Back to list »

Ing. Jan Procházka

Position:
Profese:
E-mail:
Phone: 233 022 539
Mobil: 778 494 106
Department:
Office: RND 19
Ext.:
Web:

Current Projects

 Kód  Název  Období

Publications and results

2022
Zařízení pro řízení závlahy a fertigace
Mayer, Václav:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Procházka, Jan:Kasal, Pavel:Kovář, Jan:Sova, Jan
Zařízení pro přitlačování aplikačního předmětu na pohyblivou část živého subjektu
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Srovnání nejvíce zastoupených typů konvenčních dojíren z pohledu obsluhy a produktivity práce
Šimon, Machálek:Machálek, Antonín:Češpiva, Miroslav:Zabloudilová, Petra:Procházka, Jan
Řídicí systém závlah pomocí termokamery
Hájek, David:Mayer, Václav:Procházka, Jan:Vejchar, Daniel:Kasal, Pavel
Funkční vzorek systému řízení dojení podle tepové frekvence
Češpiva, Miroslav:Machálek, Antonín:Procházka, Jan:Šimon, Josef
Cívka pro manipulaci se závlahovou hadicí
Vejchar, Daniel:Velebil, Jan:Procházka, Jan:Mayer, Václav:Pražan, Radek:Bradna, Jiří:Pastorková, Libuše
2021
Rhizotron device for monitoring the growth of plant roots in an intact block of soil
Holubík, Ondřej:Svoboda, Pavel:Procházka, Jan
Device for pressing an application object on a moving part of a living object
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Use of drones to chasing wild boar.
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
The difference of rectal and body surface temperature of wild boar cadaver in dependence on its age and weather conditions
Šimon, Josef:Machálek, Antonín:Procházka, Jan
Prototype of equipment for cleaning and treatment of agricultural commodities
Kubart, Jan:Mašek, Vít:Gale, Miroslav:Šilha, David:Bradna, Jiří:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Kostka, Petr:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše
Proven technology of cleaning with remote monitoring and control (result TH04010505-V2)
Kubart, Jan:Mašek, Vít:Gale, Miroslav:Šilha, David:Bradna, Jiří:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Kostka, Petr:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše
2020
Contact sensor positioning arm
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
LED panel for measuring the stability of soil aggregates using the SLAKES application
Madaras, M.:Stehlík, Martin:Mayerová, M.:Procházka, Jan
2019
Irrigation hose handling equipment
Vejchar, Daniel:Procházka, Jan:Mayer, Václav:Kasal, Pavel
Searching for wild boar cadavers using a thermographic camera
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Influence of weather condititions on radiated temperature of wild boar carcass
Šimon, Josef:Machálek, Antonín:Procházka, Jan
Grip of sensors on the skin of animals
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Contact sensor
Bradna, Jiří:Procházka, Jan:Hájek, David
Contact sensor
Bradna, Jiří:Procházka, Jan:Hájek, David
2018
The juvenile game search equipment valued by the Golden Cob
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
A device for handling the irrigation hose
Vejchar, Daniel:Procházka, Jan:Mayer, Václav
Searching of wild boar carcasses using thermal imaging camera
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
Universal holder for contact thermometer - thermocouple
Bradna, Jiří:Hájek, David:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše
Storage of separate lots of grain in storage boxes with a unit capacity of 1 t
Bradna, Jiří:Hájek, David:Vejchar, Daniel:Šimon, Josef:Procházka, Jan:Pastorková, Libuše:Hutař, Martin:Polišenská, Ivana:Sedláčková, Irena
New solution for search of juvenile game before haymaking
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
2017
Technology for search young roe before haymaking by using thermal imaging camera
Machálek, Antonín:Šimon, Josef:Procházka, Jan
2013
Mechanical qualities of fuel pellets from a logistical point of view
Souček, Jiří: Tomanová, Dana: Blažej, David: Procházka, Martin
2012
Effect of Graded Compost Dosing and Technology of Tillage on Infiltration Properties of Soil
Kroulík, Milan: Kovaříček, Pavel: Brant, V.: Procházka, L.
Possibility of Lineseed Harvest Residuals Utilization for Solid Biofuel Production
Blažej, David: Souček, Jiří: Procházka, Martin: Kára, Jan
2011
Parameters of Compressed Biofuels Production from Grass Crops
Blažej, David:Procházka, Martin:Souček, Jiří
2008
Erosion events in cultural cultivation countryside observing
Hůla, Josef: Kroulík, M.: Mašek, J.: Procházka, P.: Šindelář, Rudolf
2007
The evaluation of sunflower growth stage with using of aerial photographs
Procházka, P.: Kovaříček, Pavel: Šindelář, Rudolf: Hůla, Josef: Kroulík, M.: Prošek, V.
Machines in conservation soil tillage technologies
Mašek, J.: Procházka, P.: Kvíz, Z.: Šindelář, Rudolf
Methods of detection of weeds and mapping of spatial arrangement of weeds focuses via sensor mechanization
Kroulík, Milan: Kovaříček, Pavel: Šindelář, Rudolf: Procházka, P.
The Horsch Tiger 4 AS work quality evaluation
Mašek, J.: Šindelář, Rudolf: Procházka, P.: Hůla, Josef: Mayer, Václav: Heřmánek, P.
Evaluation of tiller work quality at conservation tillage
Šindelář, Rudolf: Kovaříček, Pavel: Procházka, P.: Hůla, Josef: Matouš, J.
Assessment of work quality and energy input of combined chisel tiller
Šindelář, Rudolf: Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Kroulík, M.: Procházka, P.
2006
The quality evaluation of soil tillage be sweep tiller
Mašek, J.: Hůla, Josef: Šindelář, Rudolf: Procházka, P.: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav
Utilization of laser profilograph for evaluation of blade tiller work quality
Šindelář, Rudolf: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Hůla, Josef: Procházka, P.: Mašek, J.
Operational effects of implements on crop residues in soil tillage operations
Šindelář, R.: Procházka, P.: Mašek, J.: Hůla, J.: Kroulík, M.: Kovaříček, Pavel
Evaluation of selected indicators of soil cultivation quality
Procházka, P.: Kovaříček, Pavel: Hůla, Josef: Mašek, J.: Šindelář, Rudolf: Mayer, Václav
Evaluation of work quality indicators for tiller Horsch Tiger AS
Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav: Šindelář, Rudolf: Mašek, J.: Procházka, P.
Work evaluation of blade tiller from plant residua distribution point of view
Mašek, J.: Šindelář, Rudolf: Procházka, P.: Hůla, Josef: Mayer, Václav: Kovaříček, Pavel
2005
Indicators of work quality at different adjustment of disc tiller working instruments and at different operational spped of machine set
Šindelář, R.: Procházka, P.: Hůla, Josef: Kovaříček, Pavel: Mayer, Václav
Back to list »