VUZT.CZ -> Databáze a programy -> Normativy pro poradenství -> Ekonomika pěstování plodin
   Rozšířené vyhledávání

Ekonomika plodin

Zvolte plodinu, pro kterou chcete zobrazit ekonomické normativy
  
Zrniny PŠENICE ŠPALDA BIO
  PŠENICE ŠPALDA
  PŠENICE OZIMÁ
  PŠENICE JARNÍ
  ŽITO OZIMÉ
  JEČMEN OZIMÝ
  JEČMEN JARNÍ
  OVES
  KUKUŘICE NA ZRNO
  TRITICALE
  POHANKA OBECNÁ
  POHANKA OBECNÁ BIO
  
Luskoviny HRÁCH SETÝ
  FAZOL JEDLÝ
  SOJA
  ČOČKA
  
Olejniny ŘEPKA OZIMÁ
  MÁK SETÝ
  SLUNEČNICE
  LEN OLEJNÝ
  
Okopaniny CUKROVKA
  BRAMBORY KONZUMNÍ
  
Pícniny KUKUŘICE NA SILÁŽ
  VOJTĚŠKA SETÁ
  JETEL LUČNÍ
  
Trvalé travní porosty TRAVNÍ POROSTY NA SENO
  TRAVNÍ POROSTY NA ZELENO
  
Energetické plodiny OZDOBNICE ČÍNSKÁ
  ČIROK
  KONOPÍ SETÉ
  KŘÍDLATKA BOHEMICA
  CHRASTICE RÁKOSOVITÁ
  ŠŤOVÍK KRMNÝ
  
Zelenina - konvenční produkce ZELÍ HLÁVKOVÉ BÍLÉ
  BRUKEV (Kedlubna)
  KVĚTÁK
  CELER BULVOVÝ
  CIBULE KUCHYŇSKÁ
  SALÁT LEDOVÝ
  ŠPENÁT
  HRÁŠEK DŘEŇOVÝ
  RAJČATA
  
Zelenina - integrovaná produkce ZELÍ HLÁVKOVÉ BÍLÉ - IP
  BRUKEV (Kedlubna) - IP
  KVĚTÁK - IP
  CELER BULVOVÝ - IP
  CIBULE KUCHYŇSKÁ - IP
  SALÁT LEDOVÝ - IP
  ŠPENÁT - IP
  HRÁŠEK DŘEŇOVÝ - IP
  RAJČATA - IP
  
Réva vinná - konvenční produkce RÉVA VINNÁ - černý úhor
  RÉVA VINNÁ - zatravnění meziřadí
  RÉVA VINNÁ - celoplošné zatravnění
  RÉVA VINNÁ - zatravnění ob 1 řádek
  
Réva vinná - integrovaná produkce RÉVA VINNÁ - IP - zatravnění meziřadí
  RÉVA VINNÁ - IP - celoplošné zatravnění
  RÉVA VINNÁ - IP - zatravnění ob 1 řádek
Doporučujeme

První vědecký on-line časopis, který se zabývá problematikou zemědělské technologie


Seznam ověřených biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a snížení zápachu, které se aplikují do krmiva, do napájení, na hlubokou podestýlku, na rošty a na skládky exkrementů, chlévského hnoje nebo kejdy


Databázový přehled technických parametrů téměř tisíce zemědělských strojů


Výzkum a hodnocení interakcí systému člověk – zvíře – robot v chovu dojnic se zaměřením na zlepšení efektivnosti systému a welfare dojnic (QH91260)