Novinky

Horizon 2020  

Research Institute of Agricultural Engineering, p.r.i. is looking for the possibilities of participation in consorcia for solution of project within the Horizon 2020Seminář pro využití biomasy  

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. s podporou MPO ČR pořádá dne 28.11. odborný seminář "Technika a technologie pro využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie" v aule VÚRV, v.v.i.VÚZT, v.v.i. na výstavě Den Zemědělce  

Ve dnech 10. - 12.9.2013 se na letištní ploše v Kameni konala třídenní polní výstava Den Zemědělce.VÚZT, v.v.i. na výstavě Země Živitelka  

V letošním roce jsme se opět zúčastnili výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích. Tentokrát byla naše expozice umístěna v pavilonu T1 ve společném stánku všech veřejných výzkumných institucí resortu Ministerstva zemědělství.Obnovitelné zdroje energie  

Seminář "Obnovitelné zdroje energie" se konal v Lednici dne 26.9.2013Kompostárny v ČR  

Databáze obsahuje přesné adresy kompostáren, jejich kapacity, ekonomické podmínky výkupu BRO a prodeje různého typu kompostu, popř. substrátu či směsi. Je zde uveden i typ používané technologie kompostování a strojní zařízení.Vzdělávání v oblasti ekosystémů  

Cyklus jednodenních vzdělávacích seminářů "Management erozně ohrožených půd s využitím kompostu" bude realizovaný ve 14 krajích.VÚZT, v. v. i. získal cenu ministra zemědělství za nejlepší výsledek výzkumu  

Na výstavě Země živitelka předal ministr zemědělství Ing. Petr Bendl cenu za nejlepší výsledek výzkumu docentu Antonínu Jelínkovi za patentovanou technologii produkce plastického steliva pro skot ze separované kejdyCena Briquetting and Pelleting 2012  

Ing. Ľubomír Šooš, Ph.D., děkan Strojnické fakulty, Slovenské technické univerzity v Bratislavě slavnostně předal Cenu "Briquetting and Pelleting 2012" za úspěšný výzkum a vývoj technologie briketování a peletování Výzkumnému ústavu zemědělské techniky, v. v. i.Cena za výsledky výzkumu  

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. obdržel Certifikát členství The Eastern and Central European Institutes of Agricultural EngineeringFilm o VÚZT, v. v. i.  

Filmový dokument o 60-ti letech historie ústavu můžete shlédnout v české i anglické verzi.


VUZT.CZ -> O nás -> Zaměření činnosti
   Rozšířené vyhledávání

VÚZT podle zákona č.341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích od 1. ledna 2007 změnil svoji organizační formu z příspěvkové státní organizace na veřejnou výzkumnou instituci Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
Zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství s rozsahem působnosti daným zřizovací listinou umístěnou v registru veřejných výzkumných institucí na internetových stránkách MŠMT.

Zaměření činnosti ústavu

Vědeckovýzkumná a poradenská činnost VÚZT, v.v.i. je zaměřena na tyto základní okruhy:
  • Stanovení strategického technického rozvoje českého zemědělství, analýza trendů rozvoje jednotlivých technologických systémů, futurologické prognózy sestavované s ohledem na rychlý technický pokrok ostatních odvětví a očekávané globální změny na Zemi. Dlouhodobě udržitelné systémy hospodaření v podmínkách českého zemědělství a venkova.
  • Omezování negativních vlivů zemědělské techniky a technologií na pracovní a životní prostředí, racionální nakládání s odpady, ochrana přírodních zdrojů.
  • Využití alternativních, především obnovitelných zdrojů energie a surovin v zemědělství a na venkově.
  • Nové informační technologie, tvorba expertních programů pro řízení technologických procesů, výzkum zemědělských procesů a vlastností materiálů, nezbytný pro uplatňování nových technologií, konstrukčních materiálů a principů zemědělských strojů a zařízení.
Hlavní činnost zahrnuje základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech zemědělská technika a technologie, energetika a výstavba a v dalších souvisejících oborech. Výzkumnou činnost završují ověřování a přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe vč. nových technologií, poradenská činnost, pedagogické aktivity a publikační činnost.

Na hlavní výzkumnou činnost navazují další a jiné činnosti: kromě poradenství v oblasti zemědělské výroby a energetiky ústav provádí testování, měření, analýzy a kontroly, autorizované měření emisí, pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce. Součástí činnosti je i nakladatelská a vydavatelská činnost a soudně-znalecká činnost v oborech stavebnictví, strojírenství a zemědělství - agrotechnické a zootechnické požadavky na zemědělská zařízení.

Doporučujeme

První vědecký on-line časopis, který se zabývá problematikou zemědělské technologie


Seznam ověřených biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a snížení zápachu, které se aplikují do krmiva, do napájení, na hlubokou podestýlku, na rošty a na skládky exkrementů, chlévského hnoje nebo kejdy


Databázový přehled technických parametrů téměř tisíce zemědělských strojů


Výzkum a hodnocení interakcí systému člověk – zvíře – robot v chovu dojnic se zaměřením na zlepšení efektivnosti systému a welfare dojnic (QH91260)


Terminologický výkladový slovník obsahuje více než 25 tisíc hesel členěných do 11 oborů.