Novinky

Setkání zaměstnanců VÚZT  

Při příležitosti 70 let od založení Výzkumného ústavu zemědělské techniky se 9.9. 2021 uskutečnilo setkání bývalých a současných zaměstnanců ústavu. Na setkání byly prezentovány historické milníky ústavu a současně řešená výzkumná problematika. Ze setkání bylo vytvořeno krátké video, které můžete shlédnout na odkaze www.vuzt.cz/web/novinky/VUZT70.mp4

Setkání zaměstnanců VÚZT

Pozvánka na on-line konferenci  

V rámci mezinárodní spolupráce se VÚZT podílí na organizaci mezinárodní konference 2021 THESES.Pozvánka na workshop "Využití biomasy"  

Srdečně Vás zveme na workshop
"Využití biomasy v zemědělství, komunální sféře a energetice", který se koná ve středu 3. 11. 2021 od 9:30 hodin v areálu výzkumných ústavů Drnovská 507, Praha 6 a NKP VyšehradVÚZT srdečně zve všechny současné i bývalé zaměstnance na oslavu 70 let založení ústavu.  

Slavnostní setkání se koná dne 9. září 2021 v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. (Drnovská 507 Praha Ruzyně) od 10:00 hodin

VÚZT srdečně zve všechny současné i bývalé zaměstnance na oslavu 70 let založení ústavu.

Výrobní linka pro termické zpracování biomasy  

Linka byla vyvinuta ve spolupráci s firmou ATEA PRAHA, s.r.o., v rámci řešení projektu EG 15_019/0004612. Firma ATEA linku vyrábí, nabízí k prodeji, zajišťuje její instalaci, zprovoznění a servis. Hlavní částí linky je ablativní reaktor, v němž je velmi jemně drcená biomasa, v prostoru bez přístupu vzduchu, rozprašována na vyhřívanou grafitovou plochu ve tvaru dutého kužele. Na ní se materiál zahřívá a dochází ke zplyňování prchavé hořlaviny. Zbytkový fixní uhlík se gravitačním působením shromažďuje ve spodní části reaktoru. Vystupující energetický plyn prochází chladicí a kondenzační kolonou, v níž je oddělena vodní pára a kapalná složka ve formě pyrolýzního plynu.Volby do Rady instituce VÚZT, v. v. i.  

Dne 12. 1. 2021 proběhly ve VÚZT, v. v. i. volby členů Rady instituce. Volby se zúčastnilo v prvním i druhém kole 30 výzkumných pracovníků, což bylo 83 % oprávněných voličů. Zvoleni byli interní členové: Ing. David Andert, CSc. , Ing. Josef Šimon, Ph.D. , Ing. Petra Zabloudilová, Ph.D. a externí členové: Prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně , Ing. Marek Kadeřábek, Ph.D. – ZD Krásná Hora nad VltavouCena ministra zemědělství  

Dlouholetý pracovník našeho ústavu Ing. Václav Mayer, CSc. byl oceněn 3. místem v letošní soutěži Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek za výsledek druhu certifikovaná metodika "Doporučené technologie pro efektivní využití vody při pěstování brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí".

Cena ministra zemědělství

Emise v živočišné výrobě.  

Zástupce VÚZT v. v. i. se zúčastnil tiskové konference k problematice emisí v živočišné výrobě.Seznamujeme zemědělce s roboty  

VÚZT ve spolupráci se společností GEA a s podporou České technologické platformy pro zemědělství při MZe uspořádal exkurzi na německou farmu Agrargenossenschaft Niederseidewitz e. G.. Součástí exkurze byla praktická ukázka 40 místné robotické kruhové dojírny DairyProQ.

Seznamujeme zemědělce s roboty

Konference CEE AgEng  

V Maďarském Gödölö proběhla úspěšně XI. International Scientific Conference of Central and Eastern European Institutes of Agricultural Engineering (CEE-AgEng). Této mezinárodní konference se tradičně zúčastnili aktivně i zástupci VÚZT, v.v.i.. Podtitul jedenáctého ročníku byl "Improvement possibilities of energy efficiency in precision agriculture”. V rámci přednesených referátů byla představena aktuální činnost ústavu a problematika obnovitelných zdrojů energie,energetiky v zemědělství, monitorování porostů s využitím distančních metod a obrazové analýzy a v neposlední řadě problematika monitoringu zvěře a kadáverů v rámci prevence šíření prasečího moru.Hlavní cena "Zlatý klas" na výstavě Země živitelka  

Na výstavě Země živitelka jsme vystavovali novinku v oblasti zemědělské techniky: nový typ zařízení pro aplikaci a vytahování hadic kapkové závlahy. Toto závlahové zařízení získalo hlavní cenu "Zlatý klas".

Hlavní cena

Hodnocení vědeckých výsledků Radou vlády  

Uspěli jsme v hodnocení vybraných výsledků Radou vládyKontakt s italskými zemědělskými podniky  

VÚZT, v.v.i. navázal prostřednictvím Italsko - české obchodní a průmyslové komory kontakty s italskými podniky a organizacemi zaměřenými na zemědělskou techniku, technologie a inovace

Kontakt s italskými zemědělskými podniky

Ocenění projektu k prevenci škod působených zemědělci na zvěři  

Mezinárodní ocenění od Europian Satelite Navigation Competition si přivezl z Tallinu projekt Protecting Wild Animals During Harvesting with Galileo-Enabled UAVs (Ochrana volně žijících živočichů během sklizně pomocí bezpilotních UAV a systému Galileo)

Ocenění projektu k prevenci škod působených zemědělci na zvěři

VUZT.CZ -> O nás -> Úvod
   Rozšířené vyhledávání

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.

je veřejná výzkumná instituce zřízená podle ustanovení zákona č. 341/2005Sb, zapsaná v rejstříku v. v. i., vedeném u MŠMT, spis.zn. 17 023/2006-34/VÚZT

Náplní hlavní činnosti je výzkum, vývoj a poradenství.

Zřizovatel: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Sídlo:Drnovská 507, 161 01 Praha 6
Kontakty:Tel.: 233 022 111, e-mail: vuzt@vuzt.cz
Ředitel: Ing. Antonín Machálek, CSc. tel: 233 022 274
IČ: 00027031


Pro zobrazení většiny údajů potřebujete program ACROBAT READER. Pokud ho na svém počítači ještě nemáte, můžete si ho nainstalovat zde.
Doporučujeme

Podle prováděných anket zahyne v ČR při senosečích každoročně okolo 50 tis. srnčat, a to i přes snahu myslivců a zemědělců provádějících preventivní opatření jako jsou vyhánění pomocí akustických, optických nebo pachových plašičů, Velmi často se srnčata vyhledávají procházením porostů a také za pomocí psů. Tyto metody jsou však velmi málo účinné a někdy i kontraproduktivní. Ve VÚZT, v. v. i. byl vyvinut vyhledávač použitelný u menších pozemků (cca 3 ha), jehož účinnost je srovnatelná s využitím dronů s termovizí a umožní vyhledávat myslivci bez nutnosti pilotních zkoušek na dron. Kartogram ohrožení srnčí zvěře sečí travního porostu v honitbách na území ČR najdete zde


První vědecký on-line časopis, který se zabývá problematikou zemědělské technologie

Agritech Science

Seznam ověřených biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a snížení zápachu, které se aplikují do krmiva, do napájení, na hlubokou podestýlku, na rošty a na skládky exkrementů, chlévského hnoje nebo kejdy

Snížení emisí amoniaku

Výzkum a hodnocení interakcí systému člověk – zvíře – robot v chovu dojnic se zaměřením na zlepšení efektivnosti systému a welfare dojnic (QH91260)

Robotizované dojící stání