Lidé

Zpět na seznam »

Ing. Václav Mayer, CSc.

Funkce:
Profese:
E-mail:
Telefon: 233 022 335
Mobil: 731 615 046
Oddělení:
Místnost: RND 8
Linka:
Web:

Aktuálně řešené projekty

 Kód  Název  Období

Publikace a výsledky

2022
Zařízení pro řízení závlahy a fertigace
Mayer, Václav:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Procházka, Jan:Kasal, Pavel:Kovář, Jan:Sova, Jan
Využití kapkové závlahy pro snížení spotřeby závlahové vody při pěstování brambor v ČR
Hájek, David:Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Kasal, Pavel
Vyhodnocení multispektrálního snímkování porostu bramboru ovlivněného zavlažováním, hnojením a zdravotním stavem na základě fyziologického stavu
Sova, Jan:Kovář, Jan:Mayer, Václav:Hájek, David:Kasal, Pavel:Nováček, Pavel:Domkář, Jaroslav:Zámečník, Jiří:Lukáš, Jan
Use of drip irrigation to reduce with regard to the reduction of irrigation water in potato growing in the Czech Republic
Hájek, David:Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Kasal, Pavel
Use of drip irrigation to reduce irrigation in potato growing in the Czech republic
Hájek, David:Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Kasal, Pavel
Technologie pěstování a ochrany brambor při kapkové závlaze
Hájek, David:Mayer, Václav:Čížek, Milan:Doležal, Petr:Hausvater, Ervín:Kasal, Pavel:Kovář, Jan:Lukáš, Jan:Zámečník, Jiří
Speciální granulované organické hnojivo pro výsadbu dřevin
Hutla, Petr:Jevič, Petr:Gerndtová, Ilona:Měkotová, Pavla:Stehlík, Martin:Šimon, T.:Mayerová, M.
Řídicí systém závlah pomocí termokamery
Hájek, David:Mayer, Václav:Procházka, Jan:Vejchar, Daniel:Kasal, Pavel
Měření teplot a vlhkosti půdy při pěstování brambor čidly TMS s dataloggerem při kontrole kapkové závlahy, sezóna 2021
Hájek, David:Mayer, Václav:Gerndtová, Ilona:Vlášková, Marcela
Cívka pro manipulaci se závlahovou hadicí
Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Procházka, Jan:Mayer, Václav:Pražan, Radek:Bradna, Jiří:Pastorková, Libuše
2021
Požadavky a technická řešení energeticky úsporného skladování brambor
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel :Hájek, David:Velebil, Jan
Energetická náročnost skladování sadby brambor
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel :Hájek, David
2020
Zařízení pro manipulaci závlahových hadic v kombinaci s důlkováním
Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Mayer, Václav
Zařízení na odstranění škodlivých organismů při skladování zemědělských plodin, především brambor
Hutla, Petr:Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Hájek, David:Vacek, Josef
Vliv tvaru čela kladiva na pevnost hran desek
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela:Velebil, Jan
Ověřená technologie postupů a technických řešení energeticky úsporného skladování
Mayer, Václav:Vašák, František:Hutla, Petr:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Vacek, Josef
Optimalizace dávkování lepidla polepového papíru při výrobě slaměných desek
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela:Velebil, Jan
Nové metody využití technologického odpadu při výrobě slaměných stavebních panelů
Herout, Milan:Gerndtová, Ilona:Roy, Amitava:Abrham, Zdeněk:Andert, David:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
Lisování ekopanelu s drážkou a perem
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
LED panel pro měření stability půdních agregátů pomocí aplikace SLAKES
Madaras, M.:Stehlík, Martin:Mayerová, M.:Procházka, Jan
Ekopanel s drážkou a perem
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Plíva, Petr:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Vlášková, Marcela:Velebil, Jan
Ekonomika vybraných variant využití slámy
Abrham, Zdeněk:Andert, David:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Pastorková, Libuše:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
Bilance a využití slámy
Andert, David:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Hanzlíková, Irena:Hutla, Petr:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Petráčková, Barbora:Plíva, Petr:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela:Gerndtová, Ilona:Vejchar, Daniel:Richter, Jiří:Scheufler, Vladimír
Aditiva při lisování torefikovaného sena
Andert, David:Hutla, Petr:Abrham, Zdeněk:Herout, Milan:Roy, Amitava:Gerndtová, Ilona:Hanzlíková, Irena:Kára, Jaroslav:Mayer, Václav:Měkotová, Pavla:Scheufler, Vladimír:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Vlášková, Marcela
2019
Zařízení pro manipulaci se závlahovou hadicí
Vejchar, Daniel:Procházka, Jan:Mayer, Václav:Kasal, Pavel
Dopadové místo
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Hájek, David
2018
Zařízení snižující poškození na přepadech posklizňové linky
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel
Zařízení pro manipulaci se závlahovou hadicí
Vejchar, Daniel:Procházka, Jan:Mayer, Václav
Zařízení na odstranění škodlivých organizmů při skladování
Hutla, Petr:Mayer, Václav:Vacek, Josef
Zadržování vody v půdě při pěstování vybraných druhů zeleniny
Hutla, Petr:Mayer, Václav:Gerndtová, Ilona:Kolaříková, Michel:Pastorková, Libuše
Udržitelné technologie pro úsporu vody u širokořádkových plodin
Stehlík, Martin:Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Vacek, Josef:Kasal, Pavel
The effect of drip irrigation on potato yield and quality
Čepl, Jaroslav:Kasal, Pavel:Čížek, Milan:Svobodová, Andrea:Mayer, Václav:Vejchar, Daniel
Protierozní modul pro aplikaci na širokořádkových sázecích a secích strojích
Hutla, Petr:Mayer, Václav:Kolaříková, Michel
Doporučené technologie pro efektivní využití vody při pěstování brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí
Mayer, Václav:Abrham, Zdeněk:Vejchar, Daniel:Stehlík, Martin:Pastorková, Libuše:Čepl, Jaroslav:Kasal, Pavel:Čížek, Milan:Svobodová, Andrea
2017
Water conservation technology of tied ridging and its influence on the rate of surface runoff in potato cultivation
Stehlík, Martin:Mayer, Václav:Vacek, Josef:Vejchar, Daniel
Influence of tied ridging technology on the rate of surface runoff and erosion in potato cultivation
Vejchar, Daniel:Stehlík, Martin:Mayer, Václav
Detekce kritických míst mechanických škodlivých vlivů v technologických dopravních cestách při skladování brambor
Vejchar, Daniel:Mayer, Václav
2016
Snížení spotřeby energie při skladování brambor
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel
Protierozní technologie ochrany půdy při pěstování brambor
Mayer, Václav:Vacek, Josef:Stehlík, Martin:Vejchar, Daniel
Protierozní kultivační zařízení
Mayer, Václav:Vacek, Josef:Dovol, Josef:Novák, Jan
2015
Využití brambor v substrátu bioplynové stanice
Andert, David: Gerndtová, Ilona: Dovol, Josef: Vejchar, Daniel: Mayer, Václav
Protierozní opatření v technologii záhonového odkamenění brambor
Vacek, Josef: Mayer, Václav: Dovol, Jaroslav: Novák, Jan
Protierozní kultivační technologie pěstování brambor v záhonově odkameněných hrůbcích
Vacek, Josef: Mayer, Václav: Dovol, Jan
Nové technické prvky a inovace zařízení pro postřik a přihnojování brambor
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Kubín, Karel:Pastorková, Libuše
Nové prvky aplikace při pěstování brambor
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel
Metody snížení energetické náročnosti skladování brambor
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Pastorková, Libuše
Důlkovací zařízení v technologii odkamenění brambor ? šestiřádkový
Novák, Jan: Mayer, Václav: Vacek, Josef
2014
Vývoj techniky pro pěstování, sklizeň, posklizňovou (tržní) úpravu a skladování brambor
Mayer, Václav
Protierozní kultivační zařízení
Mayer, Václav: Vacek, Josef: Dovol, Josef: Novák, Jan
Hrázkovací / důlkovací zařízení v technologii odkamenění brambor
Mayer, Václav: Vacek, Josef: Dovol, Josef
2013
Zdraví škodlivé látky při produkci brambor a metody jejich měření
Mayer, Václav: Pastorková, Libuše: Vejchar, Daniel
Zásady pěstitelské technologie
Hasvater, Ervín: Čepl, Jaroslav: Doležal, Petr: Kasal, Pavel: Mayer, Václav: Vokál, Bohumil
Zařízení pro aplikaci ochranného roztoku
Kubín, Karel: Vejchar, Daniel: Mayer, Václav
Vyplňte v případě, když původní jazyk výsledku je jiný než angličtina.
Mayer, Václav: Vejchar, Daniel: Pastorková, Libuše
Vliv různých způsobů aplikace minerálních dusíkatých hnojiv u brambor na vývoj porostu, výnos hlíz a obsah nitrátů v hlízách
Svobodová, Andrea: Mayer, Václav: Kasal, Pavel: Vejchar, Daniel
Checking of device destined for savings of liquid protective preparations used during the potato planting
Mayer, Václav: Kubín, Karel: Vejchar, Daniel
2012
Možnosti dynamických měření výkonových parametrů traktoru
Pexa, Martin: Kubín, Karel: Kvíz, Zdeněk: Mayer, Karel
Měření a kvantifikace škodlivých činitelů při výrobě brambor
Mayer, Václav: Vejchar, Daniel: Pastorková, Eva
Brambory aktuální i v roce 2012 - Trendy vývoje technologie a techniky
Mayer, Václav
2011
Adaptér pro lokální aplikaci tekutých přípravků do půdy
Mayer, Václav: Pastorková, Libuše: Vejchar, Daniel: Vašák, František
2010
Technika sklizně a skladování brambor
Mayer, Václav
Postupy uchování úrodnosti půdy ve výrobně nepříznivých oblastech
Mayer, Václav: Andert, David
2009
Vybrané postupy péče o půdu v horských a podhorských oblastech
Andert, David: Mayer, Václav
Trendy vývoje techniky pro pěstování a sklizeň brambor
Mayer, Václav
Technologie lokální aplikace minerálních hnojiv a přípravků při pěstování brambor
Mayer, Václav: Růžek, Pavel: Kasal, Pavel: Vejchar, Daniel
Technika pro přípravu půdy a sázení brambor
Mayer, Václav
Snižování ztrát při skladování brambor
Mayer, Václav: Vejchar, Daniel
Sklizeň, úprava a skladování brambor. Nabídka techniky pro 21. století
Mayer, Václav
2008
Zvýšení využití minerálních hnojiv u brambor lokální aplikací
Mayer, Václav: Pastorková, Libuše: Kasal, P.: Vejchar, Daniel
Využitelnost dlátových kypřičů na půdách s příznaky nežádoucího zhutnění v ornici a podorničí.
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Vliv zpracování půdy a hnojení na využití hnojiv u brambor
Mayer, Václav
Technologické systémy skladování brambor
Mayer, Václav: Pastorková, Libuše: Vejchar, Daniel
Technika pro mulčování trvalých travních porostů v horských a podhorských podmínkách
Mayer, Václav: Andert, David
Nové směry vývoje v technice
Mayer, Václav
Nové směry vývoje techniky pro zpracování půdy, zakládání a ošetření porostů a péči o půdu
Mayer, Václav
Measurement of potato tubers resistance against mechanical loading
Mayer, Václav: Pastorková, Libuše: Vejchar, Daniel
Doprava v zemědělství
Bauer, F.: Sedlák, P.: Šmerda, T.: Syrový, Otakar: Bartolomějev, Alexandr: Gerndtová, Ilona: Holubová, Věra: Kovaříček, Pavel: Kubín, Karel: Mayer, Václav: Pastorek, Zdeněk: Podpěra, V.: Saidl, Miloslav: Skalický, Jaroslav: Novák, Michal: Pražan, Radek
Adaptér pro lokální aplikaci kapalných hnojiv
Vašák, F.: Mayer, Václav: Pastorková, Libuše: Vejchar, Daniel
2007
Vliv lokální aplikace minerálních hnojiv u brambor na výnos a kvalitu
Mayer, Václav: Kasal, P.
Technika ošetřování půdy uváděné do klidu mulčováním
Mayer, Václav
Technika a technologie sázení brambor.
Mayer, Václav: Fér, Josef
Sázení s lokálním přihnojením
Mayer, Václav: Fér, Josef
Ošetřování půd uváděných do klidu mulčováním.
Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Odolnost hlíz brambor vůči mechanickému zatížení při různém hnojení
Mayer, Václav: Vejchar, Daniel: Pastorková, Libuše
Mulčování na půdách uváděných do klidu
Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Lokální aplikace minerálních N-hnojiv u brambor
Mayer, Václav: Kasal, P.
Hodnocení kvality práce radličkového kypřiče Horsch Tiger 4 AS
Mašek, J.: Šindelář, Rudolf: Procházka, P.: Hůla, Josef: Mayer, Václav: Heřmánek, P.
Adaptér pro lokální aplikaci kapalných hnojiv
Mayer, Václav: Vejchar, Daniel
2006
Zhodnocení kvality práce radličkového kypřiče
Mašek, J.: Hůla, Josef: Šindelář, Rudolf: Procházka, P.: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav
Zařízení pro bezkontaktní měření profilů velkých plošných povrchů.
Mayer, Václav: Kovaříček, Pavel: Prošek, Václav
Výhody a rizika mulčování
Mayer, Václav
Treatment of grassland and liquidation of crop waste matter throng mulching-economical aproach
Mayer, Václav
Separation of Potato, Stones and Clods in the Air Flow
Fér, Josef: Mayer, Václav
Použití laserového profilografu při hodnocení kvality práce radličkového kypřiče.
Šindelář, Rudolf: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Hůla, Josef: Procházka, P.: Mašek, J.
Ošetřování trvalých travních porostů v horských a podhorských oblastech mulčováním
Andert, David: Mayer, Václav
Ošetřování a péče o půdy uváděné do klidu
Mayer, Václav
Kvalita práce strojů v minimalizačních technologiích
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Šindelář, Rudolf: Vlášková, Marcela
Hodnocení vybraných ukazatelů kvality zpracování půdy
Procházka, P.: Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Mašek, J.: Šindelář, Rudolf: Mayer, Václav
Hodnocení ukazatelů kvality práce kypřiče Horsch Tiger AS
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Šindelář, Rudolf: Mašek, J.: Procházka, P.
Hodnocení práce radličkového kypřiče z hlediska distribuce rostlinných zbytků
Mašek, J.: Šindelář, Rudolf: Procházka, P.: Hůla, Josef: Mayer, Václav: Kovaříček, Pavel
2005
Ukazatele kvality práce při různém nastavení pracovních nástrojů talířového kypřiče a při různé pracovní rychlosti soupravy
Šindelář, R.: Procházka, P.: Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav
Technologie a technika ošetřování a péče o půdy uváděné do klidu
Mayer, Václav
Provozní parametry techniky pro zpracování půdy
Mayer, Václav
Péče o půdu uváděnou do klidu
Mayer, Václav
Inovace technologického systému hnojení brambor lokální aplikací kapalných minerálních hnojiv (KPH) a kapalných přípravků
Mayer, Václav: Vejchar, Daniel: Pastorková, Libuše
Energy consumption and work quality of machines for soil-conservation tillage
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Ekonomické hodnocení techniky
Mayer, Václav
2004
Uplatnění dlátových kypřičů při kypření zhutnělých podorničních částí půdního profilu
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Hanzlík, J.
Spotřeba nafty při různé rychlosti souprav
Hůla, Josef: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Minimalizační a půdoochranné technologie.
Hůla, Josef: Procházková, B.: Kovaříček, Pavel: Dovrtěl, J.: Abrham, Zdeněk: Neudert, L.: Hartman, I.: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Improvement of early potatoes pre-germination and their planting.
Fér, Josef: MAYER, Václav
Funkční vzorek zařízení pro bezkontaktní měření profilů velkých plošných povrchů
Mayer, Václav: Kovaříček, Pavel
2003
Výhody páskové odhrnovačky
Syrový, Otakar: Mayer, Václav
Technologické systémy péče o půdu
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Exploitational indicators, Diesel fuel consumption and work quality during disc tiller skimming
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav
Effective utilization of machines in systems of minimum and soil protective conservation tillage
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Assessment of the site heterogeneity of the soil workability indicators
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav
2002
Půda bez potravinářské produkce se zřetelem na doporučení EU.
Mayer, Václav
Energy consumption of machines in the minimum and conservation soil tillage.
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Energetická náročnost a kvality práce strojů při půdoochranném zpracování půdy.
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav
2001
Zpracování půdy k ozimým plodinám.
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Variant processes of soil care without food production
Mayer, Václav
Rozmetadla minerálních hnojiv.
Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Mayer, Václav
Chosen machine in technologies of soil protective tillage and their energy consumption.
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Podpěra, Václav: Vlášková, Marcela
Analýza současného stavu poznatků o vlivu minimalizačních a půdoochranných technologií na plodiny, půdní prostředí a ekonomiku.
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
2000
Vyhodnocení faktorů ovlivňujících energetickou náročnost operací a výběr strojů pro péči o půdu a porosty plodin
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
Problémy při uplatňování techniky v postupech úsporného zpracování půdy
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav
Doporučené strojní soupravy pro péči o půdu a porosty plodin
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Vlášková, Marcela
1998
Vliv strojů na rostlinné zbytky při půdoochranném zpracování půdy
Hůla, Josef: Mayer, Václav: Kovaříček, Pavel
Measurement of undesirable soil compaction in cultivation technologies
Hůla, Josef: Mayer, Václav: Kovaříček, Pavel
Hodnocení nových postupů přípravy půdy a sázení brambor
Mayer, Václav
1997
Zkušenosti se sázením brambor do mulče
Mayer, Václav: Novotný, František
1996
Hodnocení vlivu kypřičů na rostlinné zbytky při mělkém zpracování půdy
Hůla, Josef: Mayer, Václav
1995
Hodnocení strojních linek pro ošetřování půdy uváděné do klidu a pro zelené hnojení meziplodinami
Mayer, Václav
Faktory působící na měrný odpor pracovních orgánů radličkových kypřičů
Hůla, Josef: Mayer, Václav
Ukončené projekty »

Zpět na seznam »
VÚZT > O nás > Lidé