VUZT.CZ -> Výzkum -> Řešené projekty 2017
   Rozšířené vyhledávání

Řešené projekty v roce 2017

Periodická zpráva o využití institucionální podpory na dlouhodobý rozvoj výzkumné organizace za rok 2015
Periodická zpráva o využití institucionální podpory na dlouhodobý rozvoj výzkumné organizace za rok 2014

 

1.

QJ1510204 Technologie a metody pro zachování kvality, bezpečnosti a nutriční hodnoty vybraných rostlinných surovin

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Agrotest fyto, s.r.o., Období řešení projektu: 2015-2018.

2.

QJ1510342 Zplyňovač zemědělské fytomasy

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie, Období řešení projektu: 2015-2017.

3.

QJ1510345 Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a BRO

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Období řešení projektu: 2015-2018.

4.

QJ1510385 Výzkum a testování simultánního využívání standardizovaných plynných a kapalných paliv v traktorech se zaměřením na moderní biopaliva a minimalizaci jejich emisních faktorů

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Období řešení projektu: 2015-2018.

5.

QJ1530034 Legislativní podklady pro větší uplatnění kompostů, zejména vermikompostu, na zemědělskou půdu

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Období řešení projektu: 2015-2018.

6.

QJ1530348 Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Období řešení projektu: 2015-2018.

7.

QJ1610020 Nové poznatky pro ekonomicky a ekologicky efektivní produkci brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí vedoucí k dlouhodobě udržitelnému systému hospodaření na půdě v oblastech pěstování brambor.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Období řešení projektu: 2016-2018.

8.

TA04011200 Nová generace stroje pro zpracování půdy

Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: Farmet a.s., Období řešení projektu: 2015-2017.

9.

TA04020952 Vývoj kotlů o výkonu 15 až 60 kW splňující emisní třídu 4 a 5.

Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Období řešení projektu: 2014-2017.

10.

TH01010937 Stabilizace ramen postřikovačů pro přesnou aplikaci ochranných látek a hnojiv na rostliny

Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: AGRIO MZS s.r.o., Období řešení projektu: 2015-2017.

11.

TH02020036 Výzkum a vývoj energeticky úsporných technologií a zařízení pro skladování brambor

Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. , Období řešení projektu: 2017-2020.