Lidé

Zpět na seznam »

Ing. Petr Hutla, CSc.

Funkce:
Profese:
E-mail:
Telefon: 233 022 238
Mobil: 731 615 042
Oddělení:
Místnost: HB 412
Linka:
Web:

Aktuálně řešené projekty

 Kód  Název  Období
SS01020263 Zvýšení zádržnosti vody v suchých oblastech ČR s cílem podpory výsadby krajinotvorných dřevin na antropogenních půdách 2020-2024 
EG19_262/0020183 Kompaktní energetická jednotka na bázi rychlého termického rozkladu organických materiál 2020-2023 

Publikace a výsledky

2021
Waste biomass as a promising source of energy in Vietnam, Southeast Asia
Beňová, Denisa:Mareš , Kryštof:Ivanova , Tatiana:Hutla, Petr
Přihláška vynálezu PV 2021-322 Palivo na bázi rýžové slámy
Kolaříková, Michel:Banout, Jan:Ivanova, Tatiana:Phamová, Marie:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka:Pavla, Měkotová:Hutla, Petr:Truong, An Le
Palivo na bázi rýžové slámy
Kolaříková, Michel:Banout, Jan:Ivanova, Tatiana:Phamová, Marie:Jevič, Petr:Hutla, Petr:Šedivá, Zdeňka:Měkotová, Pavla:Truong, An Le
Návrh organického hnojiva s přídavkem popela ze spalování rýžových plev
Truong, An Le:Banout, Jan:Ivanova, Tatiana:Kolaříková, Michel:Hutla, Petr:Jevič, Petr:Šedivá, Zdeňka:Měkotová, Pavla
Kotel na biomasu 120-200 kW s nízkoemisním hořákem
Štec, Roman:Pokorný, Jan :Krátký, Mojmír :Žlebek, Marek :Jevič, Petr:Hutla, Petr
Energy Potential of Agri Residual Biomass in Southeast Asia with the Focus on Vietnam
Beňová, Denisa:Mareš , Kryštof:Hutla, Petr:Ivanova , Tatiana:Banout, Jan:Kolaříková, Michel
Ash Melting Behavior of Rice Straw and Calcium Additives
Chaloupková, Veronika:Ivanova, Tatiana:Hutla, Petr:Špunarová, Monika
Agropalivo na bázi tropických surovin
Le Truong, An:Pokorný, Jan:Jevič, Petr:Hutla, Petr:Kolaříková, Michel
2020
Zařízení na odstranění škodlivých organismů při skladování zemědělských plodin, především brambor
Hutla, Petr:Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Hájek, David:Vacek, Josef
Vliv tvaru čela kladiva na pevnost hran desek
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela:Velebil, Jan
Reverzibilní hydrosorbent na bázi separátu z bioplynové stanice a způsob jeho výroby
Šulc, Robert:Stehlík, Martin:Kolaříková, Michel:Hutla, Petr
Ozone treatment of stored potato tubers
Hutla, Petr:Kolaříková, Michel:Hájek, David:Doležal., P.:Hausvater, Ervín:Petráčková, Barbora
Ověřená technologie postupů a technických řešení energeticky úsporného skladování
Mayer, Václav:Vašák, František:Hutla, Petr:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Vacek, Josef
Optimalizace dávkování lepidla polepového papíru při výrobě slaměných desek
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela:Velebil, Jan
Nové metody využití technologického odpadu při výrobě slaměných stavebních panelů
Herout, Milan:Gerndtová, Ilona:Roy, Amitava:Abrham, Zdeněk:Andert, David:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
Lisování ekopanelu s drážkou a perem
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
Kotel a řídící SW kotle
Štec, Roman:Pokorný, Jan:Krátký, Mojmír:Žlebek, Marek:Jevič, Petr:Hutla, Petr
Hnojivo na bázi kalů z čistíren odpadních vod a způsob jeho výroby
Hutla, Petr:Kolaříková, Michel:Jevič, Petr:Hájek, Vladimír:Fuchs, Karel
Ekopanel s drážkou a perem
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela:Velebil, Jan
Ekonomika vybraných variant využití slámy
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Pastorková, Libuše:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
Bilance a využití slámy
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela:Gerndtová, Ilona:Vejchar, Daniel:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Agropalivo na bázi surovin evropského zemědělství
Pokorný, Jan:Jevič, Petr:Kolaříková, Michel:Hutla, Petr
Aditiva při lisování torefikovaného sena
Andert, David:Hutla, Petr:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
2019
Zvýšení zadržení vody v lesní výsadbě pomocí organického hnojení
Stehlík, Martin:Hutla, Petr
Zvýšení retence vody v půdě pomocí organického hnojení jako prostředek adaptačních opatření ke změně klimatu
Stehlík, Martin:Hutla, Petr
Výrobní linka pro termické zpracování biomasy
Hutla, Petr:Jevič, Petr:Bejlek, Václav:Knotek, Milan
Výroba pelet z torefikovaných materiálů
Andert, David:Hutla, Petr
Using of high-speed mills for biomass disintegration
Karráa, George:Ivanova, Tatiana:Kolaříková, Michel:Hutla, Petr:Krepl, Vladimír
Reverzibilní hydrosorbent na bázi separátu z bioplynové stanice
Šulc, Robert:Kolaříková, Michel:Stehlík, Martin:Hutla, Petr
Organické hnojivo z kalů ČOV
Hutla, Petr:Hájek, Václav:Fuchs, Karel:Kolaříková, Michel:Petráčková, Barbora:Janečková, Milena
Materiálové využití kalů z ČOV.
Hutla, Petr:Kolaříková, Michel:Jevič, Petr:Petráčková, Barbora
Materiálové využití kalu z ČOV
Hutla, Petr
Kuželový drtič
Hutla, Petr:Jevič, Petr:Bejlek, Václav:Knotek, Milan
Kotlové těleso na biomasu 120 – 200 kW
Štec, Roman:Sysel, Petr:Pokorný, Jan:Hutla, Petr:Jevič, Petr
Hořák na biomasu
Štec, Roman:Pokorný, Jan:Krátký, Mojmír:Žlebek, Marek:Jevič, Petr:Hutla, Petr
Hnojivo na bázi kalů z čistíren odpadních vod
Hutla, Petr:Kolaříková, Michel:Jevič, Petr:Fuchs, Karel
2018
Zařízení na odstranění škodlivých organizmů při skladování
Hutla, Petr:Mayer, Václav:Vacek, Josef
Zadržování vody v půdě při pěstování vybraných druhů zeleniny
Hutla, Petr:Mayer, Václav:Gerndtová, Ilona:Kolaříková, Michel:Pastorková, Libuše
Technologie využití energetického sena při pyrolýze
Andert, David:Hutla, Petr
Protierozní modul pro aplikaci na širokořádkových sázecích a secích strojích
Hutla, Petr:Mayer, Václav:Kolaříková, Michel
Porovnání několika druhů energetických travin pro produkci lisovaných biopaliv
Gerndtová, Ilona:Hutla, Petr:Andert, David
2017
Zpráva o řešení projektu programu Středočeské inovační vouchery
Hutla, Petr:Jevič, Petr:Kolaříková, Michel:Měkotová, Pavla
Závěrečná zpráva o zhodnocení výsadby na lesních pozemcích s ohledem na vliv aplikace lisovaného organického hnojiva na bázi separátu z bioplynové stanice
Hutla, Petr:Stehlík, Martin:Vlášková, Marcela
Palivo na bázi zbytku ze zpracování čiroku cukrového
Havrland, Bohumil:Pecen, Josef:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav
Palivo na bázi recyklovaného nebo zbytkového textilu a biomasy
Hutla, Petr:Jevič, Petr
Kompatibilita topných pelet z odpadní biomasy se spalovacím zařízením s rotačním hořákem
Hutla, Petr:Pokorný, Jan:Jevič, Petr:Kolaříková, Michel
Influence of raw material properties on the quality of solid biofuel and energy consumption in briquetting process
Muntean, Alexandru:Ivanova, Tatiana:Hutla, Petr:Havrland, Bohumil
2016
Yield and fuel characteristics of willows tested for biomass production on agricultural soil
Weger, Jan:Hutla, Petr:Bubeník, Jaroslav
Vývoj a ověření granulovaného hnojiva
Hutla, Petr:Jevič, Petr:Siedlová, Barbora:Souček, Jiří:Gerndtová, Illona
Srovnání vybraných způsobů úpravy dřeva z prořezu jabloní za účelem energetického využití
Usťak, Sergej:Hutla, Petr:Šinko, Jan:Muňoz, Jaime:Váňa, Vojtěch
Palivo na bázi odpadu z výroby oleje z oplodí palmy olejné
Havrland, Bohumil:Hutla, Petr
Linka na zpracování odpadu, obsahujícího převážně plasty a celulózu, a způsob zpracování odpadu na této lince
Křížek, Jiří:Hutla, Petr:Jevič, Petr
Bioenergetické centrum pro měření parametrů tuhých biopaliv
Hutla, Petr:Jevič, Petr
2015
Vybrané fyzikálně-chemické způsoby snižování pachové zátěže
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Píša, Jiří: Machač, Pavel: Chabičovská, Dana
Reaktor pro velmi rychlý termický rozklad biomasy
Bejlek, Václav:Hutla, Petr:Jevič, Petr
Pěstování ozdobnice (Miscanthus) určené pro energetické využití (Shrnutí dlouholetého sledování)
Strašil, Zdeněk:Weger, Jan:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav
Ozdobnice (Miscanthus) jako energetická surovina
Strašil, Zdeněk:Weger, Jan:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav
Návrh a vybavení laboratoře pro měření mechanických vlastností topných pelet z biomasy a zřízení systému výstupní kontroly produkce
Hutla, Petr:Jevič, Petr
Economic evaluation of hemp (Cannabis sativa) grown for energy purposes (briquettes) in the Czech Republic
Kolaříková, Michel:Ivanova, Tatiana:Hutla, Petr:Havrland, Bohumil
2014
Zařízení pro eliminaci plynných škodlivin
Píša, Jiří: Dembovský, Luděk: Hutla, Petr: Machač, Pavel: Chabičovská, Dana
Vývoj standardizovaných biopaliv pro spalování v kotli s rotačním hořákem 150 kW
Hutla, Petr: Jevič, Petr
Reaktor pro velmi rychlý termický rozklad biomasy
Bejlek, Václav: Hutla, Petr: Jevič, Petr
Palivo na bázi réví
Hutla, Petr:Mazancová, Jana:Havrland, Bohumil:Muzikant, Martin
Mobilní spalovací jednotka
Hutla, Petr: Jevič, Petr: Píša, Jiří: Chabičovská, Dana
Linka na zpracování balíků slámy do granulí
Hutla, Petr: Bejlek, Václav
Kompostování a energetické využití biomasy
Roy, Amitava: Plíva, Petr: Hutla, Petr: Gerndtová, Ilona: Souček, Jiří: Bedřich, Vlastimil: Filip, Jakub
Apparatus for eliminating gaseous pollutants
Píša, Jiří: Dembovský, Luděk: Hutla, Petr: Machač, Pavel: Chabičovská, Dana
2013
Znalost optimálních parametrů technologie velmi rychlého termického rozkladu biomasy
Bejlek, Václav: Jevič, Petr: Hutla, Petr
Zařízení pro velmi rychlý termický rozklad biomasy
Hutla, Petr: Jevič, Petr: Bejlek, Václav
Zařízení pro rovnoměrný rozptyl prachových částic
Bejlek, Václav: Hutla, Petr
Utilization of Jatropha curcas L. seed cake for production of solid biofuels
Hutla, Petr: Kaválek, Michal: Havrland, Bohumil: Ivanova, Tatiana: Skopec, Pavel
Osvětlení stáje pro dojnice
Hutla, Petr: Šimon, Josef: Vyhlídko, Lukáš
Oil palm shell use as alternative biofuel
Hutla, Petr: Havrland, Bohumil: Kaválek, Michal: Ivanova, Tatiana: Pecen, Josef
Modelová řešení osvětlovacích soustav ve vybraných zemědělských objektech
Hutla, Petr: Češpiva, Miroslav: Bíma, Václav: Mičín, Rostislav
Experimental model of ammonia elimination by ozone in the air
Hutla, Petr: Petráčková, Barbora: Kára, Jan
Comparison of maximum energy yield of selected crops grown for energy purposes
Hutla, Petr: Kolaříková, Michel: Ivanova, Tatiana: Havrland, Bohumil: Muntean, Alexandru: Gudima, Andrei: Pobedinsky, Victor
2012
Zařízení pro rovnoměrný rozptyl prachových částic
Bejlek, Václav: Hutla, Petr
Produkce, kvalita a využití briketovaných a peletovaných biogenních tuhých paliv v České republice
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Šedivá, Zdeňka
Palivový sáček na bázi biomasy a souborné balení těchto sáčků
Havrland, Bohumil: Hutla, Petr: Ivanova, Tatiana: Kandakov, Alexander
Palivo na bázi odpadu z výroby oleje z oplodí palmy olejné
Havrland, Bohumil: Hutla, Petr
Linka na zpracování odpadu, obsahujícího převážně plasty a celulózu
Křížek, Jiří: Hutla, Petr: Jevič, Petr
Impact of Different Harvest Times on Ash Fusibility of Energy Grasses
Hutla, Petr: Jevič, Petr: Strašil, Zdeněk: Kočica, J.
Drying of cherry tree chips in the experimental biomass dryer with solar collector
Ivanova, Tatiana: Havrland, Bohumil: Hutla, Petr: Muntean, Alexandru
2011
Vlastnosti topných briket z kombinovaných rostlinných materiálů
Hutla, Petr: Jevič, Petr
Tuhá paliva z tříděného papíru
Hutla, Petr: Kára, Jan: Dědková, Š.: Jevič, Petr
Sravnitel'naja ocenka kačestva tverdych biotopliv
Pobedinschi, V. M.: Havrland, Bohumil: Ivanova, Tatiana: Muntean, Alexandru: Kandakov, Alexander: Hutla, Petr
Research on the use of energy crops for phytoremediation
Kára, Jaroslav: Hutla, Petr: Hanzlíková, Irena
Produkční a energetické vlastnosti ozdobnice (miscanthus sp.) pěstované v podmínkách České republiky
Weger, Jan: Strašil, Zdeněk: Hutla, Petr
Palivo na bázi obilní slámy
Hutla, Petr: Knotek, Milan
Biopaliva ve formě topných briket
Hutla, Petr
Biopaliva ve formě topných briket
Hutla, Petr
2010
Tuhá biopaliva z místních zdrojů
Hutla, Petr
Tuhá biopaliva na bázi biomasy a spalitelných zbytků
Hutla, Petr: Jevič, Petr
Properties of Heat Briquettes Produced from Vine Cane Waste ? Case Study Republic of Moldava
Muzikant, Martin: Havrland, Bohumil: Věchetová, Slávka: Hutla, Petr
Peletovaná alternativní paliva ze spalitelných zbytků a biomasy
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Křížek, J.
Palivo na bázi slámy
Hutla, Petr: Bejlek, Václav
Palivo na bázi recyklovatelného nebo zbytkového textilu a biomasy
Hutla, Petr: Jevič, Petr
Palivo na bázi lučních porostů
Hutla, Petr: Werner, Robert
Palivo na bázi čiroku cukrového
Havrland, Bohumil: Pecen, Josef: Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Nové technologie pro využití OZ ? vliv komponent na užitné vlastnosti topných briket z rostlinných materiálů.
Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Experimental Biomass Dryer
Havrland, Bohumil: Adamovský, Daniel: Hutla, Petr
Energetické zhodnocovanie zmesových odpadov v ČR
Hutla, Petr: Kolářová, M.: Kára, Jaroslav: Jevič, Petr
2009
Vlastnosti biopaliv z RRD v různých formách zpracování
Hutla, Petr: Jevič, Petr
Topné pelety na bázi alternativních materiálů
Hutla, Petr: Křížek, J.: Jevič, Petr
Production of solid alternative fuels (SAF) with admixture of biomass
Pastorek, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Agrární bioprodukty jako udržitelný zdroj surovin a obnovitelných paliv ? současný stav a vývoj
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Šedivá, Zdeňka: Dubrovin, Valeriy
2008
Využití organických odpadů ze zemědělské výroby a venkovských sídel. Sběr, třídění a využití organických odpadů. Zařízení pro termické zpracování organických odpadů
Pastorek, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Udržitelná výroba a řízení jakosti tuhých paliv na bázi agrárních bioproduktů
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Šedivá, Zdeňka
Rostlinná biomasa jako zdroj energie
Hutla, Petr: Havlíčková, Kamila
Porovnání topných briket z různých druhů biomasy
Slavík, J.: Hutla, Petr: Mužík, Oldřich
Palivo na bázi réví
Havrland, B.: Muzikant, M.: Hutla, Petr: Mazancová, Jana
Emissions from energy herbs combustion
Hutla, Petr: Plíštil, David: Mazancová, Jana: Jevič, Petr
2007
Vliv doplňkové biomasy na užitné vlastnosti topných briket.
Mazancová, Jana: Hutla, Petr: Jevič, Petr
Vlastnosti paliv z RRD v závislosti na jejich zpracování
Mazancová, Jana: Hutla, Petr: Slavík, Jan
Vlastnosti paliv z RRD v závislosti na jejich zpracování
Mazancová, Jana: Hutla, Petr: Slavík, Jan
Tuhé alternativní palivo s podílem biomasy.
Kolářová, M.: Mazancová, Jana: Jevič, Petr: Hutla, Petr
Tuhé alternativní palivo s podílem biomasy.
Kolářová, M.: Mazancová, Jana: Jevič, Petr: Hutla, Petr
Topné pelety ze slámy s inhibitorem struskování
Hutla, Petr
Topné brikety z konopného pazdeří
Hutla, Petr
Technická specifikace pro zajištění kvality tuhých biopaliv
Šedivá, Zdeňka: Jevič, Petr: Přikryl, M.: Hutla, Petr
Standardized fuels from fast-growing woody species
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Šedivá, Zdeňka
Properties of heat briquettes on basic of cotton processing.
Koutný, Roman: Čechová, B.: Hutla, Petr: Jevič, Petr
Palivo na bázi obilní slámy.
Hutla, Petr: Knotek, M.
Optická soustava svítidla, především pro místní osvětlení vemene v dojírnách.
Černoch, J.: Hutla, Petr
Linka pro výrobu topných pelet na bázi pšeničné slámy
Hutla, Petr
Linka na zpracování slámy a/nebo balíků slámy do granulí.
Hutla, Petr: Bejlak, V.
Linka na výrobu topných pelet ze slámy.
Rybová, A.: Knotek, M.: Hutla, Petr
Efficiency and gases emissions with incineration of composite and one-component biofuel briquettes in room heater
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Malaťák, Jan: Šedivá, Zdeňka
2006
Vliv uhelných aditiv na mechanické vlastnosti lisovaných paliv z obilné slámy.
Hutla, Petr: Jevič, Petr: Slavík, Jan
Vliv složení lisovací směsi na vlastnosti biopaliv
Slavík, Jan: Hutla, Petr: Kára, Jaroslav
Vlastnosti topných briket z biomasy travních porostů.
Slavík, Jan: Hutla, Petr: Pastorek, Michal
Třídění kvality a specifikace tuhých paliv
Jevič, Petr: Hutla, Petr: Šedivá, Zdeňka: Přikryl, M.
Topné pelety na bázi odpadní slámy
Hutla, Petr
Topné brikety na bázi energetického šťovíku
Hutla, Petr
Porovnání emisních parametrů paliv na bázi rostlinných materiálů.
Hutla, Petr: Jevič, Petr
Pěstování a možnosti energetického a dalšího využití lesknice rákosovité (Phalaris arundinacea L.)
Strašil, Zdeněk: Hutla, Petr
Perspektiva rychlerostoucích dřevin v Německu
Hutla, Petr
Palivo na bázi slámy. č. 16278, 2006. ? užitný vzor
Hutla, Petr: Bejlek, Václav
Palivo na bázi lučních porostů. č. 16279, 2006. ? užitný vzor
Hutla, Petr: Verner, Robert
Normování a postupy k zajištění jakosti tuhých paliv na bázi biomasy
Jevič, Petr: Šedivá, Zdeňka: Hutla, Petr
Energetické plodiny - technologie pro pěstování a využití
Hutla, Petr: Strašil, Zdeněk
2005
Třídění kvality a specifikace tuhých biopaliv
Hutla, Petr: Jevič, Petr: Přikryl, Miroslav: Šedivá, Zdeňka
Topné pelety na bázi stébelnin s aditivem hnědého uhlí
Hutla, Petr
Palivo na bázi šťovíku
Hutla, Petr: Sedláček, P.: Maček, S.
Mechanical characteristics of standard fuel briquettes on biomass basis
Plíštil, David: Brožek, M.: Malaťák, J.: Roy, Amitava: Hutla, Petr
2004
Využití technického konopí pro energetické účely
Hutla, Petr
Vlastnosti pelet ze šťovíku
Hutla, Petr
tudy of reed canary grass (Phalaris arundinacea L.) and tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) as possible phytomass sources for energy and industry utilization
Strašil, Zdeněk: Hutla, Petr
tudy of reed canary grass (Phalaris arundinacea L.) and tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) as possible phytomass resources for energy and industry utilization.
Strašil, Zdeněk: Hutla, Petr
The quality and dependability of briquetting machines
Strašil, Zdeněk: Hutla, Petr
Summer climatic parameters in modern free box stable.
Hutla, Petr: Vegricht, Jiří: Doležal, Oldřich: Hanuš, Oto
Spalování kompozitních biopaliv
Hutla, Petr
RESISTANCE OF THE LAYER OF ENERGY WOODEN CHIPS.
Hutla, Petr
Post-drying of energy sorrel in a grate stock
Hutla, Petr: Mazancová, Jana
Porovnání safloru a krambe - možných alternativních surovinových zdrojů pro průmyslové využití.
Strašil, Zdeněk: Hutla, Petr
Pellets from energy crops.
Hutla, Petr
Možnosti sklizně energetických rostlin
Strašil, Zdeněk: Hutla, Petr
Lnička - plodina vhodná pro průmyslové využití.
Strašil, Zdeněk: Hutla, Petr
Komplexní systém energetického využití biomasy - linka na zpracování biomasy.
Hutla, Petr
Chrastice rákosovitá - pěsování a možnosti využit
Strašil, Zdeněk: Hutla, Petr
Harvest of culm crops biomass for utilization, methods and operational parameters.
Strašil, Zdeněk: Hutla, Petr
Energie pro desingraci biomasy
Hutla, Petr
Energetické plodiny - posklizňové zpracování.
Strašil, Zdeněk: Hutla, Petr
Energetické plodiny - možnosti a varianty sklizně
Hutla, Petr: Strašil, Zdeněk
Ekonomika a konkurenceschopnost biopaliv.
Hutla, Petr: Strašil, Zdeněk
Biomasa - bilance a podmínky využití v ČR.
Hutla, Petr
2003
Palivo na bázi šťovíku.
Hutla, Petr
JEMNÁ DESINTEGRACE ROSTLIN VHODNÝCH PRO VÝROBU KOMPOZITNÍCH BIOPALIV
Souček, Jiří: Hutla, Petr: Hanzlíková, Irena
2002
Zkušenosti s výrobou směsných biopaliv a se společným spalováním uhlí+biomasa.
Andert, David: Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Světlo a rostlina.
Matouš, Martin: Hutla, Petr
Biogas production by phytomass fermentation.
Kára, Jaroslav: Pastorek, Zdeněk: Hutla, Petr
2001
Systémové využití energetické biomasy v podmínkách ČR.
Hutla, Petr
Společné spalování biomasy s uhlím
Andert, David: Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Společné spalování biomasy a uhlí.
Andert, David: Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Optimal drying of energetical wooden chips.
Hutla, Petr: Sladký, Václav
Kompozitní lisovaná biopaliva.
Hutla, Petr
Energie pro osvětlení v živočišné výrobě.
Hutla, Petr
Anaerobní fermentace vlhkých organických materiálů-výroba bioplynu.
Kára, Jaroslav: Hutla, Petr: Pastorek, Zdeněk
2000
Využití odpadní biomasy rostlinného původu
Pastorek, Zdeněk: Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
Umělé osvělení ve sklenících
Hutla, Petr
Osvětlovací soustavy s vysokotlakými sodíkovými výbojkami ve stájích pro dojnice
Hutla, Petr: Bouček, Jan
1999
Zpětné získávání tepla při výkrmu kuřecích brojlerů
Kára, Jaroslav: Hutla, Petr: Adamovský, Radomír
Využití velkokapacitních seníků pro sušení a skladování energetické štěpky
Hutla, Pavel: Sladký, Václav
Umělé osvětlení v zemědělských provozech - doporučený standart technický
Hutla, Petr
Sušení dřevní štěpky ve velkokapacitních senících
Hutla, Petr: Sladký, Václav
Pěstování rostlin při umělém osvětlení
Hutla, Petr
Optimalizační procesy při dosoušení energetických plodin
Hutla, Petr
Optimalizace sušení bioenergetických dřevních produktů
Hutla, Petr
Možnosti využití pevných biopaliv v komplexu Pražské teplárenské
Sladký, Václav: Hutla, Petr
Metodika pro zemědělskou praxi: Zvyšování výhřevnosti odpadových energetických surovin
Hutla, Petr
1998
Trendy světelné techniky v zemědělství
Hutla, Petr
Technické řešení osvětlovacích soustav v objektech živočišné výroby
Hutla, Petr
Požadavky na osvětlování v objektech živočišné výroby
Hutla, Petr
Osvětlování v zemědělství
Hutla, Petr
Možnosti úspory elektrické energie v osvětlování
Hutla, Petr
Bioplyn z odpadu. Slunce ohřívá vodu pro kuchyni
Pastorek, Zdeněk: Hutla, Petr: Kára, Jaroslav
1997
Trendy světelné techniky v objektech živočišné výroby
Hutla, Petr
The stable microclimate regulation by utilization of variable control system
Hutla, Petr: Adamovský, Radomír: Blažek, Milan: Kára, Jaroslav
Řízení dosoušení sena studeným vzduchem
Hutla, Petr: Neuberger, Pavel: Adamovský, Radomír: Sladký, Václav
Results of the Recuperation Exchangers Effectiveness Assessment in the Stalles
Adamovský, Radomír: Kára, Jaroslav: Hutla, Petr
1995
Studium základních prvků regulace zemědělských energetických systémů
Hutla, Petr
Ukončené projekty »

Zpět na seznam »
VÚZT > O nás > Lidé