Provozní náklady souprav

          
Úvod Volba technologické operace Výběr z Vašich uložených souprav

Autorský kolektiv: Ing. Zdeněk Abrham, CSc., Ing. Oldřich Mužík, Ing. Jiří Richter, Milan Herout, Vladimír Scheufler.

Internetový program "Provozní náklady strojních souprav" řeší pro volitelnou zemědělskou operaci výběr vhodného mechanizačního i energetického prostředku z databáze.

Po sestavení strojní soupravy se vyhodnotí ekonomika provozu soupravy pro různé úrovně využití strojů.

Uživatel může vybraná vstupní data energetického i mechanizačního prostředku z databáze upravit a přizpůsobit vlastním lokálním podmínkám.

Výslednou soupravu a její provozní parametry si může uživatel uložit do databáze pro příští práci s programem.

Zadejte své přihlašovací jméno
Jméno slouží jen k uložení a obnově Vámi upravených a uložených údajů a můžete si ho zvolit libovolně.
Údaje všech modelů uložené s Vašim přihlašovacím jménem jsou Vám na serveru trvale k dispozici.

Přihlašovací jméno: