Back to list »

Ing. David Hájek, Ph.D.

Position:
Profese:
E-mail:
Phone: 233 022 531
Mobil: 775 475 059
Department:
Office: HB 415
Ext.:
Web:

Current Projects

 Kód  Název  Období
QK23020107 2023-2025 
SS05010243 2022-2024 

Publications and results

2022
Zařízení pro řízení závlahy a fertigace
Mayer, Václav:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Procházka, Jan:Kasal, Pavel:Kovář, Jan:Sova, Jan
Využití kapkové závlahy pro snížení spotřeby závlahové vody při pěstování brambor v ČR
Hájek, David:Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Kasal, Pavel
Využití agrofotovoltaiky v našem zemědělství
Jílek, Ladislav:Hájek, David:saska, Pavel:Pražan, Radek:Novák, Petr:Vašková, Hana
Vyhodnocení multispektrálního snímkování porostu bramboru ovlivněného zavlažováním, hnojením a zdravotním stavem na základě fyziologického stavu
Sova, Jan:Kovář, Jan:Mayer, Václav:Hájek, David:Kasal, Pavel:Nováček, Pavel:Domkář, Jaroslav:Zámečník, Jiří:Lukáš, Jan

Hájek, David:Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Kasal, Pavel

Hájek, David:Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Kasal, Pavel
Technologie pěstování a ochrany brambor při kapkové závlaze
Hájek, David:Mayer, Václav:Čížek, Milan:Doležal, Petr:Hausvater, Ervín:Kasal, Pavel:Kovář, Jan:Lukáš, Jan:Zámečník, Jiří
Stanovení drsnosti povrchu půdy s použitím pozemního LiDARu
Jílek, Ladislav:Pražan, Radek:Gerndtová, Ilona:Hájek, David:Souček, Jiří
Snímkování termokamerou LWIR pro řízení závlah, sezóna 2021
Hájek, David
Sledování výšky polních plodin s použitím pozemního LiDARu
Pražan, Radek:Jílek, Ladislav:Gerndtová, Ilona:Hájek, David:Souček, Jiří
Sledování vlivu nápravného kypření pomocí volně dostupných prostředků dálkového průzkumu země (DPZ)
Hájek, David:Vejchar, Daniel:Velebil, Jan
Řídicí systém závlah pomocí termokamery
Hájek, David:Mayer, Václav:Procházka, Jan:Vejchar, Daniel:Kasal, Pavel
Ověření práce inovovaného ráfku z hlediska tahových vlastností
Pražan, Radek:Čedík, Jakub:Gerndtová, Ilona:Jílek, Ladislav:Hájek, David
Monitoring výšky zemědělských plodin s použitím pozemního lidaru
Pražan, Radek:Jílek, Ladislav:Gerndtová, Ilona:Hájek, David
Měření teplot a vlhkosti půdy při pěstování brambor čidly TMS s dataloggerem při kontrole kapkové závlahy, sezóna 2021
Hájek, David:Mayer, Václav:Gerndtová, Ilona:Vlášková, Marcela
Agrivoltaika v podmínkách České republiky
Jílek, Ladislav:Hájek, David:Saska, Pavel:Novák, Petr:Pražan, Radek:Foffová, Hana
Agrivoltaika v našem zemědělství
Jílek, Ladislav:Hájek, David:Pražan, Radek:Saska, Pavel:Hoffová, Hana:Novák, Petr
Agrivoltaika v ČR
Hájek, David
Agrivoltaika – možnost zvýšení využití půdy?
Jílek, Ladislav:Hájek, David:Radek, Pražan:Saska, Pavel:Foffová, Hana:Novák, Petr
2021
Development of an automated tool for optimizing the monitoring of agricultural soil erosion by distance methods
Gerndtová, Ilona:Pražan, Radek:Kovaříček, Pavel:Hájek, David:Vlášková, Marcela
Prototype of equipment for cleaning and treatment of agricultural commodities
Kubart, Jan:Mašek, Vít:Gale, Miroslav:Šilha, David:Bradna, Jiří:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Kostka, Petr:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše
Requirements technical solutions for energy-efficient potato storage
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel :Hájek, David:Velebil, Jan
Proven technology of cleaning with remote monitoring and control (result TH04010505-V2)
Kubart, Jan:Mašek, Vít:Gale, Miroslav:Šilha, David:Bradna, Jiří:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Kostka, Petr:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše
Measurement of temperatures and humidity of potatoes using TMS sensors
Hájek, David:Kasal, P.
Energy demanding by potato storage
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel :Hájek, David
2020
Device for removing harmful organisms when storing agricultural crops, especially potatoes
Hutla, Petr:Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Hájek, David:Vacek, Josef
Influence of damage on storability
Bradna, Jiří:Hájek, David
Ozone treatment of stored potato tubers
Hutla, Petr:Kolaříková, Michel:Hájek, David:Doležal., P.:Hausvater, Ervín:Petráčková, Barbora
Verified technology of procedures and technical solutions for energy-efficient storage
Mayer, Václav:Vašák, František:Hutla, Petr:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Vacek, Josef
Fertilizer based on sludge from wastewater treatment plants and producing it
Hutla, Petr:Kolaříková, Michel:Jevič, Petr:Hájek, Vladimír:Fuchs, Karel
2019
Occurrence of the silvery the potato’s peel (Helminthosporium solani) on tubers in soil and during storage
Hausvater, Ervín:Doležal, P.:Baštová, P.:Sedláková, V.:Hájek, David
Impact of external climatic conditions on microclimate in storage capacities of different structural properties
Bradna, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David
Surface water runoff during rainfall after compost incorporation into soil
Kovaříček, Pavel:Hůla, Josef:Hájek, David:Vlášková, Marcela
Reduction of surface runoff on sloped agricultural land in potato cultivation in de-stoned soil
Vejchar, Daniel:Vacek, Josef:Hájek, David:Bradna, Jiří:Kasal, Pavel:Svobodová, Andrea
Organic fertilizer from sewage sludge
Hutla, Petr:Hájek, Václav:Fuchs, Karel:Kolaříková, Michel:Petráčková, Barbora:Janečková, Milena
Microclimate in grain stores
Bradna, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David:Vejchar, Daniel
Contact sensor
Bradna, Jiří:Procházka, Jan:Hájek, David
Contact sensor
Bradna, Jiří:Procházka, Jan:Hájek, David
Impact site
Mayer, Václav:Vejchar, Daniel:Hájek, David
Comparison of a 1 t and a 55 t container when storing spelt grain in mild climate of the Czech republic
Bradna, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Polišenská, I.:Sedláčková, I.
2018
Universal holder for contact thermometer - thermocouple
Bradna, Jiří:Hájek, David:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše
The impact of weather conditions on microclimate in storage facilities
Bradna, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David:Vejchar, Daniel
Storage of separate lots of grain in storage boxes with a unit capacity of 1 t
Bradna, Jiří:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Šimon, Josef:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše:Hutař, Martin:Polišenská, Ivana:Sedláčková, Irena
Flow rate of liquid cattle manure leakage into subsoil during storage
Vegricht, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David:Bradna, Jiří
2016
Seepage of cattle liquid slurry
Vegricht, Jiří:Šimon, Josef:Hájek, David:Svoboda, Pavel
Back to list »