Novinky

Pozvánka na konferenci  

Zveme Vás na mezinárodní konferenci "Zplyňovací linky na dřevní biomasu pro výrobu elektřiny a tepla", která se koná v pátek 15.11.2019 v areálu České zemědělské univerzity v PrazeČistička plodin  

Dne 22.10. 2019 byla uvedena do zkušebního provozu laboratorní čistička JCC 03 v demonstrační hale Technické fakulty, ČZU v Praze, v rámci společného projektu VÚZT. v.v.i a JK Machinery s.r.o. spolufinancovaného se státní podporou TA ČR v rámci programu Epsilon -  TH04010505:  "Výzkum a vývoj modulární čističky plodin s automatizací procesů dle Průmyslu 4.0". Uvedení do provozu se zúčastnil kolektiv řešitelů projektu se zástupci vedení VÚZT, v.v.i., JK Machinery s.r.o. a ČZU.Workshop k prevenci šíření afrického moru prasat (po kliknutí se zobrazí pozvánka)  

Workshop se koná ve čtvrtek 17.11.2019. Je zaměřen na problematiku prevence šíření afrického moru prasat. I když je v současnosti Česká republika prostá tohoto virového onemocnění, vzdáleností blízké státy (Slovensko, Polsko, Maďarsko) s touto nákazou bojují a pravděpodobnost jejího zavlečení do ČR je stále velmi vysoká. Výzkum a znalost technických, biologických metod a postupů, které mohou preventivně zamezovat šíření této nákazy je proto vysoce aktuální. V rámci workshopu Vás řešitelé projektu NAZV QK1920184 – "Výzkum a ověření účinnosti dostupných technických a biologických prostředků a postupů pro prevenci šíření afrického moru prasat v populaci divokých prasat v ČR" seznámí s výsledky výzkumných prací a společně pak můžeme o této problematice diskutovat a podělit se navzájem svými poznatky.Ocenění dlouholeté vědecké práce  

Ředitel VÚZT, v.v.i. Ing. Antonín Machálek, CSc. převzal 26. září 2019 při příležitosti Slavnostního zasedání Vědecké rady Agronomické fakulty MENDELU v Brně z rukou děkana Agronomické fakulty doc. Ing. Pavla Ryanta, Ph.D.,  pamětní medaili za dlouholetou spolupráci na poli výzkumu a vzdělávání.Hlavní cena "Zlatý klas" na výstavě Země živitelka  

Na výstavě Země živitelka jsme vystavovali novinku v oblasti zemědělské techniky: nový typ zařízení pro aplikaci a vytahování hadic kapkové závlahy. Toto závlahové zařízení získalo hlavní cenu "Zlatý klas".Spolupráce s Vietnamem  

Zástupci Výzkumného ústavu zemědělské techniky uzavřeli dohodu o spolupráci s Hanoi University of Science and TechnologyHodnocení vědeckých výsledků Radou vlády  

Uspěli jsme v hodnocení vybraných výsledků Radou vládyHlavní cena "Zlatý klas" ze Země Živitelky  

VÚZT, v. v. i. se zúčastnil 45. ročníku výstavy. Získal prestižní ocenění v soutěži Zlatý klas za Zařízení pro vyhledávání srnčat před senosečí. Dále poskytoval po celou dobu výstavy konzultační a poradenskou činnost na stánku výzkumných organizací a představil výsledky činnosti ústavu.Ocenění pro traktor  

Na Brněnském veletrhu Techagro 2018 získal cenu exponát VÚZT Traktor s duálním palivovým systémem.Kontakt s italskými zemědělskými podniky  

VÚZT, v.v.i. navázal prostřednictvím Italsko - české obchodní a průmyslové komory kontakty s italskými podniky a organizacemi zaměřenými na zemědělskou techniku, technologie a inovaceOcenění projektu k prevenci škod působených zemědělci na zvěři  

Mezinárodní ocenění od Europian Satelite Navigation Competition si přivezl z Tallinu projekt Protecting Wild Animals During Harvesting with Galileo-Enabled UAVs (Ochrana volně žijících živočichů během sklizně pomocí bezpilotních UAV a systému Galileo)VUZT.CZ -> Publikace a výsledky -> Ročenky
   Rozšířené vyhledávání

Doporučujeme

Podle prováděných anket zahyne v ČR při senosečích každoročně okolo 50 tis. srnčat, a to i přes snahu myslivců a zemědělců provádějících preventivní opatření jako jsou vyhánění pomocí akustických, optických nebo pachových plašičů, Velmi často se srnčata vyhledávají procházením porostů a také za pomocí psů. Tyto metody jsou však velmi málo účinné a někdy i kontraproduktivní. Ve VÚZT, v. v. i. byl vyvinut vyhledávač použitelný u menších pozemků (cca 3 ha), jehož účinnost je srovnatelná s využitím dronů s termovizí a umožní vyhledávat myslivci bez nutnosti pilotních zkoušek na dron. Kartogram ohrožení srnčí zvěře sečí travního porostu v honitbách na území ČR najdete zde


První vědecký on-line časopis, který se zabývá problematikou zemědělské technologie


Seznam ověřených biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a snížení zápachu, které se aplikují do krmiva, do napájení, na hlubokou podestýlku, na rošty a na skládky exkrementů, chlévského hnoje nebo kejdy


Databázový přehled technických parametrů téměř tisíce zemědělských strojů


Výzkum a hodnocení interakcí systému člověk – zvíře – robot v chovu dojnic se zaměřením na zlepšení efektivnosti systému a welfare dojnic (QH91260)