Technologické postupy pěstování plodin

V tabulkách je pro každou plodinu uveden doporučený modelový technologický postup pěstování. Obsahuje chronologicky seřazený doporučený sled výrobních operací (hnojení a příprava půdy, setí, ošetřování během vegetace, ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům, sklizeň, odvoz produkce a úprava pole po sklizni). Při jejich zpracování se vychází z průměrných podmínek  a intenzity výroby.

Pro každou operaci je uvedeno:

-         název operace

-         ATL – začátek agrotechnické lhůty

-         opakovatelnost operace (nejčastěji =1)

o       může být vyšší než 1 – např. při dopravě produktu je opakovatelnost rovna dopravovanému množství (t), protože náklady na dopravu jsou stanoveny na měrnou jednotku množství produkce (t)

o       může být nižší než 1  -  např. při hnojení 1x za 4 roky je opakovatelnost 0,25

-         materiálové vstupy resp. produkce

o       název materiálu

o       měrná jednotka

o       množství na 1 ha