Novinky

Konference CEE AgEng  

10. Mezinárodní vědecká konference výzkumných ústavů zemědělské techniky zemí střední a východní Evropy ( 10-th International Scientific Conference of Central and Eastern European Institutes of Agricultural Engineering - CEE AgEng) se koná 13.-15.9.2017 v Praze. Řízením této platformy byl pověřen ředitel VÚZT, v. v. i.Konference "Biologicky rozložitelné odpady"  

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i je spolupořadatelem konference, na které prezentuje zejména výsledky řešení z problematiky vermikompostování. Na spolupořádání byly použity prostředky z projektu NAZV "QJ1530034 - Legislativní podklady pro větší uplatnění kompostu, zejména vermikompostu, na zemědělskou půdu", který je podporovaný MZe ČR.Nové publikace  

Komletní přehled našich publikací za rok 2016 je k dispozici na našich stránkáchVUZT.CZ -> O nás -> Protikorupční strategie
   Rozšířené vyhledávání