, Jaroslav
Biogas production by phytomass fermentation.
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk: Hutla, Petr
Biogas production by phytomass fermentation
Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír: Strašil, Zdeněk
Automatická identifikace dojnic - účinný nástroj pro řízení chovu.
Vegricht, Jiří
Application of coal-straw mixed fuel for energy purposes.
Strašil, Zdeněk: Adamovský, Radomír: Kára, Jaroslav
Application of coal-straw mixed fuel for energy purposes.
Andert, David: Kára, Jaroslav: Scholz, Volkhard
Analysis of stable ventilating air secondary heat utilisation effect on quality of microclimate.
Adamovský, Radomír: Kára, Jaroslav: Neuberger, Pavel
Aktuální stav výroby a odbytu methylesterů řepkového oleje v ČR.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Aktuální stav výroby a odbytu biopaliv na bázi řepkového oleje v České republice.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
2001
Zpracování půdy.
Hůla, Josef
Zpracování půdy k ozimým plodinám.
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Zemědělství a integrovaná ochrana ovzduší.
Jelínek, Antonín: Plíva, Petr: Dědina, Martin
Zemědělské traktory - současnost a perspektivy.
Pastorek, Zdeněk
Zemědělská technika pro III. tisíciletí.
Pastorek, Zdeněk
Zemědělská technika - současnost a perspektiva.
Abrham, Zdeněk
Zemědělská doprava.
Bartolomějev, Alexandr
Zakládání porostů obilnin novými (zjednodušenými) technologiemi.
Hůla, Josef
Vzorová řešení linek na příjem, ošetřování a skladování zrnin.
Kroupa, Pavel
Výzkum využití a obnovy technických a technologických systémů pro přírodní, výrobní a ekonomické podmínky českého zemědělství.
Pastorek, Zdeněk
Výzkum vlivu využití půdy energetickými plodinami na ekonomiku zemědělského podniku.
Kovářová, Marie: Abrham, Zdeněk: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Kocánová, Vlasta
Výzkum technologií chovu prasat a drůbeže snižujících emise amoniaku negativně ovlivňujících životní prostředí.
Jelínek, Antonín: Češpiva, Miroslav: Plíva, Petr
Vývojové tendence mechanizované sklizně konopí.
Sladký, Václav
Využití plodin pro energetické účely.
Holubová, Věra: Luňáček, Miloslav
Využití bioetanolu
Kára, Jaroslav
Využití a obnova techniky v ČR
Abrham, Zdeněk
Vyhodnocování charakteristických vlastností větru z hlediska elektroenergetického využití.
Pázral, Emil
Volba techniky pro sklizeň brambor.
Fér, Josef
Vliv využití půdy energetickými plodinami na ekonomiku zemědělského podniku
Kovářová, Marie
Vliv variantních technologií zpracování půdy k ozimé řepce na posklizňové zbytky předplodiny a na vybrané půdní charakteristiky.
Hůla, Josef: Rybka, Adolf
Vliv ekonomického prostředí na technologický pokrok v chovu skotu po roce 1989 v České republice.
Vegricht, Jiří: Schlauderer, Ralf: Kovář, Jiří
Vliv ceny nafty na dopravní náklady v zemědělství.
Syrový, Otakar: Gerndtová, Ilona
Velká nabídka balicích strojů.
Holubová, Věra
Variant processes of soil care without food production
Mayer, Václav
Úskalí sklizně konopí.
Luňáček, Miloslav: Holubová, Věra
Uplatnění techniky při zakládání porostů plodin a hnojení v jarním období.
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel
Účelné využívání větrné energie v zemědělství a venkovském osídlení.
Pázral, Emil
Traktory.
Pastorek, Zdeněk
Traktorové dopravní systémy s výměnnými nástavbami.
Syrový, Otakar
Topné biopelety, perspektivní palivo.
Sladký, Václav
The selection of soil processing in dependence on heterogeneity of the soil properties.
Hůla, Josef: Rybka, Adolf
The loss reduction and quality increase of maize grain by method of dosing drying.
Pawlica, Rudolf
The loss reduction and quality increase of grain by adaptation of silo towers Vítkovice for treatment and storage of corn crops.
Kroupa, Pavel
The influence of economic environment on technological progress in cattle breeding in transition period in Czech Republic after 1989.
Vegricht, Jiří: Schlauderer, Ralf: Kovář, Jiří
The impact of the soil properties site heterogenity upon the tillage quality.
Hůla, Josef: Rybka, Adolf
The change of residual biomass by composting onto high - quality fertilizer or filled up earth
Jelínek, Antonín: Češpiva, Miroslav: Plíva, Petr: Macourek, Michal
The GPS utilisation for determination of operative performance of machines aggregates of soil protective tillage.
Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Vlášková, Marcela
The effect of harvest time on the moisture content and heating value of biofuels.
Štencl, Jiří: Sladký, Václav
The biomass in agriculture - Ratio of the input - output energy and economy of combustion.
Andert, David
The batch process of maize drying by mobile drier.
Pawlica, Rudolf: Kovaříček, Pavel
The 50th anniversary of the Research Institute of Agricultural Engineering in Prague.
Pastorek, Zdeněk
Technologie v chovu skotu a prasat.
Vegricht, Jiří
Technologie sklizně zrnin.
Pastorek, Zdeněk
Technologie sklizně pícnin.
Holubová, Věra
Technologie sklizně cukrovky.
Skalický, Jaroslav
Technologie sklizně brambor.
Fér, Josef
Technologie pro využití bioplynu v podmínkách České Republiky
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk: Měkotová, Pavla
Technologické systémy rostlinné výroby vhodné do přírodních, výrobních a ekonomických podmínek ČR a odpovídající požadavkům EU
Pastorek, Zdeněk
Technologické systémy pro využití biopaliv z energetických plodin.
Kára, Jaroslav
Technological progress in cattle rearing in the Czech Republic after 1989 from the point of view of the accession to EU.
Vegricht, Jiří: Pastorek, Zdeněk: Ackermann, Ingo: Schlauderer, Ralf
Technological devices, emissions rates and economic of local heat supply with use of solid biofuels
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Technogenní zhutňování půdy - nežádoucí jev.
Hůla, Josef
Technical aspects of hydrolysis processes.
Souček, Jiří
Systémy skladování zrnin.
Kroupa, Pavel
Systémové využití energetické biomasy v podmínkách ČR.
Hutla, Petr
Storage of wet maize in sealed containers in CO2 protective atmosphere.
Kroupa, Pavel: Skalický, Jaroslav
Stáj pro 150 dojnic s dojením v AMS.
Vegricht, Jiří
Společné spalování biomasy s uhlím.
Adamovský, Radomír: Kára, Jaroslav: Strašil, Zdeněk
Společné spalování biomasy s uhlím
Andert, David: Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Společné spalování biomasy a uhlí.
Andert, David: Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Snižování kvalitativních a kvantitativních ztrát při ošetřování a skladování potravinářských zrnin v zemědělském podniku.
Kroupa, Pavel
Small mechanisation - prospective techniques for farming on small - size farms in new milenium.
Zemánek, Pavel: Veverka, Vladimír: Jelínek, Antonín: Plíva, Petr
Skladování potravinářských a krmných zrnin.
Kroupa, Pavel
Řešení linek na příjem, ošetřování a skladování zrnin.
Kroupa, Pavel
Různé technologie setí.
Hůla, Josef
Rozmetadla minerálních hnojiv.
Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Mayer, Václav
Relevance of technology transfer in agriculture and agricultural engineering research.
Ackermann, Ingo: Abrham, Zdeněk: Schlauderer, Ralf: Vegricht, Jiří: Kovářová, Marie
Razvitie alternativnoj energetiki v selskoj mestnosti.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Dubrovin, Valery O.
Puchberská výzva - Rakousko.
Sladký, Václav
Příprava půdy a sázení brambor.
Fér, Josef
Překládací vozy při sklizni obilí
Bartolomějev, Alexandr: Syrový, Otakar
Předpoklady a podmínky elektroenergetického využívání obnovitelných zdrojů.
Pázral, Emil
Propojenost zákona o IPPC a o ochraně ovzduší z hlediska resortu zemědělství
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
Production of solid biofuels from botanical waste.
Souček, Jiří
Production of briquetts from brand culm crops and coal.
Andert, David: Kára, Jaroslav: Scholz, Volkhard
Production of briquettes from brand culm crops and coal.
Andert, David: Scholz, Volkhard
Problémy při výrobě krmných směsí v zemědělském podniku.
Kroupa, Pavel: Skalický, Jaroslav
Present state of production and sale of biofuels on base of rape oil in the Czech Republic.
Šedivá, Zdeňka: Jevič, Petr
Present state and perspectives of biomass application in the Czech Republic.
Kára, Jaroslav: Adamovský, Radek
Pracovní postupy sklizně pícnin a jejich ekonomika.
Holubová, Věra
Possibilities of admixtures and earth content reduction in harvest sugar - beet tubers by choice of suitable harvest technologies.
Skalický, Jaroslav
Posklizňové ošetřování a skladování zrnin.
Kroupa, Pavel
Pěstování a využití energetických a průmyslových plodin
Kovářová, Marie
Peletky, perspektivní biopalivo.
Sladký, Václav
Padesát let Výzkumného ústavu zemědělské techniky Praha.
Pastorek, Zdeněk
Organizační a řídící struktura podniku - efektivní řízení velkého zemědělského podniku,
Špelina, Miroslav: Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Organizace a řízení zemědělského podniku.
Kovářová, Marie: Abrham, Zdeněk: Špelina, Miroslav
Optimal drying of energetical wooden chips.
Hutla, Petr: Sladký, Václav
Operation and emission parameters of tractor engine at rape oil ethyl esters application as alternative fuel.
Bouček, Jan: Kára, Jaroslav
Obnovitelné zdroje energie
Pastorek, Zdeněk
Nové biopalivo - ethylestery řepkového oleje (EEŘO).
Bouček, Jan: Kára, Jaroslav: Kovář, Jiří
Negative impacts of greenhouse gases and ammonia on the environment.
Dědina, Martin
Názvosloví
Pastorek, Zdeněk
Nákladní automobily a jejich využití v zemědělství
Bartolomějev, Alexandr
Nakládání s odpady v zemědělství.
Jelínek, Antonín: Plíva, Petr
Motorová paliva z biomasy v České republice.
Kára, Jaroslav
Monitorování provozu pneumatického rozmetadla průmyslových hnojiv a využitím GPS.
Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef
Modernizace pracovních postupů pěstování a úpravy brambor.
Fér, Josef
Modernizace posklizňového ošetření.
Pawlica, Rudolf
Modernisierung und Rekonstrurierung landwirtschaftlichen Lohnarbeitsbetrieben - ein grenzüberschreitender Vergleich.
Ackermann, Ingo: Schlauderer, Ralf: Vegricht, Jiří: Kovářová, Marie: Abrham, Zdeněk
Moderní způsoby měření fyzikálních veličin v zemědělství
Jelínek, Antonín: Plíva, Petr
Moderní technologie pro chov dojnic - příklad ze ZD Zalužany.
Vegricht, Jiří
Moderní technické systémy pro ŽV a jejich vliv na výrobní náklady finálního produktu.
Vegricht, Jiří
Mobilní systémy pro krmení skotu.
Hofman, Josef: Holubová, Věra
Kontrolní ukazatele a jejich sledování.
Špelina, Miroslav: Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Konopí - šance pro zemědělství.
Sladký, Václav
Kompozitní lisovaná biopaliva.
Hutla, Petr
Komentář v televizním vysílání o biopalivech 2. 3. 2001.
Sladký, Václav
Jednoduchá uspořádání asynchronních motorů pro dvouúrovňovou regulaci.
Pázral, Emil
Informační a expertní systém pro zemědělskou techniku
Abrham, Zdeněk
Influence of potatoes mechanical damage and their quality by operational processes of soil tillage.
Fér, Josef
Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství.
Jelínek, Antonín: Mareček, Jan
Chosen machine in technologies of soil protective tillage and their energy consumption.
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Podpěra, Václav: Vlášková, Marcela
Hospodaření a manipulace s odpady ze zemědělství a venkovských sídel
Jelínek, Antonín: Altman, Vlastimil: Andrt, Miroslav: Černík, Bořek: Plíva, Petr: Jakešová, Helena
Heating annual costs optimalisation.
Andert, David
Farmářské bioplynové stanice v Rakousku.
Sladký, Václav
Expertní systém pro využití mechanizačních prostředků ve vinohradnictví a ovocnictví.
Zemánek, Pavel: Abrham, Zdeněk
Euro Tier 2000 - přehlídka nejmodernějších technických systémů pro chov hospodářských zvířat pro 21. století.
Vegricht, Jiří
Energy demandingness of agricultural production and its economic and environmental impact.
Pastorek, Zdeněk: Syrový, Otakar
Energy and economic aspects of energy integrated system of farm for pigs breeding.
Adamovský, Radek: Kára, Jaroslav
Energie pro osvětlení v živočišné výrobě.
Hutla, Petr
Energetika v zemědělství.
Kára, Jaroslav
ENERGETICKÉ SYSTÉMY VYUŽÍVÁNÍ DRUHOTNÉHO TEPLA VĚTRACÍHO VZDUCHU OBJEKTŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY.
Kára, Jaroslav: Adamovský, Radek
Energetická náročnost zemědělské výroby a její ekonomické a environmentální důsledky.
Pastorek, Zdeněk: Syrový, Otakar
Energetická a ekonomická hlediska při zakládání porostů plodin.
Hůla, Josef
Ekonomické hodnocení strojů a strojních souprav.
Zemánek, Pavel: Abrham, Zdeněk
Effect of soil tillage technologies for winter rape onto pre-crop residua.
Hůla, Josef: Rybka, Adolf
Efektivní řízení velkého zemědělského podniku - dokončení.
Špelina, Miroslav: Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Dřevní peletky - standardní fytopalivo budoucnosti.
Sladký, Václav
Doprava slámy při sklizni.
Syrový, Otakar
Doprava a půda v zemědělství.
Bartolomějev, Alexandr
Dojírny na českém trhu a jejich charakteristika.
Vegricht, Jiří
Development of cultural practices for untraditional perspective industry and energy crops.
Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír: Strašil, Zdeněk
Composting as possibility of toxic gases emissions reduction, mainly ammonia, generated during manure storage.
Jelínek, Antonín: Češpiva, Miroslav: Plíva, Petr: Hörnig, Günter: Stollberg, Ulrich
Biopelety standardní palivo budoucnosti.
Sladký, Václav
Biopaliva - výroba a využití.
Sladký, Václav
Biopaliva
Brož, Karel: Sladký, Václav
Biofuels with content of bioethanol for diesel engines.
Kára, Jaroslav
Basic data - fuel properties of crops for energetical purposes.
Jevič, Petr: Porev, Igor Alexejevič: Dubrovin, Valery O.: Šedivá, Zdeňka
Application of coal - straw mixed fuel for energy purposes.
Andert, David: Kára, Jaroslav: Scholz, Volkhard
Analýza technických parametrů v intenzivním chovu skotu a ostatních přežvýkavců z hlediska pracnosti, energetické, materiálové a investiční náročnosti.
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Češpiva, Miroslav
Analýza současného stavu poznatků o vlivu minimalizačních a půdoochranných technologií na plodiny, půdní prostředí a ekonomiku.
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Analysis of main technological factors influence upon milk production economy.
Vegricht, Jiří: Machálek, Antonín: Pechač, František
Anaerobní fermentace vlhkých organických materiálů-výroba bioplynu.
Kára, Jaroslav: Hutla, Petr: Pastorek, Zdeněk
Aktuální stav výroby a odbytu biopaliv na bázi řepkového oleje v České republice.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Aktuální problémy při výrobě krmných směsí v zemědělském podniku - (2. část).
Kroupa, Pavel
Aktuální problémy při výrobě krmných směsí v zemědělském podniku - (1. část). Nádrže typu Vítkovice pro uskladnění kejdy a tekutých organických odpadů.
Kroupa, Pavel
Agricultural technical policy in the Czech Republic - now and in the future.
Pastorek, Zdeněk
Agricultural mechanisation for livestock breeding and Codex of good agricultural practice.
Jelínek, Antonín: Plíva, Petr: Pastorek, Zdeněk
Agricultural mechanisation and technologies in relation to the state environmental policy.
Jelínek, Antonín: Dědina, Martin
Adaption of current silage towers Vítkovice for grain crops treatment and storage.
Kroupa, Pavel
2000
Způsoby snižování mechanického poškození brambor a jeho důsledků
Fér, Josef: Cvrček, Milan
Zpracování půdy v různých agroekologických podmínkách
Růžek, Pavel: Hůla, Josef
Zpracování organických zbytků pro zlepšení půdní úrodnosti a ekologičtější hospodaření v krajině
Pastorek, Zdeněk: Plíva, Petr: Jelínek, Antonín: Zemánek, Pavel
Zemědělství jako výrobce obnovitelných paliv - držíme krok se světem?
Pastorek, Zdeněk
Zemědělství jako uživatel obnovitelných zdrojů energie
Kára, Jaroslav
Zemědělství jako spotřebitel energie
Syrový, Otakar: Podpěra, Václav
Zemědělské traktory - současný stav a trendy vývoje
Pastorek, Zdeněk
Zemědělská technika pro III. tisiciletí
Pastorek, Zdeněk
Závlahové systémy (2. Část)
Veverka, Václav: Jelínek, Antonín
Závlahové systémy (1. Část)
Veverka, Václav: Jelínek, Antonín
Výzkumné středisko firmy Schaumann v Hülsenbergu
Vegricht, Jiří
Výzkum využití a obnovy technických a technologických systémů pro přírodní, výrobní a ekonomické podmínky českého zemědělství. Zpráva za řešení výzkumného záměru VÚZT v roce 2000
Pastorek, Zdeněk
Výzkum technologií pro modernizaci posklizňového ošetření zrnin snížením energetické spotřeby, snížením nákladů a zvýšením kvality finálních produktů
Pawlica, Rudolf
Výzkum technologií a techniky ošetřování a skladování potravinářských a krmných zrnin s cílem jejich vyššího zhodnocování
Kroupa, Pavel
Výzkum aktuálních problémů technologií výroby krmných směsí
Kroupa, Pavel
Výzkum a inovace technologií pěstování, sklizně, skladování a úpravy brambor
Fér, Josef
Využití zemědělské půdy k výstavbě větrných elektráren
Pázral, Emil
Využití vraků automobilové a zemědělské techniky
Dědina, Milan
Využití odpadní biomasy rostlinného původu
Pastorek, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Využití a obnova zemědělské techniky v systémech hospodaření
Abrham, Zdeněk
Vytváření souprav pro zemědělské a dopravní operace
Pastorek, Zdeněk: Syrový, Otakar
Vyhodnocení faktorů ovlivňujících energetickou náročnost operací a výběr strojů pro péči o půdu a porosty plodin
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Vliv spalovacího procesu při spalování biomasy na emise plynných škodlivin
Andert, David: Kára, Jaroslav: Scholz, Volkhard
Větrná energetika a zemědělství
Pázral, Emil
V chovech hospodářských zvířat vládne intenzita
Vegricht, Jiří
Uplatní se logistika v zemědělství?
Syrový, Otakar: Bartolomějev, Alexandr
Umělé osvělení ve sklenících
Hutla, Petr
Technologické systémy pro posklizňovou úpravu a skladování zrnin
Dvořák, Josef
Technologické systémy pro pěstování a sklizeň cukrovky
Skalický, Jaroslav
Technologické postupy a ekonomika výroby-dokončení
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie: Špelina, Miroslav
Technologické postupy a ekonomika výroby
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie: Špelina, Miroslav
Technika v postupech zpracování půdy a setí ozimné řepky po obilninách
Hůla, Josef: Rybka, Adolf
Šance bioetanolu pro potravinářské využití
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk
Studie využitelnosti automatických dojících systémů (AMS) v ČR
Vegricht, Jiří
Strojní dojení
Vegricht, Jiří
Stroje na balení velkoobjemových balíků
Holubová, Věra: Hofman, Josef
Současná legislativa a provoz traktorů
Bartolomějev, Alexandr
Sostojanie proizvodstva i standartizaciji židkich biotopliv iz rastitelnych masel
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Strebkov, Dimitrij
Snížení emisí amoniaku při aplikaci kejdy
Kovaříček, Pavel
Sklizeň a posklizňové ošetření
Pawlica, Rudolf
Skladování kukuřice v hermeticky uzavřených zásobnících v ochranné atmosféře oxidu uhličitého
Skalický, Jaroslav
Skladování
Fér, Josef: Rasocha, Václav
Skládkový plyn - odpad, nebo zdroj energie?
Souček, Jiří
Sečení svažitých terénů malotraktory s vysokou svahou dostupností
Plíva, Petr: Jelínek, Antonín
Sázení brambor
Čepl, Jaroslav: Fér, Josef
Sanitace v dojírnách a mléčnicích
Vegricht, Jiří
Rozmetadla průmyslových hnojiv a jejich nároky na energii
Kovaříček, Pavel
Rentabilita výroby slunečnice je určována sušením
Pawlica, Rudolf
Půdoochranné technologie zakládání porostů plodin
Hůla, Josef
Příprava na sklizeň, sklizeň a posklizňová úprava
Fér, Josef: Rasocha, Václav
Příjem ošetřování a skladování zrnin
Kroupa, Pavel
Předpokládané užití alternativních paliv s důrazem na užití derivátů etanolu a rostlinných olejů
Kára, Jaroslav
Provozní náklady na stroje
Abrham, Zdeněk
Problémy při uplatňování techniky v postupech úsporného zpracování půdy
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav
Pracovní postupy aplikace kejdy
Kovaříček, Pavel
Posklizňové ošetření a skladování
Pawlica, Rudolf
Pohotové a rychlé řešení pro sušení vlastní produkce kukuřice
Pawlica, Rudolf
Perspektivy postřikovačů pro ochranu rostlin
Kovaříček, Pavel
Osvětlovací soustavy s vysokotlakými sodíkovými výbojkami ve stájích pro dojnice
Hutla, Petr: Bouček, Jan
Optimalizace dopravy a skladování v zemědělském podniku
Syrový, Otakar
Omezení vlivu emisí toxických plynů ze stájí na životní prostředí
Jelínek, Antonín
odpady rostlinného původu
Plíva, Petr
Obr na kukuřice v Polabí
Pawlica, Rudolf
Obchod s traktory pro české zemědělství
Pastorek, Zdeněk
Novinky v dopravní a manipulační technice
Bartolomějev, Alexandr
Nová možnost pro ošetřování a skladování zrnin
Kroupa, Pavel
Nepotravinářská produkce
Kára, Jaroslav
Možnosti zohlednění stanovištních podmínek při výběru a využívání strojů na zpracování půdy a setí
Hůla, Josef
Možnosti péče o půdu s ohledem na stanovištní heterogenitu půdních vlastností
Rybka, Adolf: Hůla, Josef
Modernizace stáje v Předslavi
Vegricht, Jiří
Moderní stáje pro dojnice - modernizace nebo novostavba?
Vegricht, Jiří
Milníky v historickém vývoji traktorů (1892 - 1945)
Novotný, František
Míchací krmný návěs MIŠAK M1F ZP-010
Holubová, Věra: Syrový, Otakar: Bartolomějev, Alexandr
Mezinárodní veletr Euro Tier 2000
Vegricht, Jiří
Metodika pro výzkum technologií k chovu prasat a drůbeže snižujících emise amoniaku negativně ovlivňujících životní prostředí
Jelínek, Antonín
Méně tradiční způsoby získávání dřeva jako náhrady běžně využívaných surovin
Souček, Jiří
Mechanické poškození hlíz brambor
Cvrček, Milan
Malá mechanizace
Jelínek, Antonín
Logistika svozu kompostovatelných materiálů
Bartolomějev, Alexandr: Jelínek, Antonín
Krmení prasat krmnou směsí s řízeným dávkováním
Vegricht, Jiří
Kontrolní testování postřikovačů
Kovaříček, Pavel
Kontrolní testování postřikovačů
Kovaříček, Pavel
Kdy se dočkáme inteligentních žacích mlátiček?
Pastorek, Zdeněk
Kapitoly z historie techniky pro sklizeň obilnin ve světě - sklízecí mlátičky (4). Malé a mini sklízecí mlátičky
Novotný, František
Kapitoly z historie techniky pro sklizeň obilnin - sklízecí mlátičky (5). Generace samojízdných sklízecích mlátiček
Novotný, František
Kapitoly z historie techniky pro sklizeň obilnin - sklízecí mlátičky (3). Generace sklízecích mlátiček s motorickým pohonem pracovních ústrojí
Novotný, František
Kapitoly z historie techniky pro sklizeň obilnin - sklízecí mlátičky (2). Generace parních sklízecích mlátiček
Novotný, František
Kapitoly z historie techniky pro sklizeň obilnin - sklízecí mlátičky (1). Hlavní způsoby sklizně obilnin ve světě
Novotný, František
Kačestvo i osnovnyje technologyčeskije i ekologičeskije aspekty energetičeskogo ispolzovania biotopliv iz rastitelnoj biomsy.
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Porev, Ivan
K agrotechnice a hnojení brambor
Čepl, Jaroslav: Fér, Josef
Jednoduchá uspořádání asynchronních motorů pro dvouúrovňovou regulaci.
Pázral, Emil
Jak vydělat na mléce?
Vegricht, Jiří
Integrace větrné energetiky do nadřazených systémů
Pázral, Emil
Informační a expertní systém pro zemědělskou techniku
Abrham, Zdeněk
Chlazení, skladování a ošetřování mléka
Vegricht, Jiří
Charakteristika technického vybavení v zemědělství
Abrham, Zdeněk
Globalizace a její vliv na zemědělskou výrobu
Vegricht, Jiří
Faktory ovlivňující kvalitu biopaliv na bázi fytomasy a základní technologické a ekologické aspekty jejich energetického využití
Jevič, Petr: Přikryl, Miroslav: Šedivá, Zdeňka: Souček, Jiří
Evropská unie a obnovitelné zdroje energie
Pázral, Emil
Energetické zajištění regionu Sušice
Farták, Jaroslav: Sladký, Václav
Energetické a průmyslové využití plodin z marginálních oblastí
Chmelík, Karel
Emise plynů ze živočišné výroby
Češpiva, Miroslav: Jelínek, Antonín
Ekonomika výroby mléka versus dojící zařízení
Vegricht, Jiří
Efektivní řízení velkého zemědělského podniku - část II
Špelina, Miroslav: Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie
Dřevo - přehled základních vlastností
Souček, Jiří
Doprava, skladování brambor a technologické vybavení skladů
Fér, Josef
Doporučené strojní soupravy pro péči o půdu a porosty plodin
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Co očekává zemědělce po ratifikaci Protokolu o omezování acidifikace, autrofizace a přízemního ozónu (2. Část)
Jelínek, Antonín
Co očekává zemědělce po ratifikaci Protokolu o omezování acidifikace, autrofizace a přízemního ozónu (1. Část)
Jelínek, Antonín
Budoucnost energetiky v zemědělství
Kára, Jaroslav
Biopaliva - energie pro venkov
Sladký, Václav
Bionafta jako alternativní palivo vhodné pro pohon vznětových motorů
Kára, Jaroslav
Bioetanol - líh jako pohonná látka
Kára, Jaroslav
Automatizace procesu dojení, automatický sběr dat, automatická identifikace
Vegricht, Jiří
Anbau und Verarbeitung von nachwachsenden Rohstoffen in der Tscheschischen Republik.
Jevič, Petr: Sladký, Václav: Šedivá, Zdeňka
Analysis of changes of thermal efficiency during operation of the table recuperation exchangers
Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
Anaerobní fermentace organických materiálů - perspektivní zdroj energie?
Pastorek, Zdeněk
1999
Zpracování odpadní biomasy rostlinného původu
Pastorek, Zdeněk
Zpětné získávání tepla při výkrmu kuřecích brojlerů
Kára, Jaroslav: Hutla, Petr: Adamovský, Radomír
Závěrečná zpráva o výsledku : Program Organizace a řízení dopravy v zemědělském podniku
Syrový, Otakar
Závěrečná zpráva o výsledku : Metodika pro zemědělskou praxi Využití odpadní biomasy rostlinného původu
Kára, Jaroslav
Zařízení pro spalování biopaliv
Sladký, Václav
Využití velkokapacitních seníků pro sušení a skladování energetické štěpky
Hutla, Pavel: Sladký, Václav
Využití sběracích návěsů v zemědělských podnicích české republiky
Syrový, Otakar: Holubová, Věra: Podpěra, Václav
Využití druhotného tepla větracího vzduchu nevytápěných stájí
Adamovský, Radomír: Kára, Jaroslav
Výroba a využití etanolu ze zemědělských plodin - užití, ekonomika, legislativa
Kára, Jaroslav: Pokorný, Zdeněk: Pastorek, Zdeněk
Use of liquid biofuels for drive of engine vehicles in the Czech Republic
Kára, Jaroslav
Umělé osvětlení v zemědělských provozech - doporučený standart technický
Hutla, Petr
The biomass in agriculture - ratio of the input - output energy and economy of combustion
Andert, David: Kára, Jaroslav: Scholz, Volkhard
The biogas production from the solid organic material
Pastorek, Zdeněk: Kára, Jaroslav
Technologie pro spalování biomasy
Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
Sušení dřevní štěpky ve velkokapacitních senících
Hutla, Petr: Sladký, Václav
Stroje pro mechanickou úpravu dřevních odpadů
Sladký, Václav
Stanovení možností využití odpadní biomasy ze zemědělské a potravinářské výroby pro výrobu tepla ekologicky šetrným způsobem
Kára, Jaroslav
Spalování biomasy - vliv přidávání uhlí
Andert, David: Kára, Jaroslav: Scholz, Volkhard
Sklizeň a doprava objemných hmot v České republice
Syrový, Otakar: Holubová, Věra: Podpěra, Václav
Sběrací návěsy
Syrový, Otakar
Sběrací lisy v zěměšdělských podnicích České republiky
Syrový, Otakar: Holubová, Věra: Podpěra, Václav
Reálné možnosti využití větrné energie v ČR
Pázral, Emil
Prognóza a skutečnost
Pastorek, Zdeněk: Bartolomějev, Alexandr
Pěstování rostlin při umělém osvětlení
Hutla, Petr
Optimalizační procesy při dosoušení energetických plodin
Hutla, Petr
Optimalizace sušení bioenergetických dřevních produktů
Hutla, Petr
Náklady na spalování biopaliv
Andert, David: Kára, Jaroslav: Abrham, Zdeněk
Možnosti využití pevných biopaliv v komplexu Pražské teplárenské
Sladký, Václav: Hutla, Petr
Model organizace a řízení dopravního procesu v zemědělském procesu
Syrový, Otakar
Metody a pricipy spalování biopaliv
Sladký, Václav
Metodiky pro praxi: Motorová paliva z biomasy
Kára, Jaroslav
Metodika pro zemědělskou praxi: Zvyšování výhřevnosti odpadových energetických surovin
Hutla, Petr
Logistika energetické biomasy
Kára, Jaroslav: Adamovský, Radomír
Kombinace větrných elektráren s ostatními obnovitelnými zdroji
Pázral, Emil
Jednoduchá uspořádání asynchronních motorů pro dvoupolohovou regulaci
Pázral, Emil
EU a řidičské průkazy pro traktory
Bartolomějev, Alexandr
Energetická náročnost produkce biopaliv a energetický výnos
Scholz, Volkhard: Andert, David
Ekonomika zemědělské dopravy
Syrový, Otakar: Gerndtová, Ilona
Einzatz eines Dampfmotors zur Energiegewinung aus Biomasse
Andert, David: Kára, Jaroslav: Scholz, Volkhard
Ecological and economical barriers limiting utilization of renewable energy sources
Kára, Jaroslav: Andert, David
Dopravní a manipulační technika v českém zemědělství
Bartolomějev, Alexandr
Doporučený standard technický - DOS-T 07.05.01.003 12/1998, ČKAIT Praha: Technická zařízení pro spalování biomasy
Kára, Jaroslav
Doporučený standard technický - DOS-T 07.05.01.002 12/1998, ČKAIT Praha: Využití biomasy pro výrobu tepla
Kára, Jaroslav
Combined biofuels with content of bioethanol for diesel engines
Kára, Jaroslav: Pokorný, Zdeněk
Analiza možliwošči zastosowania wymiennikov rekuperacyjnych w nieogrzewanych budynkach
Adamovský, Radomír: Šlégr, Vladimír: Kára, Jaroslav
1998
Zhodnocení odpadní biomasy kompostováním
Jelínek, Antonín: Plíva, Petr
Zemědělská doprava v České republice
Syrový, Otakar
Zdroje biomasy a její energetické využití (pokračování z č.1)
Kára, Jaroslav
Zdroje biomasy a její energetické využití
Kára, Jaroslav
Wastes of vegetable fat industry as an additiv to straw and wood briquetts improve their properties
Jevič, Petr: Sladký, Václav
Vývoj technologie a techniky pro využívání zemědělských přebytků stébelnin k energetickým účelům
Sladký, Václav
Využití stávajících silážních a senážních věží Vítkovice pro ošetřování a skladování krmných zrnin
Kroupa, Pavel
Využití bioetanolu pro pohon motorových vozidel
Kára, Jaroslav: Pokorný, Zdeněk
Vyskladňování zrna z věžových zásobníků s rovným dnem
Kroupa, Pavel
Výroba a užití etanolu ze zemědělských plodin - užití, ekonomika a legislativa
Kára, Jaroslav
Vyplatí se nesené či návěsné rozmetadlo?
Kovaříček, Pavel
Vliv systémů krmení na chování prasnic
Vegricht, Jiří
Vliv strojů na rostlinné zbytky při půdoochranném zpracování půdy
Hůla, Josef: Mayer, Václav: Kovaříček, Pavel
Vliv mechanizace na ekonomiku výroby
Kovářová, Marie: Abrham, Zdeněk
Úsporně řešená stáj pro dojnice - příklad ze SRN
Vegricht, Jiří
Unie: Snížit emise amoniaku
Jelínek, Antonín: Tolar, V.
Trendy světelné techniky v zemědělství
Hutla, Petr
Traktor - dominantní energetický prostředek zemědělství 20. Století
Pastorek, Zdeněk
Test senážních sběracích návěsů používaných v zemědělských podnicích ČR
Pospíšil, J.: Syrový, Otakar: Podpěra, Václav
Technologické systémy pro chov skotu v 21. Století - vývojové trendy, realita a otevřené problémy
Vegricht, Jiří
Technika ve variantních technologiích zakládání porostů obilnin a řepky
Hůla, Josef: Rybka, A.
Technické systémy pro chov prasat na Techagru '98
Vegricht, Jiří
Technické řešení osvětlovacích soustav v objektech živočišné výroby
Hutla, Petr
Technické prostředky pro manipulaci a přepravu materiálů v zemědělství
Bartolomějev, Alexandr
Studie sjednocení legislativních a technických předpisů z oblasti zemědělské dopravy a strojů mezi ČR a EU
Bartolomějev, Alexandr
Stroje pro pěstování a sklizeň zrnin
Kroupa, Pavel: Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel
Spotřeba nafty a náklady při zakládání porostů obilnin
Hůla, Josef
Současný stav zemědělské dopravy v České republice
Syrový, Otakar
Současný stav standardizace MEŘO a směsného paliva na jeho bázi v ČR
Pokorný, Zdeněk
Sběrací návěsy pro české zemědělství
Syrový, Otakar: Podpěra, Václav: Strouhal, Emil
Rychlerostoucí dřeviny
Luňáček, Miloslav
Provozní náklady traktorů jsou vodítkem při výběru nového stroje
Abrham, Zdeněk: Duda, Josef: Kocánová, Vlasta
Provozní náklady strojů na zpracování půdy
Abrham, Zdeněk: Duda, Josef: Kocánová, Vlasta
Požadavky na osvětlování v objektech živočišné výroby
Hutla, Petr
Possible utilization of biomass for heating in the Czech Republic
Jevič, Petr
Pohledy na traktorová přípojná vozidla
Bartolomějev, Alexandr
Perspektivy ispolzovanija biotopliv iz rapsa
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Osvětlování v zemědělství
Hutla, Petr
Optimalizace technologických systémů alternativního zpracování řepky a dalších olejnatých surovin se zvláštním zřetelem na kvalitu práce a její efektivní ekologické využití
Jevič, Petr
Omezení vlivu emisí toxických plynů ze stájí na životní prostředí v roce 1998
Jelínek, Antonín: Češpiva, Miroslav: Plíva, Petr
Obsah vody a výhřevnost biopaliv
Sladký, Václav
Nové technické systémy a prvky ve stájích
Vegricht, Jiří
Náklady na provoz zemědělských strojů
Abrham, Zdeněk
Možnosti úspory elektrické energie v osvětlování
Hutla, Petr
Možnosti úspor motorové nafty při zpracování půdy
Hůla, Josef: Rybka, A.
Možnosti snížení nákladů na provoz zemědělské techniky
Abrham, Zdeněk
Model organizace a řízení dopravního procesu v zemědělském podniku v roce 1998
Syrový, Otakar
Míchací krmný vůz Tiger L 115
Vegricht, Jiří
Míchací krmný vůz Starmix 9
Vegricht, Jiří
Míchací krmný vůz RHM 420
Vegricht, Jiří
Měření mechanického zatížení brambor zařízením PMS-60
Cvrček, Milan
Mechanizační prostředky pro zpracování a úpravu biomasy
Jelínek, Antonín: Plíva, Petr
Mechanizace pracovních postupů při pěstování brambor
Fér, Josef
Measurement of undesirable soil compaction in cultivation technologies
Hůla, Josef: Mayer, Václav: Kovaříček, Pavel
Který stroj si koupíte
Abrham, Zdeněk
Koncentrace kapitálu v oblasti výroby metylesterů mastných kyselin v Evropě
Pokorný, Zdeněk
Kolik strojů má mít zemědělský podnik
Abrham, Zdeněk: Špelina, Miroslav: Kovářová, Marie
Kdy a kde je vhodné pěstovat okopaniny
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie: Polenda, Jan
Je automatické dodojování řešením pro kvalitní vydojení?
Vegricht, Jiří
Investiční a technologická analýza modernizace stáje K-174
Vegricht, Jiří: Pechač, František
Informační a expertní systém pro řízení technologických postupů a mechanizace v zemědělském podniku
Abrham, Zdeněk
Hodnocení úrovně mechanizace v zěmědělství ČR a EU
Pastorek, Zdeněk
Hodnocení strojních linek na hnojení průmyslovými hnojivy
Kovaříček, Pavel
Hodnocení nových postupů přípravy půdy a sázení brambor
Mayer, Václav
Energetické využívání odpadní biomasy
Chmelík, Karel: Sladký, Václav
Energetická náročnost netradičních technologií zpracování půdy
Hůla, Josef
Emise při energetickém využití biomasy
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Sladký, Václav
Ekonomika pěstování ozimých obilovin
Abrham, Zdeněk: Kovářová, Marie: Polenda, Jan
Einsatz eines Damfmotors zur Energiegewinnung aus Abfalholz
Andert, David: Demek, R.: Kára, Jaroslav
Doprava a manipulace s materiálem v zemědělství
Bartolomějev, Alexandr
Doporučené technologické postupy pěstování zrnin,olejnin a luskovin a jejich ekonomika
Abrham, Zdeněk
Doporučené technologické postupy pěstování okopanin a pícnin a jejich ekonomika
Abrham, Zdeněk
Dávkové sušení s novou technikou
Pawlica, Rudolf
Co stojí doprava materálu v zemědělství
Syrový, Otakar: Souček, Jan
Celoroční využití zemědělské produkce jako zdroje energie a průmyslových surovin se zvláštním zřetelem na technologické, hospodářské a ekologické aspekty
Chmelík, Karel
Budoucnost obnovitelných zdrojů
Kára, Jaroslav: Koč, B.
Bioplyn z odpadu. Slunce ohřívá vodu pro kuchyni
Pastorek, Zdeněk: Hutla, Petr: Kára, Jaroslav
Bioplyn
Pastorek, Zdeněk
Bionafta - v roce 1997 již 7% podíl z celkové spotřeby paliv pro vznětové motory u nás!
Pokorný, Zdeněk
Bionafta - ekologické alternativní palivo do vznětových motorů
Pokorný, Zdeněk
Biomass use - biomass combustion with coal addition.
Andert, David: Kára, Jaroslav
Biogas production from straw manure
Pastorek, Zdeněk: Kára, Jaroslav
Analýza současného stavu zemědělské dopravy v České republice
Syrový, Otakar
Aditivované etanové palivo pro vznětové motory
Kára, Jaroslav: Pokorný, Zdeněk
1997
Zpracování půdy
Hůla, Josef: Abrham, Zdeněk: Bauer, František
Zkušenosti se sázením brambor do mulče
Mayer, Václav: Novotný, František
Zhutnění půdy a jeho modelování
Grečenko, Alexandr: Matějka, Jaroslav: Bartolomějev, Alexandr
Zemědělská technická politika
Pastorek, Zdeněk
Zemědělská doprava
Bartolomějev, Alexandr
Výzkum technologií a techniky ošetřování a skladování potravinářských a krmných zrnin s cílem jejich vyššího zhodnocení
Kroupa, Pavel
Vývoj bionafty a její modifikace v České republice a současný stav ve světě
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Vývoj a ošetřování technických prostředků pro fluidní výsev předklíčených semen a pro následné mechanické ošetřování porostu
Plíva, Petr: Jelínek, Antonín
Využití a obnova strojů
Abrham, Zdeněk
Výroba a využití etanolu ze zemědělských plodin - užití, ekonomika a legislativa
Kára, Jaroslav
Vybrané informace o stavu zemědělské techniky
Bartolomějev, Alexandr
Tři varianty modernizace stáje K 174 - přednosti, kompromisy a nevýhody
Vegricht, Jiří: Pechač, František
Trendy ve vývoji a využití zemědělské techniky
Pastorek, Zdeněk
Trendy ve vývoji a obchodu zemědělské techniky ve střední a východní Evropě
Pastorek, Zdeněk
Trendy světelné techniky v objektech živočišné výroby
Hutla, Petr
The stable microclimate regulation by utilization of variable control system
Hutla, Petr: Adamovský, Radomír: Blažek, Milan: Kára, Jaroslav
The Biodiesel Development in the Czech Republic and Formulation of the Biodiesel of First and Second Generation
Jevič, Petr: Kovář, Jiří
Testování postřikovačů v SRN
Kovaříček, Pavel
Technické a energetické využití řepky - perspektivní cesta s překážkami
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Sladký, Václav
Techagro již počtvrté
Vegricht, Jiří
Standardizace paliva do vznětových motorů vyrobeného z metylesteru upotřebených jedlých olejů
Pokorný, Zdeněk
Spalování biopaliv
Sladký, Václav
Současné ekonomické podmínky pro splácení úvěrů a státní návratné finanční výpomoci, poskytnutých na výstavbu výroben MEŘO v rámci Oleoprogramu
Pokorný, Zdeněk
Sláma - obtížný odpad nebo zdroj energie
Sladký, Václav
Skandinávské faremní kotle na spalování válcových balíků
Sladký, Václav
Sjednocení legislativní podpory výroby a užití biopaliv a standardizace jakostních ukazatelů těchto motorových paliv mezi ČR a EU
Pokorný, Zdeněk
Řízení dosoušení sena studeným vzduchem
Hutla, Petr: Neuberger, Pavel: Adamovský, Radomír: Sladký, Václav
Řepka pro výrobu bionafty
Pokorný, Zdeněk
Results of the Recuperation Exchangers Effectiveness Assessment in the Stalles
Adamovský, Radomír: Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Příprava půdy a sázení brambor nově
Fér, Josef
Projekt technicko-technologických doporučení pro aplikaci dávkového sušení
Pawlica, Rudolf
Problematika znečišťování ovzduší amoniakem ze zemědělské činnosti
Jelínek, Antonín: Plíva, Petr
Problematika zavedení dvoukomponentního paliva pro vznětové motory s podílem více než 30% hm MEŘO
Pokorný, Zdeněk
Požadavky na kvalitu práce postřikovačů
Kovaříček, Pavel
Pozor na elektromagnetické pulzátory
Machálek, Antonín
Posklizňové ošetření řepky
Pawlica, Rudolf
Posklizňové ošetření
Pawlica, Rudolf
Plošné postřikovače pro ochranu rostlin a hnojení kapalnými hnojivy
Kovaříček, Pavel
Perspektivy užití vícekomponentní bionafty
Pokorný, Zdeněk
Ošetřování a skladování potravinářských zrnin v zásobnících o kapacitě 200t
Kroupa, Pavel
Optimalizace technologických systémů alternativního zpracování řepky a dalších olejnatých surovin se zvláštním zřetelem na kvaliutu produkce a její efektivní ekologické využití
Jevič, Petr
New possibilities to use the plant oils to chemical and technical fields
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Možnosti úspor nákladů na zemědělskou strojovou techniku
Abrham, Zdeněk
Možnosti a problémy využití biomasy jako zdroje energie
Sladký, Václav: Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Modernizace stájí pro dojnice v České republice
Vegricht, Jiří: Pechač, František
Model organizace a řízení dopravního procesu v zemědělském podniku
Syrový, Otakar
Míchací krmné vozy v testech DLG
Vegricht, Jiří
Měření pohybové aktivity pro účely identifikace říje jalovic a krav
Vegricht, Jiří
Kontrolní testování postřikovačů
Kovaříček, Pavel
Jak omezit emise amoniaku a zápach
Kott, Jiří: Jelínek, Antonín: Plíva, Petr
Informační a expertní systémy pro řízení technologických postupů v zemědělském podniku
Abrham, Zdeněk
Chov dojnic v efektivně rekonstruovaných stájích - příklad z nových spolkových zemí SRN
Kuhlmey, Jürgen: Vegricht, Jiří
Hladinové elektrody - nová šance pro potrubní krmné systémy?
Vegricht, Jiří
Exergetické hodnocení výměníků pro využití tepla větracího vzduchu
Adamovský, Radomír: Kára, Jaroslav
Emise zátěžových plynů ze zemědělské činnosti
Jelínek, Antonín: Plíva, Petr
Ekonomika strojů na zpracování půdy a setí
Abrham, Zdeněk: Hůla, Josef
Ekonomika provozu sklízecích mlátiček
Abrham, Zdeněk
Die Rekonstruction des Gusseisenkessel ermöglicht den Erstz der festen fossilen Brennstoffen mit Biomasse
Sladký, Václav: Jevič, Petr
Dávkové sušení zrnin
Pawlica, Rudolf
Co přinesl mezinárodní agrosalon SIMA 97
Vegricht, Jiří
Biopaliva - významný činitel ke snížení emisí na venkově
Jevič, Petr: Sladký, Václav
Bionafta a její modifikace
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka
Biomasa - obnovitelný zdroj energie
Kára, Jaroslav: Andert, David: Pastorek, Zdeněk
Bioethanol - využití pro výrobu motorových paliv v EU a ČR
Pokorný, Zdeněk
Automatická identifikace zvířat
Vegricht, Jiří
Agromek - veletrh zemědělské techniky evropského formátu
Pastorek, Zdeněk
1996
Vytvoření adresáře podniků, organizací a institucí z oblasti mechanizace zemědělství, které v ČR vyrábějí a prodávají techniku pro zemědělství, poskytují služby a poradenskou činnost v této oblasti
Pastorek, Zdeněk
Vliv řiditelné nápravy na velikost tahového odporu při zatáčení traktorového návěsu
Bartolomějev, Alexandr: Souček, Jan
Unifikace názvoslovných norem a odborné terminologie v oblasti zemědělské techniky, enrgetiky a výstavby a jejich sjednocení se státy EU
Pastorek, Zdeněk
Stanovení koncentrací O2, CO, NO, NO2, SO2, HCl v kouřovém plynu při provozním spalování řepkových extrahovaných šrotů, jejich směsi s hnědým uhlím a řepkové slámy
Jevič, Petr
Provádění výběrového šetření ve dvaceti zemědělských podnicích ve všech výrobních oblastech, zpracování a vyhodnocení informací
Bartolomějev, Alexandr
Projekt metody vícestupňového kombinovaného sušení drobnozrnných obilnin, simulace procesu včetně návrhu adaptace technických prostředků
Pawlica, Rudolf
Ověření a upřesnění metod, postupů a techniky pro měření a vyhodnocování charakteristických vlastností větru a provozu větrných elektráren
Pázral, Emil
Návrh technicko-ekonomického informačního systému pro zemědělství
Pastorek, Zdeněk: Abrham, Zdeněk
Návrh prováděcí vyhlášky zákona o rostlinolékařské péči č. 147/1996 Sb.
Kovaříček, Pavel
Náklady na provoz zemědělských strojů - traktory a samojízdné stroje
Abrham, Zdeněk
Náklady na provoz zemědělských strojů - přípojné mechanizační prostředky
Abrham, Zdeněk
Náklady na provoz zemědělských strojů - mechanizační prostředky pro posklizňové operace, skladování, dopravu a manipulaci
Abrham, Zdeněk
Náklady na mechanizované práce v rostlinné výrobě
Abrham, Zdeněk
Limity zatížení pojezdového ústrojí zemědělských vozidel a strojů z hlediska stlačování půdy
Bartolomějev, Alexandr
Komplexní technicko-ekonomické posouzení využití bioetanolu jako paliva pro zážehové i vznětové motory
Kára, Jaroslav
Hodnocení vlivu kypřičů na rostlinné zbytky při mělkém zpracování půdy
Hůla, Josef: Mayer, Václav
Expertní činnost Analýza stavu technické normalizace v oblasti techniky, technologie, staveb a zařízení pro zemědělskou výrobu
Vegricht, Jiří
Ekologické přínosy nové techniky pro zpracování půdy a setí
Hůla, Josef
1995
Základy vzájemných vztahů techniky a půdy
Hůla, Josef
Základní výzkum technologických procesů posklizňového ošetření vybraných tržních plodin
Pawlica, Rudolf
Základní výzkum procesu ošetřování, skladování a zpracování vybraných zemědělských plodin
Kroupa, Pavel
Výzkum vlivu technických systémů na zdravotní stav a kvalitu finálních výrobků živočišné výroby
Vegricht, Jiří
Výzkum podmínek pro výsev předklíčených semen
Fiala, Jiří
Výzkum nových technických principů a fyzikálních metod integrované ochrany rostlin proti plevelům bez použití chemických prostředků
Plíva, Petr
Výzkum interakcí mezi půdou a technikou pro její zpracování
Hůla, Josef
Využití biomasy v podmínkách venkova
Chmelík, Karel
Vyhodnocení technické a technologické úrovně čaského zemědělství
Pastorek, Zdeněk
Technika v postupech ochranného zpracování půdy širokořádkovým plodinám
Hůla, Josef: Zelená, Ludmila
Technicko-ekonomické parametry míchacích krmných vozů vhodných pro podmínky ČR
Svoboda, Jan
Studium základních prvků regulace zemědělských energetických systémů
Hutla, Petr
Stav energetického využití biomasy v České republice
Kára, Jaroslav: Andert, David
Stav a možnosti rekonstrukce stájí pro dojnice s využitím nových technických systémů v České republice
Vegricht, Jiří: Pechač, František
Stanovení energetické náročnosti zemědělské výroby
Syrový, Otakar
Stanovení a ekonomické hodnocení nákladů na mechanizované práce v zemědělství
Abrham, Zdeněk
Snížení energetické náročnosti dopravních procesů v zemědělství využitím poháněných náprav přípojných vozidel
Souček, Jan
Směrné údaje nákladů na provoz zemědělské techniky
Duda, Josef
Racionální technické a technologické systémy pro dojnice
Vegricht, Jiří: Svoboda, Jan: Pechač, František
Provozní zkoušky zařízení pro dávkování slámy z balíků do kotlů na uhlí a koks a její spalování ve formě volně ložené a ve formě pelet
Sladký, Václav
Provozní zkoušky teplovzdušného agregaátu na stébelniny pro sesypnou sušárnu 10 - 20t/h
Sladký, Václav
Propočet variantních ekonomických parametrů kotelny na slámu
Kára, Jaroslav
Porovnání sklizně obilovin klasickou technologií a stripperem v podmínkách ČR
Bartolomějev, Alexandr
Ověřování funkčního modelu sklízeče rychlerostoucích dřevin z energetických plantáží
Luňáček, Miloslav
Ověření průtokoměru zrna Yieldometer se záznamem výnosu na parcelách honu k tvorbě výnosové mapy
Kovaříček, Pavel
Nové systémy hnojení a ochrany
Saidl, Miloslav
Náklady na chemickou ochranu rostlin
Abrham, Zdeněk
Modelování a ekonomické hodnocení výrobního zaměření zemědělských podniků
Abrham, Zdeněk
Minimalizace nepříznivého vlivu pojezdového ústrojí mobilních energetických prostředků na zemědělskou půdu
Bartolomějev, Alexandr
Metody simulačního modelování technických a technologických systémů zemědělských farem ve vztahu k ekonomice, kvalitě produkce a životnímu prostředí
Pastorek, Zdeněk
Mechanizace a provoz v českých podmínkách: Výsledky: Ochrana půdy a úspora nákladů
Hůla, Josef
Kvantifikace a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie v zemědělství
Kára, Jaroslav
Chemická ochrana při zakládání a ošetřování pozemků s rychlerostoucími dřevinami
Luňáček, Miloslav
Hodnocení vlivu zemědělské techniky a technologií na životní prostředí - část 1: Hodnocení vlivu emisí ze zemědělské činnosti na životní prostředí
Jelínek, Antonín
Hodnocení strojních linek pro ošetřování půdy uváděné do klidu a pro zelené hnojení meziplodinami
Mayer, Václav
Faktory působící na měrný odpor pracovních orgánů radličkových kypřičů
Hůla, Josef: Mayer, Václav
Biopalivo - technické řešení a legislativa v České republice
Kára, Jaroslav: Andert, David
Analýza monitorování a korelací rizikových faktorů na živočišných farmách pro vývoj technologických systémů a systémů profylaxe v živočišné výrobě
Vegricht, Jiří
1994
Výzkum vlivu korečkové dopravy na poškození potravinářských zrnin
Kroupa, Pavel
Výzkum technologických procesů při intenzivním provzdušňování v zásobnících LIPP
Kroupa, Pavel
Výzkum a ekonomika nových forem využití zemědělských strojů
Kovářová, Marie
Využití univerzálního polního přepravníku zemědělských materiálů pro přepravu a zapravovávní tekutých zemědělských materiálů - ověření
Skalický, Jaroslav
Snižování negativních doprovodných vlivů zemědělské techniky na půdu
Hůla, Josef
Řídící počítačová jednotka v systému s tenzometrickou vahou a velkoplošným displejem pro řízení přípravy a výdeje krmiva pro prasata potrubním rozvodem
Vegricht, Jiří: Kettner, Pavel: Češpiva, Miroslav: Svoboda, Jan
Řešení náhrady LTO u sesypné sušárny obilí
Sladký, Václav
Realizace a ověření funkčního modelu dojícího zařízení s řízením dojení podle čtvrťových průtoků
Vegricht, Jiří
Ověření zařízení pro spalování upravené slámy v adaptovaných topeništích na hnědé uhlí
Sladký, Václav
Ověření vlastností 3-nápravového podvozku traktorového návěsu vůči zemědělské půdě
Bartolomějev, Alexandr
Ověření víceřádkové výsevní jednotky pro fluidní setí
Plíva, Petr
Ověření teplovzdušného sušení máku
Pawlica, Rudolf
Ověření podvozku s poháněnou nápravou
Souček, Jan
Ověření komponentů pro stavbu FM sklízeče rychlerostoucích dřevin
Luňáček, Miloslav
Ověření a ekonomické vyhodnocení kompostovací linky pro kompostování zbytků z vinic a výroby vína
Jelínek, Antonín
Modelování pracovních postupů a ekonomika ochrany rostlin
Abrham, Zdeněk
Dvoustupňová filtrace rostlinných olejů
Jevič, Petr
1993
Vývoj lisovacích komor pro lisování vedlejších produktů rostlin
Chmelík, Karel
Úprava palivového systému traktorů pro zimní provoz pro biodegradovatelná paliva
Pokorný, Zdeněk
Stanovení energetické náročnosti zpracování půdy ve dvou rozdílných technologiích sklizně řepky
Hůla, Josef
Rekonstrukce a ověření sběracího nakladače bulev řepy na polním přepravníku zemědělských materiálů
Skalický, Jaroslav
Ověření použití glycerinu pro výrobu plastických hmot
Chmelík, Karel
Ověření nových pracovních postupů mechanického ničení plevelů
Plíva, Petr
Ověření monitorovacích stanovišť na vybraných objektech živočišné a rostlinné vyroby v různých lokalitách
Jelínek, Antonín
Měření půdní napjatosti podle teorie agroúnosnosti pneumatik u třínápravového traktorového návěsu
Bartolomějev, Alexandr
Aplikace nového principu jednoduché čističky zrnin do provozu malých a středních zemědělských podniků
Pawlica, Rudolf
Zpět na seznam »
VÚZT > O nás > Lidé