Novinky

Volná místa  

Výběrové řízení na obsazení 2 pozic - výzkumný a vývojový pracovníkExpertní systém "BIOPALIVA"  

Kolektiv autorů v rámci řešení projektu TAČR TD010153 "Expertní systém pro hodnocení technologie a ekonomiky produkce a využití biopaliv" vypracoval on- line program, který je vhodné použít při rozhodování o investičních záměrech v oblasti produkce a energetického využití biomasy.Čestné členství v České akademii zemědělských věd  

Česká akademie zemědělských věd udělila čestné členství Ing. Václavu Sladkému, CSc. za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru.Kompostárny v ČR  

Databáze obsahuje přesné adresy kompostáren, jejich kapacity, ekonomické podmínky výkupu BRO a prodeje různého typu kompostu, popř. substrátu či směsi. Je zde uveden i typ používané technologie kompostování a strojní zařízení.Vzdělávání v oblasti ekosystémů  

Cyklus jednodenních vzdělávacích seminářů "Management erozně ohrožených půd s využitím kompostu" bude realizovaný ve 14 krajích.


VUZT.CZ -> O nás -> Rada instituce a dozorčí rada
   Rozšířené vyhledávání

Dozorčí rada VÚZT, v. v. i.

Předseda:doc. Ing. Milan Podsedníček, CSc. (MZe)
Místopředseda:doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc. (VÚZT, v. v. i.)
Ostatní členové:doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.(ČZU)
Ing. Kamil Bílek (MZe)
Ing. Jiří Souček, Ph.D. (VÚZT, v. v. i.)

Rada instituce VÚZT, v. v. i.

Předseda:Ing. Petr Plíva, CSc. (VÚZT, v. v. i.)
Místopředseda:Ing. Antonín Machálek, CSc. (VÚZT, v. v. i.)
Ostatní členové:Ing. Michaela Budňáková (MZe)
Ing. Milan Herout (VÚZT, v. v. i.)
Ing. Radek Chmelík (HÁJEK, a.s.)
Doporučujeme

První vědecký on-line časopis, který se zabývá problematikou zemědělské technologie


Seznam ověřených biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a snížení zápachu, které se aplikují do krmiva, do napájení, na hlubokou podestýlku, na rošty a na skládky exkrementů, chlévského hnoje nebo kejdy


Databázový přehled technických parametrů téměř tisíce zemědělských strojů


Výzkum a hodnocení interakcí systému člověk – zvíře – robot v chovu dojnic se zaměřením na zlepšení efektivnosti systému a welfare dojnic (QH91260)


Terminologický výkladový slovník obsahuje více než 25 tisíc hesel členěných do 11 oborů.