VUZT.CZ -> O nás -> Kontakty
   Rozšířené vyhledávání

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.

Ředitel: Ing. Antonín Machálek, CSc.    Tel.: 233 022 274

Sídlo: Drnovská 507
Praha 6
161 01
Kontakty: Tel.: 233 022 111
e-mail: vuzt@vuzt.cz
Dat. schránka: ce9zxhf
P.O. BOX 54
IČO: 00027031
zapsáno v rejstříku v. v. i., vedeném u MŠMT,
spis.zn. 17 023/2006-34/VÚZT
Najdete nás na Facebooku

Abecední seznam zaměstnanců

Jméno Kancelář Telefon E-mail
Abrham Zdeněk Ing., CSc. RND 213 233 022 399 zdenek.abrham@vuzt.cz
Andert David Ing., CSc. HB 409 233 022 225 david.andert@vuzt.cz
Bedřich Vlastimil dílna 233 022 408
Bradna Jiří Ing.,Ph.D. RND 14 233 022 473 jiri.bradna@vuzt.cz
Čedík Jakub Ing. HB 413 233 022 230 jakub.cedik@vuzt.cz
Češpiva Miroslav Ing. RND 211 233 022 496 miroslav.cespiva@vuzt.cz
Dědina Martin Ing., Ph.D. RND 219 233 022 456 martin.dedina@vuzt.cz
Funková Libuše RND 11 233 022 397 libuse.funkova@vuzt.cz
Funková Zuzana KL 2 233 022 537
Gerndtová Ilona Ing. HB 419 233 022 462 ilona.gerndtova@vuzt.cz
Hájek David Ing.,Ph.D. RND 14 233 022 473 david.hajek@vuzt.cz
Hanzlíková Irena Ing. K 1 233 022 532 irena.hanzlikova@vuzt.cz
Herout Milan Ing. RND 212 233 022 313 milan.herout@vuzt.cz
Hůla Josef prof. Ing., CSc. RND 6A 233 022 263 josef.hula@vuzt.cz
Hutla Petr Ing., CSc. HB 412 233 022 238 petr.hutla@vuzt.cz
Jelínek Antonín Doc. Ing., CSc. RND 216 233 022 398 antonin.jelinek@vuzt.cz
Jevič Petr Ing., CSc., prof. h. c. HB 408 233 022 302 petr.jevic@vuzt.cz
Kára Jaroslav Ing., CSc. K 2 233 022 334 jaroslav.kara@vuzt.cz
Kolaříková Michel Ing. HB 415 233 022 531 michel.kolarikova@vuzt.cz
Kollárová Mária Ing., Ph.D. RND 220 233 022 542 maria.kollarova@vuzt.cz
Kovaříček Pavel Ing., CSc. RND 6 233 022 236 pavel.kovaricek@vuzt.cz
Kuthanová Hana RND 214 233 022 476 hana.kuthanova@vuzt.cz
Machálek Antonín Ing., CSc. RND 221 233 022 268 antonin.machalek@vuzt.cz
Matoušová Romana Ing. HB 306 233 022 457 romana.masatova@vuzt.cz
Mayer Václav Ing., CSc. RND 8 233 022 335 vaclav.mayer@vuzt.cz
Měkotová Pavla HB 426 233 022 210 pavla.mekotova@vuzt.cz
Nechvátalová Anna Ing. RND 215 233 022 237 anna.nechvatalova@vuzt.cz
Nováková Alena RND 216 233 022 337 alena.novakova@vuzt.cz
Pastorková Libuše RND 12 233 022 310 libuse.pastorkova@vuzt.cz
Petráčková Barbora Ing. KL 1 233 022 487 barbora.petrackova@vuzt.cz
Plíva Petr Ing., CSc. RND 218 233 022 367 petr.pliva@vuzt.cz
Pospíšil L. dílna 233 022 444
Pražan Radek Ing., Ph.D. HB 420 233 022 536 radek.prazan@vuzt.cz
Procházka Jan Ing., RND 19 233 022 539 jan.prochazka@vuzt.cz
Rejthar Filip Ing. HB 413 233 022 230 filip.rejthar@vuzt.cz
Renčiuková Veronika Ing. KL 2 233 022 535 veronika.renciukova@vuzt.cz
Richter Jiří Ing. HB 414 233 022 386 jiri.richter@vuzt.cz
Roy Amitava Ing. RND 222 233 022 241 roy.amitava@vuzt.cz
Scheufler Vladimír RND 224 233 022 244 vladimir.scheufler@vuzt.cz
Souček Jiří Ing., Ph.D. RND 216 233 022 214 jiri.soucek@vuzt.cz
Stehlík Martin Mgr. RND 6A 233 022 263 martin.stehlik@vuzt.cz
Stehlíková Blanka HB 306 233 022 274 blanka.stehlikova@vuzt.cz
Suchanová Jana Ing. RND 220 233 022 233 jana.suchanova@vuzt.cz
Šedivá Zdeňka Ing. HB 408 233 022 302 zdenka.sediva@vuzt.cz
Šimon Josef Ing. RND 17 233 022 301 josef.simon@vuzt.cz
Šolcová Michaela Ing. HB 309 233 022 274 michaela.solcova@vuzt.cz
Šturc Tomáš Ing. HB 425 233 022 223 tomas.sturc@vuzt.cz
Váňová Marie RND 215 233 022 237 maria.vanova@vuzt.cz
Vegricht Jiří Doc. Ing., CSc. RND 10 233 022 281 jiri.vegricht@vuzt.cz
Vejchar Daniel Ing. RND 13 233 022 310 daniel.vejchar@vuzt.cz
Veselý Jaroslav dílna 233 022 444
Vlášková Marcela RND 6 233 022 236 marcela.vlaskova@vuzt.cz
Zabloudilová Petra Ing. RND 211 233 022 496 petra.zabloudilova@vuzt.cz
Vysvětlivky:
HB - Hlavní budova VÚRV
PGI - Pavilon genetického inženýrství
PVR - Pavilon výživy rostlin
KL - Kotelna laboratoř
RND - Pavilon RND (rostlinolékaři)
Doporučujeme

Pozvánky na semináře, školení, výstavy, kulturní a společenské akce z Pardubického kraje


První vědecký on-line časopis, který se zabývá problematikou zemědělské technologie


Seznam ověřených biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a snížení zápachu, které se aplikují do krmiva, do napájení, na hlubokou podestýlku, na rošty a na skládky exkrementů, chlévského hnoje nebo kejdy


Databázový přehled technických parametrů téměř tisíce zemědělských strojů


Výzkum a hodnocení interakcí systému člověk – zvíře – robot v chovu dojnic se zaměřením na zlepšení efektivnosti systému a welfare dojnic (QH91260)


Terminologický výkladový slovník obsahuje více než 25 tisíc hesel členěných do 11 oborů.